C. Smedstorpen - 3 olika Smedstorp efter hand

Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte -> Hustru Ingridsgården 4:2 -> skifte Nr VIII på karta  inför tilldelning från Kronoparken 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII. Skräddaregården/ Hustru Ingridsgården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Verna Anderssons karta över området med 3 Smedstorp

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Dagens adresskarta i området - med Smedstorpen utmärkta - Smedstorp (4:5 + 4:6 B) är nu del av Billingegården

Skiftet delades på längden 1833 - kallas en Hage  Hustru Ingridsgården

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

1833 kan man se hur ägan delas i mitten på längden och saknar då byggnader inritade.

Bygger torpet 1830 gör f.d. gifte drängen från Ersamusgården i Eggby;
Mannen Anders Eliasson, född i Häggum 1798-06-07 - in 1830 med
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28

Västerut på halva skiftet etablerades torpet Smedstorp som delades 1875 i två Smedstorp - A. (4:5) & B. (4:6)

Lägenheten Smedstorp bestod 1856 av hela västra delen av skiftet för Hustru Ingridsgården i Billingeliderna. 1875 kom det att delas i  två Smedstorp - A. 45 och B. 46 - Smedstorp B. = vårt Smedstorp 1, då det utgjorde det ursprungliga Smedstorp troligen byggt 1830. Sedan delas Smedstorp i ytterligare delar - det blev Smedstorp 4 546och 46b.

Hustru Ingridsgårdens skifte 1877 med ett Smedstorp (4:6)  i mitten av skiftet, samt ett Smedstorp i väster (4:5)


På kartan syns Nytorp i den övre delen av det då delade skiftet längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som också kallades Nytorp och i mittten av skiftet Larstorp och längst till vänster finns det ett torpet som också kom att kallas Smedstorp.

Det tillkom ytterligare ett torp i samband med att Larstorp hamnade mer österut som också kallades Smedstorp.

Det fanns vid tiden 1880 alltså ytterligare ett Nytorp i samma område som Hökaskog - mitt för Nytorp låg Klämmes-Karls' Nytorp (2) byggt 1879.

Smedstorp 1
 byggdes först mitt på ägan på den södra halvan efter 1855 års laga skifte. Larstorpet ännnu inte utmärkt på kartan.

Namngivare till Lars-torpet är arbetskarlen Lars Andersson, som flyttar in 1863, efter att ha uppfört hus och ladugård på Hustru Ingridsgårdens skifte.

Smedstorpet i mitten kvar på karta 1960 som Skarke Hustru Ingridsgården 4:6 A -> idag Skarke 4:11 med adressen Smedstorp
 - 4:5 och 4:6 B på kartan är idag Billingegården

Skarke bys gårdars skiften Skarke bys gårdars skiften

Smedstorpsägan kom tidigt att delas från 1/16 mtl (halva skiftet) till 2 x 1/32 mtl  - dessa olika Smedstorp går inte att tydligt urskilja i  kyrkböckerna med sina boendefolk

Ägarföljd till Smedstorps olika delar (ur Riksarkivets Lagfartsregisters 'lagrum')

Rum 1. -  Smedstorp- lägenhet af 7 tunnland & 21,4 Kappland ägs efter arfsskifte 1841 av 
Fredrik Larsson och Lars Pettersson (Hustru Ingridsgården) med lagfart 1854
Rum 2.
- 1874 säljs hälften av lägenheten Smedstorp B. (4:6) av Lars Pettersson med hustrun Cajsa Persdotter till Lars Gustaf Larsson (trubbel vid övergången till Anders Gustaf redan 1880 - lägenhten utmäts!)

