D. Kyrkan, församling och kyrkliga händelser

Varnhems kyrka och utgrävningarna av klostret är klara, 1920-talet. Varnhems kyrka och utgrävningarna av klostret är klara, 1920-talet.Under den här rubriken är Kyrkan och dess verksamhet i fokus för våra bilder.


KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928      (2 bilder)
- Varnhem flaggprytt återinvigningsdagen för kyrkan 1923 - kungen anländer!     (10 bilder)
- Kloster och kyrka före restaureringen        (2 bilder)
- En restaurerad kyrka och utgrävt kloster       (3 bilder)
- Gruppfoto med namn på alla som medverkat vid kyrkans restaurering       (2 bilder)
- Ekspånsbeläggning på kyrkans tak       (2 bilder)
- Klosterutgrävningen 1925       (2 bilder)
- Gustav VI Adolf vid Varnhems kyrka 1951      (6 bilder)
- Kyrkokören vid olika tider - syföreningsauktion i gamla församlingshemmet 1960-tal         (5 bilder)
- Orgelbranden 1965            (1 bild)
- Spelet om Sancta Helena 1932         (11 bilder)
- En auktion inom Varnhems kyrkliga syförening den 19/12 1976 - foto Bo Ramviken       (13 bilder)

Totalt på sidan D. 2014-02-28 = 60 bilder

+ Kyrkliga Söndagsskolan - foton i album:
- Album 1. 1955 - 1961    (38 sidor -> 77 bilder)
- Album 2. 1962 - 1968    (55 sidor -> 132 bilder)
-
Album 3. 1969 - 1973     (35 sidor -> 75 bilder)

- Ett av kaffekokningsteamen i Varnhems församlingshem under 1950 -1960-tal


Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening - klicka här!

Klicka på huvudrubrikerna nedan om du vill se andra bildsidor!

H. Föreningar - saknar ännu bilder


Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928 (2 bilder)

D. 1 (1) Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928. "Den inre kretsen". Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 2 (2) Jämför gruppfotot med namnat gruppfoto nr; D. 13. Invigning av Varnhems Klostermuseum 1928. "Den vidgade kretsen". Mannen längst till höger på muren är Johan Ohlsson, kyrkvaktmästare under flera årtionden. Lägg märke till två kvinnor längst bak i gruppen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Varnhem flaggprytt återinvigningsdagen för kyrkan 1923 - kungen anländer! (10 bilder)

D. 2 (1) Bilden tagen från kyrktornet 1923 inför kungens besök och återinvigningen av klosterkyrkan efter renovering. Särskilda flaggstänger har sats upp vid bangårdsområdets början efter landsvägen, och på en del andra ställen, inför det celebra besöket av Hans Majestät Konungen. Från vänster (väster); Björsgården (tidigare Gästgivaregården) med mindre affär, Ulfsgården med taxirörelse, Eriksdal med Konsum, Gärdhem, affären Nydal med magsin samt de båda skolorna - den så kallade mellanskolan i Kyrkparken och Folkskolan i gamla Klosterdahl (fr o m 1917). Lägg märke till det gamla Kyrkstallet med offentliga toaletter där Kyrkstigen från järnvägsstationen kom fram till Kyrkogatan. Runhem ligger alldeles utanför bild till höger utmed landsvägen - flaggstången syns! Anledningen till att den svenska flaggan på fotografier från 1800-talet och början 1900-talet ser ut att vara vit med ett mörkt kors är att den fotografiska filmen och glasplåtarna hade en ortokromatisk emulsion som var okänslig för rött (rött blev svart), och mycket känslig för blått. Orange och gult blev mörkare än normalt, medan blått blev mycket ljust. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!
D. 2 (2) Det kungliga extratåget med konung Gustaf V och hans sällskap har anlänt från Skövde till Varnhems station. Landshövdingskan Ekman hälsar konungen med hovnigning. Fotograf Ludvig Ericson, Sköfde. Lägg märke till enbuskdekorationer utmed spåret! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 3 (2) I kyrkogatans början var på återinvigningsdagen uppsatt en äreport av granrisgirlanger. Varnhemsborna väntar på skolplanen, då hans Majestät närmar sig. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 3 (1) Hans Majastät Gustaf V inträder på skolgården för att mottaga församlingens hälsning. Insatt av Kent Friman, 2014-2-27.
D. 4 (1) Församlingens ledamöter m.fl. har samlats på skolgården för att med kyrkoherde von Sydow i spetsen hälsa konungen välkommen till Vanrhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 4 (2) Församlingens ledamöter m.fl. har samlats på skolgården för att med kyrkoherde von Sydow i spetsen hälsa konungen välkommen till Vanrhem. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 5 (1) Kyrkoherde Armand von Sydow hälsar konung Gustaf V välkommen till Varnhem Kriti Himmelsfärdsdag 1923. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 5 (2) Invigningsprocessionen på väg in till kyrkan. I spetsen kyrkväktare Ohlsson följd av assisterande präster, biskop Danell och prestaverande kyrkvärdar. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 6 Landshövding Ekman överlämnar kyrkans nyckel till konungen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 6 (2) Endast digital bild. Konungen gör entré i klosterdelen av kyrkoområdet, som påbörjats med utgrävning. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Kloster och kyrka före restaureringen (2 bilder)

