Sponsring/bidrag

Projektet "Ljungstorps historia" via webb-sidan www.ljungstorpshistoria.se, www.varnhemshistoria.se samt www.saj-banan.se utvecklas allt eftersom möjligheter ges till olika aktiviteter för att hitta fakta och berättelser, digitalisera detta och för att nå ut med hemsidan till allmänhet och forskare.

Sponsring har sedan 2014-01-01 blivit aktuellt, då projektets deltagare fick en sådan förfrågan och projektet har satt upp följande riktlinjer för vårt agerande vid sponsring i samverkan med Skarke-Varnhems Hembygdsförening:

 1. Alla är välkomna att sponsra projektet och bidra till hemsidan med pengar eller annat, så länge det enbart krävs exponering på hemsidan under rubriken "Sponsorer" som motprestation
 2. Både privatpersoner och företag kan sponsra och lämna bidrag till hemsidan och projektet med vilken summa man önskar, stor som liten!
 3. Ingen reklam tillåts på hemsidan eller i samband med exponering av hemsidan eller på annat sätt
 4. Sponsring kan endast göras till fastställd kostnad för projektet, dvs för hemsida, visningar av storbild, utskick till objektintressent, mm
 5. Ingen ersättning till person för nedlagt arbete tillämpas i projektet! Projektet är helt ideellt avseende arbetsinsatser!
 6. Fastställda kostnader i övrigt och sponsringsummor anges på denna hemsida (nedan!)
 7. Projektgruppen tar emot sponsring/bidrag endast via Skarke-Varnhems Hembygdsförening som juridisk person - sätt gärna in bidrag direkt på Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bankgiro; 434-3299 
  - skriv ditt namn och märk med "Historia"

Sponsorer/bidrag för fastställda kostnader t o m 2019

Vår huvud- och uppbyggnadssponsor är efter förfrågan från Bertil Lindström, VD,  Brittgården Fastigheter AB.

Fastställda kostnader för de första tre åren är 10 000 kr/år och inkluderar digitalisering, hemsideskostnader, domänkostnader, resekostnader för visningar, utskick av hemsidesutdrag i färg till alla objektintressenter, säkerhetskopior i svartvitt på papper och frimärken för brevutskick. Detta är tre år av uppbyggnad; 2014-2016!

Därefter kostar hemsidan 2 800 kronor per år att driva (i dagens prisläge) via hemsidesbolaget, inklusive domänkostnader. För att sidan skall få "evigt liv" tas sponsring/bidrag emot för kommande år - så långt man önskar sponsra!
Det innebär att 233 kronor i bidrag ger en månads liv framöver för hemsidan!

Kostnader år 2014:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!
Kostnader år 2015:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!
Kostnader år 2016:     10 000 kr - sponsras av Brittgården Fastigheter AB, Hålltorp - inbetalt 10 000 kronor - Tack!

*
Kostnader år 2017:       2 800 kr - inbet. 2 800 kr (av 3000 kr) - bidrag från Claes Funck, Saltsjöbaden - TACK!
*
Kostnader år 2018:       2 800 kr - inbet. 200 kr (av 3000 kr) - bidrag från Claes Funk, Saltsjöbaden = totalt: 3 000 kr - TACK!
Kostnader år 2018:       2 600 kr - inbet. 400 kr - bidrag från Peter Nässén -  TACK!
Kostnader år 2018:       2 200 kr - inbet. 300 - bidrag från Sonja Christensen  - TACK!
Kostnader år 2018:       1 900 kr - inbet 1 400 kr - bidrag från Esa Pentikäinen, Västkusten - TACK!
Kostnader år 2018:          500 kr - inbet 500 kr (av 1000 kr) från närstående i samband med Arne Strängs 85 årsdag - TACK!

*
Kostnader år 2019:       2 800 kr - inbet 500 kr (av 1000 kr) från närstående i samband med Arne Strängs 85 års-dag - TACK!
Kostnader år 2019:       2 300 kr - inbet 200 kr från Ronny Carlsson, Broddetorp - TACK!!


Fr o m 2016-01-01 äga alla 3 hemsidorna; www.ljungstorpshistoria.se, www.varnhemshistoria.se samt www.saj-banan.se direkt av Skarke-Varnhems Hembygdsförening
Detta är ett sätt att garantera hemsidans fortsatta överlevnad på nätet!

Små och stora bidrag emottages tacksamt till Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bankgiro; 434-3299 
- skriv ditt namn och märk med "Historia"


Enskilda andra professionella bidrag - förutom alla andra fantastiska ingivare av bilder/berättelser i övrigt:

Originalfoto publiceringsrätt utan avgift;
1. Fotografen Claes Funck, Saltsjöbaden, Stockholm
2. Fotografen Janne Andersson, Västgöta Tidningar AB
3. Flygfotograf Leif Crona, Skövde (LC-film)
4. Fotografen Roland Svensson, SLA

Filmrättigheter publiceringsrätt utan avgift;
1. Filmaren Leif Crona, LC-film, Skövde

Artiklar med både text och foto:
1. Artiklar med publiceringsrätt från många av länets tidningar!

Alla bidrag går till direkta kostnader för hemsidans uppbyggnad och överlevnad för framtiden.
Inget går till ersättning till privatpersoner!

Tag gärna kontakt via nedanstående kontaktformulär:

Skara Kommuns Kulturstipendie för 2015 på
10 000 kr tilldelat projektgruppen

Glada kulturstipendiater i Projektcentrum, Carlsberg, direkt efter prisets utdelande den 6 juni 2015. Kent, Verna och Arne. Foto Vibeke Friman Glada kulturstipendiater i Projektcentrum, Carlsberg, direkt efter prisets utdelande den 6 juni 2015. Kent, Verna och Arne. Foto Vibeke Friman

Skara Kommuns Kulturstipendie för 2015 på 10 000 kr tilldelades projektgruppen för Ljungstorpsprojektet motiverat med gruppens arbete för att samla in, digitalisera och ge allmänheten tillgång på hemsidorna ljungstorpshsitoria.se, varnhemshistoria.se samt SAJ-banan.se.

Projektgruppen tog emot stipendiet som ett bidrag till arbetet med hemsidorna!

