C. 5 Strömshagen/Löfås - Strömshagen 1 & 2

Skarke Tomten 1/4 mtl -> Torpet Strömshagen -> upphör 1922
- idag två nya fastigheter på gamla Tomtens skifte 3:2;
Strömshagen 1 och Strömshagen 2

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Det gamla Strömshagen - byggd 1803 direkt efter storskiftet av Kronans mark till gårdarna i Varnhems församling

Skarke gårdars skiften 1960 karta Skarke gårdars skiften 1960 karta

Gamla torpet Strömshagen låg på vänster sida av vägen norrut från Rödjan på Tomtens skifte här 32 mitt på kartan. 1960 fanns inga hus kvar på kartan för Tomtens skifte.

Tomtens skifte i Billingeliderna med torpet Strömshagen 1877 mitt i

Norr om Rödjan finns Strömshagen 1Tomtens skifte med bostadshus och ladugård.


Torpet var ett av de första som uppfördes på de skiftade markerna i Billingeliderna, då Kronan överförde stor del av Kronoparken Billingen och dess Billingelider till gårdarna inom Varnhems församling. Den kallas tidigt för Strömsstugan/Löfås.

Torpet för Tomten noteras få sina första torpare 1803! Då kallas den 'Strömshagen eller Löfås' i husförhörslängd. Förste boende är torparen Jonas Persson med familj.

Troligen tänkt för Soldaten Anders Löf, född i Varnhem 1786 och soldat i soldattorp Nr 328 (Billdal). Han flyttar 1822 in i "Ett nyhemman" i närheten. Senare kallat Nybygget.

Det gamla Strömshagen

Alla boende i Strömshagen 1803 - 1915

Varnhem (1800 -  1815)
Torpet Strömshagen eller Löfås under Skarke Tomten 
(troligen avsett för soldat Löf i Billdal, Solberga)

Förste boende i Strömshagen blir 1803;
Mannen Jonas Persson
, född i Huseby 1762 - flyttar in med familj 1803 från Tokatorp
Hustrun Cathrina Svensdotter, född i Berg 1764
Dotter Greta, född i Höglunda 1795
Son Pehr, född Huseby 1798
Son Sven, född på platsen 1803-11-05
- familjen flyttar ut till Häggum 1805

Ny torpare 1805;
Mannen Petter Siggesson
, född i Ulunda 1765-06-04 (Bonde från Nolgården i Solberga)
Hustrun Stina Larsdotter, född i Varnhem 1766-08-02
Dotter Cajsa, född i Klostrets socken 1793-01-05 - ut Junkragården 1810
Son Peter, född  i Varnhem 1796 -  ut Väberga 1807
Dotter Lena Stina, född i Varnhem 1797-12-26
Son Anders, född Häggum 1802-07-12 - död här 1811
Dotter Greta, född i Sköfde 1805-09-25 - ut Solberga 1813

Varnhem (1815 - 1836)
Torpet Strömshagen eller Letås under Skarke Tomten


Kvarboende torpare;
Mannen Petter Siggesson
, född i Ulunda 1765-06-04 - dör här 1819
Änkan Stina Larsdotter
, född i Varnhem 1766-08-02
Dotter Lena Stina, född i Varnhem 1797-12-26 - ut Solberga 1816
Dotter Greta, född i Sköfde 1805-09-25 - ut till Tranum 1822 - hem igen 1823 - dör här 1824

Ny torpare 1822;
Mannen Lars Eliasson
, född i Husaby 1795-11-20 - in från Överstegården Tranum nygift med 
Hustrun Lena Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1797-12-26 
Son Anders, född i Varnhem 1822-02-01 - dör här 1824
- makarna flyttar ut till Klefven 1825