D. 7 (1) Kyrkans exteriör före restaurering. Platsen för klosterruinen var då begravningsplats! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 7 (2) + en liknande bild D. 11 Kyrkans interiör före restaureringen. Obs! Bilden rensad från påskrift av "oförklariga tecken och siffror"!Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

En restaurerad kyrka och utgrävt kloster (3 bilder)

D. 10 (1) Klosterkyrkan vintertid med kyrkstallet kvar och kyrkstigen dold under snön. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 10 (2) Utgrävningarna på 1920-talet av klostret är färdiga och presenteras på vykort! Gravarna är bortgrävda och en del av klosteranläggningens nedre delar exponeras.Bilden tagen från taket av ladugården till Ryttaregården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 12 Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Gruppfoto med namn på alla som medverkat vid kyrkans restaurering (2 bilder)

D. 13 (1) Ett gruppfoto på dem som på ett eller annat sätt var engagerade i kyrkan och dess restaurering 1918-1923. Se namn nästa foto! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 13 (2) Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Ekspånsbeläggning på kyrkans tak (3 bilder)

D. 14 (1) Tjärkokning för ekspån till kyrkans tak redan 1917. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!
D. 14 (3) Endast digital bild! Takomläggningen för kyrkan gjordes redan 1917. Här finns börderna Karl och Knut Ohlsson, kyrkvaktmästare J. O. Ohlssons söner, längst bak i bilden - Knut är den stående till höger. Bilden från Knuts sonson Jan Ohlson, 2013. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Läs mer på www.saj-banan.se!

Klosterutgrävningen 1925 (2 bilder)

D. 14 (2) Arbetsgäng vid klosterutgrävningen. David Johansson, Slottet, Karl Basth, Timbelund, Oskar Håkansson Sandbacken, Karl Jphansson ("Lelle-karl"), Slottet och en obeankt. Harry Gustafsson och F. W. Wallin, Storekullen. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
F. 9 (1) Arbetslag vid utgrävningen av klosterruinen omkring 1925. Fr vänste; David Johansson, Slottet, Karl Basth, Timbelund, Oskar Håkansson Sandbacken, Karl Jphansson ("Lelle-karl"), Slottet och en obeankt. Harry Gustafsson och F. W. Wallin, Storekullen. Insatt av Kent Friman, 2014-03-20.

Gustav VI Adolf vid Varnhems kyrka 1951 (6 bilder)

D. 15 Gustaf VI Adolf anländer till Varnhems klosterkyrka på sin "Eriksgata" 1951 och möts av en stor folkmassa. Här hälsas han välkommen av biskop Rudberg. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 16 Många vill se kungen! Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 18 (1) Blommor till kungen från små händer! Mellan prosten Ahlner och biskopen Rudberg. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 17 (2) Damerna häslar. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28.
D. 17 (3) Familjen Hermansson med dotter väntar otåligt på kungens ankomst. Insatt av Kent Friman, 2014-02-28. Klicka på bilden för att se den mindre!
D. 17 (4) Lilla fröken Hermansson överlämnar blommor till kung Gustaf VI Adolf i entréporten till kyrkan. Biskop Rudberg ler stort. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27. Klicka på bilden för att se den mindre!

