C. Vardagens arbete - företagande

C. 8 (1) Hålltorps mejeriskjuts vid Varnhems Järnvägsstation år 1926. Kusk Georg Lindström. Klicka på bilden för större bild! Bild finns  också nedan! C. 8 (1) Hålltorps mejeriskjuts vid Varnhems Järnvägsstation år 1926. Kusk Georg Lindström. Klicka på bilden för större bild! Bild finns också nedan!

 Här minns vi med fotots hjälp i första hand hur arbete och vardag kunde te sig förr.
Från årlig städsling till reglerad arbetstid, från gammalt jordbruk till mekanisering och industri.KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

H. Föreningar - saknar ännu bilder

Okänt arbete och arbetare

C. 0 Löst foto i kuvert. Vardagens arbete. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.

Skomakare Gustav Larsson

C. 1 Skomakare Gustav Larsson i sin verkstad i början av 1950-talet. Han bodde tidigare i Kullen (vid Kyrkebo Allé) men byggde på 1930-talet villan Munkedal där han även hade sin verkstad. Larson var känd och ansedd som en skicklig utövare av sitt yrke. Han upphörde med verksamheten 1955 och flyttade med familjen till Jönköpiing. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Tvätt vid Billekvarn på 1940-talet (3 bilder)

C. 2 (1) Tvättsköljning i kvarnrännan vid Billekvarn någon gång på 1940-talet. Från vänster: Tyra Ullberg, Frida Andersson, mjölnaren Otto Gustafsson, fru Gustafsson och 2 okända. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Se mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!
C. 2 (2) Endast digital bild! Tvätt vid Billekvarn - delvis samma personer, dvs från höger stående; Frida Anderssson, Tyra Ullberg, mjölnare Otto Gustafsson, fru Gustafsson och de två okända. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!
C. 2 (3) Endast digital bild! Tvätthängning vid Billekvarn 1940-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25. Se mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 8 a Pickabacken!

Prästgårdskjutsar med häst och oxe (2 bilder)

C. 3 Prästgårdskjuts med kusken Svensson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 8 (2) Skjuts med oxe, prästgården 1926. Pojkarna är Otto Jonsson, 13 år och Svens Sköld med morbröderna Johan och Hjalmar Wennström i släden. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Hålltorps mjölkskjuts vid Varnhems station 1926 och kvarnskjuts till Hålltorps kvarn

C. 8 (1) Hålltorps mjölkskjuts vid Varnhems Järnvägsstation år 1926. Kusk Georg Lindström. Hålltorps mjölkskjuts år 1926 då Varnhems mejeri var igång. Kusken hette Georg Lindström. Skjutsen befinner sig utanför Varnhems post- och järnvägsstation, eftersom man också hämtade posten med samma skjuts. Lägg märke tilll granarna på led i Järnvägsparken innanför ett tätt staket. Lägg också märke till pump och vattenbalja för vattning av hästarna till höger. Mejerirörelsen upphörde på 1940-talet efter en brand. Ägare var då Magnus Pettersson och hans hustru Anna Pettersson, som var chef och mejerska. Den sist anställde hette Anders Pettersson. Rörelsen hade startats av Magnus Petterssons far "Petter i Trädgår´n". Efter branden öppnade Anna Pettersson bageri i huset. Återförsäljning av mejeriprodukter ingick också till en del. Senare verksamheter i huset har varit mekanisk verkstad och antikvitetsrörelse. De närmast kända mejerierna i trakten har funnits på gårdarna Rökstorp och Ökull. (Text och bild från artikel i Varnhemsbygden av Arne "Skultorparn" Andersson). Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.saj-banan.se!
C. 14 (1) Nils Ljungström, dräng på Redsvenstorp på väg till Hålltorps kvarn 1925. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Jakt - älg på vagn - Svarvarebacken 1920

C 3 (2) Jaktlag vid Svarvarebacken år 1920. Ernst Bill, Våmb och Hugo Schill, Svarvarebacken. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Sysslor vid Sandbäcken, Ljungstorp (6 bilder)

C. 4 (1) Lovisa Ullberg ser tilll en kalv i Sandbäcken, Ljungstorp 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www. ljungstorpshistoria.se!
C 4 (2) Margaretha Ullberg ser till korna i beteshagen, Sandbäcken, Ljungstorp 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C 5 (1) Stenbrytning i Sandbäcken 1915. Karl Hjalmar Ullberg med sönerna Albert och Bror. INsatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 5 (2) Brygghusbygge i Sanbäcken år 1920. Bor och Albert Ullberg på taket. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 6 (1) Bror Ullberg, Sandbäcken, plöjer med oxen "Stjärn" år 1930. Insatt av Kent Friman, 2014.02.26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
C. 6 (2) Harvning med "Stjärn" i Sandbäcken år 1930. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Höskörd i Björdedalen, Ljungstorp

C. 21 Höskörd i Björkedalen i slutet av 1940-talet. Erik Lann, född 1890 och Anna Lann, född Svensson 1893. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Jordbruksbilder med oxar och hästar från Hålltorp (2 bilder)

C. 7 Skördebild från Hålltorp. Torparen Henning Persson. Hemmanet Sten i bakgrunden. SLT. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria,.se - A. 6 Hålltorp - Lilla!
C. 14 (2) Plöjning på Håltorp 1926, David Roth och Georg Lindström. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26- Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Torpare och drängar i "Rovestibban", Hålltorp

C. 9 (1) Torpare och drängar i "rovestibba" på Hålltorp 1926. Fr v torpare Karl Ask, Stenslund, drängen Georg Lindström, drängen Davit Roth, torpare Henning Persson, Lilla Slottet och torpare Johan Alm, Kullaliden. Insatt av kent Friman, 2014-02-26. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se - A. 6 Hålltorp - Lilla!

