C. 39 Kristinefors - Kosmos - Smedstorpet

Skarke Millomgårdens skifte -> Kristinefors 1850 -> Smedstorpet 5:4 1916 (Kristinefors + Axtorp) -> Kristinefors 5:4 -> Kosmos -> Skarke Kosmos 1 5:2 + Skarke Kosmos 5:2 2 + Skarke 5:8 Kosmosgården m fl senare indelningar

Skarke Millomgården inköptes av Varnhems gravkassa 1890, dvs de La Gardieska gravkassan, genom Kyrkoherde Holmgren som arrenderade gården under Kyrkebo, som han också köpt på samma sätt. Med anledning därav kom torparen på Kristinefors att göra sin dagverken under Kyrkebo fr o m köpet.

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

1877 års karta med dåtidens bebyggelse för området


1800-talets bebyggelse såg ut så här i området. För Skarke Mellomgårdens del fanns Stentomten i väster, Axtorp i mitten och Krisitnefors något öster därom.

Kristinefors + Axtorp = Smedstorpet vid försäljning 1921

Kristinefors - Kosmos 2015

Några bilder på det äldre Kristinefors torp - byggt 1852
- det 3:e torpet som byggs på skiftet för Mellomgården
(Stentomten 1835 + Axtorp 1850 + 'Nybygget' = Kristinefors 1852)

Scannat ur Billingen längesen Nr 3 1995 - framsidan av Kristinefors
Scannat ur Billingen längesen Nr 3 1995 - framsidan av Kristinefors
Kristinefors hävstångsbrunn, dass och ladugård - foto från Verna Anderssons samlingar
Kristinefors hävstångsbrunn, dass och ladugård - foto från Verna Anderssons samlingar
Foto från Verna Anderssons samling - baksidan av Kristinefors - här med spåntak
Foto från Verna Anderssons samling - baksidan av Kristinefors - här med spåntak
Foto från Verna Anderssons samlingar Foto från Verna Anderssons samlingar

'Slufsa-Pehr's' källare vid Kristinefors - Pehr bodde här med familj 1852 - 1891. Han byggde Kristinefors 1852, som då kallades 'Nybygget' under Skarke Millomgården.

Formalia;
Torparen Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-23
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05

Flygfoto 1960-tal över Kosmos Feriehem- forna Kristinefors

Flygbild över området runt  'Kosmos' idag 2020 med 'Kristinefors' nära mitten

Avstyckning av mark från Kosmosfastigheten Smedstorpet (= hela skiftet) år 1970, som då ägs av Sigbritt Therner genom gåva 1969Vid samma tid avstyckades också två tomter för fritidshus på Kosmosområdet.

Sigbritt Therner hade då köpt/fått i gåva alla mark från Kosmosföreningen och fick lagfart 1970 och styckade då av smmanlagt fyra tomter.

Skarke Daldockan är littera C. 5:6 på kartan - avstyckad från Kosmosägan och köpt av Arvid Arnestad i Skara och senare såld till Edda Thorborg Therner, född i Dörby, Kalmar 1918-10-03 - syster till förgrundsgestalten på Kosmos, Sigbritt Therner.Skarke

VILLA ENHAGEN är littera D. 5:7 på kartan - avstyckad från Kosmosägan 1970 och köpt av Gertrud Matilda Rosell Lindqvist, Skara och bebyggd 1973. Gertrud Matilda Lindqvist säljer 2010 till Niclas Tommy Norrström och Johanna Kristina Andersson.

====================================================================================

Kvarvarande stamfastighet Skarke 5:2 - nu Kosmos 1 + Kosmos 2 - blir sålt av Sigbritt Therner till Siv Marianne Sieberth 1995 - då den avstyckas - som i sin tur säljer till Stiftelsen Kosmos Varnhem år 2012

Stiftelsen har sedan 1950-talet bedrivit information och undervisning i olika former på Kosmosgården i Varnhem. Det har varit frågan om föredrag, studiecirklar, kurser och seminarier. Vi arrangerar även föredrag, filmvisning m.m. i Göteborg och Trollhättan.

