C. 1 Jägarebacken - 'Skogen'

Nygårdens skifte -> Nybygget 1825 -> 'Skogen' -> Jägarebacken

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast gamla landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget samt under www.varnhemshistoria.se - rubriken F. Backa gård med underliggande boningar -  klicka på länk nedan:


www.ljungstorpshistoria.se (denna hemsida):             www.varnhemshistoria.se - rubriken Backa gård
A. 92 b Granbacken                                                   F 3. SOLDATTORP NR 326 1660 - FALLET
A. 97 Hagen                                                                F 4. TOBAKSLYCKAN 1764 - TORP UNDER BACKA
A. 96 Haga                                                                  F 9. SANDLID UNDER BACKA 1800                                         
A. 99 Fogdehagen                                                   
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

Verna berättar;

"Namnet Jägarbacken är intressant.Billingen var tidigare kronopark, vilket innebar att kungen och Kronan bestämde över jakten här. Det var hårda straff för överträdelser. Så även om man bodde i skogen, var det ingen fri tillgång till vilt. I beskrivningar över Kronoparker står att Kronans jaktplatser och jägarbackar var särskilt viltrika platser med upphuggna jägargator och backar, det vilda drevs fram till skyttarna."

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Billingen längsen Nr 3, 1995)

Allmän kommentar; Gustav Wasa och hans söner och senare kungar, upprättade en rad djureparker och 'jageplatser' för kunglig jakt, dvs jakt där viltet användes av hovet. Sönerna var personligen mycket intresserade av denna jakt och inbjöd ofta den växande adeln att delta.

Jägarebacken i början av 1900-talet, ett då redan nära 100 år gammalt hus - byggt 1825 - kallas länge 'Skogen' i kyrkböckerna

Torpet Jägarebacken är ett äldre torp och är det som finns med på 1877 års karta. Man ser att takåsen har varit med en god tid och trärännorna klarade säkert ännu sitt uppdrag.              

(Bild Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)

Tavla av Einar Dalberg - inackorderad Jägarebacken 1932 till 1937 - tavlan finns nu hos Hembygdsföreningen - foto Ari Laaksonen, Varnhem
Tavla av Einar Dalberg - inackorderad Jägarebacken 1932 till 1937 - tavlan finns nu hos Hembygdsföreningen - foto Ari Laaksonen, Varnhem

På Sillfesten i Stenslund den 5 juli 2008 överlämnade Jan Jonsson, Skövde, tavla över Jägarebacken, målad av Einar Dahlberg, en gåva till hembygdsföreningen. Tavlan hänger nu i föreningens soldattorp Stenslund, Varnhem.

Det 150 år gamla huset finns kvar under eternit och brädfordring 1977

Jägarebacken byggs om 1977 Jägarebacken byggs om 1977

Under eternitplattor och brädfordring kan man se det riktigt gamla Jägarebacken som stått här sedan 1825, dvs i över 150 år! Man ser t o m hur huset en gång har fått högre i tak, vilket möjliggjorde vindsrum för boende.

Lindströms tavla hittad med framsidan spikad in mot väggen på 'dass' vid Jägarebacken - textilarbetaren Nestor Larm var skyldig till detta

Foto av målning på baksidan av masonit av Gunnar Lindström, 1933. Storlek; 40x42 cm Räddad undan uppeldning och hänger nu hos Bror och Kerstin Antbäck  i Varnhem, 2014. Foto av målning på baksidan av masonit av Gunnar Lindström, 1933. Storlek; 40x42 cm Räddad undan uppeldning och hänger nu hos Bror och Kerstin Antbäck i Varnhem, 2014.


Berättelse från Kerstin Antbäck;

"Denna tavla räddas från sin förintelse av Bror Antbäck när de rev dasset på Jägarebacken i samband med om- och tilbyggnaden 1978. Den satt fastspikad med baksidan utåt på dass för att minska draget. Den som satt dit den var Nestor Larm (se nedan!) - den siste av Larmsläkten där boende. Han hade med sig den från Tre Bäckar där han var textilarbetare utnder sin tid vid Jägarebacken. Han var sjundedagsadventist och gillade troligen inte motivet av dekadens, men hade väl fått den av Gunnar - så då blev det som det blev. Lars Antbäck hade just dragit ner den från dassväggen och frågade pappa om han skulle slå sönder den och slänga!? Bror stoppade i sista stund tavlan från att försvinna från jordens yta."


Om tavlan;
”Zorro” tycks också ha varit framme - med ett bakvänt ”Z” för "Zorros märke” - kanske ser hon sig i spegeln - ”Zorro” var en filmgestalt under b la 1940-50-talet - men fanns också som en tidig film av Douglas Fairbanks, för vilken alltså Gunnar var stuntman på just 1920-talet. Kring konst kan man ju ha många spekulationer.

Zorro var också namn på en av Agda Österbergs bulldogs vid tiden.

Formalia;
Matilda Ekblad, född Larm, bor här 1950 med sin brorson - (broder August Wilhelm Larm's son) och som blev textilarbetare på Tre Bäckar - Bengt Edvin Nestor Larm, född i Oskar, Sthlm stad, 1916-11-18. Ogift man - som flyttar hit efter att bott i Sthlm med sin syster Ellen Matilda Larm, född 1894-12-02, som då var hushållerska. Nestor pensioneras 1975 och flyttar ner till Gärdhem, Varnhem.

 

        Jägarebacken 1978 efter familjen Antbäcks till- och ombyggnad

Nygårdens skifte 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.  Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster)
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Jägarebacken på karta från 1872

Lantmäteriets historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriets historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

På karta från 1877 kan man se de båda torp som byggts på nygårdsskiftet. Nytorp 1822 i väster och Jägarebacken  1825 i öster. Man kan se att ladugården för Jägarebacken då låg i nedre östra hörnet på ägan.

