C. 13 Hökaskog

På Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte -> 4:2 1855 -> Hökaskog -en förpanting 1828 -> senare avsöndrat till Hökaskog Nr 4:10 -> sista huset revs 2013

vernas karta vernas karta

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Verna berättar i Billingen längesen nr 3 1995;
 

"Om man går från Jägarebacken, förbi Stentomten på höjden och Hökatorp och följer vägen rakt fram kommer man till Hökaskog.

Där bodde "Feska-Gustaf". Han var leverantör, inte bara av fisk, utan också skogsfågel till konservfabriken Diana i Varnhem. Han cyklade till Varnhem och det sägs att han "brukade ha så mycket fågel med sig i knippor på ryggen, att han såg ut som ett flyttfågelsträck, när han for nerför berget."

Själv minns jag den stora, glada familjen Dahlström här på 1940-50-talen - Ivar och Hulda med sju barn. De hämtade mjölk hos oss i Svea. Jag var skolkamrat med några av barnen. När de hade badutflykt till Fagerdammen, fylldes hela stranden med filtar, matkorgar och barn.

Ingemar Nolberg med familj kom senare och det blev fyra nya kompisar till julgransröstena, minns jag."

Skräddargårdens/Hustru Ingridsgårdens skifte på karta 1794 - tilldelat slutligen 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII. Skräddaregården/ Hustru Ingridsgården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

På kartan 1877

På kartan syns Nytorp längst till höger på det rödmarkerade skiftet - mitt emot låg huset som kallades 'Klämmes-Karls' och i mittten Larstorp och längst till vänster finns Smedstorp.

Karta 1939 - Hökaskog

Hökaskog på karta 1960 -  fastighet Nr 4:10

Kosmosområdet 1960 års karta Kosmosområdet 1960 års karta

Hökaskog blev ett torp på Skarke Hustru Ingridsgårdens mark i Billingeliderna 1828, då den köptes som förpantning och bebyggdes av Torparen Anders Pehrsson, född i Häggum 1795-03-13 och han flyttade in med sin familj. Sista huset på ägan revs 2013. Markytan för Skarke 4:10 är 10 582 m2.

Namnet Hökaskog kom att användas efter att en senare boende med soldatnamnet Höök bebodde platsen, liksom det följde med och namnade Hökatorp när familjen Svensson Höök flyttade dit!


Nya boende inhyses i torpet under Skräddaregården 1861;
Arbetskarl Anders Svensson Höök, född i Varnhem 1833-08-28 (Not; 'Bräcklig (Rörd av slag)')
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 1829-12-09


Den gamla stugan för Hökatorp byggd 1828 låg på samma plats som senare husbyggnad som revs 2013.

Bostadshuset till- och ombyggt fr o m 1930-talet - rivs 2013

Boende på Hökaskogs förpantning 1828 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem (1815-1836)
Inhyses under Skräddaregården
(Senare torpet Hökaskog)


Torparen Anders Perhsson, född i Häggum 1795-03-13 - byggde Hökaskog och flyttade in med familj 1828
Hustrun Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792-03-04
Son Johannes, född i Häggum 1819-10 - 27
Son Pehr, född i Varnhem 1822-03-19
Son Gustaf, född i Varnhem 1829-04-22
- familjen flyttar ut till Lilla Hålltorp redan 1828

Ny familj flyttar in 1830;
Mannen Anders Eliasson
, född i Häggum 1798-06-07 - in med familj från Ersamusgården i Eggby 1830
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född på platsen 1832-06-07
Dotter Charlotta född på platsen 1835-04-08

Varnhem (1836 - 1846)
Inhyses under Skräddaregården
(Senare torpet Hökaskog)


Kvarboende;
Mannen Anders Eliasson, född i Häggum 1798-06-07 - in med familj från Ersamusgården i Eggby 1830
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född på platsen 1832-06-07
Dotter Charlotta född på platsen 1835-04-08
Son Johannes, född på platsen 1838-03-04
Dotter Johanna, född på Platsen 1841-02-20
Dotter Maja Cajsa, född på platsen 1846-05-17

Varnhem (1846 - 1859)
Inhyses under Skräddaregården
(Senare torpet Hökaskog)


