E. Kommunikation - järnväg, post, telefon, vägar - infrastruktur

Järnvägs-och poststationen i Varnhem med 'chefen' Roland Johansson 1980. Bild också nedan! Järnvägs-och poststationen i Varnhem med 'chefen' Roland Johansson 1980. Bild också nedan!

Gå till första rubriksidan för bildarkivet - klicka här!


Bilder från en alltmer utvecklad samhällservice på många områden, ofta statligt knuten verksamhet, men också stora privata initiativ som t ex privat järnväg och kalkbruk.
KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA:
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sida!)

- Järnväg under SAJ, VGJ och SJ       (9 bilder)
- Kalkbruksspåret till Ulunda       (4 bilder)
- Poststationen Varnhem och familjen Johansson       (6 bilder)
- Vägbild från berget 1904
- Kabelnedläggare för telekabel 1921         (2 bilder)
- Arbetslag mest från Ljungstorp vid smalspårig järnväg 1935 - var?


Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening!

Totalt på sidan E. 2014-03-02 = 23 bilder

Klicka på rubrikerna nedan om du vill se andra bildsidor!

H. Föreningar - saknar ännu bilder

Järnväg under SAJ, VGJ och SJ (9 bilder)

E. 1 Arbetslag VGJ, Varnhems station 1935. Sedan Västergötland-Göteborgs Järnväg (VGJ) övertagit Skövde-Axvallas Järnväg (SAJ) vidtogs en upprustning av spåren. Här en bild från gruståget med arbetslag på Varnhems station år 1935. Dåvarande stinsen på bilden är Alsterberg. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 2 (1) Järnvägsspåret på SAJ/VGJ rensades från snö med en speciell plog, en s.k. spårrensare. Här fotograferad vid Storekullen 1937. Fotograf Nils Lann. Insatt av Kent Friman, 2014-20-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 2 (2) John Agust Andersson i Ljungstorp, född 1846 - död 1935. Andersson hade redan ffrån järnvägens bröjan anställning som grindvakt samt att posta tågen. Tågbiljetter såldes i gården Ljungstorps kök. Andersson var i bygden känd som en god och vänlig man. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se! Klicka på bilden för att se den mindre!
E. 3 (2) Vägövergång i Ljungstorp 1937. Okänd pojke. Fr v; Nils Lann, Gunnar Andersson, Karl-Erik Lövgren, Erik Krantz och Bertil Persson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 3 (2) Vägövergång i Ljungstorp 1937 med SAJ's egenbyggda "lunsabinge" vid hållplatskajen. Gunnar Andersson utanför sin farfars, fars och sedan sitt eget hem, som beväring. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
A. 26 (1) (men annan kopiering!) Vid samma fototillfälle 1937 poserar sedan Karl Holmberg, Storekullen framför byggnaden som just det årtiondet hade förfallit en hel del. Karl Holmberg, Storekullen omkom i en el-olycka på Kyrkebo 1940. Bildtext ur arkivet: "Ljungstorps anhalt. "Väntsalen" vid Ljungstorps anhalt 1937. Byggnaden var ursprungligen tidningskiosk i Skövde kyrkpark och flyttades omkring 1914 (senast 1913 enl. tavlan) till Ljungstorp av disponent Grönvall och grosshandlare Högberg, vilken ägde ett par sommarställen i Ljungstorp. Byggnaden blev efter hand en träffpunkt för bygdens ungdom och kallades av folkhumorn för "Lunsabingen". Smärre vandaliseringar och upprustningar avlöste varandra de sista åren före järnvägens nedläggning 1961." Foto Nils Lann (Text Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:6). Insatt av kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 4 (1) Loket "VARNHEM" från Motala Verkstad 1903 - SAJ's andra lok på linjen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 4 (2) Inte alltid gick det som det skulle! Här har lok Nr 2 VARNHEM hamnat på sidan utanför spåret 2 km västerut Våmbskleven nära avtagsvägen till Svarvarebacken före 1909 (då det såldes), dvs även nära Stenberget och dess banvaktsstuga. Bärgningen ombesörjdes av Zackrisson i Skultorp. Omgivningen bekräftar bilden av att området vid tiden inte var särskilt skogbeväxt. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 4 (3) Endast digital bild! Lok nr 1 SKÖFDE (1902) har här varit behjälplig i att få upp lok nr 2 VARNHEM (1903) ur sin prekära situation - ser ut som styrelsen inspekterar. Insatt av Kent Friman, 2014-03-01. Läs mer på www.saj-banan.se!

Kalkbruksspåret till Ulunda (4 bilder)

E. 5 (1) Stickspåret från Varnhems station till Ulundas kalkbruk. Kalkbruket lades ner 1957. Godsmagasinet mitt emot stationshuset är borttaget. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 5 (2) Ett vagnset på väg till Ulunda Kalkbruk. I hyttens dörr stationsinspektör Östen Olsson. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 6 (1) Arbetalget för rivning av bron vid Ulunda 1965. INsatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 6 (2) Rivning av bron på Ulundaspåret 1965. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!

Poststationen Varnhem och familjen Johansson (6 bilder)

E. 7 (1) Roland Johansson anställdes vid stionen 1954. Här en bild från tiden som stations- och postbiträde under 1950-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 8 (1) Roland Johansson i arbete på Varnhems poststation 1970-talet. Foto Stina Johansson. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 7 (2) Roland och Stina JOhansson på Varnhems postkontor på 1980-talet. Foto Eva Johansson. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.sxaj-banan.se!
E 8 (1) Busshållplatsen i Varnhem 1969. Stina Johansson avlämnar daens post för vidarebefordran per buss. Foto Roland Johansson. INsatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E 9 (1) Stina jOhansson sorterar post i facken. Fram till 1971 fick byborna i Varnhem hämta sin post i fack på stationen. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!
E. 9 (2) Under några år och fram till 1966 sköttes brevbäringen Varnhem-Ljungstorp av Albin Dahlberg. Mot slutet bytte han cykeln mot moped och slutligen bil. Fot Roland Johansson. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02. Läs mer på www.saj-banan.se!

Vägbild från berget 1904

E. 10 Landsvägen från Varnhem till Skövde omkring 1904. Bilden tagen i den s.k. Kullaliden ovanför nuvarande bensinstation. Foto Ludvig Ericson, Skövde. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.

Kabelnedläggare för telekabel 1921 (2 bilder)

E 11 (1) Nedläggning av telefonkabel i vägen mot Öglunda 1921. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.
E 11 (2) Vid kabelförläggningen förefaller två olika maskiner kommit till användning. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.

Arbetslag mest från Ljungstorp vid smalspårig järnväg 1935 - var?

E. 12 (1) + (2) Bild visande arbetslag med många banarbetare från Ljungstorp enligt bilagd teckning. Smalspårig järnväg, vaktkur till höger och svårplacerad monumnetal byggnad till vänster i bakgrunden med många skorstenar och stor byggnadskropp. Insatt av Kent Friman, 2014-03-02.
KONTAKT MED SKARKE-VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING

<-- Till sidans rubriker!

  • Till Skarke-Varnhems Hembygdsförening;