Rubriksida A - Ö för www.ljungstorpshistoria.se

Sök gärna 'bonamn' bland rubrikerna med din egen sökfunktion!

Berättelser med foton och videor - se också rubriken ovan - Berättelser:

Video: Ljungstorspvägen - Knivaledet - Stenberget
Video: Fagerdammen - Öglunda grotta tur o retur


2017-03-30 Föredrag om Agda Österberg & Tre Bäckar + Anette Magnussons privata bilder
Urklipp från Tre Bäckar
Johan Sandblad (Bäckedalen) - mördare och möbelsnickare
Valle Lundberg i Ulfstorp - en motorcykelhistoria på liv och död
Vargar på Billingen
Kort berättelse om Ljungstorp
Kronoparken Billingen
Pastor David Holmgren i Prästgården
Emma Johanssons i Ulfstorp familjebakgrund
Livvsagan om Ferma-Thilda i Vadet & Pickagården
Familjen Jonssons i Smedjebacken familjesida
Familjen Ferms i Backen familjesida
Gunborg Ferms i Backen textilserie om Bäckedalenmordet
Theodor Ullberg förlorar fru och 2 barn - utvandrar till Amerika 1917 (Sandbäcken)
Teodor Ullbergs brev till Sandbäcken
Galleri Gunnel Gundmundsson Elf (Matildero)
Annette Magnussons i Hagen Konstnärsskap
Göran Magnussons i Hagen Konstnärsskap
Göran Magnussons i Hagen omslagsteckningar för Varnhemsbygden
Familjen Warnemarks i Ljungbacken familjesida
En tur till Öglunda utsiktstorn från Ljungstorp
Familjen Egnell (Ljungsbo)
Johan Apells i Millomgården släktsaga
Galleri Sagé (Folkskolan) - ett aktivt galleri med försäljning
Kvarvarande tavlor målade av Gertrud Manz (Folkskolan)
Gertrud Manz Rilke-svit 12 tavlor (Folkskolan)
Kvarvarande tavlor tecknade av Sara Bender  (Folkskolan)
Familjen Carl Svenssons i Ödelöten & Kleven                     - In English; Carl Svenssons family
Dokument runt Kleven under Dyngesäter
Familjen Gustafsson med 'Kroa-Gustaf' (Djäknekrogen)


AVSNITT A. - LJUNGSTORPSVÄGEN

150 olika namngivna hus och platser för detta avsnitt!
 

De återfinns både som specifika husnamn, platser och per skiftesdel - samma namn kan alltså hittas via alternativa hus-/gårdsnamn, samt inom respektive skiftesnamn. Sista namndelen i registret utgörs av avsnitt och objektnummer på hemsidan, t ex A. 93 osv.


Hitta och klicka för att se och läsa!

Varnhemsgårdar som fick skiften i Billingeliderna (Ljungstorp) från söder till norr med littera från karta 1794 - klicka på länken för en kort beskrivning av själva skiftet:
D.   = Sörgården 11:1
C.   = Mellomgården 13:1
Ba. = Smedsgården 12:2
Bb. = Smedsgården 12:3
Bc. = Smedsgården 12:4
Aa. = Öfverbo Nolgården 14:2
Ab. = Öfverbo Nolgården 14:3
F.    = Sven Mikaelsgården (Ryttargården) 16:1
G.   = Erik Larsgården (Ödegården) 9:1
K.   = Junkragården 5:1
La. = Fogdegården 4:2 
Lb. = Fogdegården 4:3
Ma. = Ulfsgården 4:2
Mb. = Ulfsgården 4:3
H.   = Björsgården (Gästgvaregården) 1:1
J.    = Björsgården Hospitalsgården) 7:1
N.   = Fiskaregården 3:1
O.   = Simmesgården 8:1
P.    = Borregården 6:1
Q.   = Trädgården 15:1

A
Almesäter - Fiskaregårdsskiftet A. 93
Altorp, Soldattorp, Västgöta Reg Nr 4 A. 15
Ambjörntorp - Löterna A. 118
Annelund - Pickagårdsskiftet  A. 76
Aspelund - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A. 91 a
Avrättningsplatser - Galgbacken Valle - Larsabacken i Kåkind - Marker kring Löterna A. 121