Det finns också andra utbildningsanordnare som verkar för Martinus kosmologi i Varnhem och Göteborg. Stiftelsen Kosmos-Varnhem bedriver en självständig verksamhet utifrån sin egen profil.
Mer information här: https://www.martinusguiden.se/organizer/stiftelsen-kosmos-varnhem/

====================================================================================

Kosmosgården (forna ladugården med boende, mm) blir Skarke 5:8 köpt 1976 av Kosmos Kollektiv Ekonomisk förening som sedan togs över 2019 av till Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem

Stiftelsen Martinus Center Varnhem bildades i maj 2012 och har för närvarande fokus på sommarkurser med inriktning på Martinus kosmologi - du hittar länk här!

2020 års kartbild över området med dagens adresser

Karta lantmäteriet Karta lantmäteriet

Området på dagens karta med de namn som anges som adress 2020.

Skarke 5:2 med 2 adresser; Kosmos 1 och Kosmos 2  ägs idag av Stiftelsen Kosmos - Varnhem
Skarke 5:8 

'Nybygget' 1852 blir senare Kristinefors

Nybygget 1852 - står i nästa Hfl som 'Nybygget- Kristinefors' - byggs av;

Torparen Pehr Johansson
, född i Varnhem 1818-11-23 - flyttar in med hustrun 1852 från Wing
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05
Son Johannes, född i Wing 1850-08-26
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-14

Boende i Kristinefors 1852 - 1921

Varnhem (1854 - 1862)
Nybbygget/ Kristinefors

Kvarboende torpare;

Torparen Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-23
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05
Son Johannes, född i Wing 1850-08-26
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-14
Dotter Lotta, född i Varnhem 1856-01-23
Son August, född i Varnhem 1859-05-24

Varnhem (1862 - 1869)
Kristinefors

Kvarboende torpare;

Torparen Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-23
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05
Son Johannes, född i Wing 1850-08-26 - flyttar ut 1867
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-14
Dotter Lotta, född i Varnhem 1856-01-23
Son August, född i Varnhem 1859-05-24

Varnhem (1869 - 1880)
Kristinefors

Kvarboende torpare;

Torparen Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-23
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-14 - ut till Höjentorp 1871
Dotter Lotta, född i Varnhem 1856-01-23 - ut till Skärf 1875
Son August, född i Varnhem 1859-05-24 - flyttar ut 1877

Varnhem (1880 - 1895)
Kristinefors

Kvarboende torpare;

Torparen Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-23
Hustrun Maria Catharina Larsdotter, född i Göhened 1821-05-05
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-14 - ut till Höjentorp 1871 - hem igen 1881 (bräcklig)
- familjen flyttar ut till Axtorp (grannhuset) 1891

Ny torpare flyttar in 1891;
Torparen Karl Johan Andersson
, född i Varnhem 1852-05-21, in från grannhuset Smedstorp, gift 2/11 1883 
Hustrun Maria Elisabeth Lundqvist, född i Mariestad 1858-03-01
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1886-10-01
Son Johan Oscar, född i Varnhem 1886-10-01
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1891-12-10
Son Anders Viktor, född i Varnhem 1894-11-30

Varnhem (1895 - 1922)
Kristinefors

Kvarboende torpare;

Torparen Karl Johan Andersson, född i Varnhem 1852-05-21, in från grannhuset Smedstorp, gift 2/11 1883 
Hustrun Maria Elisabeth Lundqvist, född i Mariestad 1858-03-01
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1886-10-01 - slutligen till Amerika 23/4 1910
Son Johan Oscar, född i Varnhem 1886-10-01 - slutligen till Amerika hösten 1910
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1891-12-10 - ut slutligen Stockholm 1913
Son Anders Viktor, född i Varnhem 1894-11-30 - ut 1913
Dotter Frida Maria, född i Varnhem 1897-08-16 - ut som piga till Trädgården 1912
Dotter Ida Matilda, född i Varnhem 1900-10-13 - ut 1913
- makarna Andersson flyttar tillbaka som arrendatorer till Smedstorp 1913

Torparen Karl Johan Andersson och hans familj här 1891 - 1913

Familjen Andersson i Kristinefors

Bild ur Varnhemsbygden 2007, Verna Andersson Bild ur Varnhemsbygden 2007, Verna Andersson
Scannat ur Billingen längesen Nr 3 1995 - framsidan av Kristinefors
Scannat ur Billingen längesen Nr 3 1995 - framsidan av Kristinefors

Dottern Frida berättar för Verna Andersson i Billingen längesen Nr 3

KARL JOHAN'A FRIDA
 

Verna var släkt med Frida; Hennes farfars bror var Karl Johan Anderson, som bodde över 20 år i Kristinefors. Han hade flera barn och Frida var ett av dem. Frida hade på så sätt samma barndoms marker som Verna.