Dessa pengar fördelas till kostnader för gruppens arbete i lite vidare mening än själva Ljungstorpsprojektet. En del av pengarna används till följande utlägg;

 • 1 års avlastning av Hembygdsföreningens direkta kostnader för hemsidan www.varnhemshistoria.se
 • 1 års avlastning av Kent Frimans direkta kostnader för hemsidan www.saj-banan.se
 • Reparation av deltagares dator för deltagande i projektet
 • Inköp av ytterligare externt minne för projektet
 • Inköp av en digital kamera för projektet
 • Delkostnad för speciell datorutrustning för projektet
Inget av kulturpengarna går till ersättning direkt till medarbetarna för arbetsinsatser!
Pengarna har vid årskiftet 2015/2016 helt använts till projektets kostnader!
Detaljerad redovisning finns i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings bokföring och senare årsredovisning för 2015!
 
Tack Skara Kommun som gjort att vi på detta sätt fått möjligheter till den teknik som krävs för projektet!


KONTAKT MED SKARKE-VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING

 

Om oss

I Ljungstorpsområdet har det under lång tid funnits en grupp människor som varierat över tid, men som alltid varit hängivna uppgiften att samla och presentera bygdens historia, berättelser och bilder. Inte minst gäller detta de olika människoöden som passerat genom tiderna i torp, stugor, boställen och villor i Ljungstorp med omnejd.

 

Mycket material är redan presenterat inte minst genom Skarke Varnhems Hembygdförenings årsskrift Varnhemsbygden, men också i näraliggande Billingsbygden, Hembygdsföreningarnas årsskrift i Skövde med omnejd i samverkan med Skövde Stadsmuseum. Bland egen produktion i bokform kan nämnas Verna Andersson och Alf Brage, hennes livskamrat under många år, tillsammans med Vernas bror Arne "Skultorparn" Andersson. De har bl a skrivit 6 böcker om "Billingen längesen".

 

Verna Andersson har också sedan länge ett utvecklat samarbete med tidigare länsbibliotekschefen i Skara, Arne Sträng. De har publicerat ett antal artiklar kring bygden och arbetat mycket med en torpinventering avseende Ljungstorps många soldattorp. Andra som varit produktiva i presentationer är t ex Gerd Silfversparre, Storekullen - aktiv i hembygdsföreningen under många år. Roland Holm och hans fru är med sin gedigna kunskap en del av historieförrådet i Ljungstorp. Inte att förglömma alla andra som bidragit, inte minst de som nu inte längre finns bland oss.

 

Det mesta som skrivits eller samlats har till slut tagits om hand av Verna Andersson, Röset, Ljungstorp och Arne Sträng, Karlsberg, Ljungstorp. Dessutom har de ett digert icke ännu publicerat material kring bygden och människoöden och samlar löpande i stor skala in uppgifter kring byggnader, platser och människor i Ljungstorpsbygden.

 

Under 2012 inleddes ett samarbete med www.saj-banan.se (Kent Friman) där något av det som har funnits runt den då för Ljungstorp betydelsefulla järnvägen Skövde Axvalls Järnväg (SAJ) kunnat samlas och publiceras på den hemsidan med hjälp av några av de ovan nämnda.

 

I första hand bidrar Verna Andersson och Arne Sträng till den gedigna berättelsen i bilder och text för att göra en levande beskrivning av det gamla smalspåret över Billingen inte minst på sidorna: Från Våmb till Ljungstorp och Ljungstorp och Från Ljungstorp till Backa och Runt Backa gård/Väberga.

 

Nu har steget blivit moget för att samla allt om Ljungstorp på en egen hemsida: www.ljungstorpshistoria.se  Du kan stödja sidans framtid genom att bidra ekonomiskt om du önskar!

Klicka då här för information!

Klicka på bilden för att läsa! Klicka på bilden för att läsa!

SLA Tisdagen den21 juli 1981

Vi som jobbat med ljungstorpshistoria.se  - är Verna, Arne och Kent - och fr o m 2016-02-12 också Margareta Dahlin - hus, platser och händelser utmed Ljungstorspvägen klar 2019

Verna Andersson, 2015, Röset, Ljungstorp - redaktör för sidan Verna Andersson, 2015, Röset, Ljungstorp - redaktör för sidan
Foto Ari Laaksonen, 2017 Foto Ari Laaksonen, 2017

Västergötlands Hembygdsförbund delar ut hedersbetygelse till Verna i form av ett diplom 2017-03-30 på årsmötet i föreningen, för hennes outröttliga arbete för den lokala historien.

Arne Sträng, Carlsberg, Ljungstorp 2015

Arne Sträng är teol. lic. i kyrkohistoria, före detta länsbibliotekarie i gamla Skarabors län, har varit ledare för forskningsprojekt i släkt-, soldat- och emirantforskning och publicerat artiklar och skrifter i dessa ämnen. 1979 flyttade familjen till Ljungstorp och blev grannar med Johan Apell, en av de viktiga traditionsbärarna.

I samarbete med Norra Billings hembygdsförening och flera medarbetare från trakten gav han 2009 ut Boken om Timmersdala, 350 sidor.

2015 - Urklipp ur SKLT efter godkännande av Gösta Karlssoon - klicka på artikeln för att läsa! 2015 - Urklipp ur SKLT efter godkännande av Gösta Karlssoon - klicka på artikeln för att läsa!

Västergötlands Hembygdsförbund delar ut hedersbetygelse till Arne i form av ett diplom 2017-03-30 på årsmötet i föreningen, för hans outröttliga arbete för den lokala historien.

Linus lämnade oss 2016 Linus lämnade oss 2016

Kent Friman med hund Linus, Västkusten. Hemsidesansvarig historieintresserad medarbetare.
 


 

               Verna, Arne och Kent får Skara
                  kommuns Kulturpris 2015

Skara Kommuns Kulturpris 2015

..................Foto Anna Ernius, SKLT, 2015.....................
..................Foto Anna Ernius, SKLT, 2015.....................

Kent delar Skara Kommuns 2015 års kulturpris med Verna och Arne - nationaldagen i Skara för arbete med de tre hemsidorna www.ljungstorpshistoria.se, www.varnhemshistoria.se, www.saj-banan.se


Margareta Dahlin, Varnhem - projektmedrbetare fr o m 2016-02-12. Släktforskare, bygdeintresserad och inte minst hundintresserad. Här med Millie.

Vi arbetar alla med sidan helt ideellt, icke-kommersiellt och helt utan kommersiell reklam.