Kvarboende;
Mannen Anders Eliasson, född i Häggum 1798-06-07
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född på platsen 1832-06-07 - ut till Hålltorp 1850
Dotter Charlotta född på platsen 1835-04-08 - ut till Forshem 1851
Son Johannes, född på platsen 1838-03-04
Dotter Johanna, född på Platsen 1841-02-20
Dotter Maria Cajsa, född på platsen 1846-05-17

Varnhem (1854 - 1862)
Inhyses under Skräddaregården
(Senare torpet Hökaskog)


Kvarboende;
Mannen Anders Eliasson
, född i Häggum 1798-06-07 - dör här nu 11/6 1858
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28 
Son Johannes, född på platsen 1838-03-04 - ut till Ambjörnsgården Ökull 1857
Dotter Johanna, född på Platsen 1841-02-20 - Kjerrtorp 1857
Dotter Maria Cajsa, född på platsen 1846-05-17

Varnhem (1862 - 1869)
Inhyses under Skräddaregården
Nu blev det torpet Hökaskog efter Anders Höök


Nya boende 1861;
Arbetskarl Anders Svensson Höök
, född i Varnhem 1833-08-28 (Not; 'Bräcklig (Rörd av slag)')
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 1829-12-09
Son Johan August, född i Varnhem 1861-12-11
Dotter Christina, född i Varnhem 1864-11-27
- familjen flyttar ut före 1865

Varnhem (1869 - 1880)
Hökaskog


Nya boende 1870;
Arbetskarl Johannes Andersson
, född i Varnhem 1839-11-10 - in från Kyrkebo 1870 med
Hustrun Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21
Dotter Maria Carolina, född i Varnhem 1869-10-21
Dotter Johanna, född i Varnhem 1871-09-23
- familjen flyttar ut till Backa 1874

Varnhem (1880 - 1895)
Hökaskog


Nya boende;
Ägaren Johannes Svensson, född i Ek 1818-06-23
Hustrun Wilhelmina Andersdotter, född i Horn 1835-01-13 - hon dör här 13/4 1894

Varnhem (1895 - 1922)
Hökaskog


Kvarboende inhyses;
Ägaren Johannes Svensson, född i Ek 1818-06-23 - han dör här nu 9/10 1897

Ny boende 1896;
Ägare Wilhelm Pettersson
, född i Sköfde lf 1895-11-22 - gift 22/11 1895 med
Hustrun Emma Karolina Bläck, född i Sventorp 1864-02-25 - dör här 30/8 1921

Varnhem (1895 - 1922)
Hökaskog


Kvarboende 1896;
Ägare Wilhelm Pettersson
, född i Sköfde lf 1895-11-22 - dör här nu 27/3 1928

Nya boende - hyrande 1931;
F.d. grovarbetare August Johansson Rim, född i Fägre 1854-06-23, gift 10/9 1881 och änkling 5/12 1926 
2:a Hustrun Karolina Rim, född Kanon i 1845 - död i Varnhem 2/1 1932
Son arrendator Erik Johan Rim, född i Halna 1878-05-29 - (hem från Skara 1914)
Dotter Hilma Rim, född i Halnaq 1882-06-12 - (hem från Sköfde 1927)
Fosterdotter Lizzie Gunvor Margareta Gustafsson, född i Göteborg 1923-04-29 - (in från Gbg 1930)
- familjen flyttade till Alingsås 1931

Nya ägare 1932;
Lantbruksarbetaren Sven Artur Vallgren
, född i Locketorp 1901-08-22, gift 31/10 1925 med
Hustrun Rut Ottilia född Hök, i Näkres-kil 1904-04-19
Son Artur Valter, född i Varola 1925-12-25
Dotter Agnes Viola, född i Bolum 1927-04-21
Son Sven Rune, född i Varnhem 1931-11-10
- familjen säljer och flyttar ut till Odensåker 3/9 1934

