C. 19 Nytorp 1 och Nytorp 2

Hustru Ingridsgårdens skifte -> Torpet Nytorp (innefattande Nytorp 2 på ofri grund) -> Skarke 4:7 - med idag adress: Ljungstorp Nytorp

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta 1960

Kartan 1960 visar platsen för dagens Nytorp Skarke 4:7 med ladugård på andra sidan vägen.

Torpet tycks byggas 1855, då den förste här skrivne blir Oscar Pettersson Kyrk.

Hustru Ingridsgårdens skifte slutligen tilldelat 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII. Skräddaregården/ Hustru Ingridsgården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Karta 1877 med torpet Nytorp som skapades norr om Hökaskog inom skiftet för Hustru Ingridsgården 4:2 (Hökaskog tycks saknas på kartan)


På kartan syns Nytorp längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som också kallades Nytorp och i mittten av skiftet Smedstorp och längst till vänster finns ännu ett Smedstorp.

Det fanns vid tiden 1880 alltså ytterligare ett Nytorp i samma område som Hökaskog - mitt för Nytorp låg Klämmes-Karls' Nytorp (2) byggt 1879.

Karta 1920 över avstyckning för ett Nytorp -> blir Nytorp Skarke 4:7 och innefattar de två Nytorp som fanns bredvid varandra på den nu avstyckade ägan - ett på vardera sidan av vägen


Området benämnt  a på båda sidor om dåtidens väg till höger om Hökaskog (ännu inte avtyckat - sker 1939)

Gustaf Hagströms köp 1920 - tillträde till trädgårdstäppan - Nytorp 2 - villkoras med 'Klämmes-Karl's' död (Karl Jonsson) - de på täppan varande husen blir kvar på ofri grund mot avgäld 5 kr/år till Hagström

Arbetaren Karl Jonsson hade flyttat in i sitt eget byggda hus 1879 på ofri grund mitt emot det till gården hörande torpet Nytorp. Huset med uthusbyggnader kallades också för Nytorp i husförhörslängderna.

Karl Jonsson, född i Skarke 1845-08-21 flyttade in i sin del av Nytorp 1879 med hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854 - de gifte sig  30/5 1879 och flyttade in. Han kom då från Lundby och hon från Broddetorp. 1875 kom deras dotter Hulda Elisabet, född i Varnhem 1875-04-25. Flickan lämnar hemmet 1892 och hustrun avlider här 9/3 1917. Karl avlider den 24/3 1923.

När Hagström köper det till gården aktiva torpet 1920 köper han alltså också marken på andra sidan vägen mitt emot. Den marken kallas "trädgårdstäppan och potatislandet", men han får inte tillträde till marken förrän den på marken boende, Karl Jonsson, har avlidit, vilket han alltså gör 1923.

I Billingen längsen Nr 3 berättar Frida;

"Granne till Hökaskog låg Nytorp. Under Fridas tid bodde "Gottbarns-tösera" här - Anna och Kristin. Gottbarn är ett soldatnamn, men det sägs attt det kommit till av att faderna ofta sade, när de skulle äta; "Dä ä gott, barn!" De var båda sömmerskor och efter deras död såldes Nytorp till Hagström.
--------------------------------------------------
Formalia;
Fadern inhysesjonet Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20 - blev änkling 1887 - dog här 1898
Arrendator blir dottern Anna Charlotta Andersson, född i Varnhem 1841-11-26 - hon dör här 2/5 1919
Systern Kristina Andersson, född i Varnhem 1845-02-26 - dör här 5/8 1919
--------------------------------------------------
Hit kom Gustav Hagström med hustru Anna 1920. Gustav hade varit rallare, men började sedan på Gullhögen i Skövde, nuvarande Cementa. Han gick fram och tillbaka mellan Nytorp och Gullhögen varje dag. Det är drygt en mil. Det sägs att de använde honom som klocka i Våmb. När de fick se Hagström på vägen, visste de precis vad klockan var. Han kom alltid exakt på samma tid varje dag.
Han hade ett hårt arbete på Gullhögen. Han körde tippvagnar till krossen. När han slutade fick de sätta två man i hans ställe! Ladugården i Nytorp murades upp med cement som han burit hem på ryggen från Gullhögen! Det kan man kalla minnesmärke över Hagström! Ålder och slit tog ut sin rätt och han kunde till slut inte räta på ryggen. Han gick böjd i 90-gradig vinkel.
Gustav och Anna hade flera barn, men jag minns mest Birger, som bodde kvar hemma. Han brukade alltid vara med och hjälpa till i skördearbetet hos grannarna.
 