Sponsorer eller enskilda är välkomna för våra direkta kostnader - alltså förutom nedlagt arbete, som är helt ideellt.

Se under rubriken "Sponsorer" klicka här eller ovan!

Arne Sträng och Verna i samtal i trädgården på Carlsberg 2016
Foto Vibeke Friman. 2015-06-06 Foto Vibeke Friman. 2015-06-06

PROJEKTGRUPPEN FÖR LJUNGSTORPSHISTORIA
FICK SKARA KOMMUNS KULTURSTIPENDIE 2015

 

Skara kommuns fullmäktige-ordförande delade under national-dagen ut Skara Kommuns kultur-stipendie till Ljungstorpsprojektets
Verna Andersson,Arne Sträng
och Kent Friman.

Vi tackar av hela vårt hjärta!

Motiveringen är att gruppen samlar in, digitaliserar och presenterar historiskt material på hemsidorna  så att det blir tillgängligt för allmänheten!

Priset är på 10 000 kronor till projektet och kommer att
användas till fortsatt utveckling av hemsidorna;
www.ljungstorpshistoria, www.varnhemshistoria.se och www.saj-banan.se

Projektgruppen i arbete under 2013
Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 26 juni 2013

Foto Janne Andersson, Västgöta Tidningar AB. Foto Janne Andersson, Västgöta Tidningar AB.

Projektgruppen för hemsidan www.ljungstorpshistoria.se onsdagen den 26 jun i 2013 i Vernas kök i Röset, Ljungstorp.

Bilden är en sponsring till Ljungstorpsprojektet från fotografen Janne Andersson, Västgöta Tidningar AB.

Projektgruppen besöker Gunborg Ferm i Backen, 2013

Foto Vibeke Friman, 2013, copyright Foto Vibeke Friman, 2013, copyright

Scanning i full gång hos Gunborg i Backen 2013-11-23 vid besök av Kent Friman och övriga i projektet. Gunborgs samling har i sin helhet fått lov att scannas och den innehåller mängder av bilder och nedtecknad kunskap om Ljungstorps historia. Efter hand tillförs hennes bilder och texter till de objekt som finns i hennes samling och som återfinns på www.ljungstorsphistoria.com

"Projektcentrum" dec 2014 - Carlsberg i Ljungstorp

Foto Esa Pentikäinen, copyright projektet Foto Esa Pentikäinen, copyright projektet

Efter hand har ett projektcentrum utvecklats på Carlsberg, Ljungstorp, med värdparet Arne och Birgitta Sträng. Här träffas projektgruppen, bidragslämnande Ljungstorpsbor och bildlämnande från många håll.

Fr v Arne Sträng, Birgitta Sträng, Kent Friman, Vibeke Friman och Verna Andersson.

Röset är dokumentens högborg

Hemma hos Verna är många timmar förlagda runt faktabordets uppdukningar med pärmar och album! Här Arne i kontemplation över projetktets forskarfynd med hjälp av westie-hunden Pokus från Västkusten. Bild från 2014-08-03.

Ultramodern datorteknik krävs för projektgruppen

Foto Verna Andersson, Röset, Ljungstorp, 2014 Foto Verna Andersson, Röset, Ljungstorp, 2014

Efter en helt ny tekniksatsning introduceras en mängd ny teknik i Rösets kök med hjälp av frivillighjälp - här i form av Esa Pentikäinen, Västkusten, med westie-hunden Linus som ointresserad deltagare.

Det är projektdeltagarna själva som gör personliga tekniksatsningar, här alltså Verna Anderssons nysatsning.

Pressträff med SLA på Stenslund 2015-02-16

Foto: Roland Svensson/SLA - copyright Foto: Roland Svensson/SLA - copyright

2015-02-16 besökte SLA projektet i Stenslund för en gemensam artikel för de båda hemsidorna kring Ljungstorps och Varnhems historia. Journalist; Anna Warner, SLA. Fotograf Roland Svensson


Fr v Bo Hermansson, ordförande för Skarke Varnhems Hembygdsförening, projektdeltagarna Verna Andersson, Arne Sträng, Kent Friman samt Ingegerd Hermansson, styrelseledamot i föreningen.

På forskningsresa till Skultorp 2015-03-27

Här har forskartruppen hittat Frans Gustaf Carlssons och hustrun Maria Elisabeths gravsten på kyrkogården vid Norra Kyrketorps kyrka. Frans Gustaf var född på Ödelöten i Ljungstorp - se A. 119 Ödelöten. Graven märkt "Kulturgrav".

Fotograf är hembygdsforskaren i Skultorps Hembygdsförening K G Johansson, har bott i Ambjörntorp granne till Ödelöten, Ljungstorp, under sin uppväxt.

Skara kommuns kulturstipendie 2015 till Ljungstorpsprojektet 2015-06-06

Foto Johan Magnusson Foto Johan Magnusson

Vernas och projektgruppens tacktal inför en stor samlad publik framför Djäknescenen i Skara 2015-06-06.

Projektgruppen berättar på sillunch i Soldattorp Stenslund

Foto Gösta Karlsson, SKLT Foto Gösta Karlsson, SKLT

2015-06-27 Skarke-Varnhems Hembygdsförenings årliga sillfest på Stenslund gav tillfälle att berätta några ord om projektet och njuta av god mat i fantastisk miljö.

Foto Gösta Karlsson, SKLT Foto Gösta Karlsson, SKLT

Projektcentrum Carlsberg 2015-07-20

Strängs Carlsberg ett riktigt projektcentrum i gammal Ljungstorpsmiljö - här möte med släkterna Holmberg och Löfgren där hemsidan används praktiskt 2015-07-20.
 

Projektgruppen samlar Ljungstorps bygdegårds historia inför 50 årsjubileum 2015-09-12 - i SLA 2015-09-05

Urklippet visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson Urklippet visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

Projektgruppen för Ljungstorps historia uppmärksammas i samband med att Ljungstorps bygdegård firar 50 års-jubileum - man har samlat bygdegårdens historia under rubriken:
A. 54 Ljungstorps bygdegård Sidan visas som en programpunkt under jubileumsdagen!

Bygdegårdshistoria på bygdegårdens 50-års jubileum

En programpunkt under Ljungstorps Bygdegårds 50-årsfest lördagen den 12/9 2015 var en presentation av Bygdegårdens historia av Projektgruppen för Ljungstorpshistoria - från hemsidan www.ljungstorpshistoria - A. 54 Ljungstorps Bygdegård. Den välfyllda stora salen hade gemensamt många minnen från de 50 åren av verksamhet och byggen i den nu verkligt vackra byggnaden.

