C. 2 Nyttorp

Nygårdens skifte i Billingeliderna, västra delen -> Nygården 1:5, 1:6 och 1:8 -> Nyttorp; - idag med adress Ljungstorp Nyttorp 1

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast gamla landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget samt under www.varnhemshistoria.se - rubriken F. Backa gård med underliggande boningar -  klicka på länk nedan:

www.ljungstorpshistoria.se (denna hemsida):           www.varnhemshistoria.se - rubriken Backa gård
A. 92 b Granbacken

A. 97 Hagen                                                                     F 3. SOLDATTORP NR 326 1660 - FALLET
A. 96 Haga                                                                       F 4. TOBAKSLYCKAN 1764 - TORP UNDER BACKA
A. 99 Fogdehagen                                                          F 9. SANDLID UNDER BACKA 1800
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Nygård 1:5, 1:6 och 1:8

Klicka på bilden för att se kartan större! Klicka på bilden för att se kartan större!

Ur ortsnamnsregistret:
Nyttorp
(-med två 't:n'- ibland ett 't') är en lägenhet med torp på Nygårdens ägor i Billingeliderna.

Lantmäterihandlingar visar:

Nytorp utvecklades från torp till självständigt hemman succesivt genom avsöndring från Nygård.

Nyttorp byggs redan 1822 av f.d soldaten Pehr Kirk i västra delen av det skifte som Nygården tilldelades i Billingeskiftet 1803.

1893 så tillförs Nyttorp också den sista delen av Nygårdsskiftet genom köpet av Jägarbacken 14, som sedan direkt säljs vidare till f.d. soldaten Larm.
 

Nygårdens tilldelade skifte 1803 med senare Nyttorp & Jägarebacken

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.  Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster) 
Läs om Nygården - klicka här!

 

Nyttorp och Jägarebacken på 1871 års karta

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!


Nyttorps boplats till vänster på kartan från 1871. Jägarebacken till höger.

Nyttorp 1930-talet

Nyttorp 1930-tal - foto från Verna Anderssons samlingar Nyttorp 1930-tal - foto från Verna Anderssons samlingar

Fr v Agnes Andersson, Lövvik, Helga Johansson, Nyborg, Göran och Elin Olsson, Nyttorp ca 1935.

Nyttorp 1940-tal

Foto från Kerstin Larsson Nikula, 2016 Foto från Kerstin Larsson Nikula, 2016

Mor Elin framför verandan på Nyttorp 1940-tal.
 

Verna minns i Billingen längesen Nr 3 2013;
"Vad jag minns särskilt från Nyttorp var deras förstuga, 'första', sa vi. Den var stor, hade två bänkar med över-och underskåp och mellan dem ett fönster. Genom det fönstret såg man ut över trädgården och syrenberån. Vägen fram från ladugården till huset kantades på sensommaren av hötflox. För oss, som var små, betydde det att vi gick mitt i den kryddiga doften av dessa blommor varje gång vi gick stigen fram. De växte nästan över huvudet på oss. Jag blir fortfarande glad av den doften, idag kanske lite vemodig också ...

"Gata" mellan Svea och Nyttorp hade en rejäl stenmur på verdera sidan. Det var fägata för de djur som gick på skogen, men också den end vägen för folk att ta sig fram här. Vid le´t hämtades korna på kvällen. De brukade komma till le´t när de ville komma hem, men var det någon som inte kommit, lockade man på dem: 'Söötera, söötera .. eller "kom nu tösera, kom nu tösera".

Flygfoto Nyttorp 1950-tal

Västtorpa och Nyttorpa gata med stengärdsgård, flygfoto 1950-talet. På bilden torpet Nyttorp, öster om Västtorp/Svea.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd i Varnhemsbygden 2012)

Flygfoto 1960

Nyttorp Nyttorp

Nyttorp växer under 1800-talet till att omfatta hela Nygårdsskiftet förutom slutligen Jägarebacken i östra delen

Den 1 oktober 1876 verkar hela skiftet åter ha sammanlagts som en bekräftelse på det första köpet (15) + ett tillägg av jord. Sammanlagt ägde nu Nytorps ägare hela skiftet (utom Jägarebacken) - en yta som var ca 80 meter bred och 165 meter lång dvs 4 tunnland, 7 23/35 kappland.


