C. 9 Hökatorp - under Ledsgården

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta med Skarke Ledsgårdens skifte och Hökatorp utmärkt

Klicka på kartan för att se den bättre! Klicka på kartan för att se den bättre!

På kartan 1877 är det relativt lätt att hitta Ledsgårdens skifte (direkt ovanför Tomtens skifte) som då hade torpet Hökatorp etablerat 1825 som det första huset på Ledsgårdsskiftet i Billingeliderna.

Bostadshus och ekonomibyggnader finns med på kartan. Bostadshuset låg då allra längst österut på ägan. Det flyttas österöver när det återuppbyggdes och var klart 1940 efter en brand i den ursprungliga torpstugan. På platsen för den ursprungliga torpstugan finns idag en sommarstuga med adress Hökatorp 3.

Torparen Ove Jonsson, född i Göthened 1794-09-29 bygger torpet och flyttar in med familj 1825. Inte förrän 25 år senare kom det att kallas Hökatorp i husförhörslängderna, efter en familj där mannens soldatnamn Höök kom att användas också av sönerna och som gav torpet dess namn Hökatorp.

Ny torpare 1849;
Mannen Sven Jonsson (Höök)
, född i Göthened 1794-09-29 - in från Skarke Tomten 1849
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson Höök, född i Varnhem 1833-08-28
Son Gustaf Svensson Höök, född i Varnhem 1836-04-11

Karta 1960 - Hökatorp

Hökatorp på karta 1960 med rött markerat. Boningshus och den av 'Höka-Gustaf' byggda ladugården 1919 finns utmärkt, liksom uthus. Även jordkulans placering finns utmärkt söder om torpstugan. Den fungerade som boplats för 'Höka-Gustaf' under några år efter den förändade branden i hans torpstuga.

Ledsgårdens skifte C. i Billingeliderna karta 1850

Lantmäteriet Historiska Kartor - klicka på kartan för att se den bättre! Lantmäteriet Historiska Kartor - klicka på kartan för att se den bättre!

Ledsgårdens skifte littera C. på karta 1850. Inget hus utmärkt. Torparen Ove Jonsson har 1836 uppfört ett bostadshus - Ett Nyhemman på skiftet - senare Hökatorp.

Ett Nyhemman upprättas på ägan 1836 - senare Hökatorp

Från www.arkivdigital.se - husförhörslängd 1836 - 1846 Från www.arkivdigital.se - husförhörslängd 1836 - 1846Boendeförteckning- se nedan!

Hökatorp med nya huset byggt 1940 efter förödande brand 1937

Foto 1950-tal - ur Verna Anderssons samlingar Foto 1950-tal - ur Verna Anderssons samlingar
Nya” Hökatorp som färdigställdes 1940 (foto 2011), Mats Green, 2017 Nya” Hökatorp som färdigställdes 1940 (foto 2011), Mats Green, 2017


'Nya Hökatorp' uppbyggt 1940 åt 'Höka-Gustaf' efter att det gamla huset brann ner i slutet av 1930-talet. 20017 var huset i det här skicket.

1873 avsöndras Hökatorp från Skarke Ledsgården till Johannes Andersson

Ny ägare 1873 blir Johannes Andersson, född i Åsaka 1811-08-04 -flyttar in från Tranum Tufvet 1873.
Säljare och dåvarande ägare var Ledsgårdens ägare P. Pettersson

1875 säljs Hökatorp till soldat Levin


Texttolkning;

"Under Största Vördnad får jag härmed vidfoga afskrift af mitt köpekontrakt, som upplyser att jag tillhanlat mig lägenheten Hökatorp från 1/2 mantal Skarke Ledsgården omkrinh 9 tunnland jord, beläget i Walle härad och Skarke socken; Och för att vinna vederbörlig Skattläggning, får jag under lika Wördnads anhålla om Konungens Höga befallningshafvandes Högggunstiga åtgärd härtill

Hökatorp den 31 jui 1875
Anders Levin, Soldat"

Om familjen Gustafsson och hur 'Kroa-Gustaf'' blir 'Höka-Gustaf' 1918

Ur husförhörslängd;1922-1938
Sandtaget;
Ägare 19
16 - 1924

Husägare    Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843 den 15/3 - änkling 1906 - köpte huset och flyttade in 1916 från Djäknekrogen - vistas i Sjöryd, Hjo - dör 8/1 1931

Läs Mats Greens historia om sin släkt Familjen Gustafsson med sonen Höka-Gustaf - klicka här!

