Hjälp oss stoppa igenväxningen! Hjälp oss stoppa igenväxningen!
BLI STÖDMEDLEM TILL
LJUNGSTORPS STENMURARS & STENRÖSENS VÄNNER!


Stoppa igenväxningen av murar och stenrösen!

Stödmedlemskap kostar 50 kr/person/år = gratis fika på nästa årsmöte och info!

Betala 50 kr till föreningens bankgiro:   
LSSV    
5238 - 4435
- uppge minst namn och mailadress!

Du kan också frivilligt sponsra våra projekt!
Sätt in en summa på samma bankgiro!