Köpare var Carl-Gustaf Mellblom och säljare ägaren till 1/4 mantal Nygård, Anders Pettersson.
 

På 1960 års ekonomiska karta kan man se att Nytorps 'hemman' bestod av hela den gamla lägenheten Nygård  15, 16 och 18 samt Jägarebacken 14 - angående Jägarebacken se C. 3 Jägarebacken!.

Jägarbacken köps av Carl-Gustaf Mellblom den 27 mars 1893. Den ägdes då av avlidne Adolf Anderssons från Jägarebacken genom förmyndare, samt dennes efterlevande hustru Johanna Persdotters barn, varav dottern Emma Kristina, född den 18 juli 1873, fortfarande vore omyndig. Sonen C O Adolfsson undertecknade också köptekontraktet efter auktionen, liksom fullmaktshavare för dottern Josefina Adolfsson.

När nu Jägarbacken också var införlivad så blev hela Nygårds gamla skifte en lägenhet som heter Nyttorp 1:5, 1:6, 1:8 och 1:4.

Amerikaresa skälet till försäljning av Jägarebacken

Med begäran om öppen auktion (fastställd av häradsrätt i efterhand) var en skrivelse inlämnad av Karl Karlsson, Jägarebacken till häradsrätten som lyder:

"I anseende till förestående resa till Amerika af oss undertecknade Carl Otto Adolfsson och Emma Kristina Adolfsdotter får vi hos vällofvlige Häradsrätten vördsamt anhålla att på öppen och frivillig auktion försälja vår egande gemensamma lägenhet Jägarebacken innehållande omkring Ett tunnland med hus, beläget under Nygården Klostret Varnhems socken. Och därjemte vår syster Maria Josefina som nu vistas i Amerika har dessutom genom bref anmodat att äfven hennes del i nämnda lägenhet måtte gemensamt med våra delar få försäljas."


Undertecknat Jägarebacken under Nygården Klostret den 2 mars 1893

C O Adolfsson, Emma Christina Adolfsdotter (gm förmyndare)

Nyttorp köps 1870 och utökas med Nygårdsmark 1876 och 1893

1877 års karta med Nyttorp och Jägarbacken

På 1877 års karta kan man se två torp i motsatta ändar av Nygårdslägenheten. Det längst till vänster är Nyttorp och det till höger är Jägarebacken.

Jägarbacken säljs till Nyttorps ägare Mellblom 1893
- Nyttorps ägare nu ägare till hela Nygårdsskiftet inkl. Jägarbacken

Fortsättnig på dokumentet - klicka på nedanstående filer! Fortsättnig på dokumentet - klicka på nedanstående filer!

Boende på Nyttorp sedan nybygget1822

Nygården hade inte marken vid Nyttorp före 1803 och skiftet av Billingeliderna, där de fick ett skifte med plats för Nygården i Väster och Jägarbacken i öster.

I husförhörslängd 1815-1836 finns det med ”En intägt. Nybygget” - detta är Nyttorp;

Den första som bor här flyttar in 1822 - så då byggs Nyttorp av Pehr Kirk!
Troligen byggde f.d soldaten Pehr Kirk Nyttorp 1822 som reträttplats efter sitt avsked från soldatlivet på Altorp.
Senare kallas det bl a ett "Undantag på Nygård” och Nyttorp döps den till 1858 i husförhörslängden, när ny ägare flyttar in.