Rum 8. - 1881 (lagfart) säljs denna hälft vidare till Anders Gustaf Johansson Blad o.h.h. Inga Kristina Svensdotter
Rum 9. & 10. - 1883 säljer de i sin tur hälften av denna hälft, dvs en 1/4-del av lägenheten Smedstorp A. (4:5) till Sven Johan Fogelberg (som har lite trassel med lagfart)
Rum 13. - 1885 Anders Gustaf Blad tar över den 1/8 del som var fruns - nu genom boskifte
Rum 14. - 1885 - samtidigt tar makarnas omyndiga barn över den andra 1/8-delen
Rum 15. - 1888 - de säljer sin 1/8-del (av 4:6) till fadern Anders Gustaf Blad på auktion
Rum 36. - 1929 - makan Matilda Blad ärver makens 1/8 del av 4:6
Rum 38. 1930 - säljer hon sin 1/4-del av 4:6 till sonen Viktor Blad
Rum 39.
- 1936 - säljer Viktor sin 1/4-del av 4:6 till Sven Otterman
Rum 40.
- 1936 - säljer han direkt vidare till Gustaf Adolf Johansson

Kommentar; 
Inte direkt enkelt att följa alla turer med olika ägarandelar och också olika byggnationer, på den ursprungliga Smedstorpsmarken = halva skiftet för Hustru Ingridsgården, före den formella delningen 1875. Till slut finns här 3 olika Smedstorp.

Dessutom finns annons om exekutiv auktion 1880 av utmätta lägenheten Smedstorp ägt av Anders Gustaf Johansson

Post- och Inrikes Tidningar 1880 Post- och Inrikes Tidningar 1880

Även en försäljning av Smedstorp 1881

Lägenheten Smedstorp bestod 1856 av hela västra delen av skiftet för Hustru Ingridsgården i Billingeliderna. 1875 kom det att delas i  två lika stora Smedstorp - A. 45 och B. 46 

Karl Johana's Smedstorp

Ur Sveriges befolkning för Smedstorpet i mitten av skiftet (= 4:6 A karta 1960)

Karl Johana's familj innan flytten till Smedstorp 1913

Lägenhetsägaren Karl Johan Andersson
, född i Varnhem 1852-05-21, Vigseldatum 1883-11-02
Hustrun Maria Elisabet Lundqvist, född i Varnhem 1858-03-01
Dotter Märta Elisabet, född i Varnhem 1884-06-09
Son Karl Gustaf, född i Varnhem 1886-10-01
Son Johan Oskar, född i Varnhem 1889-04-12
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1891-12-10
Son Anders Wiktor, född i Varnhem 1894-11-30
Dotter Frida Maria, född i Varnhem 1897-08-16
Dotter Ida Matilda, född i Varnhem 1900-10-13

Formalia;
Mannen Karl Johan Andersson, född i Varnhem 1852-05-21 - dör på Smedstorp 1941
Hustrun Maria Elisabet Lundqvist, född i Varnhem 1858-03-01 - dör på Smedstorp 1938

Karl Johana's Smedstorp 1940

Lägenhetsägaren Karl Johan Andersson, född i Varnhem 1852-05-21
Husmor Anna Charlotta Johansson, född iNorrlander i Agnetorp 1859-08-31
Hennes son Josef Martin Johansson, född i Velinge 1890-12-22

Ur kyrkböckerna för Smedstorpen fr om 1938 och bakåt till 1869
- därefter blir placeringarna på respektive Smedstorp oklara i Hfl

Varnhem Alla:2 1922- 1938
Smedstorp 1/2 B. (46 a)

Kvarboende äg och brukare;
Mannen Karl Johan Andersson
, född i Varnhem 1852-05-21, gift 1883 med
Hustrun Maria Elisabet Lundqvist,
född i Mariestad 1858-03-01 - dör här 1938

Dotter
 Ida Matilda, född i Varnhem 1900-10-13 - in från  Stockholm 1924 - ut gift med Ludvig Alm 1926

Utomäktenskaplig dotter Margit Elisabet Andersson, född i Stockholm 1921-10-03
- ut Kullaliden fosterbarn 1926