Jägarebacken hade vid denna tid också ägan väster om sig utmärkt på kartan och var ett småjordbruk - senare reglerad till nuvarande tomtarea om 10 351 m2.

Nygården 1:4

Jägarebacken nygård 1-8 Jägarebacken nygård 1-8

Ur ortsnamnsregistret:

 

Jägarebacken en lägenhet 1:4 inom Nygården, Klostret.

Inga kända noter kring namnet.

Nygården 'Skogen' hette platsen i husförhörslängder under andra halvan av 1800-talet.

Ur lantmäterihandlingar:

Ett jordområde om 1, 035 hektar försett med torp enligt 1877 års karta.

1825 bebyggdes Nygårdens skifte i öster med ett torp kallat 'Skogen' och senare Jägarebacken.
 

Lägenheten upplåten mot köpekontrakt den 23 april 1894 till soldaten Gustaf Larm mot en årlig avgäld till stamhemmanet om 3 kr. Ägan kalaldes då 'Skogen' och hade en större area än idag för ett småbruk. Familjen Larm bebor i olika släktled Jägarebacken ända fram till 1974 - i 80 år!

Dagens Jägarebacken på fastighetskarta

Årsgälden lika stor som priset på en till Klosterkyrkan levererad stege

1877 års karta med Jägarebacken på Nygårds skifte

Kartan visar Jägarebacken som ett torp som vid tiden låg avskilt. En markerad stig går från torpet över till Grönhagen och vidare bort mot Skygget och nära Fagerdammen. Någon slags förbindelse kan också anas mot Ljungstorpsvägen ner mot Ännebäcken till Ängeråsen. 

 

En jägarbacke är en jaktplats. I Paul Hernquist "Jakten i gångna tider" står att "Kronans jaktplatser och jägarbackar var särskilt viltrika". Troligen har detta varit en plats kallad "jägarebacke" på tidigare kronomark och fått dess namn i efterhand, efter att först bara kallats 'Skogen'.

Verna;
"Namnet Jägarebacken är intressant. Billingen var tidigare kronopark, vilket innebar att kungen och kronan bestämde över jakten här. Det var hårda straff för överträdelser. Så även om man bodde i skogen, var det ingen fri tillgång till vilt. I beskrivningar över kronoparker står att Kronansn jaltplatser och jägarbackar var särksildt viltrika platser med upphuggna jägargator och backar, dit det vilda drevs fram till skyttarna."
 

(Verna Andersson, Ljungstorp, 'Billingen längesen', Nr 3)

Kronans Jägareplats vid Himmelsberget, Lundby

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Här en annan "Jägarplats" - "Jägarplatzen Himmelsberget omrösat" - karta 1690 i samband med omrösningen av Kronoparken Billingen! Det visar hur viktiga dessa jägarplatser var under 1600-1700-talet!


Avser Himmelsberget utmed Broddetorpsvägen mot Lundby från Varnhem.

Jägarebacken köps av Carl Mellblom 1893

Jägarebacken köpes av Carl Mellblom, Nyttorp, den 27 mars 1893. Den ägdes då av avlidne Adolf Anderssons från Jägarebacken genom förmyndare (sterbhus), samt dennes efterlevande hustru Johanna Persdotters barn, varav dottern Emma Kristina, född den 18 juli 1873, fortfarande vore omyndig. Sonen C O Adolfsson undertecknade också köptekontraktet efter auktionen, liksom fullmaktshavare för dottern Josefina Adolfsson.

Amerikaresa skälet till försäljning av Jägarebacken 1893

Med begäran om öppen auktion (fastställd av häradsrätt i efterhand) var en skrivelse inlämnad av Karl Karlsson, Jägarebacken till häradsrätten som lyder:

"I anseende till förestående resa till Amerika af oss undertecknade Carl Otto Adolfsson och Emma Kristina Adolfsdotter får vi hos vällofvlige Häradsrätten vördsamt anhålla att på öppen och frivillig auktion försälja vår egande gemensamma lägenhet Jägarebacken innehållande omkring Ett tunnland med hus, beläget under Nygården Klostret Varnhems socken. Och därjemte vår syster Maria Josefina som nu vistas i Amerika har dessutom genom bref anmodat att äfven hennes del i nämnda lägenhet måtte gemensamt med våra delar få försäljas."

Undertecknat Jägarebacken under Nygården Klostret den 2 mars 1893

C O Adolfsson, Emma Christina Adolfsdotter (gm förmyndare)

Soldaten Gustaf Henriksson Larm med hustru flyttar in på Jägarebacken 1894 som gratialist (med pension från kronan)

Soldaten Gustav Henriksson Larm med hustru Anna Stina Johansdotter i soldattorpet Fallet. Foto från Verna Andersson, Ljungstorp
Soldaten Gustav Henriksson Larm med hustru Anna Stina Johansdotter i soldattorpet Fallet. Foto från Verna Andersson, Ljungstorp

Soldaten Gustav Henriksson Larm med hustru Anna Stina Johansdotter. Utanför stugan i Jägarebacken, Ljungstorp, dit Larm flyttade efter sin soldattid 1894.                                     