Hit flyttar alltså 1822;

Ägare    Pehr Kirk, född i Björsäter 1786 den 16/6 - flyttar in 1822 från Soldatboställe N:o 4 - Altorp
              - han flyttar ut till sin son Johannes ägare av Stenstorpet -  (ett undantag) 1858
Hustru    Stina Esbjörnsdotter, född i Wåmb 1786 den 1/11 - hon dör här den 29/11 1856
Son         Anders Gustaf, född i Warnhem 1815 den 20/12 - han dör 1830
Dotter      Lisa, tvilling med nedan; - båda ut 1832 - Lisa hem igen 1834 - ut till Backa 1836 - hem igen 1843
Dotter      Cajsa, båda födda i Warnhem 1822 den 4/11 - hem igen 1835 13 år gammal från Engarås - ut 1839
                - hem igen 1844 - ut till N. Wing 1844 (uttaget lysning 1844)
Son         Johannes, född i Warnhem 1822 den 4/11
Son         Adolph, född i Warnhem 1827 den 15/9
Son         Carl, född i Warnhem 1830 den 23/5

In efter Kirks flyttar redan 1857;

Mannen Anders Pehrsson, född i Warnhem 1827 den 15/9 - flyttar in 1857 från Wing - dör den 19/10 1857!
Enkan   Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8 (Einar Bäckströms mormor)
Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Son        Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Dotter    Maria Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1857 den 2/4     - hon dog här redan 1858!

Änkan gifter om sig 1859 och då flyttar den nye maken in;
Mannen    Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 15/10 - in 1859 från Skarke Prostgård där som dräng

Husförhörslängd 1862-1869;

Ägaren    Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 16/10
Hustrun   Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8
Hennes    Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Hennes    Son       Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Bådas son             Johan Victor, född i Warnhem 1861 den 4/2
Bådas dotter          Mathilda Carolina, född i Warnhem 1863 den 6/11
                             - hela familjen flyttar till  Rödjan och blir torpare 1864 - men återvänder till Nyttorp 1867

In på Nyttorp flyttar 1865;
Arbetskarl  Johannes Andersson, född i Stenstorp 1830 den 24/4 - till Sjöhagen under Ledsgården 1867
Hustrun       Anna Kajsa Johansdotter, född i Berg 1836 den 30/9
Son             Johan Gerhard, född i Warnhem 1868 den 30/7

In på Nyttorp återflyttar alltså 1867:
Ägaren     Carl Andersson, född i Warnhem 1827 den 16/10 - han dör här den 28/6 1869
Hustrun    Anna Lisa Andersdotter, född i Warnhem 1823 den 27/8
Hennes Dotter    Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849 den 16/5
Hennes Son       Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851 den 12/10
Bådas son          Johan Victor, född i Warnhem 1861 den 4/2
Bådas dotter       Mathilda Carolina, född i Warnhem 1863 den 6/11
Bådas dotter       Hedda Elisabeth, född i Warnhem 1866 den 23/9
                                                                         - hon flyttar med barnen till Stenåsen, Öfverbo rote, 1870

Ny ägare av Nyttorp blir 1870;
Ägaren    
Snickaren Carl Gustaf Mellblom
, född i Åsaka 1838 den 21/2 - in 1870 med familjen från Doterbo i Lundby
Hustrun    Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834 den 25/10
Dotter        Josefina Elisabeth, född i Lundby 1866 den 11/3
Son            Carl Johan, född i Lundby 1869 den 24/2
Son            Oscar Linus, född i Warnhem 1873 den 24/11
Son            August Wilhelm, född i Warnhem 1876 den 4/8

Broder    Johan Mellblom, född i Habo 1842 den 24/4 - flyttar in till broderns familj 1874 och ut till Wing 1875Fortsatt kvarboende på Nyttorp husförhörslängd 1890-1922;
Ägare
Snickare Carl Gustaf Mellblom
, född 1838 - gifter om sig 18/3 1897 med Margareta Carolina (Lina) Pettersson - och de flyttar till Kämpenstorp 1915 och vidare som hyrande till Löfåsen 1916