Utomäktenskaplig dotter Ingegärd Maria Alm, född Stockholm 1925-03-05 - ut med modern till fadern 1926 - Karl Ludvig Alm, snickare, erkänt barnet som sitt 17/5 1925

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Smedstorp 1/2 B. (46 a)

Ägare och brukare in 1913;
Mannen Karl Johan Andersson
, född i Varnhem 1852-05-21, gift 1883 med
Hustrun Maria Elisabet Lundqvist,
född i Mariestad 1858-03-01

Dotter Frida Maria Andersson, född i Mariestad 1894-08-16 - ut Amerika 1916
Dotter Anna Charlotta, född i Mariestad 1891-12-10 - in 1913 - ut Stockholm 1917
Dotter Ida Matilda, född i Varnhem 1900-10-13 - ut Stockholm 1917
Son Anders Viktor Andersson, född i Mariestad 1894-04-30 - ut 1916

***********************************
Ny ägare brukare in 1904;
Fabriksarbetare Sven Johan Svensson
, född i Sventorp 1839-01-21, gift 1872 - ut 1913
Hustrun Kajsa Lisa Andersdotter, född i Sventorp 1842-09-05 - dör här 1911

Son Johan Robert, gårdfarihandlare, född i Våmb 1880-10-19 - ut 1913
Son Karl August, född i Våmb 1884-02-15 - flyttar ut 1904
Son Gustaf Rikard Hagström, född i Våmb 1875-08-05 - ut Stockholm 1905
Son Sven Fredrik, född i Våmb 1886-07-15, ut Stockholm 1906

***********************************
Kvarboende ägare o brukare;
Änkan Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1818-10-03
- dör här 1920

Arrendator;
Mannen Adolf Larsson
, född i Skärf 1867-12-08, gift 1895
Hustrun Hanna Charlotta Larsdotter, född i Sätuna 1870-08-26

Son Gustaf Hjalmar, född i Varnhem 1896-03-27
Dotter Elin Maria, född i Skärf 1897-09-18
- familjen flyttar till Skärf 1897

Inhyses;

Modern änkan Anna Maria Eriksdotter, f. Varnhem 1832-02-02 - in 1915 - ut 1916

***********************************
Arbetaren Gustaf Adolf Jonsson, född i Varnhem 1874-10-04 - in 1901 - ut gift till Timmersdala 1904

Arrendator under någon tid var också August Kyrk från Gårds-torpet i Solberga

Varnhem AI:12 1880-1895
Smedstorp 1/2 B. (46 a)

Kvarboende äg. & brukare;
Lars Pettersson
, född i Björsäter 1817-12-28
- dör här 1886
Hustru Kajsa Persdotter
, född i Varnhem 1818-10-03

Arrendator;
Mannen Adolf Larsson
, född i Skärf 1867-12-08 - gift 1895 - in fr Skärf 1894
Inhyses;
Modern änkan Anna Maria Eriksdotter, född i Varnhem 1832-02-02 - änka 1893 - in från Skärf 1894

Hyrar 1890;
Arb. Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10
Hustru Fredrika Adamsdtr, född i Fägred 1844-09-21
- båda flyttar ut 1893

Här finns också in 1890;

Arbetaren Johannes Persson Kyrk, f. Varnhem 1822-11-04
Hustru Maja Lisa Johansdtr, född i Kyrketorp 1826-11-07

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Smedstorp 1/2 B. (46 a)

Kvarboende äg. & brukare;
Lars Pettersson
, född i Björsäter 1817-12-28
Hustru Kajsa Persdotter, född i Varnhem 1818-10-03
(Not; Kajsa dömd för snatteri af Skara Rådhusrätt 1860)

Arbetare;
Mannen Jonas Andersson
, född i Varnhem 1837-01-12
Hustrun Maja Lisa Larsdotter, född i Wersås 1838-02-03
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1868-10-29
- familjen flyttar ut 1871

