C. 19 Nytorp 1 och Nytorp 2

Hustru Ingridsgårdens skifte -> Torpet Nytorp (innefattande Nytorp 2 på ofri grund) -> Skarke 4:7 - med idag adress: Ljungstorp Nytorp

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta 1960Nytorp hamnde på norra delen av det delade östra skiftet för Hustru Ingridsgården med Hökaskog söder om sig och i väster gränsade ägan 4:8 tillköpt till Larstorp av Ludvig Roth 1902.

Idag omfattar fastigheten 10 000 m2 med tillbyggnadsår 1990 om 10 m2

1960 visar platsen för dagens Nytorp Skarke 4:7 med ladugård på andra sidan vägen.
Stugan Nytorp (2) byggd 1879 - finns inte kvar som byggnad - försvann i mitten på 1920-talet efter ägarens död och ny ägare tog vid för hela torpet Nytorp.

Torpet Nytorp tycks byggas 1855, då den förste här skrivne blir Oscar Pettersson Kyrk.

Hustru Ingridsgårdens skifte slutligen tilldelat 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII. Skräddaregården/ Hustru Ingridsgården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Karta 1877 med torpet Nytorp som skapades norr om Hökaskog inom skiftet för Hustru Ingridsgården 4:2 (Hökaskog tycks saknas på kartan)


På kartan syns Nytorp längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som också kallades Nytorp och i mittten av skiftet Smedstorp och längst till vänster finns ännu ett Smedstorp.

Det fanns vid tiden 1880 alltså ytterligare ett Nytorp i samma område som Hökaskog - mitt för Nytorp låg Klämmes-Karls' Nytorp (2) byggt 1879.

Karta 1920 över avstyckning för ett Nytorp -> blir Nytorp Skarke 4:7 och innefattar de två Nytorp som fanns bredvid varandra på den nu avstyckade ägan - ett på vardera sidan av vägen


Området benämnt  a (Nytorp) på båda sidor om dåtidens väg till höger om Hökaskog (ännu inte avtyckat - sker 1939)

Gustaf Hagströms köp 1920 - tillträde till trädgårdstäppan - Nytorp 2 - villkoras med 'Klämmes-Karl's' död (Karl Jonsson) - de på täppan varande husen blir kvar på ofri grund mot avgäld 5 kr/år till Hagström

Arbetaren Karl Jonsson hade flyttat in i sitt eget byggda hus 1879 på ofri grund mitt emot det till gården hörande torpet Nytorp. Huset med uthusbyggnader kallades också för Nytorp i husförhörslängderna.

Karl Jonsson, född i Skarke 1845-08-21 flyttade in i sin del av Nytorp 1879 med hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854 - de gifte sig  30/5 1879 och flyttade in. Han kom då från Lundby och hon från Broddetorp. 1875 kom deras dotter Hulda Elisabet, född i Varnhem 1875-04-25. Flickan lämnar hemmet 1892 och hustrun avlider här 9/3 1917. Karl avlider den 24/3 1923.

När Hagström köper det till gården aktiva torpet 1920 köper han alltså också marken på andra sidan vägen mitt emot. Den marken kallas "trädgårdstäppan och potatislandet", men han får inte tillträde till marken förrän den på marken boende, Karl Jonsson, har avlidit, vilket han alltså gör 1923.

I Billingen längsen Nr 3 berättar Frida;

"Granne till Hökaskog låg Nytorp. Under Fridas tid bodde "Gottbarns-tösera" här - Anna och Kristin. Gottbarn är ett soldatnamn, men det sägs attt det kommit till av att faderna ofta sade, när de skulle äta; "Dä ä gott, barn!" De var båda sömmerskor och efter deras död såldes Nytorp till Hagström.

--------------------------------------------------
Formalia;
Fadern inhysesjonet Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20 - blev änkling 1887 - dog här 1898
Arrendator blir dottern Anna Charlotta Andersson, född i Varnhem 1841-11-26 - hon dör här 2/5 1919
Systern Kristina Andersson, född i Varnhem 1845-02-26 - dör här 5/8 1919
--------------------------------------------------

Hit kom Gustav Hagström med hustru Anna 1920. Gustav hade varit rallare, men började sedan på Gullhögen i Skövde, nuvarande Cementa. Han gick fram och tillbaka mellan Nytorp och Gullhögen varje dag. Det är drygt en mil. Det sägs att de använde honom som klocka i Våmb. När de fick se Hagström på vägen, visste de precis vad klockan var. Han kom alltid exakt på samma tid varje dag.