Hustrun  Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834 den 25/10 - hon dör här 5/12 1890
Dotter     Josefina Elisabeth, född i Lundby 1866 den 11/3 - flyttar ut till Wåmb den 28/4 1894
Son         Carl Johan, född i Lundby 1869 den 24/2 - flyttar ut till Stockholm den 8/11 1888 - hem 11/11 1893
                 - not; ”Tillhört härens stam över tvänne år. Inhyses i Göteborgs Sjömanshus den 30 april 1894 under
                    N:o 399 - Not; ”Obefintlig” den 29/12 1903
Son         Oscar Linus, född i Warnhem 1873 den 24/11 - flyttar ut till Stenstorp den 18/10 1893
Son         August Wilhelm, född i Warnhem 1876 den 4/8 - flyttar till Acklinga den 4/12 1902

1915 kommer ny ägare till Nyttorp;
Slaktare    Ludvig Roth, född i Varnhem 1874 den 24/4 - han flyttar in 1915 också som ägare för Larstorp
                  - han säljer och blir hälftenägare till Flinkebacken med systern Augusta den 23/11 1925

in flyttar samtidigt;
F.d. Soldat Jakob Johansson Roth, född i Stenum 1827 den 24/1 - änkling 31/3 1914 - dör här  30/4 1918
Dottern/
Systern till Ludvig; Augusta Wilhelmina Roth
, född i Stenum 1872 den 27/1 - flyttar med brodern som
                                    hälftenägare till Flinkebacken 1925

1925 kommer ny brukare till Nyttorp;
Lantbrukaren   Ture Felix Johansson, född i Agnetorp 1862 den 14/11 - gift den 14/8 1915 -  in som brukare
                           den 31/7 1925 från Hjo
Hustrun             Klara Maria Jansson, född i Valstad 1882 den 17/4
Son                    Gunnar Hans Olof, född i Daretorp 1916 den 5/4
Son                    Mats Ivan, född i Fågelås 1920 den 10/7
                                                                                         - hela familjen flyttar till Berg den 14/11 1930

1930-1932 står Nyttorp tomt - innan det säljs till Hans Göran Evert Olsson av Ludvig Roth;

Berättelse från Nyttorp ur Billingen längesen, Nr 3, 2013

Verna och Frida var släkt på så sätt att Frida Johansson var Vernas farfarfars bror, Karl-Johan Anderssons dotter - de språkar i Billingen längesen, Nr 3, 2013:

"Frida sa alltid Mellbloms om Nyttorp. I Fridas ungdom - hon var född 1897 - så bodde Karl Gustaf Mellbloms här. Mellblom var möbelsnickare. Han rökade. "Husch Husch husch lät det när han röka, säger Frida.

De första som jag minns (Verna) som bodde i Nyttorp var Elin Olsson med barnen Göran, Erik, Lisa, Karin och Maria. De bodde där mellan 1932 och 1944. Men barnen var vuxna då. Hos "tant Elin" kunde jag få rita på en griffeltavla, som hon hade i köket. Det var mycket roligt. Jag längtar efter den där tavlan ibland.

Hit kom efter köp 1944 Anna och Karl Dahlström med döttrarna Britta och Ulla. Ulla var några år yngre än Verna och vi blev lekkamrater. det fanns inte så många barn i närheten, men Bertil i Rödjan, Ulla i Nyttorp och Verna från Svea och senare Bertils bror Christer höll ihop under många barndomsår."

Stig Mellblom noterar mer om Mellblomsläkten;

En  yngre syster till Carl-Gustaf Mellblom, Elisabet Mellblom, gifter sig 1867 med Carl-Erik Skarp f. 1844 i Skärv - boende  i Stenum - han dör 1874 och lämnar henne som änka mned barnen;
Emma Kristina , född 1867
Elisabet,  oäkta
Maria,  född 1871 Stenum  -  till USA
Charlotta, född 1871 Stenum gift Lundberg i USA (Susi Moons Mormor)
Johan August född 1877   - gift med Emma Kristina Larm

Elisabet Skarp, född Mellblom flyttar till Hendene, Milon torp ,1884 och gifter sig med Anders Söderlund, född 1836
Barn: Tvillingar Gustaf och Alfred   Söderlund f 1885

Augusta Roth med brodern Ludvig Roth på Nyttorp 1915 - 1925

Bild från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Foto från 1940 på verandan till Flinkebacken. Bild från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Foto från 1940 på verandan till Flinkebacken.

