C. 12 Villa Enhagen

Skarke Millomgårdens skifte -> Kristinefors 5:2  -> Kosmos  -> avstyckning 1970 till Skarke 5:7 Skarke Villa Enhagen -> bebyggd 1973

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Kosmosområdet karta 1960 Kosmosområdet karta 1960

Skarke Daldockan byggdes 1975 på avstyckad mark 1970 från Skarke Hustru Ingridsgården 52, vilket tillhört Torpet Kristinefors (Kosmos)

Karta 1877

Dagens adresser i området (2020)

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

Avstyckning av mark från Kosmosfastigheten 1970

Skarke VILLA ENHAGEN är littera D. 5:7 på kartan - avstyckad från Kosmosägan 1970 och köpt av Gertrud Matilda Rosell Lindqvist, Skara och bebyggd 1973.


Gertrud Matilda Lindqvist säljer 2010 till Niclas Tommy Norrström och Johanna Kristina Andersson.


Formalia;
Gertrud Matilda Lindqvist
, född 1920-04-06 i Amerikas Förenta Stater (US), gift kvinna 1947-09-27 - frånskild kvinna 1972-05-04 - död 26/1 2014 i Axvall i en ålder av 94 år - bodde under många årtionden i Stockholm.
Har en son Dan Ingemar Lindqvist, född i Falköping 1948-07-09

Villa Enhagens adress då;
Ljungstorp Pl 4832
Postadress
532 02 Axvall

Dalklockan och Villa Enhagen från luften

Sattelitkarta från hitta.se