Kent Friman visar SAJ-bilder i Axvalls församlingshem - 2015-11-20

Ljungstorpsprojektets Arne Sträng och Verna Andersson expedierar förbeställda SAJ-böcker i Ljungstorps bygdegård

Fotograf Per Hall, 2015-12-07 Fotograf Per Hall, 2015-12-07

Projektcentrum 12/2 - ny projektmedarbetare introduceras

Vid möte i projektgruppen i projektcentrum Carlsberg 2016-02-12 introducerades Margareta Dahlin, Varnhem i hemsidesarbetet och forskningen. På bilden fr v Verna Andersson, Arne Sträng, Margareta Dahlin och Kent Friman, stående.

13/4 2016 Välbesökt bygdegård visade historiesidor

Projektgruppen med Kent Friman presenterade bilder och fakta från www.saj-banan.se och www.ljungstorpshistoria.se på temat - järnvägens betydelse för Ljungstorps utveckling.

5/1 2017 - projektgruppen för Ljungstorpshistoria kalasar ut julen på Knifvaledet

Birgitta Sträng, Verna Andersson, Arne Sträng, Kent & Vibeke Friman med hunden Cesar i knät 'kalasar' ut julen på Knifvaledet.


VALLEDAGARNA STARTAR I ÅR FRÅN STENSLUND!!

lördag-söndag den 14 - 15 maj 2016 mellan klockan 11.00 - 17.00

-se filmen om Stenslunddagarna 2015 av Jan Johansson - klicka här;
Stenslund 2015 - Soldattorp Nr 5


I Skarke-Varnhems Hembygdsföre- nings Stenslund i Varnhem finns alla utställare representerade i en samlingsutställning i ladan!

Köp nybakat stenugnsbakat bröd och i serveringen kan du smaka på brödet med kaffe, mm.

******************************************'''

Innan du beger dig ut i Vallebygden och besöker deltagarna, så titta in på Stenslund i Varnhem för att se vilka godbitar du ska välja ut.


Vad finns på Stenslund de här två dagarna?
Stenslund är Skarke-Varnhems Hembygdsförenings lokal. Här finns alla verk representerade i en samlingsutställning i ladan.

Visning av soldattorpet och brödbak i ugnen. Försäljning av brödkakor. Servering (kaffe och ostsmörgås). Presentation av föreningens forskningsprojekt.

OBS!! Försäljning av Thomas Ohlssons & Kent Frimans bok om SAJ-banan. Under Valledagarna särskilt eventpris om 200 kr! Tag med kontanter eller Swisha på plats!

Bilparkering strax intill 49 därefter ca 150 m gångväg till soldattorpet. Tel. 0511-601 34.                                Du hittar vägbeskrivning här; www.varnhemshistoria.se

N.LUNDBY SOCKENGILLE INBJUDER TILL ”PÅ SPÅRET”
- tågresan 3:e gången gillt – LUNDBYGÅRDEN 29 JANUARI KL. 17.00
 

För tredje året i rad är det återigen dags att bänka sig för att drömma oss tillbaks till tider då det fortfarande fanns räls och tåg som dagligen förflyttade människor och gods över berget.

Som vanligt är det Kent Friman som guidar oss med ord och bild. Årets resa tar vid där vi slutade ifjol (övre delen Ljungstorp) varifrån vi fortsätter resan med destination Skövde station som är slutmålet. Missa inte detta tillfälle att få presentationen av Skövde – Axvalls järnvägshistoria komplett. Även i år finns möjlighet att köpa boken om järnvägen.

Bilden; 1940-tal i Vämb - rälsbussen har just passerat banvaktsstugan och Varnhemsvägen.

Detta gäller söndagkvällen 29 januari 2017 i Lundbygården
-    Klockan 17,00 bänkar vi oss och startar resan
-    Ca 18,30 gör vi avbrott för förtäring i form dryck, frallor och diverse pålägg
-    Nytt för i år är ett lotteri med priser i form av tavelbilder (A4) hämtade från järnvägen samt boken om SAJ -    Lottpris: 5 kr
-    När alla är mätta och belåtna fortsätter resan mot slutmålet Skövde station

Mer information på www.saj-banan.se

INGEN FÖRANMÄLAN – BILJETTEN KOSTAR 50: - - UNGDOMAR FÅR FRIBILJETT

Vernas, Arnes ("Skultorparn") och Alfs böcker om "Billingen Längesen"

Böckerna finns att köpa via Föreningen för Västgötalitteratur (www.vastgotalitteratur.nu)

(Klicka på länken och sidan öppnas i ny flik eller nytt fönster!)

 

De finns också på antikvariat eller på andra forum på nätet.

Googla på titeln "Billingen längesen", så ger det flera träffar med möjliga köp till olika priser.

De finns också att låna på bibliotek och är t ex representerade på Nordiska Museets bibliotek.

 

Omslagsteckningar: Göran Magnusson, Ljungstorp

 

Klicka på bilderna/innehållstexterna så blir de större och innehållstexten går lättare att läsa!

Första boken "Billingen längesen" trycktes 1989. ISBN 91-85980-0.

Utgiven av Bergers Bokhandel, Skara

Andra boken "Billingen längesen" trycktes 1993. ISBN 91-88158-06-3.

Förlag: Cradle Publishing AB/Karlstedts bokhandel, Skövde

Tredje boken "Billingen längesen" trycktes 1995. ISBN 91-88158-11-X

Förlag: Cradle Publishing AB/Karlstedts bokhandel, Skövde

Fjärde boken "Billingen längesen" trycktes 2000. ISBN 91-631-0305-2

Förlag: Eget

Femte boken "Billingen längesen" trycktes 2002. ISBN 91-631-3284-2

Förlag: Eget

Forts innehåll:

 

 

Sjätte boken "Billingen längesen" trycktes 2004. ISBN 91-631-6220-2

Förlag: Eget

 Inlägg om projektgruppsarbetet på www.facebook.com/Varnhemshistoria

Ljungstorpsprojektet distribuerar förbeställda SAJ-böcker

LJUNGSTORPSBORNA HÄMTAR SITT EX AV FÖRBESTÄLLDA SAJ-BÖCKER - i Ljungstorps bygdegård - Ljungstorpsprojektets Arne Sträng och Verna Andersson expedierar storartat! Fotograf Per Hall

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 13 december 2015

En historieberättare går ur tiden

IN MEMORIAM I LJUNGSTORPASTRID, FÖDD ULLBERG, GIFT FRIMAN OCH SENARE ÅSTRANDAstrid Åstrand gick ur tiden i lördags...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 28 juli 2015

Projektcentrum Carlsberg - Holmberg- och Löfgrenssläkter

STRÄNGS CARLSBERG ETT RIKTIGT PROJEKTCENTRUM I GAMMAL LJUNGSTORPSMILJÖ - HÄR MÖTE MED SLÄKTERNA HOLMBERG OCH LÖFGREN DÄR...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 24 juli 2015

Många firade Arne - Arne tackar!