Nytorp 2 - på ofri grund

'Klämmes-Karl' och hans hustru Charlotta flyttar in i ett Nytorp på ofri grund 1879 (vi kallar det Nytorp 2)

Ett foto som kom i Alf Hanssons hand med påskriften Karl och Lotta Jonsson, Ljungstorp har hittat sin plats i historien Ett foto som kom i Alf Hanssons hand med påskriften Karl och Lotta Jonsson, Ljungstorp har hittat sin plats i historien

Paret Karl och Charlotta (Lotta) Jonsson i Nytorp - Elisabeth Stålarms farmors far och mor - ägde del av forna Ulunda 1/32 mtl littera C. Dottern Hulda kom till Ulunda 1898 från Torpagården i Öglunda, där hon tjänat som piga sedan 9/11 1895.

Hulda blev piga på Millomgården i Lundby 3/11 1900. Piga på Kyrkebo var hon från 3/11 1897 och dit kom hon från sitt hem i Nytorp under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna (Ljungstorp), där hon bott med fader hemmansägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-07 och modern Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1844-10-19. Modern dör där 9/3 1917 och fadern 24/3 1923.

Arbetaren Karl Jonsson, född i Skarke 1845-08-21och hustrun Lotta med dottern Hulda Elisabet, född 1875-04-25 och sonen Karl Gustaf, född i Istrum 1872-02-25 flyttar in i 'Nytorp' under Hustru Ingridsgården år 1879 i ett hus på ofri grund som Karl själv byggt före 1879 mitt emot det Nytorp som sedan länge varit ett torp. Sonen Karl Gustaf dör här 16/6 1880.

De kom då från Torpet Storåsen under Ölanda i Istrum, Eggby församling där Carl står som arbetare 1879. Han var i sin tur son till torparen på Storåsen Jonas Andersson, född i Istrum 1802 och hans hustru Maria Wilhelmsdotter, född i Wing 1806-09-03
 
Lotta flyttade till Storåsen 1871 återigen - efter först ha varit piga på Storåsen och sedan flyttat till Ölanda gård som piga och dessförinnan var hon en tid i Götene dit hon flyttade in 23/11 1867 till Hultet.

1893 tar Karl och Charlotta emot hyresgäster i det lilla huset.  Då flyttar arbetaren Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10 med hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21. De flyttar ut till Haga gamla soldattorp 1902 och sedan åter 1905. Fredrika dör här 19/1 1909 och Johannes bor kvar till sin död 9/12 1919.

'Klämmes-Karl's' Nytorp med byggnader på andra sidan vägen avvecklas 1923 och Nytorp 4:7 blir beteckningen på hela avsöndringen

Skareke gårdars skiften 1960 karta Skareke gårdars skiften 1960 karta

Nytorp hamnde på norra delen av det delade östra skiftet för Hustru Ingridsgården med Hökaskog söder om sig och i väster gränsade ägan 4:8 tillköpt till Larstorp av Ludvig Roth 1902.

Nytorp före sista om- och tillbyggnaden 1990 - huset (om)byggt 1900

Nytorp före till- och ombyggnad.
Nytorp före till- och ombyggnad.
Klicka på bilden för att se fler bilder i modern tid! Klicka på bilden för att se fler bilder i modern tid!

Nytorp före 2013Hökaskog som syns därbakom revs!

Förbi Nytorp. Hagströms ladugård på Nytorp. Hagström har själv burit hem cementen på ryggen från Gullhögen för att bygga denna lilla ladugård.

Till höger mitt för gamla torpet Nytorp under Hustru Ingridsgården (nära ladugården byggd av Hagström), kom ett Nytorp 2 att byggas för inflyttmning 1879 och som upphörde 1923 efter 'Klämmes-Karls' död. Det ingick i avstyckningen 1920 för det Nytorp som finns i våra dagar.

Alla boende i torpet Nytorp och Nytorp på ofri grund (Nytorp 2) enligt kyrkböckerna

Varnhem (1854 -1862)
Nytorp


In till Nytorp 1855 - trolig byggare av torpet;
Enkmannen Carl Pettersson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28 - in från Nohlgården, Överbo 1855
Pigan Cajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-01-04
Dess oäkta dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-02
Dess oäkta son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dess oäkta dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04

Varnhem (1862 - 1869)
Nytorp


Kvarboende;
Intäktsägare Carl Pettersson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28
Hustrun Cajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-01-04
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-02
Son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- familjen flyttar till Klefven under Gruvesäter 1863