(Bild & text Verna Andersson, Ljungstorp 2013)


Torparen
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm
, f.Warnhem 1842-05-01 - in från Nygården 2, år 1894 - död här 1923
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03
- död här 1923

Barn född i soldattorp Nr 326 'Fallet';
1. Son Carl Johan, född i Varnhem 1865-12-13 - flyttar ut 1882
2. Son August Wilhelm, född i Varnhem 1867-07-08 - ut Göthened 1885
3. Son Lars Petter, född i Varnhem 1869-01-28 - ut Värsås1885
4. Dotter Augusta Larm, f.Varnhem 1870-09-07 - hem från Lundby 1903 - ut Mariestad 1907
           Hennes oäkta son; Nils Gustaf Oskar, f.Varnhem 1904-03-30 - ut till Öglunda 1916
5. Son Ludvig, född i Varnhem 1872-02-26 - dör på soldattorp Nr 326 (Fallet) 14/1 1873
6. Dotter Anna Matilda
, född i Varnhem 1873-12-24 - hem fr Eggby 1896 - åter dit 1897
           Hennes oäkta son David Aldexander, född i Varnhem 1897-01-10 - ut Eggby 1897
7. Dotter Emma Kristina
, f. Varnhem 1876-07-06, ut 1900, hem 1902 - ut gift Sköfde landsf 1905
           Hennes oäkta son; Oskar Vilhelm, född i Varnhem 1902-10-18 - död här 5/1 1904
8. Son Alfred Nikolaus, f. Warnhem 1879-01-12, ut Åsaka 1895, hem 1899 - ut Sköfde st 1902
9. Dotter Karolina, f. Warnhem 1880-12-23 - ut Lundby 1897 -hem & ut gift Sköfde stad 1901
           Hennes oäkta tvillingar;
           Erik Gustaf, född i Varnhem 1901-01-24
           Karl Ejnar, född i Varnhem 1901-01-24

Det vill säga 9 barn födda av soldathustrun Anna Stina Larm
- i Soldattorp Nr 326 (Fallet); 1865
1867, 1869,1870, 18721873, 1876, 1879, 1880

Bengt Mellblom noterar;

Soldat Gustaf Henriksson Larm
var farbror till Karl Gustaf Henriksson, född 1857
Syskonen  Larm var kusiner med Karl Gustaf.

Alla barnen - syskonen Larm år 1915

Stående från vänster; 
     Emma Larm
, född 1876 - gift Mellblom - död i Skövde 1956
               Matilda Larm, född 1873 - gift Ekblad - död i Varnhem1967
                              Augusta Larm, född 1870 - ogift - död  i Noltorp 1949
                                            Karolina Larm, född 1880 - gift Gustafsson - död i Vårgårda 1967
Sittande från vänster;
       Lars Petter Larm, född 1869 - död i Värsås 1954
                Alfred Nikolaus, född 1879 - död i Skövde 1950
                          Carl Johan Larm, född 1865 - död i Hangelösa 1937
                                   August Wilhelm Larm, född 1867 - död i Skärv 1943

Dispyt om avgälden avgjord och fastställd av länsstyrelsen - infört 1919

Torpet Jägarebacken är ett äldre torp och är det som finns med på 1877 års karta. Man ser att takåsen har varit med en god tid men spåntak och trärännorna klarade säkert ännu sitt uppdrag. På bilden är huset nästan 100 år gammalt - byggt 1825.              

(Bild Verna Andersson, Ljungstorp, 2013)

Dottern Emma Kristina Larm, född 1876 gifter sig med Johan August Mellblom, Skövde 1905 - Linnea blir första gemensamma barnet

Emma Kristina Larm - här nygift 1905 med Johan August Mellblom i Skövde med dottern Linnéa i knät.

Formalia;

Mannen Johan August Mellblom, född i Stenum 1877-07-14, 2:a gifte 1905-03-25
2:a Hustrun Emma Kristina, född Larm i Varnhem 1876-07-06
Hennes oäkta son; Oskar Vilhelm, född i Varnhem 1902-10-18 - död 5/1 1904
Hans son Konrad Ulrik, född i Skallmeja 1899-05-11
Hans dotter Anna Elisabet, född i Synnerby 1901-07-29 - gift 1930
Hans son Karl Gustaf Nils, född i Synnerby 1903-07-13
Gemensamma barn;
Dottern Linnéa Kristina Elisabet, född i Skövde 1905-09-23
Dotter Gerda Gunhild Evelina, född i Skövde 1908-03-23
Son Gerda Gunhild Evelina, född i Skövde 1908-03-23
Son Erik Bernhard, född i Skövde 1910-08-20

1905 i Hafstena Lunnagård, Skövde Landsförsamling

Jägarebacken med Matilda Ekblad, född Larm, gift med Oscar, och systern Emma Kristina, gift med Johan August Mellblom, med dottern Linnea på besök från Skövde. Huset har fått nytt gavelfönster i samband med att taket också teglats, vilket gjordes ett antal år tidigare med tanke på växtligheten på taket.

Linnéas första barn blir Gun

Linnéa och Gun - foto från Petronella Erlansson, 2018 Linnéa och Gun - foto från Petronella Erlansson, 2018

Linnéa Mellblom flyttade in i Sandbäcken med sin dotter Gun, född 1924, redan 1926 som hushållerska innan hon gifter sig med Bror 1928 samma år som de får en dotter, Margit, som först hamnar utom äktenskapet.

Linnéa gift Ullberg 1928

Linnéa & Bror Ullberg 25/5 1928 - foto från Petronella Erlandsson, 2018 Linnéa & Bror Ullberg 25/5 1928 - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Jordbrukare/banarbetare
Bror Nils Ullberg
, född i Hedvig Eleonora, Stockholm 1902-05-18 gift 25/5 1928 Hustrun Linnéa Kristina Elisabeth, född Mellblom i Skövde lf 1905 27/9

Linnéa flyttar först in som hushållerska i Sandbäcken den 15/12 1926
dtr utom äkt.  Gunborg Viola Viktoria, född i Skövde lf 1924 24/3 - in 8/12 1927
dtr utom äkt.  Margit Ingeborg Linnéa, född i Varnhem 1928 24/3 (Bror var fader)
Dotter Astrid Britt Marianne, född i Varnhem 1934 23/7

Formalia;
Bror Nils Ullberg, född 18/5 i Hedvig Eleonora, Stockholm 1902 - gift 27/5 1928 - död i Sandbäcken 1/6 1973
Linnéa Kristina Elisabet Ullberg
, född i Skövde lf 23/9 1905 - änka 1/6 1973 - död i Sandbäcken 31/1 1994


Läs mer om familjen Ullberg - klicka här!

