C. 10 Stentomten

Ett undantag från Skarke Millomgården, Stentomten 1835 -> upphör genom indragning till gården 1900 -> byggnader borta efter 1920

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget samt under www.varnhemshistoria.se - rubriken F. Backa gård -  klicka på länk nedan:


www.ljungstorpshistoria.se (denna hemsida):             www.varnhemshistoria.se - rubriken Backa gård
A. 92 b Granbacken                                                   F 3. SOLDATTORP NR 326 1660 - FALLET
A. 97 Hagen                                                                F 4. TOBAKSLYCKAN 1764 - TORP UNDER BACKA
A. 96 Haga                                                                  F 9. SANDLID UNDER BACKA 1800                                         
A. 99 Fogdehagen                                                   
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

**************************************************************************************************************************************************

Verna Andersson skriver;

"Frida och jag går i tanken från Karl-Johan'a Smedstorp mot Skogsle't, där vägen delar sig. En väg går mot Solberga och en bort förbi Sandlid. Vi går mot Sandlid, Intill vägen, kanske 50 meter från Skogsle´t på höger sida, finns en husgrund. Stället hette Qvarntorpet - senare 'Altorp'. En del av jorden här lades till Sandlid när Gunnar Lundberg flyttade dit 1938. På 1880-talet stod en stuga här. Två bröder utvandrade härifrån till Amerika.

(Anm; Torparen i Qvarntorpet Jonas Anderssons son med första hustrun, den bräcklige/sjuklige Johan Alfred, född 1857-04-27 samt sonen med andra hustrun Karl August, född 1861-03-21 gav sig båda i början av 1880-talet till Nord Amerika - 1882 och 1884.)

Något hundratal meter längre bort mot Sandlid på vänster sida av vägen, finns en stor snöbärshäck. Här låg "Våmb-bon's" (Anm; Som måste ha varit en husbyggnad nära Stentomten på Mellomgårdens skifte, alldeles sydväst om Smedstorp.) En stuga fanns här vid skelskiftet, enligt min far, Gustaf Andersson, som då bodde i Rödjan. Marken hörde i senare tid till Kristinefors som tog över hela Mellomgårdsskiftet. Karl-Johan, Fridas far, arrenderade marken. Min far berättade att det var här som han och hans bror John, när de var små, fick plöja med Karl-Johan'a ko.

På kartan 1877 (se nedan) anges ytterligare ett ställe på nästa skifte - Skönhagen i väster på Ledsgårds-skiftet 151. "Vägen svänger och det är nedförsbacke. Här påstås att det spökar. En stor svart grisa-so springer här nattetid. Längre ner på höger sida av vägen låg Sandlid under Backa, som brann ner 1944."

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Billingen längsen Nr 3, 1995)

1960 års karta visar ett försvunnet Stentomten (i väster) på skiftet 5:2
(= Skarke Mellomgårdens skifte)

Skarke gårdars skiften 1960 karta Skarke gårdars skiften 1960 karta


Stentomten ett undantag från Skarke Millomgården 1835 har här försvunnit sedan länge, (liksom Skönhagen i väster på Ledsgårdsskiftet 151) som också är helt borta. Stentomten försvinner som torp efter att ha indragits till gården år 1900 och blev på så sätt aldrig avsöndrat.

Skönhagen står i Husförhörslängden som "indraget till gården" 1881 (Ledsgården) och därmed aldrig avsöndrat.

Stentomten på karta 1877 i väster på skiftet för Skarke Mellomgården

Mellomgårdens skifte 1877, här markerat med extra rött, finns två torp tydligt utmärkta - ett i mitten (Axtorp) och ett i väster på ägan (Stentomten), samt en markering för Kristinefors i öster.

Det står 2 T på kartan för de båda torpen Skönhagen på Ledsgårdens skifte och Stentomten på Mellomgårdens skifte.  

Stentomten


Stentomten är det första torpet som byggs på Mellomgårdens skifte i väster år 1835 som ett undantag vid försäljning  för ägaren till Skarke Millomgården Johannes Håkansson, född 1784 - gift med förra ägarens dotter Stina Olofsdotter, född på gården 1788. Stinas far, Olof Jonsson, dog på gården 1802.

Modern till Stina, Karin Andersdotter, född i Lundby 1749, bodde kvar på gården med sonen Jonas och dottern Stina, som gifte sig 1809 med Johannes Håkansson då de tog över gården. Brodern Jonas flyttade ut till Pickagården. Modern bodde kvar till sin död 1820.

