PROJEKTGRUPPEN PÅ SILLUNCH

Foto och text Gösta Karlsson, SKLT Foto och text Gösta Karlsson, SKLT

Sillunch i historisk miljö. Det är tradition i Varnhem att hembygdsföreningen sommartid ordnar med sillunch vid det gamla ryttartorpet Stenslund. Sedan hösten 1994 vårdar Skarke Varnhems hembygdsförening torpet och då och då samlas medlemmarna där. I lördags var det dags och 30-talet medlemmar bänkade sig vid borden på gräsvallen. Projektet gav en kort redogörelse för forsknings- och hemsidesläget.