Ur husförhörslängd;1922-1938;
Sandtaget;  Fam Lindgren köper och bor här 1924-1927

Dotterns familj köper Sandtaget och flyttar in 1924 från Kristinefors för att ta hand om sin åldrande fader Lars - som troligen just 1927 placeras på det nyöppnade Sjöryd sjukhem i Hjo, då dottern med barnen återvänder till Stockholm.

F.d järnarbetare   Ture Lindgren, född i Södertälje 1881 den 29/8 - köper* och flyttar in med familj 1924
                              
- Ture återvänder till Stockholm redan 1925
Hustrun                 Anna Lisa Gustafsson, född i Varnhem 1872 den 25/1 (- stannar för att vårda sin far)
Dotter                     Lilly Frideborg, född i Kungsholmen, Sthlm 1911 den 21/7
Son                        Sture Allan, född i Kungsholmen, Sthlm 1915 den 6/2

- familjen i övrigt flyttar till Kunsgholmen Stockholm den 22/1 1927
 

Under maken Tures sista år i Sandtaget säljs lösöre och kreautur på auktion 1924 innan han flyttar tillbaka till Stockholm. Makan stannar kvar och tar hand om sin far tills dess han kommer in på det nyuppförda Sjöryd i Hjo 1927. Därefter följer viss arvstvist med brodern Gustaf och också med systrarna i Amerika, när de väl hörs av.

Formalia;
Ture Gustav Lindgren
, f.Södertälje 1881-08-29 - änkling 5/11 1946 - död i S.Göran Stockholm 16/4 1966
Anna Lisa Gustafsson, född i Varnhem 1872-01-25 - död i Stockholm 5/11 1946

Foto från Verna Anderssons samling - Mats står i Höka-Gustavs jordkula Foto från Verna Anderssons samling - Mats står i Höka-Gustavs jordkula


 
Mats Green, dotterdotters dotters son till Lars och Kristina Gustafsson som hans berättelse följer.

'Kroa-Gustaf ' köper Hökatorp 1918 och blir 'Höka-Gustaf' - det mesta av nedanstående är hämtat ut Mats Greens berättelse om familjen - Gustaf bor på Hökaskog mellan 1918 - 1942

Gustaf Gustafsson på Hökatorp med sina två kor i sin nybyggda ladugård 1920 Gustaf Gustafsson på Hökatorp med sina två kor i sin nybyggda ladugård 1920

Ur berättelsen av Mats Green;

Huset Sandtaget/Bäckedalen är ett mindre hus än Djäknekrogen, därför måste Gustaf som nu är 41 år se sig om efter ett eget boende 1916, då fadern lämnar Djäknekrogen för Sandtaget längre ner i Ljungstorp.

Några hus ifrån pappa Lars nyinskaffade hus ligger även fastigheten Kämpenstorp som änkan Johanna Jonsson låtit stå tomt ett par år, efter som hon själv varit tvungen att ta in på fattighuset. Detta gamla torp köper Gustaf 1916 och bor här nära granne med pappa Lars.

Redan två år senare, 1918, säljer han Kämpenstorp och köper Hökatorp.


Gustaf vill helst ha en liten gård med lite mark och en dag finns en liten fastighet till salu som bara ligger några hundra meter från torpet Grönhagen där Gustaf föddes för 43 år sedan. Fastigheten heter Hökatorp.

Fastigheten ägdes av Maria Eriksdotter Sandblad som blivit änka och flyttar till Hökatorp med sin då 9 åriga son Carl August år 1879. Maria får smeknamnet 'Höka-Maja' av grannar och övriga bybor.

För 'Höka-Maja' som är 85 år gammal 1918 är det både arbetsamt och kostsamt att själv bo i ett hus som Hökatorp. Sonen Carl August har för länge sedan flyttat hemifrån. Eftersom 'Höka-Maja' inte haft inkomster på många år har hon skulder och inteckningar på torpet. Inför att 'Höka-Maja' planerar flytt till fattigstugan, där hon till slut hamnar våren 1920, får Gustaf möjlighet att köpa Hökatorp, viket han gör 1917 och flyttar dit 1918.