Ny torpare 1825;
Mannen Jonas Olofsson
, född i Broddetorp 1783 - in gift från Ängerås 1825
Hustrun Petronella Nilsdotter, född i Skarke 1799-12-01 - in från Backa 1825
Son Adam (tvilling), född i på platsen 1824-12-25
Dotter Eva (tvilling), född på platsen 1824-12-25
- familjen flyttar ut till Stommen Lundby 1829

Familjen Eliasson återflyttar 1832;
Mannen Lars Eliasson, född i Husaby 1795-11-20
Hustrun Lena Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1797-12-26 
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1825-07-28
Son Johannes, född i Varnhem 1283-01-20
Son Pehr August, född i 1834-08-06

Varnhem (1836 - 1846)
Strömshagen


Kvarboende torpare;
Mannen Lars Eliasson
, född i Husaby 1795-11-20
Hustrun Lena Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1797-12-26 
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1825-07-28
(Not; År 1845 den 29 dec afstraddad vid Uddevalla Rådhus Rätt första resan stöld) 
Son Johannes, född i Varnhem 1283-01-20
Son Pehr August, född i 1834-08-06
Son Anders, född i Varnhem 1840-04-14

Medboendde änkan Stina Larsdotter, född i Varnhem 1766-11-02 - dör här 1842

Varnhem (1846 - 1859)
Strömshagen


Kvarboende torpare;
Mannen Lars Eliasson
, född i Husaby 1795-11-20
Hustrun Lena Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1797-12-26 
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1825-07-28
(Not; År 1845 den 29 dec afstraddad vid Uddevalla Rådhus Rätt första resan stöld) 
Son Johannes, född i Varnhem 1283-01-20 - ut till Härlunda 1848
Son Pehr August, född i 1834-08-06
Son Anders, född i Varnhem 1840-04-14
- familjen flyttar till Berg 1850

In flyttar 1850;

Torparen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1803-09-22 - in från Fogdegården 1849
Hustrun Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1833-01-22
Dotter Eva Greta, född i Varnhem 1835-01-21 - ut till Öfverbo 1850
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1838-02-08
Dotter Anna, född i Varnhem 1843-07-24
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1848-10-23
Son Hans, född i Varnhem 1850-12-14
- familjen flyttar ut 1854
 

Varnhem (1854 - 1862)
Strömshagen


Kvarboende torpare;
Torparen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1803-09-22 - in från Fogdegården 1849
Hustrun Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1833-01-22
Dotter Eva Greta, född i Varnhem 1835-01-21 - ut till Öfverbo 1850
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1838-02-08
Dotter Anna, född i Varnhem 1843-07-24
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1848-10-23
Son Hans, född i Varnhem 1850-12-14
- familjen flyttar ut till Grönhagen under Backa 1854

Ny torpare 1854;
Torparen Olaus Jonsson
, född i Varnhem 1825-10-08 - in från Flämslätt
Hustrun Anna Cajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1821-12-01
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1854-02-26
Son Johan Gustaf, född in Varnhem 1858-11-26 - dör här 14/1 1858
Dotter Ottiliana Carolina, född i Varnhem 1858-11-26
Son Alfred, född i Varnhem 1861-10-26
- familjen flyttar ut till Loviseberg under Ängerås 1862
 

Varnhem (1862 - 1869)
Strömshagen


Ny torpare 1862;
Torparen Emmanuel Jonsson
, född i Wing 1807-04-17 
Hustrun Maria Cathrina Svensdotter, född i Berg 1815-01-06
Dotter Anna Lisa, född i Varnhem 1837-12-03 (Not; Bräcklig)
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1839-12-01 - - ut till Stockholm 1863
Son Gustaf, född i Wing 1845-09-01 - död här 20/6 1865
Son Carl Gustaf, född i Wing 1945-09-01
- familjen flyttar 1865

Ny torpare 1867;
Torpare Johannes Andersson Redig
, född i Varnhem 1839-06-16 - in från Hulan i Eggby 1867
Hustrun Anna Christina Axelsdotter, född i Sköfde Åsaka 1834-03-27
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1868-08-04
- familjen flyttar ut 1868