Familj utan in- eller utflyttningsbevis;
Maken Johannes Andersson
, född 1819-09-26
Hustrun Lena Gabrielsdotter, född 1825-04-20
Son Johan Alfred,f. 1865-05-20
Dotter Johanna Mathilda, född 1870-02-16

In 1871 - hyrar;
Drängen Lars Gustaf Larsson, född i Lexberg 1849-05-01
Brodern drängen Johan Wilhelm Larsson, född i Lexberg 1834-11-22
- bröderna flyttar ut 1878

Varnhem Alla:2 1922- 1938
Smedstorp A. 1/4 (45)


Kvarboende äg och brukare;
Mannen Johan Gustaf Johansson
,  född i Grefbäck 1856-02-09, gift 1888
- död här 1936
Hustrun Anna Charlotta Norlander, född i Agnetorp 1859-08-31
Dotter Elin Maria Ingeborg Johansson, f. Velinge 1894-04-29 - ut Lidköping 1922
Dotterdotter Dagny Maria Linnéa, f. Mo 1919-04-23
Son Erik Ragnar, född i Velinge 1903-03-14
Son Josef Martin, född i Velinge 1890-12-22 - hem 1936 efter frånskillnad - gift 1919

Varnhem Alla:1 1895 -1922
Smedstorp A. 1/4 (45)


Ny ägare och brukare 1919;
Mannen Johan Gustaf Johansson
,  född i Grefbäck 1856-02-09, gift 1888 - in 1919
Hustrun Anna Charlotta Norlander, född i Agnetorp 1859-08-31
Dotter Elin Maria Ingeborg Johansson, f. Velinge 1894-04-29 - in från Sköfde 1919
Dotterdotter Dagny Maria Linnéa, f. Mo 1919-04-23
Son Erik Ragnar, född i Velinge 1903-03-14 - ut Daretorp 1920

***********************************
Ny ägare och brukare 1915;
Mannen Frans Oskar Bring
, född i Fogelås 1865-05-10 - gift 1889 - in från Hvarf 1915 med
Hustrun Selma Olivia Bring, född i Fogelås 1862-04-21

Son Oskar Arvid Rudolf Bring, jordbruksarbatare, född i S. Fogelås 1889-09-05
Dotter Elsa Antonia Serafina, född i S. Fogelås 1892-11-11 - ut gift Uddevalla 1919
- familjen i övr. till Kärret 1919

***********************************
Arrendator 1911;
Trädgårdsmästaren Per August Vinqvist
, född i N. Wing 1864-06-21- gitf 1900 m.
Hustrun Johanna Karolina Lång, f. i Rättvik 1872-05-23

Dotter Anna Linnea Gustava, f. i Mölltorp 1904-01-14 - tvilling
Hilda Johanna Agneta, född i Mölltorp 1904-01-14 - tvilling
Dotter Lilly Viola Maria, född i Mölltorp 1905-12-24
Son Johannes Karl Gunnar, född i Varnhem 1911-12-17
- familjen flyttar till Versås 1914

***********************************
Äg. Sven Fogelbergs dödsbo
Änkan Anna Sofia Johansdotter
, född i Hvalstad 1847-03-22 - änka 1894 - dör här 1918
Son Johan David Fogelberg, född i Varnhem 1891-01-01 - emigrerar till N. Amerika 1911

Varnhem Alla:I2 1880 -1895
Smedstorp A. 1/4 (45)


Ägare och brukare in 1883;
Make Sven Johan Fogelberg, f. i Frösved 1847-06-11, gift 1887- dör här 1894
Hustrun Anna Sofia Johansdotter, född i Hvalstad 1847-03-22, in Håkantorp 1887

Son Johan David Fogelberg, född i Varnhem 1891-01-01

Här finns också;
Arbetskarlen Johannes Pettersson, född i Varnhem 1834-01-06 - in 1886 - ut Ulfstorp 1891
Systern Stina Pettersdotter, f. Varnhem 1825-06-06 - ut Ulfstorp 1891