Gustaf har kunnat spara ihop lite pengar under åren genom att bo billigt hemma hos pappa Lars och arbetat med diverse sysslor runt Varnhemsbygden. Just nu arbetar han vid Varnhems kyrka där han pysslar med lite av varje. Han har också varit dräng och hjälpreda på gårdarna runt Varnhem i många år. Som en lite extra inkomst har han tagit hand om skrot och annan lump som gårdarna inte ville ha kvar. Detta har han sedan sålt vidare till andra. På det viset har Gustaf tjänat ihop en bra slant som nu kommer väl till pass när han ska köpa sitt eget torp.

Hökatorp är ett litet vackert torp med tillhörande mark. Huset är ganska förfallet eftersom 'Höka-Maja' inte haft råd att underhålla huset. Men det som saknas på Hökatorp är en ladugård vilket Gustaf tänker bygga.

På ägorna odlar han både vall till korna samt potatis och spannmål till sig själv.  Pappa Lars som nu är 77 år gammal hjälper Gustaf med det han orkar. Gustaf själv fortsätter att arbeta med diverse sysslor på gårdarna i omgivningen.

Anna-Lisa (min mormor) är den enda systern Gustaf har kvar i Sverige. Hon flyttade till Stockholm 1889 då är hon bara 17 år gammal och i Stockholm utbildade hon sig till sömmerska. Anna-Lisa träffade maken Ture Lindgren (min morfar) 1907 som hon sedan gifte sig med och de får min mor Lilly den 21 juli 1911 samt sonen Sture den 6 februari 1915.

Familjen åker ofta ner till Ljungstorp och besöker brodern Gustaf och Pappa Lars. På somrarna är Anna-Lisa och barnen där flera veckor medan Thure oftast måste vara hemma och arbeta i Stockholm. Men den 21 juni 1919 får Gustaf stockholmsbesök av Anna-Lisa och maken Thure som också är med denna gång. Till besöket har Gustaf nu byggt den efterlängtade ladugården nästan färdig, men dörrar och fönster har Gustaf ännu inte hunnit få dit. Några månader senare är ladan klar och så småningom skaffar Gustaf även ett par kor till sin lada, vilka han givetvis är mycket stolt över.

 

En arvstvist blossar upp mellan 'Höka-Gustaf' och systern

Brev från Mats Green, 2020 Brev från Mats Green, 2020

Texttolkning;

"Hökatorp Varnhem 12/6 1931

Ja i dag har det varit auktion efter vår fader och jag hadde en aning om att du skulle komma ned då, så att vi hade fått muntligt talas vid, men då du ej fann för godt att infinna dig så får jag väl skriftligen meddela dig följande;
Jag har talat med vid flera jurister och alla har sagt mig att både testamentet och ditt knepiga stuguköp (Sandtaget) voro olagliga, ty han hadde ingen som hälst rätt att göra på så sätt.

(Här skriver han om hur andra har sagt till honom!)
Det är ju alldeles klart att då ni inte har tagit ut ert modersarv att ni lämnat det kvar vid eran fars död och ingen kan taga detta från eder och ni har äfvensom laglig rätt till arf efter eran fader, har de sagt. Vågar jag således stämma henne utan att frukta att förlora målet har jag frågat. Ja ni behöfver ej frukta för det, har de svarat, ty det är fullkomligt säkert att ni vinner målet.

Då jag för ett par månar sedan hadde varit och talat vid den förste juristen hadde jag sällskap med Chill på tåget och då sade jag åt honom att han hadde sagt att det var olagligt samt att han ville hafva en afskrift af papperen. Ja föralldel svarade han då, det får du väl. Ja då går jag upp till dig och skrifver af dem då svarade jag. Ja det får du väl blef svaret
Sen då jag kom dit för att skrifva af dem då hade han inga papper, då var de i Stockholm hos dig, sade han. Det hjälper dock inga slingringar, ty det skall blifva klart i saken.

Nu frågar jag dig om du vill uppgöra saken utan rättegång, så meddela sig med Chill eller mig, ty senast fjorton dagar härefter öfverlämnar jag målet till juristen, så att det kommer före vid nästa ting
GustafBrev från Gustaf till systern Anna Lisa Lindberg - läs hela brevet nedan som PDF!

Dokument från Mats Green, 2020 Dokument från Mats Green, 2020

Texttolkning av hela brevet;

"Svarfvarebacken den 21/12 1931
Till Fru Anna Lindgren

Tack för brev, får omtala att Gustaf nu har uppgivit allt hopp om överklagning, stämning, mm.