Frida var född den 16 augusti 1897 i Kristinefors.

Kommentar; 
Torpet låg egentligen på Skarke Mellomgårdens mark, men eftersom kyrkoherden i Varnhem köpt både Kyrkebo och Mellomgården med hjälp av de La Gardieska gravkassan, så blev han arrendator för båda. På så sätt gick torpets dagsverken till Kyrkebo.

"Kristinefors var torp under Kyrkebo. Tre dagsverken i veckan gjorde Fridas far för torp och mark. Det var ett bra torp och de hade ibland både tre och fyra kor, som Frida uttryckte det; "dä var teräckligt me arbete åt oss alihop".

Karl-Johan Andersson, Fridas far, var född i Rödjan den 21 maj 1852 och Fridas mor "Betti", Elisabeth Lundkvist var född i Mariestad den 1 mars 1856. De fick sju barn - Märta född 1884, Carl 1886, Oskar 1889, Anna 1891, Viktor 1894, Frida 1897 och Tilly1900.

Frida var en liten pigg unge. "Ja va på allt", säger hon själv. Nyfiken och vetgirig. Hon ville gärna vara med sin far ute och arbeta. Det tyckte hon var roligt. "Ja, dä va teräckligt mä arbete åt oss allihop. Far skulle ju göra tre dagsverken  i veckan på Kyrkebo ock", säger Frida. "Sköta lagår´n fick vi göra å ja´ fick lära mej mjölka. Min far var glad och livad. Mamma ho´var mer så ho´kunde sitta å läsa. Hennes gamla psalmbok den läste ho´jämt på söndagseftermiddagarna, när ho´satt enna stunn. Dä läste ho´ så jag försökrar mej på attho´kunde varenda psalm utantill. Ho´var så stilla, mamma. Pappa va mera som ja´. Och min bror Viktor spela fiol. "När Karl-Johan var riktigt glad, hände det att han "dans björn". Det berättade man om i släkten. Många gånger har jag hört det - "minns du när Karl-Johan dansa´björn!" När han kommit riktigt igång, hade han nästan inte fötterna på golvet, sa man. "Dansa björn" var att dansa ensam, eller kanske med något föremål i famnen, t ex en långskaftad  sopkvast."

Läs om Fridas barndom & liv och familjen i övrigt i en berättelse av Verna Andersson, PDF

1921 - 1925 bor här ägarna; makarna Lindgren från Stockholm
- se nedan!

Varnhem (1922 - 1938)
Kristinefors

Ny ägare 1926;

Torparen Frans Persson, f. Härlunda 1869-08-08, gift 1898 - in från Solberga 1 mantal 1926 - dör här 1934
Hustrun Elisabet Detterberg, född i Tun 1870-10-07 - hustrun dör här 1930
Son Karl Wilhelm Karlsson, född i Bjärka 1897-01-13- står som Dräng
Dotter Edit Olivia, född i Bjärka 1900-12-08 - flyttar ut till Lyrestad 1929
Son Gustaf Knut, född i Bjärka 1902-11-27 - flyttar ut till Tidavad 1926
Son Oskar Natanel, född i Varnhem 1904-12-09, jordbruksarbetare - se nedan!
Dotter Ester Maria, född i Varnhem 1911-09-01 - ut till Edåsa 1928
Dotter Anna Elisabet, född i Varnhem 1908-12-19 - ut till Våmb 1938 
Son Karl Wilhelm Persson, född i Varnhem 1906-12-13 - hemmason - ut till Öm 1934

Tjänstefolk;
Hembiträdet Sara Viola Linnea Palmgren - icke av sv. kykran döpt - född i Bjurum 1911-10-11
Hushållerskan Astrid Linnea Ferm, född i Hjo 1906-09-12

Kvarboende på torpet efter 1938 blir;
Son Oskar Natanel Persson, född i Varnhem 1904-12-09, jordbruksarbetare

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Oskar Persson på Kristinefors 1938.