B
Backen  A. 41
Backstuga under Ljungstorp - Storekullenskiftet A. 53
Backstuga Skarpa-Krestins/Mellbloms-Linas - Lövåsen A. 81
Banvaktsstugan - Stenberget - (Våmb) Kåkind A. 135
Berga/Hästhagen/Åkerdal - Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente - enstakad lägenhet A.95
Berglid  - under Stenhammar A. 27 a
Billing1 - Sommarstuga - Holmberg-Marie's A. 112a
Billingsdal  - Sandbacken A. 38
Billingslund  A. 36
Björkedalen  - Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 315 A. 43
Björkelund - Ödegårdsskiftet A. 86
Björkängen - Ryttaregårdsskiftet A. 78
Björns intäkt - Smedsgården A. 67 a
Björsgårdsskiftet/Gästgivargårdens skifte
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Aspelund A.91 a
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Hagalund - Kolarebacken A. 91 c
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Högelid - Klemmes A. 91 b
Björsgårdsskiftet/Hospitalsgårdens skifte
Björsgårdsskiftet - Marieberg - en backstuga A. 90
Bomanslyckan - Mellomgårdsskiftet  A. 61
Boplats Överbo Smedsgården/Nolgården - Markerna kring Löterna A. 116
Borregårdsskiftet
Borregårdsskiftet - Haga - Soldattorp Västergötlands Regemente Nr 8 A. 96
Broddenstorp eller Rättarebacken  A. 23
Bronsåldersröset  A 18
Bäckedalen 2 - "Lindqvistska huset" A. 19
Bäckedalen 3 - Flinkebacken  A. 13
Bäcktorp, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 331  A. 40

C
Carlsberg - Mellomgårdsskiftet  A. 60 a
Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet  A. 60 b
Carlstorp - 'Kakes' - Kåkind A. 130

D
Djäknekrogen - Fördärfvet - Åkatorp - Markerna kring Löterna A.123
Dyngestõva under Dyngesäter A. 108


E
Enstakad lägenhet före 1803 - beskrivning
Enstakad lägenhet före 1803 - Åkerdal - Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga/- A.95
Enstakad lägenhet före 1803 - Ännebäcken - A. 101

F
Fattigstugan  A. 24
Fermagatan
Finnatorp - Ljungsbo - Sörgårdskiftet  A. 57
Fiskaregårdsskiftet
Fiskaregårdsskiftet - Gamla Granbacken A. 92 a
Fiskaregårdsskiftet - Sparrsäter A. 92 b
Flinkebacken - Bäckedalen 3  A. 13
Flinkebo - Bäckedalen 4 Ivarstorp A. 12
Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Fogdegårdsskiftet
Fogdegårdsskiftet - Fogdehagen A. 99
Fogdegårdsskiftet - Fogdetorpet A. 98
Fogdegårdsskiftet - G:a Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - A. 99 b
Fogdegårdsskiftet - Lövstad/ Lövvik A.99 a
Fogdehagen Fogdegårdsskiftet - A. 99
Fogdetorpet - Fogdegårdsskiftet A. 98
Folkskolan - Storskolan - Junkragårdsskiftet A. 89
Fransisko - Kåkind A. 127
Fridsberg, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 357 A. 45
Fördärfvet - Djäknekrogen - Åkatorp - Makerna kring Löterna A.123

G
Galgbacken Valle - Larsabacken i Kåkind  - Avrättningsplatser - Marker kring Löterna A. 121
Galleri Sagé - Junkragårdsskiftet

Gamla Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Gamla Granbackenhuset (flyttas till nya Granbacken) - under Uppsala A. 16
Gamla Granbacken (innan Uppsalahuset flyttades till nya Granbacken) - Fiskaregårdsskiftet A. 92 a
Gamla Missionshuset - Smedsgårdsskiftet A. 68
Gruvesäters Klev - Gustafsberg - Lina-stugan A. 110
Gruvesäters skifte
Gruvesäters skifte - Billing1 - Holmberg Marie's
Gruvesäters skifte - Grönelid A.111
Gruvesäters skifte - Kilahem - Öjebacka A. 112c
Gruvesäters skifte - Stentomten A. 112b
Gränsen mellan Valle och Kåkinds härader
Grönelid A.111 - Gruvesäters skifte A.111
Gubbalyckan - Torpet Nolingsberg A.107
Gustafsberg - Lina-stugan - Gruvesäters Klev A. 110

