C. 20 Larstorp + Skogsgården

Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte -> Hustru Ingridsgården 4:2 -> Larstorp - en förpantningslägenhet (södra halvan av skiftet) -> avstyckad del som Larstorp 4:8 -> tillköpt avstyckning 1930 4:9 -> båda kallades nu Larstorp tillsammans och idag Skarke Skogsgården

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Larstorp 4:9 på 1960 års karta

Skarke bys gårdars skiften Skarke bys gårdars skiften

Larstorp 4på 1960 års karta - avstyckat som 41930.

Tidigare hörde hela på kartan nedre halvan av skiftet från Hökaskog till skiftets slut i väster till en förpantning Larstorp. Den uppkom 1855 efter Laga skiftet, då hela skiftet delades i två lika delar.

Gamla Larstorp på dagens adresskarta ligger söder om Skogsgården

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

Karta 1877 har Larstorp mitt på ägan


På kartan syns Nytorp i den övre delen av det då delade skiftet längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som också kallades Nytorp och i mittten av skiftet Larstorp och längst till vänster finns det första torpet som kallades Smedstorp.

Det tillkom ytterligare ett torp i samband med att Larstorp hamnade mer österut som också kallades Smedstorp.

Det fanns vid tiden 1880 alltså ytterligare ett Nytorp i samma område som Hökaskog - mitt för Nytorp låg Klämmes-Karls' Nytorp (2) byggt 1879.

Larstorp
 byggdes först mitt på ägan på den södra halvan efter 1855 års laga skifte

Avsöndring av 4:8  (i dag Skogsgården) från Hustru Ingridsgården 4:3 tillköptes av Ludvig Roth i Larstorp år 1902

1902 - Ludvig Roth Larstorp köper till mark 1902 - Ludvig Roth Larstorp köper till mark
Roths köpekontrakt 1902 Roths köpekontrakt 1902

Formell avsöndring av Skarke 4:9, Larstorp, gjordes först 1930

Den här texten finns i lagfartsregistret för Hustru Ingridsgården 4vad gäller 49 Larstorp, med hänvisning till tidigare ägare av marken som låg under Hustru Ingridsgården 42 utan att vara avsöndrad. På Larstorp var man alltså knuten till Hustru Ingridsgården.

Grannen i öster, Hökaskog 4:10, avstyckades 1939.

Samtliga boende på Larstorp enligt kyrkböckerna