Karta över Smedstorpet 5:2 (Axtorp + Kristinefors) 1916

På kartan kan man se att lantmätriet har skrivit till Axtorp för östra delen av skiftet (rakt uppåt) och Kristinefors för västra delen rakt nedåt. Övre delen av skiftet på kartan var tidigare Stentomten - ett formellt undantag från Millomgården 1835.

Kristinefors + Axtorp säljs som Smedstorpet 1916 -1923 (process)
Ture Lindgren med familj flyttar in från Stockholm 15/4 1921

Texttolkning;
"Rörande torpen Kristinefors och Axtorp, gemensamt kallade Smedstorpet, finge försäljas å offentlig auktion, samt sådan auktion förrättats, därvid Gustaf Thure Lindgren, Stockholm, avgivit högsta budet tretusentrehundrafemtio  /3 350/ kronor, vilket anbud fastställts av Kunglig Maj:t genom nådigt brev den 3 juni 1921, så upplåtaer och försäljer Konungens befallningshafvande i Skaraborgs län med stöd av föresrkiften i sistnämnda nådiga ..."

Smedstorpet kallas nu hela Skarke Mellomgårdens skifte


Mening ur rättelse från Länsstyrelsen i Skaraborg till Kungl Maj:t om ursprunget till Kristinefors och Axtorp.

G. T. Lindgren begär fastställelse av avsöndring 1923

Smedstorpet (Kristinefors + Axtorp) Smedstorpet (Kristinefors + Axtorp)

Ture Lindgren köper ny fastighet - Sandtaget - redan 1924 så att hans fru kunde vårda sin åldrade far i ro där - återflyttar  till Stockholm 1925

Ur husförhörslängd;1922-1938;
Sandtaget;  Lars Gustafsson bor här 1924-1927

Dotterns familj flyttar in 1924 från Kristinefors för att ta hand om sin åldrande fader Lars - som troligen just 1927 placeras på det nyöppnade Sjöryd sjukhem i Hjo, då dottern med barnen återvänder till Stockholm.

F.d järnarbetare Ture Lindgren, f.Södertälje 1881 den 29/8 - köper* & flyttar in m familj 1924
                              
- Ture återvänder till Stockholm redan 1925
Hustrun              Anna Lisa Gustafsson, f.Södertälje 1872 den 25/1 (stannar för vård sin far)
Dotter                  Lilly Frideborg, född i Kungsholmen, Sthlm 1911 den 21/7
Son                     Sture Allan, född i Kungsholmen, Sthlm 1915 den 6/2

                            - familjen i övrigt flyttar till Kunsgholmen Stockholm den 22/1 1927
 

Under maken Tures sista år här säljs lösöre och kreautur på auktion 1924 innan han flyttar tillbaka till Stockholm. Makan stannar kvar och tar hand om sin far tills dess han kommer in på det nyuppförda Sjöryd i Hjo 1927. På så sätt hinner också dottern Lilly få avgångsbetyg från folkskolan i Varnhem 1926.

Han arrenderar ut Smedstorpet/Kristinefors 2/12 1924 - 1925;

Mannen Karl Johan Johansson, född i Södra Kedum 1882-03-25
- ut till Längjum 9/12 1925

Jordbruksarbetaren Bror Martin Ramsin, född i Lerdala 1895-02-23 in från Önum 1924 med 
Hustrun Hilda Wilhelmina f. Klasson i Örslösa 1888-03-23
Son Hadar Nathaniel, född i Lerdala 1923-06-20
- ut till Lidköping 14/4 1925

Lagfartsboken anger Lindgrens försäljning 1926 till makarna Frans & Elisabet Persson

Varnhem (1922 - 1938)
Kristinefors

Ny ägare 1926;

Torparen Frans Persson, f. Härlunda 1869-08-08, gift 1898 - in från Solberga 1 mantal 1926 - dör här 1934
Hustrun Elisabet Detterberg, född i Tun 1870-10-07 - hustrun dör här 1930
Son Karl Wilhelm Karlsson, född i Bjärka 1897-01-13- står som Dräng
Dotter Edit Olivia, född i Bjärka 1900-12-08 - flyttar ut till Lyrestad 1929
Son Gustaf Knut, född i Bjärka 1902-11-27 - flyttar ut till Tidavad 1926
Son Oskar Natanel, född i Varnhem 1904-12-09, jordbruksarbetare - se nedan!
Dotter Ester Maria, född i Varnhem 1911-09-01 - ut till Edåsa 1928
Dotter Anna Elisabet, född i Varnhem 1908-12-19 - ut till Våmb 1938 
Son Karl Wilhelm Persson, född i Varnhem 1906-12-13 - hemmason - ut till Öm 1934

