C. 11 Skarke Daldockan

Skarke Millomgårdens skifte -> Kristinefors 5:2  -> Kosmos  -> avstyckning 1970 till Skarke 5:6 Daldockan -> bebyggd 1975

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:

A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik
A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten
A. 112 c Öjebacka

- gå till föregående rubriksida i rubrikspalten till vänster för att hitta länkarna!

Skarke Millomgårdens skifte på 1960 års karta med Kristinefors 5:2

Kosmosområdet karta 1960 Kosmosområdet karta 1960

Skarke Daldockan byggdes 1975 på avstyckad mark 1970 från Skarke Hustru Ingridsgården 52, vilket tillhört Torpet Kristinefors (Kosmos)

Karta 1877

Dagens adresser i området (2020)

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

Avstyckning av mark från Millomgårdsskiftet - Kosmos stiftelsen 1970
- Sigbritt Therner (se nedan!) köper mark som tidigare ägts av Kosmosföreningen och styckar av fyra tomter

Skarke Daldockan är littera C. 5:6 på kartan - avstyckad från Kosmosägan och köpt av Arvid Arnestad i Skara och senare såld till Edda Thorborg Therner, född i Dörby, Kalmar 1918-10-03 - syster till förgrundsgestalten på Kosmos, Sigbritt Therner.


Vid samma tid avstyckades också två tomter för fritidshus på Kosmosområdet.

Sigbritt Therner hade då köpt alla mark från Kosmosföreningen och fick lagfart 1970 och styckade då av smmanlagt fyra tomter.

Dalklockan och Villa Enhagen (5:7) från luften

Sattelitkarta från hitta.se

Tomten Daldockan köptes av Edda Thorborg Therner 1973 - bebyggd 1975

Mantalslängd 1976 - 1985
Daldockan

F.d. kontorist Edda Thorborg Therner, född i Dörby, Kalmar 1918-10-03,
Frånskild kvinna 1950-03-10, gift Hansson, - pensionsår 1971 - död 88 år gammal i Skövde 11/8 2006

(Har en son Björn Arnold Johan Therner, född 1947-08-06)

Vykort Vykort

Förgrundsgestalten för Kosmosgården har under alla år varit Sigbritt Therner, född 1915;
 

Det är i stor utsträckning tack vare henne som Kosmosgården finns till och har bevarats. Sommaren 1952 inleddes en första säsong på Kosmos Feriehem i Varnhem.

Till sin hjälp hade Sigbritt fått några goda medarbetare som stod vid hennes sida i många år.

Så småningom övergick huvudbyggnaden till en ekonomisk förening. I denna förening kunde olika personer och grupper ha andelar och Sigbritt forsatte sitt arbete inom föreningens ram.

Under alla år har Sigbritt haft ett väl fungerande nätverk av kontakter och samarbete med Martinusvänner. Det har funnits många Martinsuvänner boende i trakten, som på många olika sätt har stött Kosmosgården. Bland grupperna kan nämnas Kosmologigruppen i Skaraborgs län, Växthuset Kosmos, Stiftelsen Kosmos Varnhem och Stiftelsen Ny Kultur. Gruppen fritidsboende består av några barnfamiljer, som i sin livssyn står nära Martinus tankar, här kan nämnas människor med anknytning till antroposofi, miljöengagemang och räntefri ekonomi.

Med Sigbritt som sammanhållande länk har olika frivilliga arbetat med att förbättra Kosmosgårdens byggnader och detta har skett successivt under flera decennier. Frivilliga har varit både Kosmosvänner och fritidsboende inom den ekonomiska föreningen.

Under 1990-talet arbetade Martinusvänner med att bygga det nya hygienhuset. Hela Kosmosgården förbättrades invändigt med målning och tapetsering, nya golv och nya textilier. Därefter har en Martinusvän som är mycket hantverkskunnig ägnat flera veckor både höst och vår till underhålls- och förbättringsarbete. Hans tålmodiga arbete under många år har resulterat i att Kosmosgården idag är i mycket gott skick.

1990-talet var en aktiv period med många veckoslutskurser och sommarkurser. Därefter minskade omfattningen av kurser. Vid de kurser som har anordnats har återkommit många trogna deltagare.

Texten hämtad från hemsidan; www.martinuscentervarnhem.se