Ny torpare 1868;

Torparen Carl Andersson, född i Varnhem 1822-01-10 
Hustrun Maria Pettersdotter, född i Varnhem 1818-04-14
Dotter Emma, född i Varnhem 1850-01-01

Varnhem (1869 - 1880)
Strömshagen


Ny torpare 1868;
Torparen Carl Andersson, född i Varnhem 1822-01-10 - flyttar ut 1876
Hustrun Maria Pettersdotter, född i Varnhem 1818-04-14 - dör här 27/2 1871
Dotter Emma, född i Varnhem 1850-01-01- flyttar ut 1872

Ny torpare 1873;
Torparen Carl Johan Johansson
, född i öglunda 1849-09-16 - in från Slöta 1873
Hustrun Johanna Larsdotter, född i Åsled 1848-10-24
Dotter Carolina Josefina, född i Varnhem 1873-01-21
- familjen flyttar till Stockholm 28/9 1874

Ny torpare 1874;
Torparen Johannes Larsson
, född i Norra lundby 1830-06-08 - in från statkarl Ulunda 1874
Hustrun Charlotta Johansson, född i Lyrestad 1830-12-29
Dotter Augusta, född 1869-04-09 (Ulunda 1873)
Son Lars Johan, född i Varnhem 1871-12-05
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1875-05-01 - dör här 23/12 1875
Elin Sofia, född i Varnhem 1877-11-25

Varnhem (1880 - 1895)
Strömshagen


Kvarboende torpare 1874;
Torparen Johannes Larsson
, född i Norra lundby 1830-06-08
Hustrun Charlotta Johansson, född i Lyrestad 1830-12-29
Dotter Augusta, född 1869-04-09  - flyttar ut 1886
Son Lars Johan, född i Varnhem 1871-12-05 - flyttar ut 1889
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1875-05-01 - dör här 23/12 1875
Elin Sofia, född i Varnhem 1877-11-25
- familjen flyttar ut till Granbacken  7/11 1893

Familjen Johannes Larsson i Strömshagen

Johannes Larsson och Hustrun Charlotta - från Verna Anderssons samling
Johannes Larsson och Hustrun Charlotta - från Verna Anderssons samling
Johannes Larsson från Verna Anderssons samling
Johannes Larsson från Verna Anderssons samling

Ur Varnhemsbygden 2007;
"innan Johannes blev torpare i Strömshagen hade han tjänat i Tranum hos baron Gyllenhal på Härlingstorp. En kort tid bode familjen också i torpet Stenstorp under Ledsgården, strax intill Strömshagen. De hade även tillbringat ett år i Ulunda, men från 1874 - 1893 var Johannes torpare i Strömshavgen och från 1893 tyill sin död bodde de i Granbacken. Året därefter, 1923, dog Charlotta på fattigstugan i Ljungstorp.

Yngsta dottern Elin Johansson;
Yngsta dottern Elin Sofia Johansdotter, flyttade hemifrån 1894 till Valtorp och var därefter i tjänst som piga i Sakttegården i Norra Lundby. Där är hon skriven, när hennes dotter Ellen Maria föds 1898. Ett och ett halvt år senare, i maj 1900, kommer sonen Karl Oskar till världen. Elin Sofia är då piga hos P.A. Pettersson på Hålltorp. Inget av barnen har någon anteckning om vem som är deras fader. Båda växer upp hos morföäldrarna i Granbacken, där de till och med är skrivna som fosterbarn.

I maj 1901 stiger Elin med efternamnet Jophansson och de två små barnen ombord på ett emigrantfartyg i hamnen i Göteborg med biljetter destinerade till Pittsburgh i Pennsylvania i Nord-Amerika. Där blir hon gift med Oscar Renström, vars svenska namn var Frans Oscar Ask - soldat från Amundtorp Millomgårdens soldattorp i Norra Lundby.