Barnhusbarnet No: 294, Olof Hjalmar Andersson, född i Stockholm 1885-12-28 in 1886 - ut till Ulfstorp 1892

**********************************
Ny ägare 1881;
F.d. gratialist Per Pettersson
, född i Wäring 1824-05-16
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Kyrketorp 1825-01-17
- makarna ut Sköfde 1884

Dotter Ida Matilda, född i Kyrketorp 1865-11-10 - ut Sköfde 1882
Dotter Sopfia Elisabeth, född i Kyrketorp 1868-11-19 - ut Öglunda 1883
 

Varnhem Alla:II 1869 -1880
Smedstorp A. 1/4 (45) 

Varnhem Alla:2 1922- 1938
Smedstorp 1/4 (4b)

Kvarboende äg. och brukare;
Anders Gustaf Blad
, född i Berg 1848-06-09, gift 1885
- död här 1929
Hustrun Anna Matilda född Lundgren i Berg 1860-01-17
- dör här 1935
Dotterdotter Annie Ingeborg Linnea, född i Berg 1916-12-08 - flyttar ut  Fiskargården 1931

Varnhem Alla:1 1995 - 1922
Smedstorp 1/4 (4b)

Kvarboende äg. och brukare;
Anders Gustaf Blad
, född i Berg 1848-06-09, gift 1885
Hustrun Anna Matilda född Lundgren i Berg 1860-01-17

M. son Trumslagaren Henning, född i Lerdfala 1873-05-23
M. dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1878-03-30
M. dotter Vilhelmina, född i Varnhem 1880-06-14
M. son Gustaf Robert, född i Varnhem 1883-06-14

G. dotter Ellen Ottilia, född i Varnhem 1887-02-13
G. son Albin Viktor, född i Varnhem 1892-03-21
- barnen utflyttade t o m 1918

G. dotter Gerda Matilda, född i Varnhem 1894-10-25
Gerdas dotter Annie Ingeborg Linnea, f. i Berg 1916-12-08 

Varnhem AI:12  1880 - 1995
Smedstorp 1/4 (4b)

Kvarboende äg. och brukare;
Anders Gustaf Blad
, född i Berg 1848-06-09, gift 1872
1:a Hustrun Inga Stina Svensson, född i Timmersdala 1845-09-26 - dör här 1884
2:a Hustrun Anna Matilda född Lundgren i Berg 1860-01-17 - in från Lerdala 1885 

M. son Trumslagaren Henning, född i Lerdala 1873-05-23
M. son Karl Johan, född i Berg 1875-05-23 - ut Lerdala 1893
M. dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1878-03-30
M. dotter Vilhelmina, född i Varnhem 1880-06-14
M. son Gustaf Robert, född i Varnhem 1883-06-14

G. dotter Ellen Ottilia, född i Varnhem 1887-02-13
G. son Albin Viktor, född i Varnhem 1892-03-21
G. dotter Gerda Matilda, född i Varnhem 1894-10-25

Varnhem AI:11  1869 -1880
Smedstorp 1/4 (4b)

Ny äg. och brukare in 1878;
Anders Gustaf Blad
, född i Berg 1848-06-09, gift 1872
Hustrun Inga Stina Svensson, född i Timmersdala 1845-09-26

Son Henning, född i Lerdala 1873-05-23
Son Karl Johan, född i Berg 1875-05-23
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1878-03-30
Dotter Vilhelmina, född i Varnhem 1880-06-14

Inhys. svärföräldrarna efter flytt 5/11 1878;
Undantagsägaren Johannes Larsson Sten, född i Åsaka 1806-07-11
- dör här 13/12 1878
 (72 år)
Hustrun Ingrid Andersdotter, född Wing 1785-04-13
- dör här 20/12 1878 (93 år)

***********************************