Han var under augusti månad till Skara för att taga del av bouppteckningen efter sin moder, där fanns ingenting att göra, sedan reste han till Hjo, besökte först översköterskan och sedan Doktorn, men fick till svar att Gustafsson (Lars) var lika klok som Gustaf själv, så att det fanns ej något att göra der heller.

Då han kom tillbaka till Sköfde söp han sig full och blir intagen av Polisen, fick därför 50 kr plikt, vilken han nu avtjänar, han har nu förklarat att han inte bryr sig om något krav beträffande arvet efter Gustafsson, men förklarar att han skall säga Fru Lindgren sanningen när arvsskifte skall upprättas, så nu vet vi hur det blir.

Vad Anna beträffar så är hon ungefär lika som i vintras, går på golvet med en krycka under var arm, så utsikterna för någon bättring är relativt små.

Jag har ej några särskilda nyheter som är av intresse för Eder att amtala, utan ber om våra hälsningar till Eder alla och önskar Eder en god och trevlig julhelg med en rik skörd av klappar.

Högaktiningsfullt
Carl Her. Schill"

'Höka-Gustaf' ensam utan familj i Ljungstorp

Gustaf som har haft pappa Lars vid sin sida hela livet tar bortgången allvarligt och som tröst tar Gustaf till spriten. Drickandet pågår under flera år och som oftast när det blir för mycket sprit så blir också tillvaron svårare och mer komplicerad, så även för Gustaf.

Alla pengar går nu åt till sprit och han är så fattig att han den 9 juni 1936 får en tilldelning av 25 kg mjöl av fattigvårdsstyrelsen i Varnhem.  I början på september 1937 skadar Gustaf sitt ena knä så illa att han måste uppsöka läkare, han får av fattigvårdsstyrelsen kvittera ut 5 kr för läkarbesöket samt ett tillfälligt understöd på 25 kr för att han inte kan arbeta. Gustaf får även uttaga varor för 5 kr per vecka i fyra veckor hos handlare Hjertén i Ljungstorp.

Det onda knäet gör att Gustaf försöker bedöva smärtan genom spriten. Det får till följd att Gustaf inom de närmaste dagarna uppträder redlöst berusad i Ljungstorp. Han tilldelas härmed en varning av kommunalnämnden den 23 september 1937. Gustaf får också två övervakare vilka är kommunalmannen Sven Petersson i Öfverbo och fjärdingsman Sven Johansson.  Varningen innebär att sköter man sig inte kan motboken dras in, vilket Gustaf anser är snudd på värre än att mista rösträtten.

Det som inte får hända - händer! Eldsvåda där huset brinner upp!

På allt elände så händer det som inte får hända. Gustaf är inte så noga med ljus och spisar mm, så en dag brinner Hökatorp ner till grunden (1937). Så nu står Gustaf där utan någon stans att bo.

Kreativiteten hos Gustav finns kvar - en 'jordkula' byggs

Men i den största bedrövelsen krävs också den största kreativiteten vilket Gustaf också inser. Jag måste ju ha någonstans att bo, tänker Gustaf, och det enda han har kvar är ju marken.

En passande plats för ett boende är slänten upp mot vägen så där gräver han ett hål på ca 2 x 2 meter. Stenar staplas så de blir stadiga väggar sen kläs dessa väggar och tak med plankor och på ovansidan av taket lägger han sten, mossa och annan växtlighet. Gustaf installerar även en kamin med kaminrör som sticker upp så den syns väl från vägen ovanför. I jordkulan bor Gustaf i flera år medan han har för avsikt att bygga upp ett nytt hus.

Verna berättar i Billingen längesen, Nr 3, 1995;

"Traktens småpojkar stod på vägen ovanför jordstugan och kastade sten i skorstenen och Höka-Gustaf kom ut och pojkarna sprang för livet.

Eva-Lena Lindgren (Anna-Lisa och Thures barnbarn) i jordkällaren Hökatorp 2011
Eva-Lena Lindgren (Anna-Lisa och Thures barnbarn) i jordkällaren Hökatorp 2011

Personlig hygien inget för 'Höka-Gustaf'

Under åren i jordkällaren har Gustaf svårigheter att hålla sig ren eftersom tvättmöjligheterna är minimala i jordkällaren framför allt på vintern. När Gustaf går till byns samlingsplats som är missionshuset får han sitta längst bak, så övriga i församlingen ska slippa känna hans personliga odör.