MÅNGA FIRADE ARNE SOM FYLLDE 85 ÅR DEN 18/7Skarke-Varnhems Hembygdsförening har nu tagit ut och överlämnat alla "...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 21 juli 2015

Arnes 85 årsdag firades på facebook.com/Varnhemshistoria

VI GRATULERAR ARNE STRÄNG PÅ HANS 85-ÅRSDAG IDAG!!!!Arnes deltagande i Ljungstorpsprojektet och historiesidorna säkrar...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 18 juli 2015

Projektgruppen berättar på silllunch i Soldattorp Stenslund

LJUNGSTORPSPROJEKTET BERÄTTAR PÅ SILLUNCH MED MUSIK- ytterligare en artikel

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 23 juli 2015

Projektgruppen får Skara Kommuns kulturstipendie 2015

PROJEKTGRUPPEN FÖR LJUNGSTORPSHISTORIA TACKAR!Roligt att arbetet med digital teknik uppmärksammas!! Ett fantastiskt...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 juni 2015

Skara Fritids- och kulturnämnds KULTURSTIPENDIE tilldelas för år 2015 Projektgruppen för Ljungstorpshistoria; Verna...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 20 maj 2015

MER FRÅN KULTURSTIPENDIEUTDELNINGEN I SKARA 6/6 2015

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 30 juli 2015

Projektgrupp & Hembygdsföreningsordförande möter SLA

Grattis på födelsedagen Anna Warner, journalist SLA!Tack än en gång för det proffsiga reportaget om hemsidesprojekten...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 4 maj 2015

Arne Sträng på sin egen släktträff i Segerstad

ARNE STRÄNG, PROJEKTDELTAGARE I LJUNGSTORPSPROJEKTET, PÅ EGEN SLÄKTTRÄFF I SEGERSTAD - HANS EGEN BARNDOMSBYGDLäs gärna artikeln och se bilderna i Falköpingstidningen nedan!

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 6 augusti 2015

Inför 50-årsfesten Ljungstorps bygdegård 2015-09-12

GLÖM INTE KALASET I LJUNGSTORPS BYGDEGÅRD IDAG DEN 12/9 - VÄLJ DIN PROGRAMPUNKT - GÄRNA LJUNGSTORPSPROJEKTETS...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 11 september 2015

Bygdegårdens historia presenteras 2015-09-12

LJUNGSTORPS BYGDEGÅRDS HISTORIA - presenterad av Ljungstorpsprojektet (Verna, Arne & Kent)Stora salen i Ljungstorps...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 13 september 2015

           
       Händelser


2016
NY INFO-PUNKT I VARNHEM VID OCH I RYTTAREGÅRDEN MITT EMOT KYRKAN!


Ryttaregården öppnas i sommar under 3 månader dagligen för besök 11.00 - 15.00 med möjlighet att se en utställning med en skalenligt uppbyggd modell av Klosters och Överbo byar 1850 av Nils Lann anknutet till en Historisk tillbakablick med bilder och kartor kring några av Varnhems gårdar från sidan www.varnhemshistoria.se

INFO-punkten öppnar redan måndagen den 26/6 kl. 11.00 och stänger 16/9 2017 kl. 16.00!

Alla är hjärtligt välkomna - fritt inträde!

Temakvällen i Ryttaregården blev välbesökt. Så välbesökt att det tvingade oss till en utomhusbildvisning för första gången, då de 75 besökarna inte fick plats inne!2017
SKARKE - VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING HÄLSAR  VÄLKOMNA TILL EN TEMAKVÄLL I RYTTAREGÅRDEN MED GLIMTAR FRÅN VARNHEMS HISTORIA 1800 - 1900-TAL


ONSDAGEN DEN 12/7 KL. 18.00 - FRI ENTRÉ


I stora salen på Ryttaregården samlas vi kl. 18.00, där Kent Friman visar bilder/kartor och vi följer Varnhems historia från 1800-tal till mer modern 1900-talshistoria under några timmar.

Ryttaregårdens egen historia blir utgångspunkten för gårdarna runt Klostret. Gästgivaregården som närmaste granne till kyrkan innan brand 1781 och tvångsflytt till Piskapung, samt Varnhems senare vardagshistoria med skola, skomakare, mejeri, smedja, affärer, järnväg, taxi, mopedverkstad, mm

Korv med bröd och lättdryck serveras - pris: 20 kr

Styrelsen för Skarke-Varnhems Hembygdsförening
i samverkan med Skara Kommun, Västergötlands Museum samt volontärer från församlingen i Varnhem.


Bilderna hämtas från www.saj-banan.se samt www.varnhemshistoria.se

Fot Ari Laaksonen, 2017 Fot Ari Laaksonen, 2017

Årsmötet med tema Tre Bäckar blev så välbesökt att människor fick sitta i vestibulen och kika in!

      Även icke medlemmar är hjärtligt välkomna till denna kväll kring Agda Österberg och Tre Bäckar!

NU FINNS SAJ-BOKEN ATT KÖPA VIA FÖRLAGETS WEBB-SIDA - BESTÄLL HÄR NEDAN:

Nyhet! böcker; järnväg; på Trafiknostalgiska Förlaget, Stockholm;
Skövde-Axvalls Järnväg
Banan över berget 1904–1961
av Thomas Ohlsson, Kent Friman

Boken behandlar en liten men intressant del av områdets järnvägshistoria, nämligen Skövde-Axvalls Järnväg, SAJ, som förband Skövde vid SJ:s stambana med Axvall, där den anslöt till Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg, SAJ byggdes i början av förra seklet och öppnades för trafik 1904.