Gun gift Gustavsson 1951

Gun Mellblom gift Gustafsson - från Petronella Erlansson Gun Mellblom gift Gustafsson - från Petronella Erlansson

Linnéas dotter Gun gifter sig med Åke Gustafsson.

Formalia;
Affärsföreståndare Karl Åke Henry Gustavsson, född i Marum 1923-10-20, gift 1951-05-12 - död 26/9 2003
Terapibiträdet Gunborg Viola Viktoria Gustavsson, född i Skövde l. 1924-03-24, lever ännu 2020 i Tidaholm

Dottern Augusta Larm får sonen Nils Larm

Foto från Verna Andersson, 2013 Foto från Verna Andersson, 2013

Dottern till soldat Larm, Augusta Larm ogift på Trollehöjd strax före sin död 1949. Hon bor då ett kort tag hos sin oäkta son Nils Larm. Hon får honom hos sina föräldrar i Jägarebacken dit hon flyttar tillbaka in 29/11 1903. 1907 lämnar hon Nils hos sina föräldrar och Jägarebacken för arbete i Mariestad.

Augustas son Nils Larm - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Augustas son Nils Larm - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Dottern Matilda Larm gifter sig med Oscar Ekblad

Matilda Larm som ung - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Matilda Larm som ung - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Familjen Oscar Ekblad flyttar in på Jägarebacken 1922 - brevbärare

- foto från Petronella Erlandsson, 2018 - foto från Petronella Erlandsson, 2018


1905 hos fotograf Hermansson i Skara - Oscar och Matilda och hennes son David, född 1897.

Brevbärare Oskar Teodor Ekblad, född i Utby 1874-09-25, gift 1901 - död 14/2 1940
Hustrun Anna Matilda, född Larm i Varnhem 1873-12-23 (dotter till förre ägaren) - död i Varnhem 1/12 1967
            Hennes oäkta son David Alexander, född i Varnhem 1897-01-10 - ut till Eggby 1897 - se foto nedan!
Dotter Elsa Maria Olivia, född i Vättlösa, 1909-02-03 - ut Skärv 1932 - foto se nedan! - gift Josefsson.

Hustrun var dotter i förra ägarfamiljen för Jägarebacken med föräldrarna;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - död här 1923
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03 - död här 1923

*************************************************************************************************
 

Barnbarnen (döttrar till Elsa Josefsson, född Ekblad) - Maj-Lilly, född 1935-01-29 - se foto nedan! och Doris, född 1936-07-24 berättar vid besök hos Arne Sträng 9 oktober 2013 - Verna antecknar;

Morfar och mormor, Oskar och Matilda (Tilda) Ekblad bodde i Jägarebacken. Morfar Oskar Ekblad var brevbärare. Han cyklade med posten.Han hade astma. Han dog på väg med posten på Öglundavägen i Varnhem mellan stora landsvägern och den lilla vägen som går in till Kyrkebo.

Oskar gick till Missionshuset i Ljungstorp och till baptistkyrkan Elim i Skövde. De minns hur Oskar kom hem från Skövde. Tände brasan, läste ur bilbeln, sjöng en psalm. Han sjöng så fint. Han gick alltid till och från Skövde. Han ville inte åka tåg. Tilda Ekblad hade en gitarr. Hon var dotter till Larm, som bodde i Jägarebacken tidigare. "Stugans fönster var så låga att vargen tittade in genom fönstret" har de hörts berättats.

Vedskjulet fanns inte då. Jorsdkällaren låg mot vägen ovanför. Fingerborgsblommor växte och blommade på källaren. Syrén, en syrénberså, och gullregn fanns och äppelträd. Ladugården låg där uthuset ligger idag och dass och brunn också där. Pottan tömdes i hallonlandet. En stig gick rakt upp från stugan till vägen ovanför.

Matilda hjälpte sjuka och satt och vakade vid dödsbäddar. Hon kallade alltid maken för Ekblad. Oskar Ekblad dog 1940 och Matilda Ekblad dog 1967.

Doris och Majlilly kom väl ihåg hur det såg inuti i Jägarbacken. De var ofta där som små. De kom ihåg radioprogrammet "Barnens brevlåda" och att det i musiken kl. 18.00 i radion om kvällen kunde höras en eller två dragspelslåtar.

Ekblads kom till Jägarebacken 1922 och Matilda var kvar tills hon flyttade med systern och systersonen 1949 till Trollehöjd i Ljungstorp. Tilda flyttade vidare på 1960-talet till Vilkse Kleva. Hon dog på ålderdomshemmet i Axvall, 98 år gammal, efter att ha ramlat och slagit huvudet i en dörrpost.

Dalberg bodde senare hos Ekblads i Jägarebacken. Doris mamma Elsa hade tidigare sällskap med med bror till Dalberg. Doris bekräftar att den brodern hon hade haft sällskap med tog livet av sig genom att hänga sig.

Majlilly berättade att hennes förra make, Charles Bergman, hade sin mormors mor boende i Åsa i N. Lundby uunder sneare delen av 1800-talet. Hennes dotter, Charles mormor var gift Lagerstedt. Charlse mor,Majlillys svärmor, hette Märta Lagerstaedt född 1917. Märta berättade för Majlilly det hon hört från släkten före henne om vargen upp i Åsa på Billingen. De hade jordgolv och när vargen försökte gräva sig in i stugan, högg de av tassarna.

 

David Anna Larms oäkta son David Anna Larms oäkta son


Texttolkning;
"Fader okänd. Modern Anna Matilda Larm från Skogen som begärt att få detta barn antecknat som oäkta."

