Pressträff i Stenslund

Foto Roland Svensson/SLA Foto Roland Svensson/SLA

2015-02-16 besökte SLA projektet för en artikel angående de båda hemsidorna Ljungstorps och Varnhems historia.

Ordförande Bo Hermansson ur styrelsen för Skarke Varnhems Hembygdsförening närvarade och gav föreningens syn på det digitala arbetet.

Projektet har nu kartlagt ett 70-tal ställen utmed Ljungstorpsvägen och arbetet fortskrider enligt planerna.

Varnhemshistorien fylls på med kringbeskrivningar för byarna och några gårdar - mer kommer efter hand!