C. 11 Axtorp

Skarke Mellomgårdens skifte, Axtorp 1850 -> försvinner 1910-1919

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 92 b Granbacken
A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

Karta 1877 med Axtorp utritat i mitten på ägan - blir 1910 en del av Kristinefors och säljs som Smedstorpet 1919 (Kristinefors + Axtorp)

Mellomgårdens skifte 1877, här markerat med extra rött, finns två torp tydligt utmärkta - ett i mitten Axtorp och ett i väster på ägan (Stentomten).

Det står 2 T på kartan för de båda torpen Skönhagen på Ledsgårdens skifte och StentomtenMellomgårdens skifte i den västra delen av Skarke by's gårtdars skiften.

Det i mitten har också en fyrkant med bostadshus något öster om sig, som blev Kristinefors, som så småningom tog över hela skiftet inkl. Stentomten och Axtorp.

Stentomten

Stentomten är det första torpet som byggs på Mellomgårdens skifte i väster år 1835 som ett undantag vid försäljning  för ägaren till Skarke Millomgården Johannes Håkansson, född 1784 - gift med förra ägarens dotter Stina Olofsdotter, född på gården 1788. Stinas far, Olof Jonsson, dog på gården 1802.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Axtorp
Det andra torpet på ägan blir Axtorp som byggs av gratialisten f.d. soldaten Jonas Ax år 1850 - torpet syns i mitten av det extra rödmarkerade skiftet på kartan ovan.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nybygget Kristinefors
Kristinefors tillkommer som ett nybygge 1852 för torparen Pehr Johansson, född 1818 i Varnhem och hans hustru Maria Cathrina Larsdotter, född i Götene 1821 med barnen Johanna och Maja Stina.

1852 finns det alltså tre torp på skiftet, vid årsskiftet 1900 endast Kristinefors kvar.

Karta 1960 saknar byggnader för Axtorp - en 'intäkt' syns på kartan öster om 'gamla vägen' vid 5:2

Skarke gårdars skiften 1960 karta Skarke gårdars skiften 1960 kartaAxtorp syns endast som en inritad 'romboid-formad' inäga öster om det som då hade blivit Kosmos Nr 52.

Gratialisten (pensionerade soldaten) Jonas Ax, född 1788, bygger ett boställe, som han kallar Axtorp och flyttar in 1850

Axtorp soldat Ax Axtorp soldat Ax

I husförhröslängden ser vi att det är en gratialist Jonas Ax, som bygger och frlyttar in med familj i ett boställe som kallas Axtorp efter honom själv. Om man ser till kartan 1877 ser det ut som det bara kom att finnas ett bostadshus.

Här ser vi att familjen bestod av;
Gratialisten Jonas Ax
, f. Wing 1788-05-23 - bygger/flyttar in i Axtorp 1850 fr. Fiskaretorpet under Höjentorp
Hustrun Kerstin Andersdotter, född i Wing 1783-02-15
Son Johannes, född i Wing 1820-11-14 - dör här 1854
Dotter Maja Stina Jonasdotter, född i Wing 1823-03-05 -tvilling - flyttar till Ersamusgården 1852
Dotter Marta Stina Jonasdotter, född i Wing 1823-03-95 - tvilling - flyttar till Nora Lundby 1853

Axtorp
 blev efter hand torparställe för den västra delen av skiftet, där Stentomten blev kvardörjande undantag för den tidigare ägarfamiljen för mellomgården och som upphörde som boställe runt 1900 (husen flyttades eller revs).

Kristinefors + Axtorp säljs som Smedstorpet 1919

Texttolkning;
"Rörande torpen Kristinefors och Axtorp, gemensamt kallade Smedstorpet, finge försäljas å offentlig auktion, samt sådan auktion förrättats, därvid Gustaf Thure Lindgren, Stockholm, avgivit högsta budet tretusentrehundrafemtio  /3 350/ kronor, vilket anbud fastställts av Kunglig Maj:t genom nådigt brev den 3 juni 1921, så upplåtaer och försäljer Konungens befallningshafvande i Skaraborgs län med stöd av föresrkiften i sistnämnda nådiga ..."


Mening ur rättelse från Länsstyrelsen i Skaraborg till Kungl Maj:t om ursprunget till Kristinefors och Axtorp.

Karta över Smedstorpet (Axtorp + Kristinefors) 1916

På kartan kan man se att lantmätriet har skrivit till Axtorp för östra delen av skiftet (rakt uppåt) och Kristinefors för västra delen rakt nedåt. Övre delen av skiftet på kartan var tidigare Stentomten - ett formellt undantag från Millomgården 1835.