Johannes och Stina säljer Mellomgården till sonen i Björgården Hospitalsgården, Klostrets by, Emmanuel Jonsson, född i Wing 1807 som flyttar in 1835 med sin hustru Maja Cajsa Svensdotter, född 1815 i Berg. I samband med försäljningen görs ett undantag och det blir skiftet i Billingeliderna, där man före 1835 bygger ett torp i väster som man kallar Stentomten. Ett år senare, 1836, dör Johannes och änkan Stina med dottern Maja Stina, född 1827 blir kvarboende på undantaget. Änkan Stina dör här 1848 och året innan flyttade dottern till Korsgården i Öglunda.

Ny ägare 1849 blir Lars Andersson, född i Sköfde 1792 medfamilj och vars son tar över som nygift 1851.

Stentomten upphör genom indragning till gården 1900 och Axtorp har då sedan länge brukat västra delen av skiftet.

Se mer om de boende på Stentomten nedan!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Axtorp
Det andra torpet på ägan blir Axtorp som byggs av gratialisten f.d. soldaten Jonas Ax år 1850 - torpet syns i mitten av skiftet på kartan ovan. Axtorp tar över brukandet av marken från Stentomten efter hand och blir enda torp för östra delen från sekelskiftet och slås 1910 samman med Kristinefors återigen till ett enda skifte, som vid försäljning 1919-1923 kallas Smedstorpet.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nybygget Kristinefors
Kristinefors tillkommer som ett nybygge 1852 för torparen Pehr Johansson, född 1818 i Varnhem och hans hustru Maria Cathrina Larsdotter, född i Götene 1821 med barnen Johanna och Maja Stina.

1852 finns det alltså tre torp på skiftet

Boende på Stentomten 1835 - 1920 enligt kyrkböckerna

Varnhem (1815 - 1836)
Stentomten - ett undantag


Ägaren för Mellomgården överlåter gården 1835 till Emmanuel Jonsson, ägarson från Björsgården Hospital, och skapar ett undantag.

Ägaren Johannes Håkansson, född i Varnhem 1784-04-28  - gift med förra ägarens dotter - dör här 1836
Hustrun Stina Olofsdotter, född på gården 1788-03-01 - Stinas far, Olof Jonsson, dog på gården 1802
Dottern Maja Stina, född på Mellomgården 1827-06-21
 

Varnhem (1836 - 1846)
Stentomten


Kvarboende;
Änkan Stina Olofsdotter, född på gården 1788-03-01
Dottern Maja Stina, född på Mellomgården 1827-06-21
 

Varnhem (1846 - 1859)
Stentomten


Kvarboende;
Änkan Stina Olofsdotter, född på gården 1788-03-01 - dör här 1848
Dottern Maja Stina, född på Mellomgården 1827-06-21 - flyttar ut till Korsgården Öglunda 1847

Ny ägare av undantaget 1848;
Mannen Johannes Larsson
, född i Varnhem 1803-08-24 - in från Liden under Storekullen 1848
Hustrun Stinas Larsdotter, född i Varnhem 1805-10-29
Son Lars Johan, född i Varnhem 1837-03-12
- familjen säljer vidare och flyttar 1851

Ny ägare flyttar in 1849;
Mannen Lars Andersson, född i Sköfde 1792-08-27 - in med familj 1849
Hustrun Bitta Maija Jonsdotter, född i Sköfde 1784-02-01

Gift son Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05 - flyttar in gift från Hjo 1851
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04
Son Carl Gustaf, född 1852-04-28
 

Varnhem (1854 - 1862)
Stentomten - ett undantag


Kvarboende;
Ägaren Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05 - flyttar in gift från Hjo 1851
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-04-28
Son Lars Johan, född i Varnhem 1855-01-14 - dör här 27/2 1855
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1856-08-26- dör hör 29/4 1856
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-12-09
Dotter Anna Sofia, född i Varnhem 1861-03-05

Varnhem (1862 - 1869)
Stentomten


Kvarboende;
Ägaren Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1852-04-28
Son Frans Alfrid, född i Varnhem 1857-12-09
Dotter Anna Sofia, född i Varnhem 1861-03-05 - dör här 6/7 1867

Inhyses;
Trumslagaren
 Lars Gustafsson, född 1843-03-15 - flyttar ut 1867
Enkan Stina Greta Johannesdotter
, född i Eggby 1825-04-03 - flyttar ut med sonen 1867
Trumslagasonen Gustaf Anders Andersson Löfgren, född i Varnhem 1852-02-27 - ut med modern 1867

