C. 5 Gläntan

Prästebolet 1:3 -> avstyckning Prästebolet 1:5 -> Gläntan;
idag med adress Ljungstorp Gläntan

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Prästebolet 1:3 med en vit fyrkant för bostadshus
- 1973 avstyckat till Prästebolet 1:5, Gläntan

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Skiftet slutligt tilldelat av Kronan Prästebolet (Prästgården) i Skarke 1803 vid storskiftet av Kronoparken Billingen i Billingeliderna, efter att sedan 1700-talets mitt haft ett nybygge här stängslat från Kronomark.

Dagens markyta för småbruket Rödjan är 43 147 kvadratmeter. Idag finns ett nytt hus på tomten sedan 1964 och det gamla finns kvar. På kartan finns också en fyrkant i dess övre högra del på platsen där sedan Gläntan avstyckas 1973.

Prästebolet 1:5 -> avstyckat 1973 som Gläntan

Elsa och Sven Malm i Rödjan säljer 1972 en jordlott till Margit Gudmundsson

Ur fastighetsregistret för Gläntan

1985 köper Yves Michel Gerard & Annika Elisabet Milland, Skövde
 - bygger nytt hus 1987; Bostadstyp: Villa, Boarea: 141 m² med 5 rum, Tomtstorlek: 1103 m²

1994 köper Hans Mikael Eskilsson & Diana Margaretha Elisabeth Björck, Skövde
1999 köper Per Stefan Lundqvist & Heléne Birgitta Lindvall, Skara
2006 köper Max Karl Wilhelm & Maria Birgitta Wetterström Stålarm, Himmelslunden Varnhem
2009 köper Lars Johan Bertil Hagström & Ursula Elisabeth Strömer, Skara - Axvall
2013 köper Dip Raj & Hanna Ingeborg Thapa, Skövde
2014 köper Pontus Håkan Gäntäng, Tibro
2016 köper Simon Kristian Behrendtz & Linnea Stefanie Lilian Karlsson, Gläntan Varnhem
- de bor kvar 2020