Format: 260 x 240 mm, 168 sidor.
Ordinarie pris á 250 kronor st + frakt 40 kr


KÖP - KLICKA HÄR!
Slutsåld på förlaget!
 

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

 Inte längre tillgängligt!

Nyheter

2013

Alla objekt med asterisk (*) i sidorubrikerna har material inlagt - bara att titta och hjälpa till med mera historia som kan finnas! Projektgruppen

Läs hela inlägget »
Etiketter: hemsidan

Arne Sträng och Verna Andersson har idag färdigställt den lista över alla de objekt som löpande hädanefter kommer att beskrivas på hemsidan. 223 platser! har lokaliserats möjliga att historiskt beskriva. Leta efter dina favoriter coh se i listan om det finns något inlagt! /Verna, Arne & Kent

Läs hela inlägget »
Etiketter: hemsidan

Nu har arbetet med att lägga in allt material på hemsidan börjat! Samtidigt som insamlandet av information fortsätter intensifierat!/ Verna Andersson, Arne Sträng och Kent Friman

Läs hela inlägget »
Etiketter: hemsidan


Kontaktformulär:

Projektgrupp

Verna Andersson, lokalhistoriker & hembygdskännare, Ljungstorp

 

Arne Sträng, bl a f d bibliotekschef för länsbiblioteket i Skara, Ljungstorp

 

Kent Friman, aktivt intresserad hemsidesansvar, dokument & kartresearch Västkusten

Projektidé

Använda oss av hemsidestekniken för att samla och så småningom presentera en historisk beskrivning över Ljungstorps bebyggelse, platser och människor.

Vision

Att göra historien samlad och åtkomlig för varje byggnad och plats, "skifte" för "skifte" i Ljungstorp.

Arbetssätt

Sökande i alla tillgängliga digitala arkiv och andra historiekällor.

 

Möten med människors kunskap.

 

Öppna frågor via hemsidan och genom direktkontakt med alla som vill bidra!

Arbetsmetod

Allt eftersom material har kontrollerats och redigerats, läggs det upp sidan för varje objekt och blir tillgängligt för alla som önskar läsa och titta på bilder.

Om Verna och Alf

Leif Crona, filmare Skövde, berättar för Skövde Nyheter 22 februari 2012:

 

"Ett annat av Leifs stora intressen är friluftsliv och han har ofta vandrat och åkt skidor på Billingen. I Ljungstorp lärde han känna paret Verna Andersson och Alf Brage vilka i sitt arkiv hade textmaterial och bilder på många av de människor som förr bodde på berget.

 

–Två fantastiska personer som var mig till stor hjälp i mina filmprojekt, berättar Leif.

 

För fler projekt har det blivit. Berättelsen om Korga-Wall, enstöringen och korgmakaren, fick spelas två gånger under premiärdagen på biograf Odeon för att alla intresserade skulle få plats.

 

Berget Billingen har sedan blivit ett tema i Leifs filmproduktion. En annan publikfavorit är Nordbillingen Längesen där åskådaren tas med på en vandring med start vid Strupen via Ryds grottor, Ymsingsborg, Gråmur med Ljungstorp som slutmål."

 

Verna och Alf har medverkat i flera filmer, bland annat "Korga-Vall", "Nordbillingen längesen" och "Flickan från gjutargärdet".

   Kulturstipendiet 2015

..................Foto Anna Ernius, SKLT, 2015.....................
..................Foto Anna Ernius, SKLT, 2015.....................
Foto Birgitta Sträng, Carlsberg, Ljungstorp. Klicka på bilden för att se den större! Foto Birgitta Sträng, Carlsberg, Ljungstorp. Klicka på bilden för att se den större!


 

Tack till vårt hemsidesföretag Hemsida24 för blommor och choklad inför vårt kulturstipendium från Skara Kommun!

Verna, Arne och Kent

Glada pristagare på efterfest i projektcentrum! Foto Vibeke Friman, 2015 Glada pristagare på efterfest i projektcentrum! Foto Vibeke Friman, 2015

Hos Strängs i Carlsberg blev det efterfest med fortsatt firande - god mat och champagne, blommor och presenter!

Text på god paj "www.ljungstorpshistoria.se" Foto Kent Friman, 2015 Text på god paj "www.ljungstorpshistoria.se" Foto Kent Friman, 2015

Tack Eva & Pelle för pajen!

Vernas tacktal den 6/6

Foto Anna Ernius, SKLT, 2015 Foto Anna Ernius, SKLT, 2015

Ett stort varmt TACK till Skara kommun för årets kulturstipendium som tilldelats oss för vårt hembygdsarbete, i form av hemsidor för Ljungstorps historia, Varnhems historia och SAJ-banan. Vi blev glatt överraskade och väldigt glada!

I sep 2012 tuffade Kent Friman in i Ljungstorp med tåget – fast inte bokstavligt. Banan var nedlagd sedan  år 1961, men Kent  hade lagt upp en hemsida om SAJ-banan – Skövde-Axvalls järnväg. Han ville veta historien kring banan i Ljungstorp. Arne Sträng, som långt tidigare lagt upp historiska vandringar genom Ljungstorp och jag som är född där uppe, samlade ihop det vi hade och överlämnade. När Kent såg mängden av historiskt material föreslog han en hemsida för Ljungstorp – Ljungstorpshistoria.

Tåget tuffade vidare till Varnhem, denna storslagna historiska bygd, som också är Kents födelseort. Skarke Varnhems Hembygdsförening kontaktades och givetvis blev det en hemsida om Varnhem också – Varnhemshistoria.

Vi vill tacka Skarke Varnhems Hembygdsförening, vars stöd vi inte klarat oss utan, men också alla er andra som bidragit till hemsidorna, alla som öppnat upp hus och hem för oss och berättat dess historia och alla berättelser som så målande beskriver händelser under åren, foton och filmer och jag måste nämna en givare vid namn Leif Crona, från Skövde, som flygfotograferat hela Ljungstorp – ett fantastiskt underlag för fortsatt arbete med bebyggelse under århundradena. Vi fångar inte bara hembygden i Sverige utan även ljungstorpsättlingar i Amerika.

Vi måste också berätta att vi blivit så väl bemötta av museer, lantmäteriet, kartarkiv och många många fler. Vi tackar också Birgitta Sträng och Vibeke Friman som också deltar i arbetet med hemsidorna och alltid ställer upp på våra arrangemang.