Nya ägare 1934;
Fiskhandlare Karl Gustaf Adolf Josefsson, född i Gbg, gift 24/6 1933 med
Hustrun Elsa Maria Olivia Ekdal, född i Vättlösa 1909-02-03
Dotter Ejvor Maria Linnea, född i Skärv 1933-10-05
Dotter Maj-Lilliy Yvonne Viola, född i Lidköping 1935-01-29
Dotter Ingalill Doris Birgitta, född i Lidköping 1932-07-24

Josefssons in på Hökaskog 1934 - lämnar 1950

Dottern i Jägarbacken, Elsa Ekblad - blir senare gift Josefsson 1933

Ekblad - från Petronella Erlansson, 2018 Ekblad - från Petronella Erlansson, 2018

Vid Jägarebacken;
I mitten med hatt David Ekblad och bredvid till höger hans hustru Anna. Från vänster Matilda med Oskar framför sig i hatt. Bakom står Linnéa Mellblom (gift Ullberg), sedan Arne och Anna. Till höger med katt, dottern Elsa. Framför en blandning av olika barntillhörigheter.

En spelman spelar fiol för Oscar Ekblad och hans dotterdoter Eivor, dotter till Elsa och Gustaf,  vid Jägarebacken 1933 En spelman spelar fiol för Oscar Ekblad och hans dotterdoter Eivor, dotter till Elsa och Gustaf, vid Jägarebacken 1933

Muntlig tradition kring Einar Dalberg & hans familj

Enligt Astrid Åstrand hade Einar Dalbergs bror, Nils Ferdinand, sällskap med Ekblads dotter Elsa Ekblad i Jägarebacken. De höll till där en hel del. Tydligen fanns även andra spelmän där också.

De var förlovade. Hon övergav honom. Han tog då sitt liv genom att hänga sig. Enligt Astrids syster Gun var det så att Elsa åkt till stan den 3/5 1932 för att köpa lakansväv. När hon kom tillbaka till Fjället, fann hon Nils Ferdinand död. Han hade hängt sig i uthuset. När Einars broder var död, kom Einar till Jägarebacken och fick bo där.

Einar Dalberg flytttade in på Jägarebacken 1932 och bodde där tills han flyttade till Vallehemmet i Axvall 1937, där han dog 19/5 1965.

Elsa gifte sig kort därefter med Gustaf Josefsson. fick dottern Eivor född 1933-05-10 och gifte sig 24/6 1933 och flyttar in i grannfastigheten till Jägarebacken - Hökaskog år 1934. Gustaf hette som fosterbarn först Larsson, född i Göteborg.

Margit Lindkvist Bäckedalen, Ljungstorp, berättar att Elsa Ekblad hushållade hos de båda bröderna Einar och Nils Ferdinand.

Margit berättar också var Fjället låg. Det var en plats kallad Tån vid kvarnarna i Varnhem. Det låg flera stugor där. Idag åker man in mot Öbergs trädgårdshandel, tar första vägen ned till höger, bakom kvarnen Gustafsfors. På andra sidan bron går pilgrimsleden upp till vänster. I början av den ligger några stugor kvar. Enligt uppgift är det stugan längst upp mot berget som heter Fjället. Margit minns att en av de som bodde där var skomakare (Nils Ferdinand Dalberg).

Dalbergs - foto från Petronella Erlansson, 2018 Dalbergs - foto från Petronella Erlansson, 2018


På bilden Nils Ferdinand, Einar och fadern Nils Petter Dalberg.

Formalia;
Boende i Fjället - in 1901 (Allmänning vid kvarnarna i Varnhem) - från Svedjefallet, Ulunda;


Arbetaren Nils Petter Jonsson Dahlberg, f.Malung Kopparb. l. 1860-06-03 - gift 1880 - dör här 1/2 1930
Hustrun Matilda Larsdotter, född i Varnhem 1863-10-31 - hon dör här 17/8 1914
Ernst Teodor Dalberg, född i varnhem 1894-10-27 - död här 17/7 1915
Einar Samuel Dalberg, född i Varnhem 1896-01-26 - flyttar till Jägarebacken 1932
Nils Ferdinand Dalberg, född i Varnhem 1900-10-29 - död här genom hängning 3/5 1932
Axel Julius Natanael Dalberg, född i Varnhem 1904-10-28 - död här 1/3 1905

Här uppvaktas Elsa Ekblad av Gustaf Josefsson. Hunden heter Hassan.