Gustaf går ibland även till Bäckedalen för att hälsa på familjen Roth som var Gustafs och pappa Lars grannar när de bodde i Bäckedalen. Gustaf får då inte komma längre in än till i hallen och där får han sitta på en pall. Döttrarna i familjen Alfhild och lillasyster Margit är tillsagda av mamma att inte gå i närheten av Gustaf, för då finns stor risk att de kan få löss.

När det är predikan i skolan går Gustaf ofta dit för att få höra guds ord. Det påminner honom om mor Kristina som var mycket religiös och tog med barnen till Varnhems kyrka nästan varje söndag. Skolflickan Gun Ullberg kommer en dag hem med löss och Mamma Linnea frågade hur hon fått dessa? Jo jag satt bredvid Gustaf för det fanns ingen annan plats att sitta och bredvid Gustaf var det ingen annan som ville sitta.

En annan syssla Gustaf har är att kärna smör som sen såldes bland annat till Strandkvists affär i Skövde där Hilda Hassel arbetade. Hilda var tvungen att plocka lopporna ur Gustafs smör varje gång de fått en leverans från Gustaf, innan de kunde sälja. Gustafs smör såldes även på torget i Skövde. De fina stadsdamerna som skulle köpa smör, smakade av det med en liten peng. Då sa pojkarna som stod där och sålde ”Dä ä inget fel på smöret. Vi har plockat loppor ur´t hele dan”.

När Gustaf hämtade mjölk hos Elsa i Hökaskog kom han med samma kruka som han tidigare hämtat slaktrester med, någon vecka innan. Han halade bara upp en solkig trasa ur bakfickan och torkade ur krukan lite innan han tappade i mjölken. Elsa tyckte att han borde tvätta ur krukan innan du häller i mjölken, då svarade Gustaf ”Hä ä inte så noga hä ä ingen kong som sa ha ett”

 

Gustafs nya hus

Det händer inte så mycket med Gustafs husbygge under åren i jordkulan, så till slut villkorar kommunen pengar till husbygget och bönderna runt Ljungstorp ställer upp med virke och annat material till Gustafs nya hus.

Så 1940 är huset äntligen färdigt. Men under tiden i jordkulan har Gustafs vanor inte blivit finare utan tvärt om. Han har det väldigt smutsig och ostädat i sitt nya hus, vedkubben och yxan står mitt i köket vid vedspisen, spån och flis från veden ligger över hela köksgolvet och han har hönsen springer löst inne i huset och städning är inget att lägga tid på tycker Gustaf.

 

Nya” Hökatorp som färdigställdes 1940 (foto 2011), Mats Green, 2017 Nya” Hökatorp som färdigställdes 1940 (foto 2011), Mats Green, 2017


'Nya Hökatorp' uppbyggt åt 'Höka-Gustaf' efter att det gamla huset brann ner. 

Verna skriver;

"En tidig morgon, när Arne Andersson i Svea och Arthur Johansson i Lövvik, var på väg till skogen för att hugga hittade de Höka-Gustaf död på vägen vid Stentomten. Han hade somnat in där på väg hem."

Brev från fattigvården angående Gustafs ensamma död och begravning

Dokument från Mats Green, 2020 Dokument från Mats Green, 2020

Brev angående Gustafs bouppteckning

Boende på Hökatorp 1825 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem (1815 - 1836)
Ett Nyhemman under Ledsgården 1825

(Är inte noterat i Hfl som Hökatorp)

Torparen Ove Jonsson, född i Göthened 1794-09-29 bygger torpet och flyttar in med familj 1825
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1825-05-21
Son Anders, född i Varnhem 1833-09-28
Son Gustaf, född i Varnhem 1836-07-11
Tjenstegossen Sven Johansson, född i Varnhem 1818-12-03 - flyttar ut 1836

Varnhem (1836 - 1846)
Ett Nyhemman under Ledsgården


Kvarboende;
Torparen Ove Jonsson, född i Göthened 1794-09-29 bygger torpet och flyttar in med familj 1825
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1825-05-21
Son Anders, född i Varnhem 1833-09-28
Son Gustaf, född i Varnhem 1836-07-11