Han hade ett hårt arbete på Gullhögen. Han körde tippvagnar till krossen. När han slutade fick de sätta två man i hans ställe! Ladugården i Nytorp murades upp med cement som han burit hem på ryggen från Gullhögen! Det kan man kalla minnesmärke över Hagström! Ålder och slit tog ut sin rätt och han kunde till slut inte räta på ryggen. Han gick böjd i 90-gradig vinkel.

Gustav och Anna hade flera barn, men jag minns mest Birger, som bodde kvar hemma. Han brukade alltid vara med och hjälpa till i skördearbetet hos grannarna.
********************************************

Mitt emot Nytorp, där ladugården ligger idag, har det legat en stuga. Där bodde två familjer - Fiken och Johanna i ena delen och Klämmes-Karl och Lotta med dottern Hulda i den andra.
 

Nytorp 2 - på ofri grund

'Klämmes-Karl' och hans hustru Charlotta flyttar in i ett Nytorp på ofri grund 1879 (vi kallar det Nytorp 2)

Ett foto som kom i Alf Hanssons hand med påskriften Karl och Lotta Jonsson, Ljungstorp har hittat sin plats i historien Ett foto som kom i Alf Hanssons hand med påskriften Karl och Lotta Jonsson, Ljungstorp har hittat sin plats i historien

Paret Karl och Charlotta (Lotta) Jonsson i Nytorp - Elisabeth Stålarms farmors far och mor - ägde del av forna Ulunda 1/32 mtl littera C. Dottern Hulda kom till Ulunda 1898 från Torpagården i Öglunda, där hon tjänat som piga sedan 9/11 1895.

Hulda blev piga på Millomgården i Lundby 3/11 1900. Piga på Kyrkebo var hon från 3/11 1897 och dit kom hon från sitt hem i Nytorp under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna (Ljungstorp), där hon bott med fader hemmansägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-07 och modern Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1844-10-19. Modern dör där 9/3 1917 och fadern 24/3 1923.

Arbetaren Karl Jonsson, född i Skarke 1845-08-21och hustrun Lotta med dottern Hulda Elisabet, född 1875-04-25 och sonen Karl Gustaf, född i Istrum 1872-02-25 flyttar in i 'Nytorp' under Hustru Ingridsgården år 1879 i ett hus på ofri grund som Karl själv byggt före 1879 mitt emot det Nytorp som sedan länge varit ett torp. Sonen Karl Gustaf dör här 16/6 1880.

De kom då från Torpet Storåsen under Ölanda i Istrum, Eggby församling där Carl står som arbetare 1879. Han var i sin tur son till torparen på Storåsen Jonas Andersson, född i Istrum 1802 och hans hustru Maria Wilhelmsdotter, född i Wing 1806-09-03
 
Lotta flyttade till Storåsen 1871 återigen - efter först ha varit piga på Storåsen och sedan flyttat till Ölanda gård som piga och dessförinnan var hon en tid i Götene dit hon flyttade in 23/11 1867 till Hultet.

1893 tar Karl och Charlotta emot hyresgäster i det lilla huset. 
Då flyttar arbetaren Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10 med hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21. De flyttar ut till Haga gamla soldattorp 1902 och sedan åter 1905. Fredrika dör här 19/1 1909 och Johannes bor kvar till sin död 9/12 1919.

'Klämmes-Karl's' Nytorp med byggnader på andra sidan vägen avvecklas 1923 och Nytorp 4:7 blir beteckningen på hela avsöndringen

Nytorp före sista om- och tillbyggnaden 1990 - huset (om)byggt 1900

Nytorp före till- och ombyggnad.
Nytorp före till- och ombyggnad.
Klicka på bilden för att se fler bilder i modern tid! Klicka på bilden för att se fler bilder i modern tid!