Augusta Vilhelmina Roth, född i Varnhem 1872 den 27/1 - flyttar in 1925 som hälftenägare av Flinkebacken tillsammans med sin broder; Ludvig Roth, född i Varnhem 1872 den 27/4.

Nedan följer ett utdrag ur berättelse baserad på intervju med Agusta Roth, som efterträdaren till Flinkebacken, fanjunkare Axel Carlsson gjorde 1958: Se hela berättelsen här: A. 62 Melltorp

Nya elstolpar mellan Svea och Nyttorp 1930-talet

Västtorpa gata - foto ur Verna Anderssons samlingar Västtorpa gata - foto ur Verna Anderssons samlingar

Byte av stolpar och Nyttorp Varnhem, Maruritz (arbetade hos Casselman, Varnhem), Erland Ullberg, Åkerdal, Ljungstorp, David Johansson, Slottet Ljungstorp. Fotograf Hugo Schill, Svarvarebacken.

1932 får ny ägare lagfart - Hans Göran Olsson, Kyrkefalla

Lantbruks-
arbetaren    Johan Alfred Olsson
, född i Kyrkefalla 1880 den 7/11 flyttar in som hyresgäst hos sonen som
                     köper Nyttorp - han dör redan den 19/4 1933
Hustrun       Elin Charlotta född Nillson i Stavnäs 1885 den 2/9
Dotter           Anna Elisabeth (Anna-Lisa), född i Kyrkefalla 1920 den 4/3 - flyttar till Kyrkefalla den 2/12 1936
Dotter           Karin Vera Kristina, född i Hjo 1923 den 30/1 - flyttar till Skövde den 23/11 1938
Dotter           Signe Maria, född i Hjo 1925 den 23/8
Son              Erik Valdemar Olsson, född i Kyrkefalla 1910 den 19/1 - in den 24/11 1933 -  ut till Hjo den 5/5 1934

Ägare
Sonen        Hans Göran Evert Olsson
, f. i Kyrkefalla 1911 den 28/7 - in 1932 samtidigt som familjen i övrigt

Senare ägare;

1944 Göran Olsson, Skara, säljer Nyttorp (inkl. Jägarbacken) till Karl Dahlström, Kilagården, Kålltorp

Fortsättning på dokumentet - klicka på filerna nedan! Fortsättning på dokumentet - klicka på filerna nedan!

En berättelse av dotterdotter kring familjen Olsson1932 - 1944

Familjen Olsson på Nyttorp 1932-1944
 

"År 1932 flyttar Alfred Olsson med hustru Elin och barnen Lisa, Karin, Maja och Göran till Nyttorp.

Sonen Göran står som ägare till torpet och äldste sonen Erik hade redan flyttat hemifrån. Nyttorp var ganska nedgånget och i behov av renovering. På torpet fanns plats för två kor, en gris och flera höns. Göran bodde hemma när han inte arbetade på båten ”Småland” som gick med gods på Vättern, Göta kanal och Vänern. Han arbetade även på Backa gård emellanåt och det var därifrån som han lånade häst när det behövdes.

Den 19 april 1933 dör Alfred i lunginflammation och Elin blir ensam med barnen. Min mamma Maja berättar att när Elin skulle uträtta ett ärende i stan angående begravningen och Maja och hennes syster blir lämnade ensamma hemma, bestämmer de sig för att gå till snickarboden och titta på sin döde far. Döden var ju mer närvarande förr så mamma kan inte minnas att de tog illa vid sig.

Mamma har även berättat att en av hennes sysslor som barn var att vakta hönsen. Hon fick då ett glas med svagdricka av sin mor. Det var nog lite tröst för mamma var inte så förtjust i att vara ”hönsapiga”. En stor del av äggen som värptes såldes till en affär i Varnhem. Det blev en försiktig promenad från Ljungstorp, men gav säkert en välbehövlig inkomst.