Varnhem (1846 - 1859)
Torp under Ledsgården


Kvarboende;
Torparen Ove Jonsson, född i Göthened 1794-09-29
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Dotter Maja Lena, född i Varnhem 1825-05-21
Son Anders, född i Varnhem 1833-09-28
Son Gustaf, född i Varnhem 1836-07-11
- familjen flyttar ut 1849

Ny torpare 1849;
Mannen Sven Jonsson Höök
, född i Göthened 1794-09-29 - in från Skarke Tomten 1849
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson Höök, född i Varnhem 1833-08-28
Son Gustaf Svensson Höök, född i Varnhem 1836-04-11

Varnhem (1854 - 1862)
Hökatorp under Ledsgården


Kvarboende torpare 1849;
Mannen Sven Jonsson Höök
, född i Göthened 1794-09-29  - dör här 6/11 1859
Hustrun Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson Höök, född i Varnhem 1833-08-28 - Not; Bräcklig - flyttar ut 1859
Son Gustaf, född i Varnhem 1836-04-11 - ut 1957 - åter som brukare 1859
 

Varnhem (1862 - 1869)
Hökatorp under Ledsgården


Kvarboende torpare 1849;
Son Gustaf Svensson, född i Varnhem 1836-04-11 - ut 1957 

Inhyses;
Änkan Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson (Höök), född i Varnhem 1833-08-28 - Not; Bräcklig - hem igen 1867
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 1829-12-03
Son Johan August. född i Varnhem 1861-12-11
Dotter Chrisitna, född 1864-11-27
Dotter Charlotta, född 1867-11-15

Varnhem (1869 - 1880)
Hökatorp under Ledsgården

Noteras ägare; Anders Sandblad från Hästhagen under Torp - sterbhus

Kvarboende torpare 1849;
Änkan Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1806-04-26
Son Anders Svensson (Höök), född i Varnhem 1833-08-28 - dör här 3/12 1871
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 1829-12-03
Son Johan August. född i Varnhem 1861-12-11
Dotter Chrisitna, född 1864-11-27
Dotter Charlotta, född 1867-11-15
- moder med barnen till Skara 1872

Änkan till Anders Sandblad inflyttar 1879;
Änkan Maria Andersdotter
, född i Winköl 1829-12-03 - in från Eggby 1879
Son Karl August Sandblad, född i Varnhem 1870-04-15

Inhyses;
Enkan Stina Andersdotter, född i Varnhem 1806-04-26 - dör här 27/5 1872

Ny ägare flyttar in 1873;
Johannes Andersson
, född i Åsaka 1811-08-04 -flyttar in från Tranum Tufvet 1873

Hyresgäster 1876 - 1879;
Mannen Anders Pettersson, född i Eggby 1844-03-28 - in från Kykrebo m familj 1876
Hustrun Maria Lovisa Svärd, född i Skara 1845-01-02
Son Karl Wilhelm, född i Varnhem 1875-10-17
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1876-12-26
- familjen flyttar ut till Eggby 1879

Hyrar drängar;
Lars Gustaf Larsson
, född i Lexberg 1849-05-01 
Johan Wilhelm Larsson, född i Lexberg 1834-11-22
- båda flyttar ut 1878

Varnhem (1880 - 1895)
Hökatorp under Ledsgården
Ny ägare sedan 1875 är soldaten Levin


Kvarboende;
Änkan Maria Anders Eriksdotter
 Sandblad, född i Varnhem 1870-04-15
Son Karl August Sandblad, född i Varnhem 1870-04-15 - ut till Mariestad 1894

Förre ägaren Johannes Andersson, född i Åsaka 1811-08-04 - dör här nu 19/3 1893

Hyrande;
Arbetaren Johannes Andersson, född i Varnhem 1823-10-30 - in med son 1884
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-01-01
Son Karl Johan, född i Vanrhem 1863-08-22 - flyttar hit 1885 - båda sönerna mönstrar 4/3 1895

Inhyses 24/10 1881 - 6/4 1882;
Mannen Karl Johansson
, född i Lundby 1843-06-05, gift 3/8 1877
Hustrun Karolina Andersdotter, född i Stenum 1851-09-11
Son Johan August, född i Varnhem 1787-04-27
Dotter Elina Maria, född i Varnhem 1882-01-20
- familjen emigrerar till N. Amerika 6/4 1882

