Protokoll för LSSV

Protokoll 2017

Bara klicka på ikonen för att ladda ner och läsa prokoll!

1. Protokoll = Allmänt föreningsbildande möte i Ljungstorps Bygdegård 2017-10-18
2. Protokoll = Konstituerande sammanträde för den nybildade styrelsen för LSSV

Protokoll 2018

Bara klicka på ikonen för att ladda ner och läsa prokoll!

1. Protokoll = Styrelsemöte med inbjudna markägare, Kyrkebo, 2018-01-14