Ibland fick min mamma rida på hästen som lånades från Backa till en källa på en äng intill Nyttorp för att ge den vatten. Hon fick då stå på en bräda och med hjälp av en tio-liters hink ta upp vattnet. Samma procedur upprepades när korna skulle ha vatten.

År 1936 flyttar Lisa hemifrån och 1938 är det Karins tur.

Under en tid vid andra världskriget lagade Elin mat till militärer som var tillfälligt förlagda på Backa gård. Grannen Augusta i Granbacken hjälpte då till med disken. Mamma har också berättat om en resa till Stockholm med en av matgästerna hos Elin för att hälsa på hans familj. Det var en stor upplevelse för henne att komma till huvudstaden.

Som fjortonåring arbetade mamma hos en familj i Alingsås. Därefter blev det vävning på Tre Bäckar hos Agda Österberg.

Efter ett kortare boende på Ödelöten i Ljungstorp flyttar Elin, Göran och Maja till Lyckenborg i Skultorp. Året var 1944.

När min pappa Arne Andersson och mamma gifter sig 1948, bosätter de sig i lägenheten på andra våningen i Lyckenborg och där föddes så småningom Gunnel 1949 och sedan jag 1952."

Kerstin Larsson Nikula

Familjen Olsson på Nyttorp 1932 - 1944

Familjen Alfred Olsson.


Fr v döttrarna Maria, Karin och Lisa, föräldrarna  Alfred och Elin Olsson. Fotot taget omkring 1930 och då inte på Nyttorp.

1930-tal på Nyttorp

Nyttorp 1930-tal - foto från Verna Anderssons samlingar Nyttorp 1930-tal - foto från Verna Anderssons samlingar
Foto från Verna Anderssons samlingar Foto från Verna Anderssons samlingar


Från vänster; Agnes Andersson från Lövvik, Helga Johansson, Nyborg, Göran och Elin Olsson, Nyttorp 1935

1940-tal på Nyttorp

Foto från Kerstin Larsson Nikula, 2016 Foto från Kerstin Larsson Nikula, 2016


Mor Elin framför verandan på Nyttorp 1940-tal.

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Elin Olsson med dåvarande utstikt från Nyttorp 1940-tal.

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Dottern Maria mjölkar familjens ko. Hagen bakom Nyttorp 1940-talet vid stenmuren ut mot Västtorpa Gata.

Sonen Göran målar uthusen i Nyttorp. Fotot taget i slutet av 1930-talet. Han äger då Nyttorp.

Sonen Erik seglande på Vättern.Göran och Erik Olsson, Nyttorp

Syskonen Anna-Lisa, Göran och Maria Olsson i Nyttorp.

Syskonen Olsson, Nyttorp Syskonen Olsson, Nyttorp

Syskonen Anna-Lisa, Göran och Maria Olsson i Nyttorp.

Mantalslängd 1940 - Nyttorp

Kvarboende;
Änkan Elin Charlotta Olsson
, född Nillson i Stavnäs 1885-09-02
Sonen Hans Göran Evert Olsson, född 1911-07-28
Dottern Signe Maria Olsson, född i Hjo 1925-08-23

Formalia - familjen Olsson;

Lantbruks-
arbetaren    Johan Alfred Olsson
, född i Kyrkefalla 1880-11-07  - han dör redan den 19/4 1933
Hustrun       Elin Charlotta född Nillson i Stavnäs 1885-09-02 - död 2/5 i Skultorp 1953
Dotter           Anna Elisabeth (Anna-Lisa), född i Kyrkefalla 1920-03-04 - död i Skövde ogift 14/3 2001
Dotter           Karin Vera Kristina, född i Hjo 1923- 01-30 - gift Gustafsson 31/1 1948 - död i Hjo 18/8 1988

Dotter           Signe Maria, född i Hjo 1925-08-23 - gift Andersson,änka 18/7 1999 - död i Skultorp 19/12 2016
Son              Erik Valdemar Olsson, f. Kyrkefalla 1910-01-19 -