Varnhem (1895 - 1922)
Hökatorp under Ledsgården


Kvarboende nu 1/2-ägare;
Änkan Maria Anders Eriksdotter
 Sandblad, född i Varnhem 1870-04-15 - flyttar till fattigstugan 1920
Son Karl August Sandblad, född i Varnhem 1870-04-15 - hem igen 1900 - till N. Amerika 25/10 1901

Johannes Andersson, född i Åsaka 1811-08-04 - dör här nu 19/3 1893

Hyrande;
Arbetaren Johannes Andersson Söderholm, född i Varnhem 1823-10-30 - in med son 1884 - flyttar ut 1901
Son Anders Gustaf Söderholm, född i Varnhem 1866-01-01 - bildar familj här - se nedan!
Son Karl Johan Johansson Grönvall, född i Varnhem 1863-08-22 - ut till Våmb 1906

Arbetaren Anders Gustaf Söderholm
, född i Varnhem 1866-01-01, gift 15/6 1902 - frun hit 18/10 1903
Hustrun Anna Maria Augustdotter, född i Kållerö, Jkpg l. 1879-09-05
Bådas före äktenskapet Dotter Gärda Adina, född Kållerö 1902-02-24
Son Gunnar Oskar, född i Hamra Laas Gävlbg l. 1903-09-05
Son Karl Gustaf, född Väster Löfsta, Västm l. 1904-08-24
Dotter Helga Viktoria Elenora, född Hestra Jönkpg l. 1905-10-15
Dotter Rut Gunhild, född i Våmb 1907-09-15
- familjen flyttar till Sköfde stad 1907 
(Kommentar; Verkar som om familjen faktiskt inte bodde här - då barnen inte är födda här!)

Boende;
F.d. rättaren Frans Svensson, född i W. Klefva 1861-08-18, gift 1888 - in här 1904
Hustrun Josefina Andersdotter, född i Marka 1862-03-05
Son Frans Oskar, född i Varnhem 1889-09-19 - ut 1904
Dotter Gerda Maria, född i varnhem 1891-10-28
-familjen flyttar ut 1906

Änkling jordbruksarbetaren Johan Johansson Tilander, född i Grolanda 1838-09-25 - 1915 ut 1916

1/2-ägaren in 1912;
Mannen Sven Johan Johansson
, född i Holmestad 1851-08-23, gift 1910
Hustrun Anna Kajsa Fallgren, född i istrum 1856-09-20
Son Birger Hesekiel, född i Skara 1893-04-10 - flyttar ut 1913
- paret flyttar ut 1916

Ny ägare till hela Hökatorp blir 1918;
Skrothandlaren Gustaf Laurentius Larsson, född i Varnhem 1875-01-09 - in från Kämpenstorp 1917

Noter; Dömd för 8 resor stöld, frigiven 14/2 1916 skall återkallat medborgerligt förtroende 3 år efter frigivningen
 

Varnhem (1922 - 1938)
Hökatorp under Ledsgården


Kvarboende
Skrothandlaren Gustaf Laurentius Larsson, född i Varnhem 1875-01-09 ( Nu 'Höka-Gustaf')

Boende Hökatorp enligt befokningsregistret 1940 - 1985

Mantalslängd 1940

Kvarboende;
Småbrukaren Gustaf Laurentius Larsson
, född i Varnhem 1875-01-09 ('Höka-Gustaf')
- 'Höka-Gustaf' dör på Hökatorp 15/12 1942. - se ovan!

Mantalslängd 1946

Verkstadsarbetaren Oskar Vilhelm Johansson, född i Bolum  1912-04-17, Gift man 1937-04-05
Hustrun Ingrid Karin Linnéa Johansson, född Mård i Våmb 1918-10-20
Dotter Majken Ingrid Viola Johansson, född i Våmb 1937-09-14
Son Kent William Johansson, född Skara BB 1941-07-08
Stig Roland Johansson, född Skara BB 1944-03-12

Fastighetsregistret fr om köp 1957

1957 Karl Kullander köper Hökatorp säljer vidare
1987 Anna Elisabeth Friberg, Kalmar, säljer vidare
1993 Jan-Erik Axel och Christina Beatrice Boby, säljer vidare
2009 Jan Erik Axel Boby C/o Ronny Ekman Abererain 43, CH-6340, Schweiz, säljer vidare
2017 Steven John Simons och Sofia Louise Ekeroth Simons, Jonsered - dagens ägare (2020)