C. 9 Hökatorp

Gustaf Gustafsson på Hökatorp 1920 Gustaf Gustafsson på Hökatorp 1920

Ur berättelsen av Mats Green;

Huset Sandtaget/Bäckedalen är ett mindre hus än Djäknekrogen, därför måste Gustaf som nu är 41 år se sig om efter ett eget boende.

Några hus ifrån pappa Lars nyinskaffade hus ligger även fastigheten Kämpenstorp som änkan Johanna Jonsson låtit stå tomt ett par år, efter som hon själv varit tvungen att ta in på fattighuset. Detta gamla torp köper Gustaf 1916 och bor här nära granne med pappa Lars.

Ur husförhörslängd;1922-1938
Sandtaget;
Ägare 19
16 - 1924

Husägare    Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843 den 15/3 - änkling 1906 - köpte huset och flyttade in 1916 från Djäknekrogen - vistas i Sjöryd, Hjo - dör 8/1 1931

Läs Mats Greens historia om sin släkt Familjen Gustafsson med sonen Höka-Gustaf - klicka här!

Ur husförhörslängd;1922-1938;
Sandtaget;  Fam Lindgren köper och bor här 1924-1927

Dotterns familj köper Sandtaget och flyttar in 1924 från Kristinefors för att ta hand om sin åldrande fader Lars - som troligen just 1927 placeras på det nyöppnade Sjöryd sjukhem i Hjo, då dottern med barnen återvänder till Stockholm.

F.d järnarbetare   Ture Lindgren, född i Södertälje 1881 den 29/8 - köper* och flyttar in med familj 1924
                              
- Ture återvänder till Stockholm redan 1925
Hustrun                 Anna Lisa Gustafsson, född i Varnhem 1872 den 25/1 (- stannar för att vårda sin far)
Dotter                     Lilly Frideborg, född i Kungsholmen, Sthlm 1911 den 21/7
Son                        Sture Allan, född i Kungsholmen, Sthlm 1915 den 6/2

- familjen i övrigt flyttar till Kunsgholmen Stockholm den 22/1 1927
 

Under maken Tures sista år i Sandtaget säljs lösöre och kreautur på auktion 1924 innan han flyttar tillbaka till Stockholm. Makan stannar kvar och tar hand om sin far tills dess han kommer in på det nyuppförda Sjöryd i Hjo 1927. Därefter följer viss arvstvist med brodern Gustaf och också med systrarna i Amerika, när de väl hörs av.

Formalia;
Ture Gustav Lindgren
, f.Södertälje 1881-08-29 - änkling 5/11 1946 - död i S.Göran Stockholm 16/4 1966
Anna Lisa Gustafsson, född i Varnhem 1872-01-25 - död i Stockholm 5/11 1946

Brev från Mats Green, 2020 Brev från Mats Green, 2020

Texttolkning;

"Hökatorp Varnhem 12/6 1931

Ja i dag har det varit auktion efter vår fader och jag hadde en aning om att du skulle komma ned då, så att vi hade fått muntligt talas vid, men då du ej fann för godt att infinna dig så får jag väl skriftligen meddela dig följande;
Jag har talat med vid flera jurister och alla har sagt mig att både testamentet och ditt knepiga stuguköp (Sandtaget) voro olagliga, ty han hadde ingen som hälst rätt att göra på så sätt.

(Här skriver han om hur andra har sagt till honom!)
Det är ju alldeles klart att då ni inte har tagit ut ert modersarv att ni lämnat det kvar vid eran fars död och ingen kan taga detta från eder och ni har äfvensom laglig rätt till arf efter eran fader, har de sagt. Vågar jag således stämma henne utan att frukta att förlora målet har jag frågat. Ja ni behöfver ej frukta för det, har de svarat, ty det är fullkomligt säkert att ni vinner målet.

Då jag för ett par månar sedan hadde varit och talat vid den förste juristen hadde jag sällskap med Chill på tåget och då sade jag åt honom att han hadde sagt att det var olagligt samt att han ville hafva en afskrift af papperen. Ja föralldel svarade han då, det får du väl. Ja då går jag upp till dig och skrifver af dem då svarade jag. Ja det får du väl blef svaret
Sen då jag kom dit för att skrifva af dem då hade han inga papper, då var de i Stockholm hos dig, sade han. Det hjälper dock inga slingringar, ty det skall blifva klart i saken.

Nu frågar jag dig om du vill uppgöra saken utan rättegång, så meddela sig med Chill eller mig, ty senast fjorton dagar härefter öfverlämnar jag målet till juristen, så att det kommer före vid nästa ting
GustafBrev från Gustaf till systern Anna Lisa Lindberg - läs hela brevet nedan som PDF!

Dokument från Mats Green, 2020 Dokument från Mats Green, 2020

Texttolkning av hela brevet;

"Svarfvarebacken den 21/12 1931
Till Fru Anna Lindgren

Tack för brev, får omtala att Gustaf nu har uppgivit allt hopp om överklagning, stämning, mm.

Han var under augusti månad till Skara för att taga del av bouppteckningen efter sin moder, där fanns ingenting att göra, sedan reste han till Hjo, besökte först översköterskan och sedan Doktorn, men fick till svar att Gustafsson (Lars) var lika klok som Gustaf själv, så att det fanns ej något att göra der heller.

Då han kom tillbaka till Sköfde söp han sig full och blir intagen av Polisen, fick därför 50 kr plikt, vilken han nu avtjänar, han har nu förklarat att han inte bryr sig om något krav beträffande arvet efter Gustafsson, men förklarar att han skall säga Fru Lindgren sanningen när arvsskifte skall upprättas, så nu vet vi hur det blir.

Vad Anna beträffar så är hon ungefär lika som i vintras, går på golvet med en krycka under var arm, så utsikterna för någon bättring är relativt små.

Jag har ej några särskilda nyheter som är av intresse för Eder att amtala, utan ber om våra hälsningar till Eder alla och önskar Eder en god och trevlig julhelg med en rik skörd av klappar.

Högaktiningsfullt
Carl Her. Schill"
Dokument från Mats Green, 2020 Dokument från Mats Green, 2020