C. 20 Larstorp (4:9) + Skogsgården (4:8)

Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte -> Hustru Ingridsgården 4:2 -> 1862 Larstorp - en förpantningslägenhet (södra halvan av östra skiftet) -> avstyckad del som Larstorp 4:8 -> tillköpt avstyckning 1930 4:9 -> båda kallades nu Larstorp tillsammans och idag Skarke Skogsgården

- nytt bostadshus 1973 på 4:8 med adress; Skarke Skogsgården 1

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Foto på gamla Larstorp

Foto ur Verna Anderssons samling Foto ur Verna Anderssons samling

Gamla Larstorps stuga - foto 1940-tal.

Gamla Larstorp 4:9 på 1960 års karta

Skarke bys gårdars skiften Skarke bys gårdars skiften

Larstorp 4på 1960 års karta - avstyckat som 41930.

Tidigare hörde hela nedre halvan av skiftet från Hökaskog till ägans slut i väster till en förpantning Larstorp. Den uppkom 1803 efter storskiftet av Billingeliderna, då hela skiftet delades i två lika delar, fastställt vid Laga skiftet 1855.

Gamla Larstorp på dagens adresskarta ligger söder om Skogsgården

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

Karta 1877 har Larstorp mitt på ägan


På kartan syns Nytorp i den övre delen av det då delade skiftet längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som också kallades Nytorp och i mittten av skiftet Smedstorp och längst i väster finns det första torpet som kallades Smedstorp.

Larstorp kom att byggas 1862 av Arbetskarlen Lars Andersson, född i Sventorp 1825-05-17, gift 1859 med
Hustrun Anna Kajsa Lardotter, född i Horn 1826-07-15. Lars gav torpet sitt namn.

Det fanns vid tiden 1880 alltså ytterligare ett Nytorp i samma område som Hökaskog - mitt för Nytorp låg Klämmes-Karls' Nytorp (2) byggt 1879.

Smedstorp B. Nr 2 
byggdes först mitt på ägan på den södra halvan efter 1855 års laga skifte. Larstorpet ännnu inte utmärkt på kartan.

Avsöndring av 4:8  (i dag Skogsgården) från Hustru Ingridsgården 4:3 tillköptes av Ludvig Roth i Larstorp år 1902 - på kartan littera a.

Kartans nordpil visar egentligen rakt väserut - hela kartbilden har här vänts ett halv varv till vänster för att få läget rätt.
Kartans nordpil visar egentligen rakt väserut - hela kartbilden har här vänts ett halv varv till vänster för att få läget rätt.
1902 - Ludvig Roth Larstorp köper till mark 1902 - Ludvig Roth Larstorp köper till mark
Roths köpekontrakt 1902 Roths köpekontrakt 1902

Formell avsöndring av Skarke 4:9, Larstorp, gjordes först 1930

Den här texten finns i lagfartsregistret för Hustru Ingridsgården 4vad gäller 49 Larstorp, med hänvisning till tidigare ägare av marken som låg under Hustru Ingridsgården 42 utan att vara avsöndrad. På Larstorp var man alltså knuten till Hustru Ingridsgården.

Grannen i öster, Hökaskog 4:10, avstyckades 1939.

Samtliga boende på Larstorp enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Under Hustru Ingridsgården - Larstorp

Byggaren av Larstorp och brukaren;
Arbetskarlen Lars Andersson
, född i Sventorp 1825-05-17, gift 1859 med
Hustrun Anna Kajsa Lardotter, född i Horn 1826-07-15
Dotter Mathilda Christina, född i Sventorp 1852-01-31 - dör här 1864
Dotter Augusta, född i Wåmb 1854-12-14
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1863-10-29
Son Carl Alfred, född i Varnhem 1867-01-25

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Under Hustru Ingridsgården - Larstorp

Kvarboende;
Arbetskarlen Lars Andersson
, född i Sventorp 1825-05-17, gift 1859 med
Hustrun Anna Kajsa Lardotter, född i Horn 1826-07-15
Dotter Mathilda Christina, född i Sventorp 1852-01-31 - dör här 1864
Dotter Augusta, född i Wåmb 1854-12-14
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1863-10-29
Son Carl Alfred, född i Varnhem 1867-01-25
- familjen flyttar till Stenstorpet under Ledsgården 1870