Ägare
Sonen        Hans Göran Evert Olsson, f. i Kyrkefalla 1911-07-28 - död i Öm, Skövde 6/3 1999

Nästa ägare blir Karl Dahlström, Kilagården, Kålltorp 1944

Mantalslängd 1950 - Nyttorp
 

Småbruksägaren Karl Gustaf Dahlström, född i Skallmeja 1904-07-19, Gift man 1932-
Hustrun Anna Emilia Dahlström, född i Larv 1907-06-29

Dottern Ulla Anna Margareta Dahlström, född i Västra Gerum 1943-02-10

Västtorpa och Nytorpa gata med stengärdsgård flygfoto 1950-talet. På bilden torpet Nyttorp, öster om Västtorp/Svea.

(Bild från Verna Andersson, Ljungstorp införd i Varnhemsbygden 2012)


Verna Andersson och Ulla Dahlström 1946 vid Västtorpa Gata med Nyttorp i bakgrunden

Birgitta och Ulla Dahlström, 1940-tal Nyttorp.

1958 blir nästa ägare Knut och Ingrid Andersson

Mantalslängd 1960 - 2017
Nyttorp


Gårdskarlen Knut Anders Valter Andersson, född i Mölndal1913-11-24 - dör här  26/7 1985
Hustrun Anna Ingrid Gunhilda Andersson, f. i Korsberga 1922-09-16 - dör här 26/2 2017
Gifta i Norra Fågerlås den 3 november 1945

Dotter Gudrun Birgitta Andersson, född i Tidaholm 1946-01-25 - gift Ahlgren 1965, Skövde
Son Anders Ingemar Andersson, f. Gåsinge-Dillnäs (Sörml l)1948-11-25 - 1973 till Skövde
Son Per Mikael Andersson, född i Varnhem 1963-04-30


                                    Ingrid & Knuts bröllopsfoto 1945

Foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015
Foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015
Anderssons Nyttorp, foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015 Anderssons Nyttorp, foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015


Verna Andersson berättar i Varnhemsbygden 2015 med utgångspunkt i en intervju med Ingrid Andersson;

"I Varnhem låg ett tidigare torpställe som hette Kristinefors. Där hade syskonen Falk - Arthur, Simon och Elin -  tillsammans med sin mor, bedrivit en hälsokoloni dit sjuka människor fått komma och bo och få vegetarisk mat. 1952 såldes denna till Sigbritt Therner som startade den ekonomiska föreningen Kosmos Feriehem för som hon uttryckte det " ett vegetariskt hem för andliga sökare".

Arthur Falk med systern Elin bodde nu i Larstorp, granne med Komsos. Arthur läste en annons från Ingrid om hushållsarbete mm och sa till Sigbrit att "en sådan familj behöver du ha". Eftersom hon behövde någon som tog hand om allt praktiskt arbete för de gäster som hon förväntade sig skulle komma och hon svarade på annonsen. De kom överens om anställningsvillkoren och Ingrid blev anställd som husfru på Kosmos Feriehem. De fick också bostad där.

År 1958 köpte så Ingrid och Knut Nyttorp av Karl och Anna Dahlström. Familjen hade då bott sex år på Kosmos Feriehem.

Nu skaffade de både getter, får och höns där.Bikupor hade de och odlingar av grönsaker, rotfrukter och bärbuskar. De hade vatten inne genom en pump i köket. Brunnen var i trädgården och utedass hade de. Huset har senare morderniserats undan för undan av Knut. Här föddes deras tredje barn, Mikael, 30 april 1963.

Familjens arbete på Kosmos fortsatte även sedan de flyttat till Nytttorp och Ongrids arbetsdag började vid 8-tiden på morgonen. Vägen från Nyttorp till Kosmos, den gamla Västtorpa gata, gick förbi familjen Malm i Rödjan, där Ingrid på morgonen hämtade mjölken till Kosmos.

Frukosten ordnade gästerna med själva på Kosmos den första tiden, men INgrid fick se till att allt fanns hemma som behövdes. Längre fram fick Ingrid ordna både frukost, middag och kvällsmat.