Kyrkokören vid olika tider - syföreningsauktion i gamla församlingshemmet (5 bilder)

D. 18 Varnhems kyrkokör av lite äldre upplaga på trappan till gamla församlingshemmet. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 19 Kyrkokör av senare datum. Övning i gamla församlingshemmet. Från vänster bakre raden: Nils Lann, Lars Antbäck, Göran Berg, Bror Antbäck och Gunnar Högberg.Främre raden från vänster: Maria Högberg, Eva JOhansson, Ingrid Sjöberg, Cevilia Söderberg, Maria Antbäck, Berit Karlsson och Margaeta Karlsson. Dirigent: Margareta Murmylo, nu gift Johansson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 20 (1) Syföreningsauktion i Varnhems gamla församlingshem någon gång under 1960-talet. Utropare är kyrkoherden Harald Bjurklo. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. 20 (2) Körövning med Varnhems pastoratskör i prästgården under 1960-talet. Fr.v.; Elsa Gabrielsson, Margit Bjurklo, Rut Kristiansson, Märta Palm, Ester Netterblad, Olle Lindahl, Inga Gabrielsson, Harald Persson och kyrkoherden Harlad Bjurklo. INsatt av Kent Friman, 2014-02-27.
D. Varnhems kyrkokör sjunger i Norra Lundby kyrka. Fr v längst bak - strikt rad för rad från vänster till höger; 4:e & sista raden; Bror Antbäck, Allan Häggstam, Göran Berg och Nils Lann; 3:e raden; Eva Bosovic (skymd), Monica Johansson och Kerstin Lidberg; 2:a raden; Eva Skogsberg, Ingrid Sjöberg, Ulla Söderlund, (?) och Margareta Karlsson; 1:a raden; Margareta Murmylo (dirigent), Christina Andersson, Cecelia Söderberg, Ingrid Häggstam och Berit Karlsson. Insatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Orgelbranden 1965

D. 23 NYårsafton 1965 brann orgeln i Varnhems klosterkyrka. Kvar stod endast några förkolande stolpar. Valvribborna i kryssvalvet splittrades av värmen och hela kyrkan svärtades av sot. Återställande av kyrka och orgel tog ett par år. INsatt av Kent Friman, 2014-02-27.

Spelet om Sancta Helena 1932 (11 bilder)

D. 22 Endast digital bild. Spelet om Sancta Helena uruppfördes i Varnhem den 2 - 3 juli 1932 på kullen bredvid Varnhems klosterkyrka. Helen spelades av opersångerskan Sigrid Brandel. Även Marigt Engstrand fanns med i rolllistan - se x på bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28.
D. 23 Endast digital bild. På scenen även Gunnar Orlander, Skara - markerad med x mitt i bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28.
D. 24 Endast digital bild. Margit Engstrand markerad med x. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 25 Endast digital bild. Djävulen lurar runt hörnet vid det relativt nybyggda museets vägg. Bild från Gudrun ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 26 Endast digital bild. Fler av rollfigurerna - till vänster Gunnar Orlander, Skara. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 27 Endast digital bild. Ensemblen startklar i Krabbelund för färd till Varnhem och generalrepet 1932. Margit Engstrand markerad med x på bilden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 28 Endast digital bild. Regissören Ebba Blickingberg med en del av skådespelarstaben 1932 vid Sörgården. Margit Engstradn kikar fram över axeln - markerad med x. Bild från Gudrun ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
D. 29 Endast digital bild. Spelets små kökspojkar. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28

Den Kyrkliga Söndagsskolans 3 album för 1955 - 1973            - se nedan!