Snöskottning vid Överbo 1926 och Fermagatan 1940-tal

C. 9 (2) Snöskottning vid Överbo Sörgården (ovanför, öster om kyrkan) år 1926. Karl blomkvist, Erik Thimberg, Sven Gustafson och Nils Fagerlind. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 17 - obs! av KF vänd bild - måste ha blivit felvänd på papperkopian! I början på 1940-talet var svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson. Längst ner väntar Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa, på att få komma fram med sin taxi. Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter. Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Här kan man ännu se de fruktträd till höger som hört till trädgården för Stensbro - det hus som fanns här utmed Fermagatan nära bäcken utmed landsvägen nere i dalen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Skörd med självbindare Prästgården, Varnhem (2 bilder)

C. 10 (1) Skörd med självbindare på Prästgården, Varnhem på 1930-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 10 (2) Kaffepaus i skördearbetet på Prästgården, varnhem. Personer fr höger; Otto Jonsson, Olle Sköld, Beda Jonsson. Övriga okända. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Häst-, oxfordon, lokomobil och lastbil på vägarna runt Varnhem på 1920-30-talet (6 bilder)

C. 11 Magnus Gustafsson ("Magnus på Blomberg") med råoljemotor som kördes omkring i bygde för att driva tröskverk, mm, 1930-talet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 11 (2) En ox-fora på väg mot Öglunda. Kusken möjligen Brandqvist från Baggeboda, Torp. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 12 (2) Lokomobil som kraft för Gustav Andersson och sonens ambulerande sågverk. Sonen Allan Ståheim längst fram till vänster. 1922. Insatt av kent Friman, 2012--02-26.
C. 12 (1) Gustav Andersson drev tillsammans med sonen Allan Stålheim ett ambulerande sågverk som drogs av en lokomobil. Här sågen vid smedjan på Tomten 1921. Senare skedde sågnigen på den sk. Sågarebacken. Det är den plats där riksväg 49 idag skär igenom backen vid Simmesgården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 13 (1) Ett lag telegrafarbetare i färd med att lägga ned en telefonkabel i vägen mot Öglunda 1921. Lägg märke till att bilen har massiva gummihjul. Förmodligen en "Tidaholmare". Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 13 (2) En för ändamålet specialkonstruerad maskin väcker ett stort intresse i Varnhem 1921. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Arbete i Tomtens smedja 1921

E. 12 Arbete i Tomtens smedja 1921. Insatt av Kent Friman, 2014-03-04.

Arbete i Ulunda kalkbrott (4 bilder)

C. 15 (1) Personalen vid Ulunda Kalkbrott, Varnhem . Insatt av Kent Friman. 2014-02-26.
C. 15 (2) Ulunda kalkbrott, Varnhem. Lägg märke till den lilla ugnen i backen utanför hägnaden till kalkbrottet ot kyrkan till. Insatt av Kent Friman, 204-02-26.
C. 16 (1) Arbetslag i Ulunda kalkbrott omrking 1920. Bilden är tagen framför en ugn norr om bäcken. Den s.k. Hammarsbacken syns därbakom. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.
C. 16 (2) Ulunda kalkbrott i själva kalkstensbrottet 1920. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Här finns också i pärmen bilderna C. 18 (1) och (2) med Knut Ohlsson - de har också placerats bland bilderna under rubrik A. Runhem - respektive Gärdhem!

Knut Ohlsson - cykelverkstad i Varnhem på Runhem och därefter på Gärdhem (2 bilder)

C. 18 (1) 1930. Knut Ohlssons Velociped reparationsverkstad bakom Runhems bostadshus. Knut själv till höger med fälg och hans svåger Frans Albin Reinhold Johansson, make till Knuts syster Ella med ett bildäck. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mycket mer på www.saj-banan.se!
C. 18 (2) Bild tagen från SAJ-spåret med Knuts verkstad på Gärdhem. Magasinet brann ner och inget uthus fanns kvar efter branden 1979.Insatt av Kent Friman, 2014-02-26. Läs mycket mer på www.saj-banan.se!

C. 19 med bygget av Nils Lanns hus och den första grävmaskinen sakandes i pärmen vid detta tillfälle!

Bjällums kalkbruk

C. 20 Bjällums kalkbruk. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Avverkning av askar kyrkogården 1978

C. 20 Vårvintern 1978 avverkades överåriga askar på kyrkogården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-26.

Bo Ramvikens foton av Sörgårdsfolket

G. 62 Endast digital bild. Åke Wingstrand arrendator före Blixt på Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27. Klicka på bilden för mindre bild!
G. 60 Endast digital bild. Kalle Blixt med potatis odlade på Sörgården. Karl och Astrid Blixt kom närmast från Ryttaregården som arrendatorer till Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 59 Endast digital bild. Astrid Blixt med Sörgårdens kor, Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 61 Endast digital bild. Samtal vid Sörgårdens åker utmed dåtida landsvägen till Skövde - Karl Blixt, Herbert Karlsson och Niklas Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Kontaktformulär för kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening:                                               <-- Till sidans rubriker!

  • Till Skarke-Varnhems Hembygdsförening;