H
Haga - Soldattorp Nr 8 Västergötlands Regemente - Borregårdsskiftet A. 96
Hagalund - Kolarebacken - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A. 91 c
Hagen - Hammarskvarnsskiftet A. 97
Hagen eller Rosenboms intäkt A. 46 a
Hammarskvarnsskiftet
Hammarskvarnsskiftet - Hagen A. 97
Hjälmsängen - Markerna Kring Löterna A. 120
Holmberg-Marie's - Billing1 - Sommarstuga A. 112a
Hålltorp - Inhysesstugor/Backstugor/Tor A. 6 - 7
Hålltorp Lilla - Lilla Hålltorps torp  A. 6 a
Hålltorp Lilla  - Hålltorp A. 6
Hålltorp Stora  A. 7
Hålltorps kvarn - under Hålltorp A. 10
Hålltorpsvägen
Hästhagen/Berga/Åkerdal - Soldattorp Västergötlands regemente Nr 7 - enstakad lägenhet A.95
Högelid - Klemmes - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A.91 b
Höjen - Sörgårdsskiftet A. 59

I
Ivarstorp A. 11
Inga ve' le't  - Markerna kring Löterna A. 114

J
Jonasa-Lycka A. 22
Jordkulan -backstuga "Liris jordkula" - "Slotts Kerstins intaga" * A. 46
Junkragårdsskiftet
Junkragårdsskiftet - Galleri Sagé A. 89
Junkragårdsskiftet - Gertrud Manz - målningar - kvarvarande tavlor
Junkragårdsskiftet - Gertrud Manz Rilke-svit
Junkragårdsskiftet - Sara Bender - kvarvarande tavlor
Junkragårdsskiftet - Småskolan A. 88
Junkragårdsskiftet - Storskolan - Folkskolan A. 89


K
Kakes - Carlstorp - Kåkind A. 130
Karlsberg - Mellomgårdsskiftet A. 60 a
Karlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
Karlstorp - 'Kakes' - Kåkind A. 130
Karlsro A. 42
Kirkstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet  A.72
Klemmes - Högelid - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte  A.91 b
Kleven under Dyngesäter A. 106
Kleven under Gruvesäter A. 110a
Klefven under Löten -Strömstugan - A. 104
Kleverna under Svarvarebacken, Löten, Dyngesäter och Gruvesäter
Kleven under Svararebacken - Klevens såg - A. 103
Klevens såg - under Svaravarebacken - A. 103
Klorisa-Kajsas - Sörgårdsskiftet A. 56
Knektänga på Löta Tå A. 113
Knivaledet A. 1
Kolarebacken - Hagalund - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A.91 c
Kolerakyrkogården A. 17
Krogstorp - Kåkind A.128
Kyrkenstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet A. 72
Kyrkstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet A. 72
Kåkindsgränsen mot Valle härad
Källebacken A. 65
Källehagshemmanet / Carlsberg N.o 2 - Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
KällängenA 3
Kämpenstorp A. 21