Ingrid fick ett par timmar i Nyttorp mitt på dagen. men för övrigt fick dottern Birgitta ta hand om den lille Mikael, för sedan var det middag på Kosmos och samkväm en del kvällar. Vår och höst blev det extra rbete, då skulle varenda utrymme på Kosmos städas. Det var väldigt viktigt att hålla rent.

Ingrid fortsatte sitt arbete på Kosmos Feriehem tills det lades ned 1970.*

Ingrid började redan hösten 1952, då säsongen var slut på Kosmos, att städa hos familjer i Skövde. Först var hon hos kapten Hård, sedan hos Montgomery Cederhjelm. Hos familjen Wilkmar och Wilkmars Revisionsbyrå var hon på kvällar och lördagar under 25 år och under samma tid städade hon också hos familjen Ivar Rodert! Det är från den tiden ljungstorparna mins hur Ingrid Andersson i ur och skur gick ljungstorpsvägen till och från tåget och senare bussen. Ibalnd cykalde hon, ibland gick hon och ibland åkte hon spark. Hon räknade ut ett år att hon gått tre gånger i veckan från Nyttorp till och från bussen. Det blev 35 mil den vintern.

Knut skötte om hemma i Nyttorp. Han lagade maten och bakade under Ingrids tid av arbete i Skövde. De köpte säd, tidigare odlade de också. De hade en kvarn och malde själva till mjöl. De malde också åt Kosmos och åt Nisse och Inga Pettersson i Öjebacka.

Ingrid blir ensam i Nyttorp när Knut den 26 juli 1985 dör. Hon fortsatte sitt städarbete i Skövde tills hon blev 75 år. Det var 1997. Hon hade ju sina barn kvar förstås!

Ingrid talar gärna om Kosmos. Det var arbetsamt men roligt. Ingrids barn beundrar sin mamma Ingrid och Birgitta säger: "Hon har alltid varit så frisk och stark och handlingskraftig och klarat av allt!"
 
**************************************************************
* Kosmos Feriehem köptes av Sigbritt Therner privat 1970 från den ekonomiska förening hon tidigare bildat och som nu avvecklades och vissa delar av fastigheten avstyckades.

Därefter bildades Stiftelsen Martinus Vänner som tog över och under 1990-talet arbetade med att bygga det nya hygienhuset. Hela Kosmosgården förbättrades invändigt med målning och tapetsering, nya golv och nya textilier. Därefter har en Martinusvän som är mycket hantverkskunnig ägnat flera veckor både höst och vår till underhålls- och förbättringsarbete. Hans tålmodiga arbete under många år har resulterat i att Kosmosgården idag är i mycket gott skick.                                           Kommentar med info från deras hemsida/ Kent Friman, 2020
Anderssons Nyttorp - foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015 Anderssons Nyttorp - foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015

Syskonen Andersson i Nyttorp

Foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015 Foto från Verna Andersson, Varnhemsbygden 2015

Birgitta, Mikael och Anders Andersson 1970.

Huset 1997

Ladugårdens utseende 2000

Huset 2003

Besök på Nyttorp 2003

Foto Verna Andersson - ur samlingarna Foto Verna Andersson - ur samlingarna

På Nyttorp hos Anderssons 2003, fr v; Maja Andersson (har bott här född Olsson), Birgitta och Ingrid Andersson

Ingrid Andersson 2014

Läs hela artikeln om henens liv här nedan - klicka på PDF-ikonen! 

2017 säljs Nyttorp av Ingrid Anderssons dödsbo

Dödsboet säljer Nyttorp till Lars Jonas Cedervall och Inga Margareta Krebs Cedervall den 17/8 2017.

Fastigheten har inte sammanslagits utan består fortfarande av Nygården 1:5, 1:6 och 1:8 i en sammanföring med en bostadsfastighet som understiger 50 000 kr i byggnadsvärde på en bostadstomt om 2 000 kvadratmeter.