C. 10 Sommarstuga vid Hökatorp

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta 1960 - Hökatorp med sommarstugan utmärkt i öster på ägan - idag ett 'ruckel'

Hökatorp på karta 1960 med rött markerat. Boningshus och den av 'Höka-Gustaf' byggda ladugården 1919 finns utmärkt, liksom uthus. Även jordkulans placering finns utmärkt söder om torpstugan. Den fungerade som boplats för 'Höka-Gustaf' under några år efter den förändade branden i hans torpstuga.

Karta 1877 med Skarke Ledsgårdens skifte och Hökatorp utmärkt - bostadshuset är markerat på resterna av den idag gamla sommarstugan

Klicka på kartan för att se den bättre! Klicka på kartan för att se den bättre!

På kartan 1877 är det relativt lätt att hitta Ledsgårdens skifte som då hade torpet Hökatorp etablerat 1825 som det första huset på Ledsgårdsskiftet i Billingeliderna.

Bostadshus och ekonomibyggnader finns med på kartan. Bostadshuset låg då allra längst österut på ägan. När 'Höka-Gustaf' köpte stugan 1918 fanns det ingen ladugård, så han byggde en där han kunde ha ett par kor.

Det flyttas västeröver när det återuppbyggdes och var klart 1940 efter en brand i den ursprungliga torpstugan. På platsen för den ursprungliga torpstugan finns idag en sommarstuga med adress Högkatorp 3.

Torparen Ove Jonsson, född i Göthened 1794-09-29 bygger torpet och flyttar in med familj 1825. Inte förrän 25 år senare kom det att kallas Hökatorp i husförhörslängderna, efter en familj där mannens soldatnamn Höök kom att användas också av sönerna och som gav torpet dess namn Hökatorp.

Ny torpare 1849;
Mannen Sven Jonsson (Höök)
, född i Göthened 1794-09-29 - in från Skarke Tomten 1849
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson Höök, född i Varnhem 1833-08-28
Son Gustaf Svensson Höök, född i Varnhem 1836-04-11

Detg är troligt att platsen för den första stugan på ägan nu utgör grunden för sommarstugan, som idag är ett 'ruckel' och inte används.