KULTURSTIPENDIE TILL PROJEKTGRUPPEN

Skara Fritids- och kulturnämnds KULTURSTIPENDIE tilldelas för år 2015 Projektgruppen för Ljungstorpshistoria; Verna Andersson, Arne Sträng och Kent Friman! Prissumman till projektet är 10.000 kronor.

Kulturstipendiet utdelas på Djäknescenen, Skara 2015-06-06! Välkomna att närvara!
Motiveringen är att gruppen samlar in, digitaliserar och presenterar historien på hemsidorna Ljungstorpshistoria.se, Varnhemshistoria.se samt SAJ-banan.se, så att allt blir tillgängligt för allmänheten!