F. 0 (x) Varnhems Kyrkliga Söndagsskola ca 1935 med Prästen Karl David Ahlner. Lärare; Karin Svensson och Valdemar Pettersson. Främre raden från vänster; okänd, okänd, Elsa Nyström, Karin Svensson, Prosten Karl David Ahlner, Valdemar Pettersson, okänd, okänd. // Andra raden fr vänster; okänd, okänd, okänd, Inga Eriksson, Gunvor Johansson, okänd, okänd, okänd och Lars Berner. //Tredje raden från vänster; Okänd, Gunhild Pettersson, Sonja, okänd, Gunhild Andersson, okänd, Gull Britt Johansson, Karin Thimberg, Solveig Larsson, Tyra Ullberg, och Ingrid Seger. // Fjärde raden från vänster; Okänd, okänd, Gustav Thimberg, Ingemar Gabrielsson, okänd, Johan Bergqvist och okänd. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.
Varnhems församlingshem med söndagsskolan vid tiden, Foto Harald Bjurklo Varnhems församlingshem med söndagsskolan vid tiden, Foto Harald Bjurklo

Här hittar du  3 album med foton från söndagsskolan
- klicka på rubrik:

 

 

- Album 1955 -1961        (38 sidor - 77 bilder)

- Album 1962 - 1968    (55 sidor - 132 bilder)

- Album 1969 - 1973       (35 sidor - 75 bilder)


 

Känner du igen någon som inte fått namn i undertexten till bilderna - hör av dig här nedan!

 

Önskar du via e-mail något av de enskilda fotona som JPEG-fil som svart-vit bild (färg om det finns - de flesta har dock dålig färg efter alla år) - hör av dig via kontaktformuläret här nedan!

Ett av kaffekokningsteamen i församlingshemmet under 1950 - 1960-talet
- här 1956 och söndagsskolefest

F. 0 (x1) Församlingshemmet Varnhem interiör från köket i samband med söndagskolefest 1956. Kaffekokning och iordningställande av "gottepåsarna" för utdelning till barnen. Fr v Britta Holmberg, Maja Persson, Simmesgården, Herta Lindh och dottern Kerstin Lindh. Bild från Kerstin Antbäck, född Lindh, Björsgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-05-26.

En auktion inom Varnhems kyrkliga syförening 19/12 1976 - foto Bo Ramviken (15 bilder)

D. 41 Endast digital bild. Niklas Ramviken tar råd av Elsa Gabrielsson innan ljuståget i kyrkan som inleder syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 42 Endast digital bild. Ljuståget i kyrkan före syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 43 Endast digital bild. Kyrkvärden Nils Lann går med kollekthåven i kyrkan innan auktionen. Foto Bo Rmaviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 44 Endast digital bild. Kyrkvärden Paul Hermansson går med kollekthåven i kyrkan innan syföreningsauktionen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 30 Endast digital bild. Kyrkliga syföreningens auktion i församlingshemmet 19/12 1976. Anna-Britta Hermansson och Ruth Bergman. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 32 Endast digital bild. Kyrkoherden Claes Robach med assisterande maka Gunhild fungerar som auktionsutropare. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 33 Endast digital bild. Kyrkoherden visar upp ett alster till försäljning. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 38 Endast digital bild. Margareta Karlsson, Skolan, Elsa Gabrielsson och Gudrun Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 31 Endast digital bild. Ingrid Blomqvist med kaffepannan i högsta hugg i samtal med Gudrun Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 34 Endast digital bild. Kyrkväktare Ernst Gustafsson rör sig genom publiken med Stig Cannmo sittande längst till vänster och Ing-Britt Holm till höger. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2104. Insatt 2014-04-27
D. 35 Endast digital bild. Kyrkvaktmästaren Ernst Gustafsson, Otto Jonsson och Karl Gustafsson. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 36. Endast digital bild. Linnea Jonsson alltid i köksregionerna vid olika tillställningar. Blanka stora kaffekannor kokar många koppar. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 37 Endast digital bild. Maja Persson kommer med kaffet. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 39 Endast digital bild. Sture Rickner rör i kaffekoppen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Rmaviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
D. 40 Endast digital bild. Nils Lann drar en lott. Foto Bo Ramviken. Blid från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2104. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

                                                                                                                      <-- Till sidans rubriker!

Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening

  • Till Skarke- Varnhems Hembygdsförening;