L
Larsabacken i Kåkind  - Galgbacken Valle - Avrättningsplatser - Marker kring Löterna A. 121
Lilla Hålltorp - Hålltorp A. 6
Lilla Slottet A. 47
Lina-stugan - Gustafsberg - Gruvesäters Klev
Lindqvistska huset - Bäckedalen 2 A. 19
Lindstorp - Smedsgårdsskiftet A. 66
Linnéelund - Kåkind A. 132
Liris jordkula - "Slotts Kerstins intaga" - Jordkulan backstuga A. 46
Litegrann - Toltan - Kåkind A.129
Ljungan - Sörgårdsskiftet A. 58 b
Ljungbacken och "Klorisa-Kajsas" - Sörgårdsskiftet A. 56
Ljungsbo - Finnatorp - Sörgårdsskiftet A. 57
Ljungstorps anhalt - Storekullenskiftet A. 55
Ljungstorps Bygdegård - Storekullenskiftet A. 54
Ljungstorps gård - Storekullenskiftet A. 52
Ljungstorpsvägen A. Knivaledet - Stenberget Vägens historia
Lundbergs tapp - Ulfstorp A. 35
Lundstorp - Nohlgårdsskiftet A. 71 a
Löta Tå med Knektänga A. 113
Löta Tå med Lötens kvarn A. 115
Löten - Löterna A. 117
Lötens kvarn på Lötens Tå - Markerna kring Löterna  A. 115
Löterna - Ambjörntorp A. 118
Löterna - Löten A. 117
Lövberga A. 50
Lövstad/ Lövvik - Fogdegårdsskiftet - a.99 a
Lövtorpet A. 51
Lövvik/Lövstad - Fogdegårdsskiftet - A. 99 a
Lövåsen - Ryttaregårdsskiftet A. 82 a
Lövåsen - Skarpa-Krestins - Ryttaregårdsskiftet A. 81

M
Marieberg - en backstuga - Björsgårdsskiftet - Hospitalsgården A. 90
Mariedal - Kåkind A. 131
Markerna kring Löterna
Matildero - Kyrkstorp - Nohlgårdsskiftet A. 72
Matildero Nr 2 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 73
Matildero Nr 3 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 74
Matildero Nr 4 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 75
Mellomgårdsskiftet
Mellomgårdsskiftet - Bomanslyckan A. 61
Mellomgårdsskiftet - Carlsberg A. 60 a
Mellomgårdsskiftet - Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen A. 60 b
Mellomgårdsskiftet - Melltorp A. 62
Mellomgårdsskiftet - Millomgården A. 63
Mellomgårdsskiftet - Äldre Missionshuset A. 64
Melltorp - Mellomgårdsskiftet A. 62
Missionshuset Gamla - Smedsgårdsskiftet A. 68

N
Nohlgårdsskiftet
Nohlgårdsskiftet - Lundstorp A. 71 a
Nohlgårdsskiftet - Matildero - Kyrkstorp A. 72
Nohlgårdsskiftet - Skarpenstorp A. 71
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 2 - sommarstuga A. 73
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 3 - sommarstuga A. 74
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 4 - sommarstuga A. 75
Nohlgårdsskiftet - Trollehöjd - Nohtorp A. 70
Nohltorp - Villa Ramunda - Trollehöjd A.70
Nolingsberg - Gubbalyckan A. 107
Nybygget - Sörgårdsskiftet A. 58 a
Nya Rättarebacken A. 48

P
Pickabacken - granne till Redsvenstorp A . 8 a
Pickagårdsskiftet
Pickagårdsskiftet - Annelund A.76
Prästatorp - Kåkinds härad A. 126

R
Ramlaklev - Ramunda klef - A. 102
Ramundaklev - Ramlaklev - A. 102
Redsvenstorp - ett Pipare Boställe A. 8
Riddarhagen/ Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
Rosenboms intäkt eller Hagen A. 46 a
Rosenhill A. 25
Rosenlund A. 34
Rosenlund - Ödegårdsskiftet A. 87
Ryttaregårdsskiftet
Ryttaregårdsskiftet - Björkängen A. 78
Ryttaregårdsskiftet - Lövåsen A. 82
Ryttaregårdsskiftet - Ryttarehagen A. 83
Ryttaregårdsskiftet - Sandbäckens Missionshus A. 77
Ryttaregårdsskiftet - Backstuga Skarpa-Krestins/Mellbloms-Linas - Lövåsen A. 81
Ryttaregårdsskiftet - Ängen A. 80
Ryttarehagen A. 83
Rättarebacken Nya A. 48
Rättarebacken - Broddenstorp A. 23
Röset - ett nyhemman på Kleven under Dyngesäter A. 105