Detta är ett fantastiskt roligt jobb och vi lovar att ”förvalta vårt pund” på bästa sätt i fortsättningen.

Tack så mycket! Kom nu fram pojkar och bocka och tacka!!

Projekt äter historisk sill

Kent och Vibeke Friman tillsammans med övriga i projektgruppen och ytterligare ett 25-tal gästade sillunchen i Soldattorpet Stenslund. Kent och Vibeke Friman tillsammans med övriga i projektgruppen och ytterligare ett 25-tal gästade sillunchen i Soldattorpet Stenslund.

Foto & text Gösta Karlsson, SKLT

2015-06-27
Sillunch i historisk miljö. Det är tradition i Varnhem att hembygdsföreningen sommartid ordnar med sillunch vid det gamla ryttartorpet Stenslund. Sedan hösten 1994 vårdar Skarke Varnhems hembygdsförening torpet och då och då samlas medlemmarna där. I lördags var det dags och 30-talet medlemmar bänkade sig vid borden på gräsvallen.

 

Foto Gösta Karlsson, SKLT. Arne Sträng visar tavla av Einar Dahlberg
Foto Gösta Karlsson, SKLT. Arne Sträng visar tavla av Einar Dahlberg

Projektcenter Carlsberg

STRÄNGS CARLSBERG ETT RIKTIGT PROJEKTCENTRUM I GAMMAL LJUNGSTORPSMILJÖ - HÄR MÖTE MED SLÄKTERNA HOLMBERG OCH LÖFGREN DÄR HEMSIDAN ANVÄNDS PRAKTISKT
 

Det är en tradition att hembygdsarbe- tarna i Ljungstorp tar emot besök både från Sverige och andra länder för att låta människor få återse miljöer- na för sina rötter! Här representanter för släkterna Holmberg och Löfgren med tidig och långvarig historia i Ljungstorp.

Projektgruppen för Ljungstorpshistoria fortsätter traditionen och ordnar möten med släktmedlemmar till Ljungstorps- släkter för att medverka till att utveckla hemsidan och ge fakta och visning av miljöer tillbaka.

Skarke-Varnhems Hembygdsförening i övrigt får också förfrågningar och medverkar till möten i Varnhem - en del av det ideella arbetet för bygden.

Arne 85 år 18/7 2015

Foto Gösta Karlsson, SKLT, 2015 Foto Gösta Karlsson, SKLT, 2015

Arne framför ladugården på Carlsberg från mitten av 1800-talet, till- och ombyggd i olika perioder.

Bild och text presenteras med tillstånd av journalisten och fotografen Gösta Karlsson samt tidningen SKLT:s chefredaktör.

Läs artikeln i SKLT genom att klicka på bilden av den ovan!

Verna 75 år 21/8 2015

Foto Gösta Karlsson, SKLT, 2015 Foto Gösta Karlsson, SKLT, 2015

Verna framför sitt ägandes Röset, Ljungstorp inför sin 75-årsdag, 2015.

Läs artikeln i SKLT genom att klicka på bilden av den ovan!

Verna berättar om bygdegårdshistorien för
SLA 2015-09-05

Ingressen visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson Ingressen visas med tillstånd från SLA, journalist Anna Warner och fotograf Rikard Jansson

Verna berättar på pressträff om allt det material som samlats för att ge hemsidan om Ljungstorps bygdegård rättvisa inför 50 års-festen 2015-09-12.

Med på pressträffen fanns i fokus Bygdegårdsföreningens ordförande, Eva Berglund och resten av projektgruppen för Ljungstorps historia.

Kent Friman ger ut bok
- november 2015

Thomas Ohlsson, Skövde och Kent Friman ger i november ut boken;

"Skövde - Axvalls Järnväg - Banan över berget med omgivningar - 1904 - 1961.

Boken är en självständig skildring från banan med omgivning och är kanske lika mycket en hembygdsskildring runt spåret som en järnvägsbok.

Boken kan beställas för 250 kr + frakt via Trafiknostalgiska förlaget - klicka här: -  beställ här!

Axvalls Församlingshem

Axvalls Församlingshem, Bild lånad av Skara Pastorat Axvalls Församlingshem, Bild lånad av Skara Pastorat

KENT FRIMAN VISAR BILDER OCH BERÄTTAR FRÅN WWW.SAJ-BANAN.SE DEN 20/11

Alla välkomna till AXVALLS FÖRSAMLINGSHEM - bilder från en tur med saj-banan, Skövde - Axvalls Järnväg, 1904 - 1961, från Axvall och så långt vi hinner mot Skövde!

I Axvalls Församlingshem
vid Norra Vings kyrka
Datum;       2015-11-20
Tid;             Kl. 19.00
Arrangör;   Norra Vings Hembygdsförening

 

Foto Johan Magnusson, Skara - klicka på bilden för större bild! Foto Johan Magnusson, Skara - klicka på bilden för större bild!

Johan Magnusson, Skara skriver på facebook och visar bilder;

"Var i fredags kväll 20/11 tillsammans med några fler från SkLJ och gjorde en resa mellan Axvall och Varnhem på www.saj-banan.se i Axvalls församlingshem. Det var Kent Friman som med bilder och ord tog oss med på denna resa och vi fick veta mer om samhällena, stationerna och människorna utmed SAJ. En trevlig afton, där vi fick veta varför det var så många damer samlade på Varnhems station, och mycket annat som berättades från den närvarande publiken."

Visningen öppnades för allmänheten efter Norra Vings Hembygds- förenings ordniarie årsmöte och julmiddag med sina 46 medlemmar. Därfter fylldes salen på med ett 20-tal intresserade.

Lundby församlingsgård

Foto Vibeke Foto Vibeke

Johan Magnusson, Skara, via face- book:

"Söndagen den 17 januari var jag i en fullsatt Lunbygård och gjorde ånyo en resa på SAJ-banan ´med Kent Friman. Trots en kylslagen afton så var det värme i lokalen! Det blir nog fler resor framöver."