Äldsta dottern Augusta Johansson;
Augusta var väl mest känd i Varnhem som "Augusta i Nohlgården". Margareta Dahlins mor Iris, dotter till Otto och Elsa Rosander, berättar 2016 ett minne om Augusta Johansson som kom till Nolgården som piga 1920.

Från stationen, och sedermera också från Klostergården, gick man till Nolgården för att hämta husets behov av mjölk. Iris och systern Sigrid hade ofta sällskap dit och gick mer än gärna detta ärende för de tyckte om tant Augusta i Nolgården som var mycket barnkär. När flickorna skulle gå hem med mjölken hade det många gånger hunnit mörkna och tant Augusta följde dem då ofta en bit på vägen för flickorna var mörkrädda. Räddast var de att gå genom den mörka höga skogen i kyrkparkens nordöstra del bakom mejeriet.
 
Augusta råkade dessvärre illa ut vid ett tillfälle då hon som vanligt hämtade Nolgårdens post på stationen i Varnhem. Under tiden hon var inne i vänthallen hade en folkilsken ko som kommit lös och rusat omkring utanför stationshuset. Sven Rosander, son i huset, hade blivit inskickad av pappa stinsen för att hämta en käpp som stod inne i vänthallen. Det bar sig inte bättre än att käppstället välte i hastigheten, vilket kanske blev Svens räddning för under tiden som den ordningsamme gossen plockade upp käpparna hade Augusta hunnit gå ut på stationsplanen och blivit stångad i magen av den galna kon. Hur svårt skadad hon blev minns inte Iris men Augusta lär ha blivit så svårt tilltygad att hon måste läggas in på sjukhus.

Under tiden detta utspelades hade bud skickats till Backa gård, varifrån kossan kommit, och till statonen, ridande i full galopp kom Godsägare Billing. Han lyckades, efter att till häst ha jagat kon runt ett tag på fältet nedanför Ludvigsberg, fånga in den då uttröttade kon. Vad som sedan hände med kon är okänt. (Enligt vissa källor sköt han kon på fläcken!)

Turligt nog blev ingen mer skadad vid denna händelse, det var ju alltid mycket folk som rörde sig kring stationen som var en samlingsplats i byn.

Augusta titulerade sig med tiden hembiträde och bodde på Nolgården till sin död 11/4 1951.

Äldsta dottern Augusta Johansson

Yngsta dottern Elin Johansson gift Renström med barnen i USA

Barnbarnet till "di gamle" Ellen Maria, f 1898 som vuxen i Amerika

Sonen Lars Johansson

Ur Varnhemsbygden 2007:
"Lars Johansson lämnade efter sig en stor familj med många ättlingar. Dit hörde bland annat sonen Gustf Adolf, mera känd som "GA", lokalredaktören i Skövde för den socialdemokratiska tidningen Skaraborgaren. Han bodde med sin familj bland annat på Gruvesäter och till "Bladehes" i Smedstorp."

Varnhem (1895 - 1922)
Strömshagen 

(Ludvig Roth, Larsttorp står som ägare av Strömshagen 1922)

Ny torpare 1895;
Torparen Alfred Johansson Stark, född i Berg 1864-02-26 - gift 26/10 1890 från Beateberg 1895 med
Hustrun MatildaAndersson, född i Varnhem 1862-08-29
Son Karl Edvin Waldemar, född i Beateberg 1891-05-19
Dotter Anna Cecilia Elsabet, född i Beateberg 1893-11-23
Dotter Ellen Matilda Emilia, född i Varnhem 1897-05-25
- familjen flyttar ut till Berg, Timmersdala 15/6 1900

In hyrande 1900;
Augusta Larsson, född i Våmb 1854-12-14
Oäkta sonen Karl Johan Häggman, född i Stenstorp 1889-02-23
- de lyttar ut till Skärf 1904

Efter Ludvig Roths köp 1922 finns inte Strömshagen kvar som boende  och husen försvinner så småningom.