Nytorp före 2013Hökaskog som syns därbakom revs!

Förbi Nytorp. Hagströms ladugård på Nytorp. Hagström har själv burit hem cementen på ryggen från Gullhögen för att bygga denna lilla ladugård.

Till höger mitt för gamla torpet Nytorp under Hustru Ingridsgården (nära ladugården byggd av Hagström), kom ett Nytorp 2 att byggas för inflyttmning 1879 och som upphörde 1923 efter 'Klämmes-Karls' död. Det ingick i avstyckningen 1920 för det Nytorp som finns i våra dagar.

Alla boende i torpet Nytorp och Nytorp på ofri grund (Nytorp 2) enligt kyrkböckerna

Varnhem (1854 -1862)
Nytorp


In till Nytorp 1855 - trolig byggare av torpet;
Enkmannen Carl Pettersson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28 - in från Nohlgården, Överbo 1855
Pigan Cajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-01-04
Dess oäkta dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-02
Dess oäkta son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dess oäkta dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04

Varnhem (1862 - 1869)
Nytorp


Kvarboende;
Intäktsägare Carl Pettersson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28
Hustrun Cajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-01-04
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-02
Son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- familjen flyttar till Klefven under Gruvesäter 1863

Nya ägare 1863;
Intäktsägaren Anders Andersson
, född i Varnhem 1816-12-20
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-06-08

Hyr av dem gör;
Maria Christina Lewahn, f. Hendene 1820-08-10 Not; mannen skolläraren Lewahn i Ytterstad lärer vara rymd
Dotter Ada Henrietta, född i Ytterstad 1860-10-12
Dotter Mariana Gunhild Eugenia, född i Varnhem 1863-01-30

Inhyses;
Enkan Cajsa Pehrsdotter, född i varnhem 1805-03-28
Dotter Maja Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1846-05-17 - flyttar ut 1865
 

Varnhem (1869 - 1880)
Nytorp (1)


Kvarboende;
Intäktsägaren Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-06-08
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23 - hem från Sköfde 1869 - ut till Åsaka 1870

Nya boende 1876;
Johannes Eriksson, född i Odensåker 1814-03-12 - flyttar in från Sven Michelsgården, Klostret med
Hustrun Johanna Gabrielsdotter, född i Daretorp 1817-03-07
Dotter Augusta Matildha, född i Varnhem 1865-05-18
Dotter Anna Kristina, född i Öglunda 1855-09-30 - ut öglunda 1868 - hit 1877

In flyttar också mågen med familj;
f.d. stationskarl Nils Peter Petersson
, född i V. Thorsås, Kronob län - in från Eskiltuna 1877
Hustrun Ida Maria Johansdotter, född i Varnhem 1847-02-28 - gifta 29/10 1875
Dotter Elin Maria, född i Eskiltuna 1877-03-28

Inhyses;
Enkan Cajsa Pehrsdotter, född i varnhem 1805-03-28 - dör här nu 3/6 1871

****************************************************************************************
Nytorp (2)
- byggt av Karl Jonsson 1879


Arbetskarlen Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-02 - bygger ett hus på andra sidan vägen med
Hustrun Lotta Johansson, född i Skarke 1844-10-19
Son Karl Gustaf, född i Istrum 1872-02-25 - dör här 16/6 1880
Dotter Hulda Elisabet, född i Skarke 1875-04-25

Varnhem (1880 - 1895)
Nytorp (1)


Kvarboende nu inhyses;
Intäktsägaren Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-06-08 - dör här 25/1 1887
Ägare;

Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1841-11-26 - hem från Sköfde 1881
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23 - hem från Kinne Klefva 1884

Kvarboende;
Johannes Eriksson, född i Odensåker 1814-03-12 - dör här 18/4 1895
Hustrun Johanna Gabrielsdotter, född i Daretorp 1817-03-07 - dör här 23/7 1885
Dotter Augusta Matildha, född i Varnhem 1865-05-18 - hem från Finland 1885 - ut Karlsborg 1886 

****************************************************************************************
Nytorp (2)

Kvarboende;
Arbetskarlen Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-02
Hustrun Lotta Johansson, född i Skarke 1844-10-19
Dotter Hulda Elisabet, född i Skarke 1875-04-25