Välkomna till Axevalla folkhögskola
 och
Öppen fri Föreläsning
 

En resa utmed spåret Skövde-Axvall
med Kent Friman
 
Tid:    Onsdag den 10 februari 2016 kl. 18.00
Plats: Axevalla folkhögskola, Stora Salen i Skolhuset
 
Om föreläsningen:

Kent Friman guidar oss på resan utmed SAJ-spåret; bl.a. Ulunda kalkbrott, Varnhems omgivningar och station med sina stinsar. Vi startar där vi slutade förra resan (Ljungstorp) men resan är lika intressant för er som vill kliva på tåget första gången!
 

I anslutning till föreläsningen:
Fikaförsäljning: kaffe, the, dricka med tilltugg
Bokförsäljning:
”Skövde Axvalls Järnväg – Banan över berget med omgivningar 1904-1961” ny bok av Thomas Ohlsson & Kent Friman finns att köpa vid föreläsningen till rabatterat pris; 200 kr
Medta kontanter eller för boken - Swisha på plats!
__________________________
Välkomna till
Mötesplats Axevalla folkhögskola


Axevalla folkhögskola vill vara en öppen, inbjudande och välkomnande mötesplats för bildning, kultur, folkhälsa, konferenser och andra tillfällen där människor vill samlas kring gemensamma intressen och mål.

Kontakt/frågor: Ulla Venetvaara   ulla@axevalla.fhsk.se   076 848 69 90
www.axevalla.fhsk.se

Foto Kent Friman - klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman - klicka på bilden för att se den större!

En välfylld Storsal på Axevalla Folk- högskola den 10/2 - 80 personer reste med SAJ-banan från Ljungstorp ner till Ulunda kalkbrott via Varnhems station.

Bild lånad från Lundsbrunns Bygdegårds hemsida Bild lånad från Lundsbrunns Bygdegårds hemsida

ANNORLUNDA RESA MED SAJ-BANAN -  STORBILD
I LUNDSBRUNNS BYGDEGÅRD LÖRDAG DEN 12/3  KL. 15.00 - ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA - FRITT INTRÄDEArrangör är Föreningen Skara-Lundsbrunns-Järnvägar; http://www.sklj.se/


Om visningen kl. 15.00;
Kent Friman visar en resa ur Skarke-Varnhems Hembygds- förenings historiehemsida; www.saj-banan.se
                                                                                                             
Resan blir en resa utmed det direkta spåret utan stopp eller utvinklingar - från Skövde station till Axvalls station. Bilder från omgivningarna fladdrar förbi som på en vanlig tågresa, men vi dröjer oss något vid banbilder, banvaktsstugor, banvaktsanställda, anhalter och stationer.

Boken; "Skövde Axvalls Järnväg; Banan över berget med omgivning" av Thomas Ohlsson och Kent Friman säljs till eventpris: 200 kronor/bok - medtag kontanter eller Swisha på plats!

Lundsbrunns Bygdegård är skyltad i samhället med "Bygdegård".
Bygdegårdens hemsida - klicka här!

ADRESS: BYGDEGÅRDEN LUNDSBRUNN, VÄSTERGATAN 20, 53372 LUNDSBRUNN
TELEFONNUMMER TILL BYGDEGÅRDEN ÄR: 0511 57527


OBS! - en helt annan historia!
En särskild visning kring SAJ-banans betydelse för Ljungstorp kommer att visas i Ljungstorps Bygdegård onsdagen den 13 April kl. 19.00 - på storbild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings historiehemsidor;
www.saj-banan.se samt www.ljungstorpshistoria.se

Gamla Skolan i Skärv Gamla Skolan i Skärv

 

EXTRA!! VÄLKOMNA!
ALLMÄN  VISNING AV SAJ- BANAN RUNT AXVALL


Söndagen den 13/3 i Skärvs Gamla Skola kl. 17.00
OBS! Tiden ändrad!

Kent Friman visar på storbild - SAJ-banan och byggnader för tiden runt Axvall - direkt från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings hem- sida

Arrangör; Skärvs Hembygdsförening 

Biljetten för icke-medlemmar kostar 50 kr
(oavkortat till föreningen!)

Kent Friman säljer boken om SAJ till rabatterat eventpris om 200 kronor/bok - ta gärna med kontanter eller Swisha på plats!

Kontakt;
Skärvs Hembygdsförening, Skärv Petersburg, 53292 Axvall
Tel: 0511 62551

SAJ-BANAN VISADES I SKÄRV 2016-03-13 - FULLT HUS!
 

SAJ kring Axvall och bilder från orten visades av Kent Friman efter Skärvs Hembygdsförenings Årsmöte i söndags. Tillkommande gäster fick plats efter att stolar burits in från källaren! Roligt med intresset för historiesidorna!


Välkomna till Ljungstorps Bygdegård för en Öppen
Storbildsvisning via nätet


Skövde - Axvalls Järnväg och Ljungstorp - järnvägens betydelse för Ljungstorp

En visning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings hemsidor; www.saj-banan.se samt www.ljungstorpshistoria.se - med Kent Friman och projektgruppen för historiehemsidorna

Tid: Onsdag 13 april 2016 kl. 19.00
Plats:   Ljungstorps Bygdegård
 
I anslutning till visningen:
Fikaförsäljning: kaffe, the, dricka med tilltugg - pris 50 kronor

Bokförsäljning: ”Skövde Axvalls Järnväg – Banan över berget med omgivningar 1904-1961”
ny bok av Thomas Ohlsson & Kent Friman finns att köpa vid visningen till rabatterat pris 200 kr

Medta kontanter och/eller för boken -  Swisha på plats!
_____________________________

Välkomna till Ljungstorps Bygdegård
En plats för intressanta möten mellan människor!
Kontakt/frågor Eva Berglund; tfn 0511-604 71
 

BOKA KVÄLLEN DEN 22 SEPTEMBER I SKÖVDE!


Den 22 september kl. 18.00 - 21.00 visas Skövdebilder runt SAJ av Kent Friman i Vuxenskolans lokaler.

En del av bilderna kommer också att finnas utställda i föreläsningslokalen. De 20 bilderna i svart-vitt från tiden lottas ut till besökarna genom ett gratislotteri genom föreläsaren.

Boken om SAJ-banan finns till försäljning för 200 kr. 

Skövde Hembygdsförening bjuder på fika i pausen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan,Rådmansgatan 24
Tid: 18-21


Ett samarrangemang mellan Skövde Stadsmuseum, Skövde Hembygdsförening, Vuxenskolan samt www.saj-banan.se       

(ägd av Skarke-Varnhems Hembygdsförening)