Projektets löpande utveckling

Medgivande från Trafikverket att ta ner träd och rensa sly på Smedsgården 12:15

Runt smedsgårdstomten nära riksvägen 2014 - 2018

Knivaledetvägen 2014 Knivaledetvägen 2014

Stenmurens skick och träd- och slybeväxtning år 2014 från Smedsgårdstomten till Knifvaledet.

Samma sträcka sommaren 2017 efter privat initiativ från Hålltorp/Backa att ta ned sly och träd förutom de träd som kan bevaras om allé. Återstår att ta fram stenmurarna ur grönskan.

Smedsgårdstomten östra hörnet landsvägen 2017 Smedsgårdstomten östra hörnet landsvägen 2017

Åt andra hållet - med bild tagen på vintern 2017, är det tät skog och sly i stenmuren ner mot riksvägen på sträckan mitt för Smedgårdstomten - ägd av Trafikverket.

Sommarbild 2017 mitt för Smedsgårdstomten. Slyn och trädgrenar gör insyn på tomten omöjlig och stenmuren syns inte alls sommartid.

Sommarbild 2017 av grönskan vid Smedsgårdstomten.

Samma sträcka med hörnet av ägan till vänster i bild från vintern 2017 visar en helt igenväxt Smedsgårdstomt.

Samma sträcka utmed Smedsgårdstomten sommaren 2017. Från vägens gruskant är växtligheten helt otroligt rik med sly och kraftig markgrönska med mest nässlor gör att det är oegenomträngligt att kika in på Smedsgårdsägan från vägen. Smedsgården 12:15 ligger här till höger i bild.

Smedsgården 12:15 i sin glans dagar 1950-tal

Denna utblick hade man från landsvägen (Ljungstorpsvägen) på samma ställe som bilden med grönskan ovan!

2018-02
Projektet har tagit in en entrepenör för skapande av en park och för att kunna rensa stenmuren - startbild för träd- och slyfällning

Entreprenören Staffan Källhult har nu tagit ner sly och träd och fört bort dem. Kvar är en gigantisk hög av grenar och ris. Dessa skall under vårvintern flisas och sedan är det dags för upprensing i övrigt för att ge markvegetationen en chans. Nu syns Klosterkyrkan för första gången på årtionden direkt från Ljungstorpsvägen när man närmar sig riksvägen!

Med värdefulla träd för miljön sparade, så blir området en fröjd för ögat både från Ljungstorpsväg och riksväg när grenar och kvistar är flisade och bortforslade under vårvintern.

Drönarfotografering  våren 2018 visar nytt utgångsläge - nästan alla träd som skall bort är nu borta från murarna och 'parken'

Drönarfoto Jan Johansson, 2018 Drönarfoto Jan Johansson, 2018

Vy mot Nygården 2 och Knifvaledet med framtagen allé och bortröjda träd. Här är det lätt att se att vägen har anlagts efter den bosättning som funnits på platsen sedan bornsåldern! Vägen buktar ut från bosättningen i skarp buktning som för att väja för ett hinder. Troligen fanns bosättningen innan stigen blev väg och befästes under 1100-talet.

Drönarfoto Jan Johansson, 2018 Drönarfoto Jan Johansson, 2018

Riksvägen med bronsåldersröset i slyrensad stenmurslinje.

Drönarfoto Jan Johansson, 2018 Drönarfoto Jan Johansson, 2018

Smedsgårdstomten trädfälld och väntar på flisning och grenröjning.

Drönarfoto Jan Johansson, 2018 Drönarfoto Jan Johansson, 2018

Vägskälet vid Knifvaledet med bronsåldersröset och Hålltorp i bakgrunden.