Varnhem AI:11 1880 - 1895
Under Hustru Ingridsgården - Larstorp

Återvändande till Larstorp 1884;
Arbetskarlen Lars Andersson
, född i Sventorp 1825-05-17, gift 1859 med
Hustrun Anna Kajsa Lardotter, född i Horn 1826-07-15 - dör här 1885
Dotter Augusta, född i Wåmb 1854-12-14 - Stenstorp 1885 - hem igen 1888 (Not; försvarlig*)
oäkta son Carl Johan, född i Stenstorp 1889
Son Carl Alfred, född i Varnhem 1867-01-25 - Stenstorp 1884
Dotter Märta Kristina, född i Varnhem 1872-07-26 - ut till Ekeby 1889

*
försvarlig = med barn

Varnhem Alla:I 1895 - 1922
Under Hustru Ingridsgården - Larstorp

Kvarboende;
Arbetskarlen Lars Andersson
, född i Sventorp 1825-05-17,  - dör här 1889
Dotter Augusta, född i Wåmb 1854-12-14 - Stenstorp 1885 - hem igen 1888 - ut 1900
oäkta son Carl Johan, född i Stenstorp 1889 - ut med modern 1900
Son Carl Alfred, född i Varnhem 1867-01-25 - Stenstorp 1884
Dotter Märta Kristina, född i Varnhem 1872-07-26 - ut till Ekeby 1889

Nya ägare och boende 1900;
f.d. soldat/arbetaren Jakob Johansson Roth, född i Stenum 1827-01-24 - in från Eggby 1900 - ut 1915
Faderns hustru Kristina Johansdotter, född i Varnhem 1830-10-27 - dör här 1914

Sonen Slakteriarbetare Ludvig Jakobsson Roth, född i Varnhem 1874-04-24 - tar över ägandet med systern
Dottern Sömmerskan Augusta Wilhelmina Roth, född i Varnhem 1872-01-27 in från Stockholm 1911

Nya boende och ägare 1917;
Lägenhetsägaren Knut Fredrik Israel Andersson
, född i Kattarp 1876-05-15 - in 1917, gift 1899 med,
Hustrun Linnéa Cornelia Eufemia f. Johansson, född i Jarltorp Jönköping, 1877-11-08, dör här 1918
Son Knut William Marino Andersson, född i Drakarp 1899-01-06
Son Henry Evert, född i Wåmb 1910-10-18
Dotter Ella Hildur Linnéa, född i Slöta 1918-06-22
Fosterson Karl Henry Lindqvist, född i Skövde stad 1915-09-01
- familjen flyttar efter moderns död till Jönköping 1918

Jordbruksarbetare Johan Natanael Roth, född i Eggby 1897-09-22 - ut 1915

Nya boende och ägare flyttar in 1918;
Lägenhetsägare Karl Hilmer Johansson
, född i Hällestad 1882-03-29, gift 1912 med 
Hustrun Gerda Sofia Johansson, född i Bro1888-07-11
 

Varnhem Alla:2 1922-1938
Under Hustru Ingridsgården - Larstorp - förpantning

Kvarboende;

Lägenhetsägare Karl Hilmer Johansson, född i Hällestad 1882-03-29, gift 1912 med 
Hustrun Gerda Sofia Johansson, född i Bro1888-07-11
Fosterson Alf Lennart Karlsson, född i Gamlestaden Gbg 1916-06-24, in 29 och 35, gift 1937 - ut 1937
 

Ur Sveriges Befolkning 

1940 - 1945
Kvarboende;
Lägenhetsägare Karl Hilmer Johansson
, född i Hällestad 1882-03-29
Hustrun Gerda Sofia Johansson, född i Bro1888-07-11

**********************************************************************************

1974 - 1975
Fotografen Arnold Holmfrid Aresund, född i Askim, Gbg 1910-08-30, Änkling 1974-07-14

1976 - 1980
Fastighet; Skarke 4:8 Hustru Ingridsgården


Mannen Ernst Erik Väringer, född i Väring 1912-05-09, Gift man 1947-10-25
Hustrun Maria Elisabet Väringer, född i Köping 1916-08-08

Adress:
Larstorp Pl 4564 Varnhem
Postadress, 530 50 Axvall
Mantalsår, 1979