En tusenårig väg ... blir Ljungstorpsvägen

Stigen från Klostret till Wåmle ... jakstig för kungarna över berget ... pilgrimsstig till Elinsmässan i Skövde ... av biskop Bengt den Gode 1150 bekostad allfarväg ... senare Kungaväg över Billingeliderna ... diligenstrafik 1700-1800-tal Hjo-Skövde-Skara ...  fram till 1870 enda vägen över berget ... 1905 Ljungstorpsvägen

Central del av Ljungstorpsvägen över berget - flygfoto LC-film

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Som orientering har några objekt skrivits ut på bilden.

Vägen i sig själv tidigare kallad både Klosterliderna, Finnaliderna och Billingeliderna.

Ljungstorpsvägen på 1960 års ekonomiska karta

Klicka på kartan för att se större karta! Klicka på kartan för att se större karta!

Inte ens ett kartblad från 1960 års ekonomiska karta räcker helt för att visa den sträcka om utgörs av sträckan från Knivaledet, Varnhem till Stenberget, Våmb. De röda prickarna visar vägens sträckning, återigen från Hålltorp fram till och förbi Prästatorpet.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)