Hyrande 1893;
Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10 - in 1893
Hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21

Varnhem (1895 - 1922)
Nytorp (1)


Kvarboende nu inhyses;
f.d. Intäktsägaren Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20 - dör här 1/5 1898
Ägare;

Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1841-11-26 - hem från Sköfde 1881 - dör här 2/5 1919
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23 - hem från Kinne Klefva 1884 - dör här 5/8 1919

Ny ägare 1920;
Järnvägsarbetsaren Gustaf Rickard Hagström, född i Våmb 1875-08-05 - in Brännkykra, Sthlm 1920 med
Hustrun Anna Bernhardina Åström, född i Eskiltuna 1883-03-23
Dotter Greta Linnea Hagström, född i Klara, Sthlm 1905-12.23
Dotter Karin Amanda, född Katarina, Sthlm 1908-11-27
Dotter Anna Lisa, född i Katarina, Sthlm 1910-08-07
Son Gustaf Birger, född i Katarina, Sthlm 1913-05-15
Fosterson Johan Alfred Johansson, född i Öglunda 1877-11-20 - ut till Sköfde 1902

Hyrar;;
Stenarbetaren Karl August Svensson, född i Våmb 1884-02-15 - in 1920
****************************************************************************************
Nytorp (2)

Kvarboende;
Husägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-02
Hustrun Lotta Johansson, född i Skarke 1844-10-19 - hon dör här 9/3 1917
Dotter Hulda Elisabet, född i Skarke 1875-04-25 - flyttar ut till Kyrkebo 1897

Hyrande;
Johannes Andersson, född i Varnhem 1839-01-10 - in 1893 - dör här 9/12 1919
Hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21- dör här 19/1 1909

Varnhem (1922 - 1938)
Nytorp (1)


Kvarboende;
f.d.Järnvägsarb. Gustaf Rickard Hagström, född i Våmb 1875-08-05
Hustrun Anna Bernhardina Åström, född i Eskiltuna 1883-03-23
Dotter Greta Linnea Hagström, född i Klara, Sthlm 1905-12.23 - flyttar ut 1934
Dotter Karin Amanda, född Katarina, Sthlm 1908-11-27 - flyttar ut 1925
Dotter Anna Lisa, född i Katarina, Sthlm 1910-08-07 - flyttar ut 1926 
Son Gustaf Birger, född i Katarina, Sthlm 1913-05-15
Son Artur Lennart, född i Varnhem 1928-12-30

Hyrar;
Stenarbetaren Karl August Svensson, född i Våmb 1884-02-15 - in 1920 - flyttar ut 1922 ****************************************************************************************
Nytorp (2)
- huset upphör som självständig bostad och införlivas med Nytorp 1 när Karl dör 1923


Kvarboende;
Husägaren Karl Jonsson, född i Istrum 1842-03-02 - dör här nu 24/3 1923

Hyrande av Hagström 1923;
Stenarb Sven Fredrik Svensson
, född i Våmb 1884-02-15 - in från Brännkyrka, Sthlm - gift 1918 med
Hustrun Ottine Marie Jakobsdotter, född i Varda, Norge 1890-04-01
Son Sven Jakob, född i Norge 1918-11-01
Son Lars Johan, född i Norge 1920-10-17
Dotter karin Elisabet, född i Norge 1923-01-08
 

Nytorp i mantalslängderna

1940 + 1950 + 1960
Gustaf Rickard Hagström, född i Våmb 1875-08-05
Hustrun Anna Bernhardina Åström, född i Eskiltuna 1883-03-23
Son Gustaf Birger, född i Katarina, Sthlm 1913-05-15

Nytorp i fastighetsregistret

1984 köper Nils Arne Ingemar Holm Nytorp, som han säljer
1988 till Kent Kurt Ingemar Nohlberg i Tidan som säljer
1992 till Karl Gustaf Verner Öhrn som säljer
1999 till Stefan Patrik och Camilla Maria Eriksson från Skövde som säljer
2002 till Siv Charlotta Karlsson, Skarke Nytorp - fortfarande 2020