Oscar Ekblads far - målaren August Reinhold Larsson Ekblad,
född i Värmdö 1844-05-11 - lämnar familjen för Amerika 1891

På fotot noterat;
"Charlotta Ekblad Minne Af sin man den 11:e Juni 1891"

Oscar Ekblads far på foto taget i Illionois USA - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Oscar Ekblads far på foto taget i Illionois USA - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Formalia;
 

Målaren August Reinhold Larsson Ekblad, född i Värmdö Sthlm 1844-05-11, vigseldatum 1872-12-24
Hustrun Lotta Johansdotter, född i Sventorp 1844-08-04 - död i Stenåsen, Vallby 28/6 1903
Son Johan Sven, född i Locktorp 1869-09-25

Dotter Ellen Natalia, född i Odensåker 1873-02-07
Son Oscar Theodar, född i Utby Skbg l. 1874-09-25
Dotter Hulda Elisabeth, född i Ekby 1878-08-16
Son Johan Reinhold, född i Ekby 1880-10-19
Dotter Agda Karolina, född i Ekby 1883-03-06
Karl August Lindus, född i Ekby 1884-11-26
Son Nils Arthur Fredrik, född i Ekby 1888-07-18

Tidsperiod
1877 - 1884

Boendeförsamling
Ekby, Skaraborgs län
Plats; Vallby Östergården

 

Noteras att fadern reste till Nord Amerika 23/3 1891.
Hustrun flyttar 1895 till Stenåsen på Vallbys allmänning med 6 av barnen, men utan make, som vistas i Amerika. Där dör hon 28/6 1903 - utan att maken kommit tillbaka.
Sonen Oscar hade redan innan flyttat till Tidavad 1889.

- foto från Petronella Erlandsson, 2018 - foto från Petronella Erlandsson, 2018

6 av Oscar Ekblads 7 syskon 1904. Oscar 3:e från vänster.

Ordning fr v; 
Johan Sven, född 1869,
Agda Karolina, född 1883,
Oscar Theodor, född 1874,
Hulda Elisabeth, född 1878,
Johan Reinhold, född 1877,
Ellen Natalia, född 1873 
Karl August Linus, född 1884

- saknas gör Nils Artur Fredrik, född 1888

Formalia;
Brevbärare Oskar Teodor Ekblad, född i Utby 1874-09-25 - in från Ledsjö 1922, gift 1901 - död 14/2 1940
Hustrun Anna Matilda, född Larm i Varnhem 1873-12-23 (dotter till förre ägaren)  - död i Skara 1974
           Hennes oäkta son David Alexander, född i Varnhem 1897-01-10 - död i Skara 1988
Dotter Elsa Maria Olivia, född i Vättlösa, 1909-02-03 - ut Skärv 1932 - död i Skövde 28/7 1984

Inackorderad;
Einar Samuel Dalberg
, f. Varnhem 1896-01-26, Not; Lam -in 1932 - Ålderdomshemmet 1937 - död 19/5 1965

Se mer kring familjen Dalberg och antknytningen till Jägarebacken - klicka här!

Brevbäraren Oscar Ekblad på Jägarebacken

Oskar Ekblad med dotter Jägarebacken - foto från Petronella Erlandsson, 2018 Oskar Ekblad med dotter Jägarebacken - foto från Petronella Erlandsson, 2018


Här är det någon av döttrarna som handhar posten för brevbäraren fadern Oscar Ekblad.

Oscar Ekblad med dotterdottern Eivor, modern Elsa Josefsson född Ekblad, och en okänd spelman. Taket är ännu inte åtgärdat.

Sonen David Ekblad med familj

Paret David Alexander Ekblad med hustrun Anna Charlotta Ekblad som nygifta 23/10 1927 - foto från Petronella Erlandsson, 2018 Paret David Alexander Ekblad med hustrun Anna Charlotta Ekblad som nygifta 23/10 1927 - foto från Petronella Erlandsson, 2018Sonen David Alexander Ekblad, född i Varnhem 1897-01-10, gift 23/10 1927 - änkling 29/5 1974 - död 1988
Hustrun Anna Charlotta Ekblad, född Johansson 1906-04-28 - död 29/5 1974
Son Sven Arne Alexander Ekblad, född 1929-04-04 - död 21/2 2017
Son Bror Arnold David Ekblad, född 1939-03-21

Davids mamma var dotter till soldaten Gustaf Henriksson Larm med hustrun Anna Stina, boende i Skogen - som senare kallas Jägarebacken:
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - död här 1923
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03 - död här 1923

Dotter Anna Matilda, f. Varnhem 1873-12-24 - hem fr Eggby 1896 - åter dit 1897 -gift 1927 med O. T. Ekblad
           Hennes oäkta son David Alexander, född i Varnhem 1897-01-10 - ut Eggby 1897 - se foto ovan!

 

David och Anna Ekblad med sonen Arne, född 1929

Familjen David Ekdal 1949 - foto från Petronella Erlandsson, 2018 Familjen David Ekdal 1949 - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Fr. v. Modern Anna Ekblad född 1906, sonen Bror född 1939, fadern David Ekblad och sonen Arne född 1929.

Josefssons flyttar in på nära liggande Hökaskog 1934

Dottern Elsa Ekblad 1926, gift 1933 med Gustaf Josefsson

Ekblad - från Petronella Erlansson, 2018 Ekblad - från Petronella Erlansson, 2018

I mitten med hatt David Ekblad och bredvid till höger hans hustru Anna. Från vänster Matilda med Oskar framför sig i hatt. Bakom står Linnéa Mellblom (gift Ullberg), sedan Arne och Anna. Till höger med katt, dottern Elsa. Framför en blandning av olika barntillhörigheter.

Här uppvaktas Elsa Ekblad av Gustaf Josefsson. Hunden heter Hassan.

Elsa Ekblad av Gustaf Josefsson. De gifte sig 24/6 1933 och flyttar in grannfastigheten till Jägarebacken - Hökaskog år 1934. Gustaf hette som fosterbarn först Larsson, född i Göteborg.

