C. 5 Gläntan

Prästebolet 1:3 -> avstyckning Prästebolet 1:5 -> Gläntan;
idag med adress Ljungstorp Gläntan

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Prästebolet 1:3, Rödjan, med en vit fyrkant för bostadshus
- 1973 avstyckat till Prästebolet 1:5, Gläntan

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Skiftet slutligt tilldelat av Kronan Prästebolet (Prästgården) i Skarke 1803 vid storskiftet av Kronoparken Billingen i Billingeliderna, efter att sedan 1700-talets mitt haft ett nybygge här stängslat från Kronomark.

Dagens markyta för småbruket Rödjan är 43 147 kvadratmeter. Idag finns ett nytt hus på tomten sedan 1964 och det gamla finns kvar.

På kartan finns också en fyrkant i dess övre högra del på platsen där sedan Gläntan avstyckas 1973, efter att ett hus flyttats till platsen 1955.

Gläntan efter flytt av timmerhus från KinnekulleSven Malm kör upp jord till tomten för den nyss uppförda timmerstommen för huset på Gläntan. Huset flyttades från Kinnekulle 1955.

Bertil Malm berättar 2020;

1955 köpte en förrådsarbetare från P4 William Borglin med hustrun Rut en stuga på Kinnekulle som de fick lov att placera på Rödjans mark. Bertil var civilanställd på P4 så de kände varandra. Sonen Anders bor numera i Segerstad. Artur Falk i Kristinefors och Larstorp var snickarkunnig, så han hjälpte till att montera ner och upp huset igen.

Margit Gudmundsson (f. Lindh från Björsgården) köper stugan 1973

Bild från Margit Gudmundsson, 2020 Bild från Margit Gudmundsson, 2020

Så här såg Gläntan ut när Margit Gudmundsson hade köpt huset. Den saknade dass och eget vatten.

Olle Lindahl köpte så småningom huset med dottern Irmgards familj som användare. Det var han som sålde huset till Marigt född Lindh 1973 som också efter mycket 'tjat' fick köpa marken det stod på.

Prästebolet 1:5 -> avstyckat 1973 som Gläntan

Elsa och Sven Malm i Rödjan säljer 1972 en jordlott till Margit Gudmundsson

Stugan pysslas om, förses med torrdass - senare Friggebod och vatten

Bild från Margit Gudmundsson, 2020 Bild från Margit Gudmundsson, 2020

Margit berättar om dasset;

Det stod på Björsgården vid sidan av det hus, vi kallade tvättstugan mot Ulfsgården. Innan Varnhem fick kommunalt vatten och avlopp var det vår toa. På bilden är Lennart Gudmundsson och Margits far, Axel Lindh, i färd med att flytta dasset till Ljungstorp och Gläntan.

Bild från Margit Gudmundsson, 2020 Bild från Margit Gudmundsson, 2020

Makarna Gudmundsson har stugan som sommarviste och pysslar om den efterhand. Nu också försedd med Friggebod.

Margit berättar;
Vi köpte torpet av Olle Lindahl. Det var hans dotter Irmgard och hennes man som använt det. Det hade stått oanvänt ett tag.

När det uppfördes vet jag inte. Men det är ett timrat hus och det skall ursprungligen ha stått på Kinnekulle. Huset bestod av 2 rum, ett litet kök, farstu samt en liten vind. Det fanns en liten vedspis i köket och öppen spis i vardagsrummet.

Torpet stod på ofri grund och Elsa Malm hade inte velat sälja marken. Eftersom jag varit klasskamrat med Krister Malm och Elsa kände min pappa väl, fick vi lov att köpa. Hon skulle ha 3kr/kvm samt en stor gran, som stod på tomten, om vi tänkte ta ner den.

Lennart och jag var ju unga och entusiastiska, så vi startade renovering och lade ner mycket tid och arbete. Det fanns inget eget vatten och avlopp. Dasset körde vi upp från Varnhem med traktor. Vi byggde även ett gästhus. Så småningom borrade vi egen brunn.

När vi flyttade till Ludvigsberg tyckte vi inte att vi behövde Gläntan längre. Lite sorgligt att sälja det, var det faktiskt.

Ur fastighetsregistret för Gläntan

1985 köper Yves Michel Gerard & Annika Elisabet Milland, Skövde - han är kock
 - bygger nytt hus 1987; Bostadstyp: Villa, Boarea: 141 m² med 5 rum, Tomtstorlek: 1103 m²

1994 köper Hans Mikael Eskilsson & Diana Margaretha Elisabeth Björck, Skövde
1999 köper Per Stefan Lundqvist & Heléne Birgitta Lindvall, Skara
2006 köper Max Karl Wilhelm & Maria Birgitta Wetterström Stålarm, Himmelslunden Varnhem
2009 köper Lars Johan Bertil Hagström & Ursula Elisabeth Strömer, Skara - Axvall
2013 köper Dip Raj & Hanna Ingeborg Thapa, Skövde
2014 köper Pontus Håkan Gläntäng, Tibro
2016 köper Simon Kristian Behrendtz & Linnea Stefanie Lilian Karlsson, Gläntan Varnhem
- de bor kvar 2020