C. Området runt Kosmos - och dess historia

Indelningen är gjord så att bokstaven C.= all bebyggelse, människor och händelser som hemsidan berättar om och har rubriker för i Kosmosområdet.

Kosmosområdet ett område i Billingeliderna - nordvästra Ljungstorp

Kosmosområdet - förr och nu på samma karta

 

 

 

 

Holger Kjellén, son i Hagen, C. 19, berättar:

 

När han på motorcykel körde hemifrån Hagen till sitt arbete på Backa gård på 1930-40-50-talen, hade han 13 grindar (led) att öppna och stänga!

 

I Hagen var en grind, en vid skogen till Solberga, vid Solberga ladugård 2 stycken, en vid Billdals ladugård, en när man precis passerat bäcken, sedan var det Skogsle´t C. 24, en vid Sandlid och en där bilvägen går idag, två mellan Nyborg och Backa och sedan kunde båda järnvägsgrindarna vara stängda både vid Nyborg och vid Backa.

 

Han berättade också att järnvägsgrindarna för Skövde Axvalls järnväg var stängda för det mesta och vägfarande fick själva öppna dem.
 
Denna väg kallas "Backa eller Skarke Fädref" enligt en köpehandling år 1853.

 

 

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

 

 

 

I västra gränslandet norrut på Billingen fanns flera små backstugor

Bland andra fanns Bagga Lars på vägen till Öglunda från Fagerdammen
Filmklipp från filmaren Leif Cronas film "Nordbillingen längesen"

Klippet är en sponsring till hemsidan www.ljungstorpshistoria.se från filmaren Leif Crona; mer klipp publicerade här:
A. Ljungstorps alla skiften samt A. 121 Galgbacken (är under process till nedladdning!)

Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013

Bagga Lars fotograferad vid stenmuren utmed stigen över berget vid sin stuga.

Formalia;
Inhyses i Lunnaliden, Lilla Baggeboderna; Hfl 1864-1871
Torparen Anders Johansson, född 1806 den 5/4 i Eggby - död 1883
Hustrun   Brita Svensdotter, född i Eggby 1815 den 1/10 - död 1885
Dotter      Anna Charlotta, född 1844 den 2/9 - flyttar till Skövde 1869
Dotter      Carolina, född i Eggby 1846 den 2/3 - flyttar in och ut slutligt till Tyskland 1871
Son          Lars Petter, född i Eggby 1852 den 23/11 - kvarboende i stugan till sin död 1936
Son          Adolf, född i Eggby 1850 den 5/2 - flyttar ut tilll Tyskland 1871

 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013
Bagga Lars vid sin stuga - han dog år 1936. Han står som skomakeriarbetare, inhyses- hjon.

Han bodde i stugan med sin syster Anna Charlotta, född 1844, mellan åren 1892 - då hon lämnade bort sitt oäkta barn - till 1928 då hon dör i Lunnaliden.

Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013 Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013

1 maj 1946. Smedjan bortom Fribergs äng, dvs Bagga-Lars gamla stuga, Lunnaliden. Foto P. O. Svanberg

Kosmosområdet 1960 års karta

KLicka på bilden för att se en större karta! KLicka på bilden för att se en större karta!

1960 års karta med "Kosmosområdet" (vår avgränsning) mellan Backa - Kleven under Gruvesäter och norrut till och med Hagen.

1877 Namnade platser, torp och gårdar enligt C. - rubriker t v på sidan

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

De platser, torp och gårdar som fanns 1877 är markerade med sitt rubriknummer på 1877 års karta. C. 21 Solberga Gård visar var gården låg tidigare. 1877 års Solberga på kartan måste vara ett flyttat namn.

Området norr om Backa - Väberga By - upp till Solberga Gård 1701

På en karta över Väberga by från 1701 kan man se Backa gård och även Solberga Gård - Sohlbergia till höger - med stora ägor. Fallet finns med så tidigt som ett "Knichteboställe"/Knektboställe längst ner till höger.

Billingeliderna skifteskarta från 1794

Kosmosområdet vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)

Solbergakarta från 1829 med 7 underliggande torp och backstuga

Solberga gård 1829 - ett ansenligt hemman med stora mangårdsbyggnader, flyglar och ladugård och 7-8 torp markerade med rött, varav ett soldattorp, Billdal, samt en backstuga C. 26 Gröneberg! Fler boningshus tycks finnas inom området. Gården och fem av torpen samt backstugan finns beskrivna under var sin C.- rubrik till vänster på hemsidan.

Karta 1877 - Kosmosområdet

Ca 100 år senare, 1877, såg den ekonomiska kartan ut så här - skiftena är de samma, men har slagits samman per ägare. Många torp har byggts inom området och Backa har expanderat och helt tagit över Väberga by, som försvunnit. Solberga tycks har flyttats söderut ett rejält stycke och finns inte kvar på sin ursprungliga plats norr om Qvarntorpet.

 

Undersida för materialinlägg - klicka här! Kräver lösenord!