Formalia;

in på Hökaskog med familj 1934

Fiskhandlare Karl Gustav Adolf Josefsson, f. Masthugget Gbg 1906-01-11 - död i Skövde 20/3 1985
Hustrun Elsa Maria Olivia, född Ekblad i Vättlösa 1909-02-03 - död i Skövde 28/7 1984
Dotter Eivor Maria Linnéa, född i Skärv 1933-05-10 - se foto nedan!
Dotter Maj-Lilly Yvonne Viola, född i Lidköping BB 1935-01-29 - se foto nedan!
Dotter Inga-Lill Doris Birgitta, född i Lidköping BB 1936-07-24
Son Kent Tommy Adolf Josefsson, född i Lidköping BB 1939-03-11
Dotter Anita Florence Sibylla Josefsson, född i Skara BB 1944-10-05 - se bild nedan!
Son Alf Gustaf Thorbjörn Josefsson, född i Skara BB 1946-06-19
Dotter Mary Hariett Katarina Josefsson, född i Varnhem 1950-09-01
- familjen flyttar 1950 till Halleborg, Varnhem (nära Gustafsfors kvarn)

Gustaf Josefssons mor & far

Gustaf Larsson/Josefssons fosterföräldrar/föräldrar Johan och Matilda Josefsson vid Wallentinsgården/ Postgården i Skärv.

Gustaf Josefssons 'mor' med syster

Johan Josefssons maka Matilda Josefsson, född Stålberg i Ledsjö 1875-10-21  (t.h.) och hennes syster Märta (tv), gift Hofling. 

Johan Josefsson var Gustaf Josefssons ('Fiskargustafs') fosterfar.  Johan Josefsson var född i Skånings Åsaka 1878-06-07. Matilda född Stålberg var född i Ledsjö 1875-10-21. De gifte sig 1904.

Bilden troligen vid uthus för Johans och Matildas boende på Wallentinsgården (idag Postgården) i Skärv i början av 1900-talet. Karl Gustaf Larsson 'Fiskargustaf' (senare Josefsson) flyttar till dem där år 1911.

Fiskhandlaren Gustaf Josefsson med sin kärra på Hökaskog

Elsa Josefsson, född Ekblad 1909 - foto 1970

Elsa Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Elsa Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Fiskhandlaren Gustaf Josefsson, född 1906 - foto 1963

Gustaf Josefsson 1963 - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Gustaf Josefsson 1963 - foto från Petronella Erlandsson, 2018

                             Dottern Eivor Josefsson, född 1933

Eivor Josefsson dotter till  Elsa Ekblad, gift Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Eivor Josefsson dotter till Elsa Ekblad, gift Josefsson - foto från Petronella Erlandsson, 2018

                              Dottern Maj-Lilly Josefsson, född 1935

Konfirmation 1949 Maj-Lilly - foto från Petronella Erlandsson, 2018
Konfirmation 1949 Maj-Lilly - foto från Petronella Erlandsson, 2018

Dottern Anita, född 1944 - med familj

Foto från Petronella Erlandsson, 2018 Foto från Petronella Erlandsson, 2018


Familjen Hellgren 1966 - Anita, född Josefsson 1944 och hennes make Kjell med barnen Conny och Carina.

Om Einar Dalberg & hans familj - Fjället i Varnhem och Jägarebacken

En spelman spelar fiol för Oscar Ekblad och hans dotterdoter Eivor, dotter till Elsa och Gustaf,  vid Jägarebacken 1933 En spelman spelar fiol för Oscar Ekblad och hans dotterdoter Eivor, dotter till Elsa och Gustaf, vid Jägarebacken 1933

Muntlig tradition kring Einar & hans familjs liv

Enligt Astrid Åstrand hade Einars bror, Nils Ferdinand, sällskap med Ekblads dotter Elsa Ekblad i Jägarebacken. De höll till där en hel del. Tydligen fanns även andra spelmän där också.

De var förlovade. Hon övergav honom. Han tog då sitt liv genom att hänga sig. Enligt Astrids syster Gun var det så att Elsa åkt till stan den 3/5 1932 för att köpa lakansväv. När hon kom tillbaka till Fjället, fann hon Nils Ferdinand död. Han hade hängt sig i uthuset. När Einars broder var död, kom Einar till Jägaerbacken och fick bo där en tid.

Einar Dalberg flytttade in strax därefter 1932 och bodde där tills han flyttade till Vallehemmet i Axvall 1937, där han dog 19/5 1965.

Elsa gifte sig kort därefter med Gustaf Josefsson. fick dottern Eivor född 1933-05-10 och gifte sig 24/6 1933 och flyttar in i grannfastigheten till Jägarebacken - Hökaskog år 1934. Gustaf hette som fosterbarn först Larsson, född i Göteborg.

Margit Lindkvist Bäckedalen, Ljungstorp, berättar att Elsa Ekblad hushållade hos de båda bröderna Einar och Nils Ferdinand.

Margit berättar också var Fjället låg. Det var en plats kallad Tån vid kvarnarna i Varnhem. Det låg flera stugor där. Idag åker man in mot Öbergs trädgårdshandel, tar första vägen ned till höger, bakom kvarnen Gustafsfors. På andra sidan bron går pilgrimsleden upp till vänster. I början av den ligger några stugor kvar. Enligt uppgift är det stugan längst upp mot berget som heter Fjället. Margit minns att en av de som bodde där var skomakare (Nils Ferdinand Dalberg).

Familjen Dalberg i Fjället

Dalbergs - foto från Petronella Erlansson, 2018 Dalbergs - foto från Petronella Erlansson, 2018


På bilden Nils Ferdinand, Einar och fadern Nils Petter Dalberg.