Dottern Elsa Ekblad 1926, gift 1933 med Gustaf Josefsson

Elsa Ekblad av Gustaf Josefsson. De gifte sig 24/6 1933 och flyttar in grannfastigheten till Jägarebacken - Hökaskog år 1934. Gustaf hette som fosterbarn först Larsson, född i Göteborg.

Formalia;

in på Hökaskog med familj 1934

Fiskhandlare Karl Gustav Adolf Josefsson, f. Masthugget Gbg 1906-01-11 - död i Skövde 20/3 1985
Hustrun Elsa Maria Olivia, född Ekblad i Vättlösa 1909-02-03 - död i Skövde 28/7 1984
Dotter Eivor Maria Linnéa, född i Skärv 1933-05-10 - se foto nedan!
Dotter Maj-Lilly Yvonne Viola, född i Lidköping BB 1935-01-29 - se foto nedan!
Dotter Inga-Lill Doris Birgitta, född i Lidköping BB 1936-07-24
Son Kent Tommy Adolf Josefsson, född i Lidköping BB 1939-03-11
Dotter Anita Florence Sibylla Josefsson, född i Skara BB 1944-10-05 - se bild nedan!
Son Alf Gustaf Thorbjörn Josefsson, född i Skara BB 1946-06-19
Dotter Mary Hariett Katarina Josefsson, född i Varnhem 1950-09-01
- familjen flyttar 1950 till Halleborg, Varnhem (nära Gustafsfors kvarn)Feska

Gustaf Josefssons mor & far

Gustaf Larsson/Josefssons fosterföräldrar/föräldrar Johan och Matilda Josefsson vid Wallentinsgården/ Postgården i Skärv.

Döttrarna Doris och Majlilly berättar 2013;

Feska-Gustafs syskon hette inte Josefsson. Hans biologiska mamma hette Selma. Gustafs helsyskon var Helga, gift Hallgren, Märta i Göteborg och tre börder, varav en hette Evert.

Helga Hallgren hade en dotter Elvi Johansson - nu död - och en son Karl-Eerik Hallgren som bor i Järpås. Han ringer syskonen varje julafton och önskar God Jul och är så pigg och glad. Han är alltså släkt på "rätta" sidan - inte på "styvsidan". 

Gustaf var som liten på flera fosterhem. Doris berättar att Gustafs styvfar Johan Josefsson hittade Gustaf på järnvägstationen i Skara, då var Gustaf ca två år. Styvfadern till Gustaf tog hand om honom där.

Lennart Hofling på Ängarås moder Marta var syster med 'Feska-Gustaf's' fostermor Matilda Josefsson.

Gustaf Josefssons 'mor' med syster

Johan Josefssons maka Matilda Josefsson, född Stålberg i Ledsjö 1875-10-21  (t.h.) och hennes syster Märta (tv), gift Hofling - se foto nedan!

Johan Josefsson var Gustaf Josefssons ('Fiskargustafs') fosterfar.  Johan Josefsson var född i Skånings Åsaka 1878-06-07. Matilda född Stålberg var född i Ledsjö 1875-10-21. De gifte sig 1904.

Bilden troligen vid uthus för Johans och Matildas boende på Wallentinsgården (idag Postgården) i Skärv i början av 1900-talet. Karl Gustaf Larsson 'Fiskargustaf' (senare Josefsson) flyttar till dem där år 1911.

Makarna Josef och Märta Hofling framför Ängarås 1960-tal. Bild från familjen Hofling, 2014 Makarna Josef och Märta Hofling framför Ängarås 1960-tal. Bild från familjen Hofling, 2014

Ängarås


Josef och Märta Hofling 1960-tal framför Ängarås huvudbyggnad.

Sonen Lennarts bil på gårdsplanen.
Formalia;
Maken         Josef Emanuel Hofling, född 16/12 1899 i Lyringa, gift 29/4 1921 - död 30/1 på Ängerås 1973
Hustrun       Märta Maria  Hofling född 22/12 1894 i Skånings Åsaka - död 8/8 i Ängerås 1983
Son              Lennart Hofling
, född 14 mars 1929 - död 20 feb 2015

Josefssons bygger om och till

Feska-Gustaf tog över postbärningen efter sin svärfar Ekblad.