Varnhem (1869 - 1880)
Stentomten


Kvarboende;
Torparen/Inhyses Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04
Son trumslagare Carl Gustaf Ström, född i Varnhem 1852-04-28
Son trumslagaren Frans Alfrid Borg, född i Varnhem 1857-12-09 - till Berg 1877
Dotter Anna Sofia, född i Varnhem 1861-03-05 - dör här 6/7 1867

Sonen ny ägare efter giftermål 1880;
Torparen Carl Gustaf Ström, född i Varnhem 1852-04-28
Hustrun Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12 - in gift från Eggby 1880
Dotter Elin Natalia, född i Varnhem 1880-04-30

Varnhem (1880 - 1895)
Stentomten - under Millomgården


Kvarboende;
Inhyses Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04 - dör här 1893
Dotter Maria Kristina, född i Varnhem 1865-10-24 - Not; Smittkoppor

Sonen ny ägare efter giftermål 1880;
Torparen Carl Gustaf Ström, född i Varnhem 1852-04-28
Hustrun Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12 - in gift från Eggby 1880
Dotter Elin Natalia, född i Varnhem 1880-04-30
Son Karl Edward, född i Varnhem 1882-10-03
- familjen flyttar ut till Hagen Solberga 1884

Nytt par 1888 dottern med mannen;
Arbetaren August Johansson
, född i Sk Åsaka 1863, gift 11/11 1888 med
Dottern till Anders Larsson/hustrun Maria Kristina, född i Varnhem 1865-10-24 
Son Gustaf Edvin, född i Varnhem 1889-08-01
- familjen flyttar ut till Sandlid Solberga 1892

Återvändande familj 1892;
Arbetaren Carl Gustaf Ström
, född i Varnhem 1852-04-28
Hustrun Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12 - in gift från Eggby 1880
Dotter Elin Natalia, född i Varnhem 1880-04-30
Son Karl Edward, född i Varnhem 1882-10-03
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1885-10-16
Dotter Anna Olivia, född i Varnhem 1888-05-04
Dotter Hilda Josefina, född i Varnhem 1890-08-21
Son Erik Natanael, född i Varnhem 1892-09-08

Varnhem (1895 - 1922)
Stentomten - under Millomgården - dras år 1900 tillbaka till gården


Kvarboende;
Inhyses Anders Gustaf Larsson, född i Sköfde 1822-03-05 - ut 1897

Kvarboende;
Arbetaren Carl Gustaf Ström
, född i Varnhem 1852-04-28 - Not; "Mannen vistas i Amerika"
Hustrun Matilda Sofia Larsdotter, född i Varnhem 1858-10-12
Dotter Elin Natalia, född i Varnhem 1880-04-30 - flyttar till Göteborg 1895
Son Karl Edward, född i Varnhem 1882-10-03
Son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1885-10-16
Dotter Anna Olivia, född i Varnhem 1888-05-04
Dotter Hilda Josefina, född i Varnhem 1890-08-21
Son Erik Natanael, född i Varnhem 1892-09-08
- resten av familjen flyttar till Eggby 1896

Arrendator under Millomgården bor här som sista boende 1916 -1920;
Mannen Alfred Gustafsson
, född i Edåsa 1859-05-11 - gift 12/10 1901 med - ut 1920
Hustrun Elin Johanna Karlsson, född i Norra Kyrketorp 1870-08-17 - dör här 1918
Hustruns dotter i förra äktenskapet Märta Justina, född i Norra Kyrketorp 1894-10-26 - ut Timmersdala 1919
Gemensamma barn;

Dotter Alfhild Inrid Maria Helena, född i Norra Kykretorp 1902-06-08 - ut 1917
Dotter Alice Maria, född i Norra Kyrketorp 1906-06-27 - ut 1920
 

Verna noterar;
"Mannen vistas i Amerika"
Från Stentomten utflyttade man också till Amerika. Det var trumslagaren Karl Gustaf Ström som lämnade familjen hemma och drog iväg till det land, där man kunde tjäna pengar och leva gott. Hans hustru Matilda Sofia Larsdotter var kvar med sex barn och i husförhörslängden står att "Mannen vistas i Amerika"."

Varnhem (1922 - 1938)
Stentomten - under Millomgården - kvarstår inte som torp, utan ingår i gårdens marker för;
Smedstorpet 52 = Kristinefors inkl. Axtorp

Ägorna uppköpta av De la Gardieska gravkassan 1890 genom kyrkoherden Holmberg