Formalia;
Boende i Fjället - in 1901 (Allmänning vid kvarnarna i Varnhem) - från Svedjefallet, Ulunda;


Arbetaren Nils Petter Jonsson Dahlberg, f.Malung Kopparb. l. 1860-06-03 - gift 1880 - dör här 1/2 1930
Hustrun Matilda Larsdotter, född i Varnhem 1863-10-31 - hon dör här 17/8 1914
Ernst Teodor Dalberg, född i varnhem 1894-10-27 - död här 17/7 1915
Einar Samuel Dalberg, född i Varnhem 1896-01-26 - flyttar till Jägarebacken 1932
Nils Ferdinand Dalberg, född i Varnhem 1900-10-29 - död här genom hängning 3/5 1932
Axel Julius Natanael Dalberg, född i Varnhem 1904-10-28 - död här 1/3 1905

Tre spelmän som bodde på allmänningen Fjället, söder om bäcken. Einar Dahlberg, född 1896, fadern Petter Dahlberg, född 1860 i Malung. Nils Dahlberg, född 1900. De livnärde sig bl.a. på skomarkeri.
Bakom dem Guusten Daag, Fjället och Nild Fagerlind, Bille. Längst fram Sven Gustafsson, Bille

1944 säljs Jägarebacken tillsammans med hela skiftet för Nygården inklusive Nytorp

Göran Olsson i Skara äger och säljer till Karl Dahlström både Nytorp och Jägarebacken på skiftet från de båda Nygårdsgårdarna

Familjen Ekblad bor kvar på Jägarebacken till 1950

Jägarebacken Nytorp köpebre Jägarebacken Nytorp köpebre

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

1974 köper familjen Antbäck Jägarebacken

Jägarebacken 1974 - sommarstuga - foto Kerstin Antbäck, Varnhem 2020 Jägarebacken 1974 - sommarstuga - foto Kerstin Antbäck, Varnhem 2020

Kerstin Antbäck berättar;
 

Vi köpte Jägarebacken sommaren 1974 och njöt av stället som fritidshus.

På grund av ändrade arbets-förhållanden ville vi bygga. Det var inte helt lätt att få bygglov men så småningom fick vi bygglov för om- och tillbyggnad. Jag minns att Karl-Axel Hallbäck uttalade sig om aktivt friluftsliv mm. Vi byggde 77-78 och flyttade in juni 1978. Vi flyttade till Varnhem sommaren 1999.


Man kan se att husets storlek och form då ännu gjorde att man kunde känna igen det gamla Jägarebacken.

Jägarebacken som fritidshus 1974 - 1978 Jägarebacken som fritidshus 1974 - 1978

Jägarebacken som fritidshus 1974 - 1978 för familjen Antbäck.

Familjen Antbäck bygger om- och till 1977 - 1978 för årsboende

Jägarebacken byggs om 1977 Jägarebacken byggs om 1977

Under eternitplattor och brädfordring kan man se det riktigt gamla Jägarebacken som stått här sedan 1825, dvs i över 200 år! Man ser t o m hur huset en gång har fått högre i tak, vilket möjliggjorde vindsrum för boende.

Det ursprungliga huset byggt 1825 på tavla av Einar Dalberg

Tavla av Einar Dalberg - inackorderad Jägarebacken 1932 till 1937 - tavlan finns nu hos Hembygdsföreningen
Tavla av Einar Dalberg - inackorderad Jägarebacken 1932 till 1937 - tavlan finns nu hos Hembygdsföreningen

Slutresultat efter ombyggnaden 1978

Boende på Jägarebacken enligt kyrkböckerna 1825 - 1938

Varnhem AI:5 (1815 - 1836)
Nygården

1825 tillkommer ytterligare en intägt till Nygården på skiftet i Billingeliderna
- senare Jägarebacken - hus byggt 1825;


Mannen Nils Jakobsson, född i Wing 1794-03-23 - in med familj från Wing 1825
Hustrun Inga Mari Olofsdotter, född i Varnhem 1788-10-05
Dotter Britta, född i Varnhem 1826-10-30
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1830-06-03
- familjen flyttar till under Dyngesäter  1834

Varnhem AI:6 (1836-1846)
Nygården
Skogen - senare Jägarebacken

Inhyses Sven Linder,
född i Varnhem 1808-05-16 - in 1838 med familj
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1803-05-17
Son Carl Johan, född i Varnhem 1834--03-27
Son Adolph, född i Varnhem 1836-12-11
Dotter Märtha, född i Varnhem 1840--07-26
- familjen flyttar ut 1840

Ny inhyses 1841;
F.d. torparen Anders Svensson, född 1807-01-10 - in med familj 1841
Hustrun Anna Johansdotter, född 1806-10-12
Son Johannes, född i Varnhem 1836-07-12
Son Anders Gustaf, född 1839-08-14
- familjen flyttar ut till Berg 1845

Varnhem AI:7 (1846 - 1859)
Nygården - Torpet Skogen - senare Jägarebacken

Mannen Jonas Johansson
, född i Sköfde 1796-11-18 - flyttar in med hustru 1846
Hustrun Stina Andersdotter, född i Wing 1788-10-06
Son Olaus Jonsson, född i Varnhem 1825-10-08 - flyttar in från Sten 1847
- hela familjen flyttar ut 1850

In flyttar 1851;
Änkman Carl Pettersson, f. Varnhem 1830-05-28 - in från Nytorp 1851 och vidare till huvudgården 1852

Varnhem AI:9 (1854 - 1862)
Torpet Skogen - senare Jägarebacken

Torpare/inhyses på Socknen 1854;
Mannen Andreas Andersson
, född i Varnhem 1814-11-01 - flyttar in med familj från Lillekullen 1854
Hustrun Stina Greta Svensdotter, född i Varnhem 1821-02-19 - dör här 10/4 1858
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1843-06-14
Son Johan, född i Varnhem 1845-05-09
Dotter Emma, född i Varnhem 1855-11-15 - dör här 25/12 1855
Dotter Emma, född i Varnhem 1856- 12-15
- fadern flyttar ut med barnen till Millomgården Överbo 1859

Ny inhyses flyttar in 1859;
Torparen Anders Svensson Hök, född 1833-08-28 - flyttar 1859 från Skara  med
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 12-12-09 
- de båda flyttar ut till Sörhagen vid Skarke Ledsgården 1861