Josefsson byggde till den lilla stugan så att det blev två rum och kök. Sötbärsträd, kriketräd fanns på tomten. Ladugården låg uppe i backen. I närheten av ladugården byggdes ett dass. En eller flera kor och gris, kalkoner och höns fanns. En ko var arg, kalkonerna var arga och räven tog bästa värpehönan, minns dottern Doris som berättar.

Döttrarna Doris och Majlilly berättar vidare;
En annan sak som Gustaf ägnade sig åt var att skjuta 'viltfågel' och sälja till konservfarbirken i Varnhem. Doris berättar att det var bådce kråkor, skator och även grävling. Hon berättar att när stationsinspektor Rosanders dotter gifte sig beställde Rosander mat av konservfabriken Diana. Diana hörde av sig till Gustaf och "bad honom skjuta vad han ville, men mest fågel". Det serverades på bröllopet som kyckling. Vi var med och plockade döda fåglar som far skjutit. Far sa kan de äta så kan vi äta. Doris och far smakade. Fåglarna plockades i säckar. (Kommentar; Dotter-dottern till Rosander menar att det verkar var en lite otrolig historia.)

Doris berättar också att en gång då barnan var själva hemma att Doris, Majlilly och Eivor knuffade ner dasset i gödselsta'n.

Fiskhandlaren Gustaf Josefsson med sin kärra på Hökaskog

Elsa Josefsson, född Ekblad 1909 - foto 1970

Elsa Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Elsa Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Fiskhandlaren Gustaf Josefsson, född 1906 - foto 1963

Gustaf Josefsson 1963 - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Gustaf Josefsson 1963 - foto från Petronella Erlandsson, 2018

                             Dottern Eivor Josefsson, född 1933

Eivor Josefsson dotter till  Elsa Ekblad, gift Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Eivor Josefsson dotter till Elsa Ekblad, gift Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018

                              Dottern Majlilly Josefsson, född 1935

Konfirmation 1949 Maj-Lilly - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Konfirmation 1949 Maj-Lilly - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Dottern Anita, född 1944 - med familj

Foto från Petronella Erlandsson, 2018 Foto från Petronella Erlandsson, 2018


Familjen Hellgren 1966 - Anita, född Josefsson 1944 och hennes make Kjell med barnen Conny och Carina.

Josefssons köper Hökaskog 1939

Efter 1950 på Hökaskog

Mantalslängd 1950 + 1960

Laboratoriebiträde Knut Ingemar Nohlberg, född i Södra Kyrketorp 1921-06-23, Gift man 1942-08-16
Hustrun Inga Maria Nohlberg, Hermansson, född i Fredsberg 1921-07-14
Dotter Agneta Gudrun Maria Nohlberg, född i Lidköping 1943-08-10
Dotter Irene Barbro Dorotea Nohlberg, född i Skövde 1944-09-06
Son Knut Claes-Göran Nohlberg, född i Skövde 1946-08-18
Son Kent Kurt Ingemar Nohlberg, född i Våmb 1948-05-01

Mantalslängd 1975 + 1985

Laboratoriebiträde Knut Ingemar Nohlberg, född i Södra Kyrketorp 1921-06-23, Gift man 1942-08-16
Hustrun Inga Maria Nohlberg, Hermansson, född i Fredsberg 1921-07-14

Hustrun dör i Tidan 8/5 2008 och maken dör 28/5 2008.

Fastighetsregistret;
De har kvar Hökaskog till sin död 2008, då det säljs till Thomas Rolf Allan Estrin och Charlotte Luise Kaulbach.
Pga av äktenskapskillnad tar hustrun över 2011.

Hon säljer 2012 till Niclas Tommy Norrström och Johanna Kristina Andersson, Villa Enhagen 
 
- de river boningshuset 2013.

Hökaskog innan det rivs 2013

Platsen efter det rivna huset 2013 syns på drönarbild som en rund grusplan. I övre delen av bilden syns nästa hus utmed vägen, Nytorp.