C. 10 Sjönhagen -> Skönhagen

Ledsgårdens skifte -> Torp under Skarke Ledsgården Nr: 15 -> Torpet Skönhagen  -> indraget till gården 1884

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta 1877 visande Skönhagen i väster på skiftet ovanför Tomtens skifte -> Skarke Ledsgårdens skifte

Norr om Tomtens skifte låg Skarke Ledsgårdens skifte med torpen Hökatorp i Öster, Stenstorp i mitten och Skönhagen längst i väster.

Skönhagen byggdes 1837 och namnades efter den förste där boende "afskedade soldaten Anders Sjön/Skön" som närmast kom från Soldatorp Nr 326, Fallet, under Backa. Torpet hette därför från början "Sjönhagen/Skönhagen"!

Karta 1960 med Ledsgårdens skifte - här med nummer Nr 15:1 Ledsgården, 15:4 Stenstorp och 15:2 Hökatorp

Skarke gårdars skiften 1960 karta Skarke gårdars skiften 1960 karta


Stenstorp Nr 15:4 och Hökatorp 15:2 på kartan från 1960-talet.
Skönhagen i väster på skiftets 151 är helt borta. Står i Husförhörslängden som "indraget till gården" 1881 och därmed aldrig avsöndrat.


Den siste boende torparen var Carl Jonsson, född i Varnhem 1845 med familj. Torpet drogs in till gården 1884 varpå byggnaderna revs och/eller flyttades. Kvar på kartan syns endast en ljusare markering för inäga/äng som var boendeplatsen alldeles i västra hörnet av skiftet.

Boende Skönhagen 1837 - 1884 enligt kyrkböckerna

Varnhem (1836 - 1846)
Sjönhagen
(Skönhagen)

Nybyggaren av Sjöntorp 1837;
Avskedade soldaten Anders Sjön (Skön)
, född i V. Klefva 1788-07-29 - in från soldattorp Nr 326, Fallet 1837
Hustrun Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1785
Dotter  Anna Lisa, född i Varnhem 1828-08-08
- flyttar till Grönhagen 1842 och de båda dör där 1848 repsektive 1849

Hälftenbrukare flyttar in 1842;
Mannen Bengt Carlsson, f.Ving 1801-09-20 - var brukare av Ledsgården sedan Hustru Ingridsgården
Hustrun Maria Svensdotter
, född i Hjälstad 1807-09-21
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27
Son Sven Gustaf, född i Varnhem 1836-09-28
Son Pehr August, född i Varnhem 1838-12-26
Dotter Maria Charlotta, född i Varnhem 1842-02-23
- familjen flyttar till Hästhagen Eggby 1844

Varnhem (1846 - 1859)
Sjönhagen

Nyinflyttad intäktsägare 1851;
Mannen Lars Johansson
, född i Åsaka 1826-09-29 - in efter giftermål 1851
Hustrun Maja Lisa Svensdotter, född i Stenum 1826-05-25 - flyttar in från Lilla Lycke
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1854-09-29

Varnhem (1854 - 1862)
Sjönhagen - Skönhagen
(ändrar nu namn)

Kvarboende intäktsägare;
Mannen Lars Johansson
, född i Åsaka 1826-09-29 - in efter giftermål 1851
Hustrun Maja Lisa Svensdotter, född i Stenum 1826-05-25 - flyttar in från Lilla Lycke
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1854-09-29
- familjen flyttar till Sköfde 1856

Ny intäktsägare/inhyses 1857;

Mannen Jean Leijon, född i Varnhem 1791-12-15 - in från Sköfde 1857 (Not; 1845 vid Walle häradsrätt afstraffad för 1:a resan stöld) 
Hustrun Anna Pehrsdotter, född i Wing 1793-10-21 - dör här 16/11 1860

Varnhem (1862 - 1869)
Skönhagen
 

Kvarboende inhyses;
Enkmannen Jean Leijon, född i Varnhem 1791-12-15 - dör här nu 6/12 1863
(Not; 1845 vid Walle häradsrätt afstraffad för 1:a resan stöld) 

Ny ägare 1863;
Fd soldaten Jean Petter Pettersson Larm, född i Häggum 1828-09-30, in från Fallet - köper 1863
1:a hustrun Inga Andersdotter, född i Varnhem 1834-03-15 - dör här 17/11 1867
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1858-11-29
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1861-12-21 - död här 17/6 1967
Son Johan August, född i Varnhem 1864-08-18 - död här 8/3 1869
2:a hustrun Eva Christina Johansdotter, född i Varnhem 1834-03-15 - in 1868
- Larm med 2:a hustrun flyttar ut 1868

Ny ägare 1868;
Arbetskarl Johannes Andersson
, född i Stenstorp 1830-06-24 - in från Nytorp 1968
Hustrun Anna Cajsa Johansdotter, född i Berg 1836-09-30
Son Johan Gerhard, född Varnhem 1868-04-28
- ut till Sköfde

Varnhem (1869 - 1880)
Skönhagen
, torp till gården

Ny boende 1870;
Arbetaren enkm.Johannes Andersson, född i Varnhem 1823-10-30 - in från Gårdstorpet Solberga 1870
Son Alfred, född i Varnhem 1860-10-17
Son Carl Johan, född i Varnhem 1863-08-22
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-01-01
- familjen flyttar ut till Djeknakrogen 1877

Återflyttande 1874;
Arbetskarl Johannes Andersson
, född i Stenstorp 1830-06-24 - in med familj från Sköfde igen 1870
Hustrun Anna Cajsa Johansdotter, född i Berg 1836-09-30
Son Johan Gerhard, född Varnhem 1868-04-28
Son Anders Gustaf, född i Kyrketorp 1871-07-03
Son Karl Alfrid, född i Kyrketorp 1874-05-19
- familjen flyttar ut till Sköfde 1876

Ny boende 1876;
Torparen Karl Johansson
, född i Lundby 1843-06-05 - in från Lundby 1846 gifter sig 1867 med
Hustrun Karolina Andersdotter, född i Stenum 1851-09-10 - in 1867 från Vänga
Son Johan August, född i Varnhem 1878-04-27

Varnhem (1880 - 1895)
Skönhagen
, torp till gården - 1884 indraget till gården

Kvarboende 1880;
Torparen Karl Johansson
, född i Lundby 1843-06-05
Hustrun Karolina Andersdotter, född i Stenum 1851-09-10 
Son Johan August, född i Varnhem 1878-04-27
- familjen flyttar till Hökatorp 1881

Ny boende 1881;
Arbetaren Karl Jonsson
, född i Skarke 1845-08-21, gift 30/5 1879 - in från Kyrkebo 24/10 1881
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-01-08
Son Konrad Wilhelm, född i Varnhem 1883-06-15
- familjen flyttar då torpet dras in till gården som statkarl till  Svarvarebacken 1884