Tjänstefolk;
Hembiträdet Sara Viola Linnea Palmgren - icke av sv. kykran döpt - född i Bjurum 1911-10-11
Hushållerskan Astrid Linnea Ferm, född i Hjo 1906-09-12

Kvarboende på torpet efter 1938 blir;
Son Oskar Natanel, född i Varnhem 1904-12-09, jordbruksarbetare

Smedstorpet kallas nu åter Kristinefors - blir senare svårsålt berättar Carl H. Schill för makarna Lindgren (äger inte fastigheten nu)

Dokument från Mars Green, 2020 Dokument från Mars Green, 2020
Kvarboende på torpet efter föräldrarnas död 1930 och 1934 blir
Sonen Oskar Natanel, född i Varnhem 1904-12-09, jordbruksarbetare

Tydligen bor han här när dödsboet via Schill försöker sälja Kristinefors. Ännu 1936 var det inte sålt.

Syskonen Falk köper Kristinefors 1946 och startar Hälsokolonin

Simon Falk på affisch inför en av sina spelningar.
"Köpte dragspel när han var 14 - 15 år."


Verna skriver;
Simon spelade dragspel och Artur fiol. Spelade på kalas i trakten och Simon turnerade med bla Astrid Ullberg (Friman-Åstrand) som vokalist.

Från bandinspelningen där Simon berättar;
"Han hade först postorderhandel i Varnhem, där han inte fick plats, då handeln expanderade. De ville också komma åt hans lokal för annat.  Falks började att köpa upp produkter som inte var konstgödslade (ekologiska) och skickade över hela landet från Varnhem.

De bodde då i 'Kosmos' (han ägde Kristinefors som det egentligen heter). Det började då komma så mycket folk att det började tänka på att de skulle kunna övernatta och byggde om ladugården för detta ändamål.

De hade flera idéer kring hälsokost. Det gick inte bra med Kristinefors, som de kallade Hälsokolonin Varnhem.

En idé om att man vill bo bland andra vegetarianer på gamla dar. Vi orkade inte med alla kaffedrickarna och allt väsen, vi ville ha det annnorlunda och kompisar omkring oss.

De hade väl inte direkt några gäster.  Sigbritt Therner kom att bo på vindsrummet ibland."

Verna skriver;
Falks satte in telefon och lät folk som blivit utdömda av läkare komma hit. De fick vegetarisk mat och behandling. Många som hade eksem, lungsjuka och ledbesvär botades här.

Från bandinspelningen;
Sigbritt ville köpa Larstorp, men Simon fick henne att köpa Kristinefors. Han hade då talat med Artur och Elin. Han tyckte att Sigbritt skulle driva det vidare. Under 20 år drev hon detta med den äran. Ragnar Brandhammar och Inger, Simons fru, skötte i början matlagningen den första tiden i äktenskapet. De bodde i Skövde. Elin (systern) var med ibland och expedierade  i Skövde en tid och bakade bröd och sålde.

Firman hette Hälsokolonins kost och ...

Syskonskaran Simon, Artur och Elin bodde här med sin mor Matilda.
Simon Falk, född 1916-12-16 flyttade till Kristinefors 1946, då en 30-årig ogift småbruksägare. Han kom dit med systern Elin Falk, född i Saleby 1909-07-12 och brodern Artur Fritiof Falk, född i Saleby 1910-12-29.

Modern, Anna Matilda Falk f. Augustdotter i Saleby 1873-03-11 blir änka 1945 och flyttar med och 1961 flyttar hon in till Artur som då arrenderar Lövvik/Lövstad - Artur köper Lövvik 1965.
 