Gamla Strömshagen och dess placering i förhållande till dagens bo-platser norr om Rödjan


Dagens karta visar de nya hus som byggts efter 1960 - förutom Stenstorp som fortfarande är det gamla huset.

Karta 1916 över torpet Strömshagen - fastställd som avsöndring 1923

Karta 1916 över Strömshagen, Skarke Tomtens (Nr 3) mark.

Här ser man att bostadshus och ladugård är utmärkta 1916.

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!


Samma karta vänd så att norr pekar ungefär rakt uppåt - se norrpil.

Byggnaderna för torpet Strömshagen låg ungefär mitt på ägan som sträcker sig i nästan väst-östlig riktning.

Kunglig Maj:t's beslut att sälja Hagen, Strömshagen, Kristinefors och Axtorp 1921, som alla då skrivs på gården Skarke Kyrkebo's ägo
- dvs ägt av de la Gardieska gravkassan förvaltad av Skara Domkapitel

Länsstyrelsen kan inte utfärda salubrev då fel grundfastigheter angivits som huvudgårdar, begär klargörande från Kungl Maj:T - Kungliga Kommmerskollegiet utreder och finner att länsstyrelsen har rätt!

Strömshagen avsöndrad från det 1894 till allmän frälse försålda hemmanet 1/4 mtl Skarke N:r 3 Tomten - ägare blev de la Gardieska gravkassan/Varnhems församling genom kyrkoherde Holmgren

Ludvig Roth betalar sin köpeskilling för Strömshagen

Ludvig Roth i Nytorp.

Nu kan köpeavhandling utfärdas för Strömshagen till Ludvig Roth i Nytorp

Ludvig Roth anhåller vördsamt om att avsöndringen fastställs


 

Ludvig Roth ansöker om fastställelse av avsöndring 1923. Han verkar enbart ha brukat markerna och därför användes husen till annat och revs senare.

Frida Johansson berättar;

"Augusta Roth med brodern Ludvig från Larstorp brukade slakta i Strömshagen. De sålde kött på torget i Skövde. De vinterförvarade frukt här också till glädje för traktens småpojkar. Och Ludvig hade sin häst här. Han var den ende med häst här i närheten. Det var vanligt att man då brukade sin jord med oxar eller t o m kor. Det hände någon gång när Ludvig hämtade hästen att Frida fick rida på hästen från Strömshagen till Kristinefors."

I Vernas tid fanns bara en skorstensrest kvar av boningshuset och en grund till ladugården.§

Verna berättar kring Strömshagen - "för mig bara en hage"

Strömshagen en hage - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson Strömshagen en hage - Ur Billingen längesen, Nr 3, 2013 - Verna Andersson

Transformatorn på Strömshagens mark 1958


Tranformatorn i Strömshagen i bakgrunden för stenröjning på Rödjans mark.

Strömshagen 1, Skarke 3:4


Dagens karta visar de nya hus som byggts efter 1960 - förutom Stenstorp som fortfarande är det gamla huset.

Strömshagen 1 ligger nordost om det gamla Strömshagen och fastigheten består av 2 362 m2.


Huset byggdes 1968.
1977 köper John Erik Johansson fastigheten och bor här. Dödsboet säljer
2020 köps huset av Ragnhild Elisabet Hansen, Tidaholm.
 

Strömshagen 2, Skarke 3:3


Dagens karta visar de nya hus som byggts efter 1960 - förutom Stenstorp som fortfarande är det gamla huset.

Strömshagen 2 ligger norr om det gamla Strömshagen och fastigheten består av 1 305 m2.


Huset byggdes 1968 som sommarstuga. Byggdes till med 26 m2 år 2012.

1969 köptes huset av Annika Maj Emteborg Ohlsson, Skara som säljer
1997 till Stig och Birgitta Ahlgren som bor här fortfarande 2020.