Varnhem AI:10 (1862 - 1869)
Torpet Skogen - senare Jägarebacken

Ny torpare flyttar in 1862;
Mannen Lars Johan Wind
, född i Skara 1823-12-24 - flyttar in med familj från Göthened 1862
Hustrun Stina Cajsa Andersdotter, född i Åsaka 1824-02-24
Dotter Anna Lovisa, född i Ledsjö 1859-10-06
Dotter Emma Chsistina, född i Warnhem 162-04-06
- familjen flyttar till Berg 1863

Ny torpare flyttar in 1866;
Mannen Lars Johan Andersson, född i Kyrkefalla 1846-08-30 - in från Sköfde 1866
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Warnhem 1832-04-01
Son Carl Albin, född i Warnhem 1865-04-25
Son Gustaf Julius, född i Warnhem 1867-08-14
- familjen flyttar till Göteborg 1868

Ny torpare flyttar in 1868;
Mannen Pehr Adolph Andersson, född i Varnhem 1834-05-12 - in från Salem Stockholm 1868 med
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03
Son Johan Albert, född i Salem Sthlm 1867-10-17

Varnhem AI:11 (1869- 1880)
Torpet Skogen - senare Jägarebacken;

Kvarboende torpare;
Mannen Pehr Adolph Andersson
, född i Varnhem 1834-05-12 
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03
Son Johan Albert, född i Salem Sthlm 1867-10-17 - dör här nu 1874
Son Carl Otto, född i Varnhem 1870-07-03
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1873-07-03
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1877-03-11

Varnhem AI:12 (1880- 1895)
Torpet Skogen - senare Jägarebacken

Kvarboende torpare;
Mannen Pehr Adolph Andersson
, född i Varnhem 1834-05-12 - dör här nu 1886
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01 - dör här nu 1893
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03 - ut till Warola 1882 - åter 1888 - ut 1889
Son Carl Otto, född i Varnhem 1870-07-03 - ut till Häggum 1888 - åter 1893 - ut Nord Amerika 1893
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1873-07-03 - emigrerar till Nord Amerika 19/5 1893
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1877-03-11 - ut 1889

Ny torpare 1894;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - flyttar in från Nygården 2 1894
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12 - ut till Åsaka 1895
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23

Varnhem (1895 - 1922)
Skogen eller Jägarebacken

Kvarboende torpare;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm
, född i Warnhem 1842-05-01 - flyttar in från Nygården 2 1894
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03

Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12 - ut till Åsaka 1895 - hem igen 1899 - ut Sköfde stad 1902
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23 - ut till Lundby 1897 - hem igen 1901 - ut gift Sköfde stad 1901
           Hennes oäkta tvillingar;
           Erik Gustaf, född i Varnhem 1901-01-24
           Karl Ejnar, född i Varnhem 1901-01-24
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1873-12-24 - hem fr Eggby 1896 - åter dit 1897
           Hennes oäkta son David Aldexander, född i Varnhem 1897-01-10 - ut Eggby 1897
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1876-07-06 -  ut 1900 - hem igen 1902 - ut gift Sköfde landsf 1905
           Hennes oäkta son; Oskar Vilhelm, född i Varnhem 1902-10-18
Dotter Augusta Larm, född i Varnhem 1870-09-07 - hem från Lundby 1903 - ut Mariestad 1907
           Hennes oäkta son; Nils Gustaf Oskar, född i Varnhem 1904-03-30 - ut till Öglunda 1916

Varnhem (1922 - 1938)
Skogen eller Jägarebacken
Skogen eller Jägarebacken;

Kvarboende torpare;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm
, född i Warnhem 1842-05-01 - dör här 1923
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03 - dör här 1923

Ny ägare 1922;
Brevbärare Oskar Teodor Ekblad, född i Utby 1874-09-25 - in från Ledsjö 1922
Hustrun Anna Matilda, född i Varnhem 1873-12-23 (dotter till förre ägaren)
Dotter Elsa Maria Olivia, född i Vättlösa, 1909-02-03 - ut Skärv 1932

Inackorderad;
Einar Samuel Dalberg
, född i Varnhem 1896-01.26v - Not; Lam - in 1932 - till Ålderdomshemmet 1937

Boende på Jägarebacken 1940 - 2020

Mantalslängd 1940/41
 

Änkan småbruksägaren Anna Matilda Ekblad, född Larm i Varnhem 1873-12-23 - flyttar till Nohltorp 1949

Mantalslängd 1950

Nu bor här Matilda Ekblads, född Larm, brorson här - (broder August Wilhelm Larm's son);
 

Textilarbetaren Bengt Edvin Nestor Larm, född i Oskar, Sthlm stad, 1916-11-18, Ogift man

(flyttar hit efter att bott i Sthlm med sin syster Ellen Matilda Larm, född 1894-12-02,  som hushållerska)

Nygården 1:4
Adress
Jägerebacken, Varnhem

Mantalslängd 1960

Kvarboende;

Trädgårdsarbetaren Bengt Edvin Nestor Larm, född i Oskar, Sthlm stad, 1916-11-18, Ogift man - pensioneras 1975 och flyttar ner till Gärdhem Varnhem

Nygården 1:4
Adress
Jägerebacken, Varnhem

Mantalslängd 1974 - och senare ägare

Ny ägare;

Mannen Bror Jonas Valdemar Antbäck, född i Jörn, Västerbotten 1935-04-07, gift man 1961-08-19
Hustrun Kerstin Maria Antbäck, född i Varnhem 1939-12-05
Son Lars Axel Antbäck, född i Umeå lf 1965-11-13
Dotter Anna Maria Antbäck, född i Leksberg 1967-06-06

Antbäck säljer Jägarebacken
1999 till Per-Olof och Ann Margareta Nylén från Tibro som i sin tur säljer
2018 till Leif Michael Rådefjell och Åsa Johanna Bogren, som i sin tur säljer
2019 till Adam Ernest Larsson och Isabell Marie Larsson