===================================================================================


År 1935 presenterade Are Waerland en lakto-vegetarisk näringslära. Han förespråkade kokt potatis, råa grönsaker, frukter och kruska (en hälsogröt bestående av korngryn, vetekli, russin och vatten). Waerland och hans anhängare bröt sig efter långvariga diskussioner ur Frisksportförbundet och bildade Allnordisk frisksport, senare omdöpt till Allnordiska förbundet för folkhälsa och sedan 1958 verksamt som Hälsofrämjandet.

Hälsofrämjandet är alltså en svensk hälso- och nykterhetsorganisation, bildad på initiativ av hälsopionjären Are Waerland år 1940 som Allnordiska Förbundet för Folkhälsa. Förbundet verkar för det de kallar "de 4 M:en": Mat, Motion, Miljö och Mental Hälsa och arbetar bland annat med att främja utvecklingen av hälsokostbutiker, undervisar i skolor, driver kampanjer och tidskrifter som Hälsofrämjaren. I Sverige finns numera ungefär ett 40-tal lokala kontor och 4 000 medlemmar på hemsidan.

Genom åren har man arbetat för näringsriktig, ekologisk odling och kost, mot kärnkraft och droger, för rent dricksvatten och en stressfri, giftfri livsmiljö med naturnära friluftsliv. Organisationens ungdomsverksamhet bedrivs genom Hälsorörelsens ungdomsförbund. Organisationen är ansluten till studieförbundet Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Man har också ett nära samarbete med Svenska Vegetariska Föreningen och utgör tillsammans en del av den samlade hälsorörelsen.

Simon Falk startade tidigt Skövdes första hälsokostbutik efter en del trubbel med myndigheterna!

Affisch från 1949 med Simon Falks Trio på möte arrangerat av Internationella Arbetslag* (I.A.L.).

* IAL är en fredsförening som arrangerar internationella volontärläger i Sverige och sänder volontärer till volontärläger utomlands.

Bilder från Kristinefors under syskonen Falks tid

Bilder från Bertil Malms  (Rödjan) samling
Bilder från Bertil Malms (Rödjan) samling
Bilder från Bertil Malms  (Rödjan) samling
Bilder från Bertil Malms (Rödjan) samling
Bilder från Bertil Malms  (Rödjan) samling
Bilder från Bertil Malms (Rödjan) samling

1951 i augusti köpte Sigbritt Therner Kristinefors med Hälsokolonin av syskonen Falk och hon startar Kosmos feriehem med egna medel

KOSMOS FERIEHEM, VARNHEM 
Länk till Sigbritt Therners "liten historik med anledning av att två sjuårscykler gått sedan starten"

.... "kom ägaren till stugan, tillika ägare till Hälsokolonin, och frågade om jag inte ville köpa detta i stället. Han visste att jag sedan flera år drömt om att få skapa ett vegetariskt hem för andligt sökande människor."

"Så är vi framme vid år 1964, och nu ändrades igen hemmets situation ganska väsentligt. Dels hade hemmet nu visat att det någorlunda kunde gå ihop ekonomiskt, dels hade min hälsa något litet förbättrats, och dels och det var väl det viktigaste - hade Per Bruus-Jensen anmält sin villighet att dela ansvaret för Kosmos Feriehem.
 
Genom gåvobrev övergick hemmet på nytt till en stiftelse, och som ansvariga för ledningen av denna tillsattes en styrelse bestående av: Sigbritt Therner ordf., Per Bruus-Jensen vice ordf., Mogens Møller, Maria och Kurt Vinthagen som övriga ledamöter. Stadgar utarbetades under hösten och dessa och övriga handlingar undertecknades i januari 1965. Det skedde hos Maria och Kurt i Lund i en glad och förhoppningsfull anda, till vilken inte minst Martinus själv bidrog. Det var en stor glädje för oss att ha honom med, när de historiska dokumenten underskrevs.

Den första februari 1965 trädde Stiftelsen Kosmos Feriehem i kraft och den 19 juni kom Martinus till Varnhem och förrättade den officiella invigningen av stiftelsen vid en högtidlighet, till vilken en stor skara av hemmets vänner hade samlats."

En stiftelse tar över 1965 via gåvobrev;  Stiftelsen Kosmos Feriehem

Vykort Vykort

Intervju med Sigbritt Therner inför hennes 90-årsdag - i juli 2005!

Läs minnesrunan om Sigbritt Therner och hennes gärning med Kosmos - klicka på PDF nedan!

Utveckling på senare tid av Kosmos olika delar