C. 5 Strömshagen/Löfås - Strömshagen 1 & 2

Skarke Tomten 1/4 mtl -> Torpet Strömshagen -> idag borta
- idag två nya fastigheter på gamla Tomtens skifte;
Strömshagen 1 och Strömshagen 2

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Det gamla Strömshagen - byggd 1803 direkt efter storskiftet av Kronans mark till gårdarna i Varnhems församling

Skarke gårdars skiften 1960 karta Skarke gårdars skiften 1960 karta

Gamla torpet Strömshagen låg på vänster sida av vägen norrut från Rödjan på Tomtens skifte här 32 mitt på kartan. 1960 fanns inga hus kvar på kartan för Tomtens skifte.

Tomtens skifte i Billingeliderna med torpet Strömshagen 1877 mitt i

Norr om Rödjan finns Strömshagen 1Tomtens skifte med bostadshus och ladugård.


Torpet var ett av de första som uppfördes på de skiftade markerna i Billingeliderna, då Kronan överförde stor del av Kronoparken Billingen och dess Billingelider till gårdarna inom Varnhems församling. Den kallas tidigt för Strömsstugan/Löfås/ Ett nyhemman

Torpet för Tomten noteras få sina första torpare 1803! Då kallas den 'Strömshagen eller Löfås' i husförhörslängd. Förste boende är torparen Jonas Persson med familj.

Troligen tänkt för Soldaten Anders Löf, född i Varnhem 1786 och soldat i soldattorp Nr 328 (Billdal). Han flyttar 1822 in i "Ett nyhemman" i närheten. Senare kallat Nybygget.

Gamla Strömshagen och dess placering i förhållande till dagens bo-platser norr om Rödjan


Dagens karta visar de nya hus som byggts efter 1960 - förutom Stenstorp som fortfarande är det gamla huset.

Verna berättar kring Strömshagen - "för mig bara en hage"

Strömshagen en hage - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson Strömshagen en hage - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson

Karta 1916 över torpet Strömshagen - fastställd som avsöndring 1923

Karta 1916 över Strömshagen, Skarke Tomtens (Nr 3) mark.

Här ser man att bostadshus och ladugård är utmärkta 1916.

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!


Samma karta vänd så att norr pekar ungefär rakt uppåt - se norrpil.

Byggnaderna för torpet Strömshagen låg ungefär mitt på ägan som sträcker sig i nästan väst-östlig riktning.

Kunglig Maj:t's beslut att sälja Hagen, Strömshagen, Kristinefors och Axtorp 1921, som alla då skrivs på gården Skarke Kyrkebo's ägo
- dvs ägt av de la Gardieska gravkassan förvaltad av Skara Domkapitel

Länsstyrelsen kan inte utfärda salubrev då fel grundfastigheter angivits som huvudgårdar, begär klargörande från Kungl Maj:T - Kungliga Kommmerskollegiet utreder och finner att länsstyrelsen har rätt!

Strömshagen avsöndrad från det 1894 till allmän frälse försålda hemmanet 1/4 mtl Skarke N:r 3 Tomten - ägare blev de la Gardieska gravkassan/Varnhems församling genom kyrkoherde Holmgren

Ludvig Roth betalar sin köpeskilling för Strömshagen

Ludvig Roth i Nytorp.

Nu kan köpeavhandling utfärdas för Strömshagen till Ludvig Roth i Nytorp

Ludvig Roth anhåller vördsamt om att avsöndringen fastställs
Ludvig Roth ansöker om fastställelse av avsöndring 1923.

Alla boende i Strömshagen 1803 - 1915

Varnhem (1800 -  1815)
Torpet Strömshagen eller Löfås under Skarke Tomten


Förste boende i Strömshagen blir 1803;
Mannen Jonas Persson
, född i Huseby 1762 - flyttar in med familj 1803 från Tokatorp
Hustrun Cathrina Svensdotter, född i Berg 1764
Dotter Greta, född i Höglunda 1795
Son Pehr, född Huseby 1798
Son Sven, född på platsen 1803-11-05
- familjen flyttar ut till Häggum 1805

Ny torpare 1805;
Mannen Petter Siggesson
, född i Ulunda 1765-06-04 (Bonde från Nolgården i Solberga)
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1766-08-02
Dotter Cajsa, född i Klostrets socken 1793-01-05 - ut Junkragården 1810
Son Peter, född  i Varnhem 1796 -  ut Väberga 1807
Dotter Lena Stina, född i Varnhem 1797-12-26
Son Anders, född Häggum 1802-07-12 - död här 1811
Dotter Greta, född i Sköfde 1805-09-25 - ut Solberga 1813

Maria Andersdotter, född i Härenhed 1774 - dör här ut i maj 1812
Leif Magnusson, född i Härenhed 1772 - flyttar till Kjerret 1807 (Krympling)
Dotter Bolla, född i Härenhed 1764-10-07 - in från 1804 flyttar ut till Solberga 1809

Inhyses;

Änkan Maria Larsdotter, född i Ving 1746 - dör här 1808
Dotter Britta, född i Klostret 1785 - ut Öfverbo 1808

Varnhem (1815 - 1836)
Torpet Strömshagen eller Letås under Skarke Tomten


Kvarboende torpare;
Mannen Petter Siggesson
, född i Ulunda 1765-06-04 - dör här 1819
Änkan Stina Larsdotter
, född i Varnhem 1766-08-02
Dotter Lena Stina, född i Varnhem 1797-12-26 - ut Solberga 1816