Smedstorpet (Kristinefors + Axtorp) Smedstorpet (Kristinefors + Axtorp)

Boende i Axtorp enligt kyrkböckerna 1850 - 1909

Varnhem (1846 - 1859)
Axtorp

Byggare;
Gratialisten Jonas Ax
, f. Wing 1788-05-23 - bygger/flyttar in i Axtorp 1850 fr. Fiskaretorpet under Höjentorp
Hustrun Kerstin Andersdotter, född i Wing 1783-02-15
Son Johannes, född i Wing 1820-11-14 - dör här 1854
Dotter Maja Stina Jonasdotter, född i Wing 1823-03-05 -tvilling - flyttar till Ersamusgården 1852
Dotter Marta Stina Jonasdotter, född i Wing 1823-03-95 - tvilling - flyttar till Nora Lundby 1853

Varnhem (1854 - 1862)
Axtorp

Kvarboende;
Gratialisten Jonas Ax
, f. Wing 1788-05-23 - dör här 1860
Hustrun/Enkan Kerstin Andersdotter, född i Wing 1783-02-15  (Not; Bräcklig)
Son Johannes, född i Wing 1820-11-14 - dör här 1854

Ny ägare 1860;
Mannen Carl Johan Andersson
, född i Skärf 1832-02-14 - in med famlij från Wing 1860
Hustrun Maria Stina Fredriksdotter, född i Broddetorp 1830
Dotter Anna Sofia, född i Skärf 1859-08-16

Varnhem (1862 - 1869)
Axtorp

Kvarboende inhyses;

Enkan Kerstin Andersdotter, född i Wing 1783-02-15 - dör här 20/11 1867

Kvarboende ägare;
Arbetaren Carl Johan Andersson
, född i Skärf 1832-02-14 - in med famlij från Wing 1860
Hustrun Maria Stina Fredriksdotter, född i Broddetorp 1830
Dotter Anna Sofia, född i Skärf 1859-08-16
Dotter Charlotta Christina, född i Varnhem 1864-09-27
- familjen lämnar Axtorp under perioden

Ny ägare;
Torparen Johan Härling
, född i Varnhem 1829-07-10 
Hustrun Maria Andersdotter, född i Varnhem 1835-08-12
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1858-02-10
Son Johannes, född i Varnhem 1861-07-10
Son August, född i Varnhem 1864-12-04
Son Alfrid, född i Varnhem 1867-05-10

Varnhem (1869 - 1880)
Axtorp

Kvarboende ägare;
Torparen Johan Härling
, född i Varnhem 1829-07-10 
Hustrun Maria Andersdotter, född i Varnhem 1835-08-12
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1858-02-10 - ut Sköfde 1875
Son Johannes, född i Varnhem 1861-07-10 - ut Wåmb 1880
Son August, född i Varnhem 1864-12-04
Son Alfrid, född i Varnhem 1867-05-10
Son Carl Johan, född i Varnhem 1871-07-17
 

Varnhem (1880 - 1895)
Axtorp

Kvarboende ägare;
Torparen Johan Härling
, född i Varnhem 1829-07-10  - flyttar till Sköfde 1891
Hustrun Maria Andersdotter, född i Varnhem 1835-08-12 - dör här 1890
Son Johannes, född i Varnhem 1861-07-10 - ut Wåmb 1880 - hem 1881- emigrerar till N. Amerika 12/4 1887
Son August, född i Varnhem 1864-12-04 - flyttar ut 1881 - hem igen 1883 - ut igen 1886
Son Alfrid, född i Varnhem 1867-05-10 - emigrerar till N. Amerika 13/7 1887
Son Carl Johan, född i Varnhem 1871-07-17 - emigerar till N. Amerika 12/4 1887

Ny boende 1891;
Torparen Per Johansson
, född i Varnhem 1818-01-13 - flyttar in från Kristinefors 1891 med familj
Hustrun Maria Katrina Larsdotter, född i Götened 1821-05-05
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1853-01-14 - (Not; Bräcklig)

Varnhem (1895 - 1922)
Axtorp - 1910 slås Axtorp ihop med Kristinefors och upphör som eget torp


Kvarboende;
Torparen Per Johansson
, född i Varnhem 1818-01-13 - dör här 6/10 1906
Hustrun Maria Katrina Larsdotter, född i Götened 1821-05-05 - flyttar ut 1909
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1853-01-14 - (Not; Bräcklig) - ut med modern 1909

Ny ägare från Stockholm 1921 för både Kristinefors + Axtorp = Smedstorpet;
F.d. järnarbetaren Gustaf Ture Lindgren
, född i Södertälje 1881-08-29 - gift 18/10 1908 med
Hustrun Anna Lisa Gustafsson, född i Södertälje 1872-01-25
Dotter Lully Frideborg, född i Stokholm 1911-07-21
Son Sture Allan, född i Stockholm 1915-02-06