S
Sandbacken - Billingsdal A. 38
Sandbäcken - Ryttaregårdsskiftet A. 79
Sandbäckens missionshus A. 77 - Ryttaregårdsskiftet
Sandtaget - Bäckedalen 1 A. 20
Sandåsen - Sandbacken A. 39
Simmesgårdsskiftet
Simmesgårdsskiftet - Almesäter A. 93
Skarpa-Krestins - Lövåsen - Ryttaregårdsskiftet A. 81
Skarpenstorp - Nohlgårdsskiftet A. 71
Skarsjöliden/Åsabacken - Kåkind A. 134
Skogen - Gamla Fogdetorpet 2/3-delar - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Skygget - under Sten A. 32
Sköntorp - Vibonätt A. 26
Slotts Kerstins intaga - Liris Jordkula - Jordkulan backstuga A. 46
Slottet A. 49
Smedjebacken A. 37
Smedsgårdsskiftet
Smedsgårdsskiftet - Björns intäkt A. 67 a
Smedsgårdsskiftet - Gamla Missionshuset A. 68
Smedsgårdsksiftet - Källebacken A. 65
Smedsgårdsskiftet - Lindstorp A. 66
Smedsgårdsskiftet - Soldattorp Nr 6 Västergötlands regemente A. 69
Smedsgårdsskiftet - Stenåsen A. 67 b
Smedsgårdsskiftet - Ängro sommarbostad A. 67 c
Småskolan - Junkragårdsskiftet A. 88
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 315 - Björkedalen A. 43
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 330 - Strängstorpet A. 44
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 331 - Bäcktorp A. 40
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 357 - Fridsberg A. 45
Soldattorp Nr 5 - Västergötlands regemente - Stenslund A. 29
Soldattorp Nr 6 - Västergötlands regemente - Smedsgårdsskiftet A. 69
Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga/Åkerdal - enstakad lägenhet A.95
Soldattorp Nr 8 Västergötlands Regemente - Borregårdsskiftet - Haga A. 96
Solhem - Kåkind A. 133
Sommarstuga efter Ödegårdstorpet - Ödegårdsskiftet A. 85
Sommarstuga - Billing 1 - Holmbergs Marie's A. 112a
Sparrsäter - Fiskaregårdsskiftet A. 92 b
Späckatorp A 5
Sten A. 31
Stenberget - Banvaktsstugan - Kåkind A. 135
Stenberget - (Våmb) Kåkind A. 136
Stenhammar A. 30
Stensbro - under Stenhammar A. 28
Stenslund - soldattorp Nr 5 A. 29
Stentomten A. 112b - Gruvesäters skifte
Stenåsen - Smedsgårdsskiftet A. 67 b
Stora Hålltorp A. 7
Storekullenskiftet
Storekullenskiftet - Ljungstorps anhalt A. 55
Storekullenskiftet - Ljungstorps Bygdegård A. 54
Storekullenskiftet - Ljungstorps gård A. 52
Storekullenskiftet - Backstuga under Ljungstorp A. 53
Storskolan - Folkskolan - Junkragårdsskiftet A. 89
Strängstorpet, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 330 A. 44
Strömstugan - Klefven under Löten - A. 104
Svarvarebacken A. 122
Sörgårdsskiftet
Sörgårdsskiftet - Höjen A. 59
Sörgårdsskiftet Ljungan A. 58 b
Sörgårdsskiftet Ljungbacken och "Klorisa-Kajsas" A. 56
Sörgårdsskiftet Ljungsbo - Finnatorp A. 57
Sörgårdsskiftet Nybygget A. 58 a

T
​​​​​​​Toltan - Litegrann - Kåkind A. 129​​​​​​​
Tre Bäckar A 9
Trollehöjd - Nohltorp - Villa Ramunda A. 70
Trädgårdsskiftet
Trädgårdskiftet - Trägår's hage/Trägår's le´med Backstuga
Trägår's hage/Trä'gårs lé med Backstuga

U
Ulfsgården/Ulfstorp - Ulfsgårdsskiftet A. 94
Ulfsgårdsskiftet
Ulfsgårdsskiftet - Ulfstorp/Ulfsgården 1 - A. 94
Ulfstorp och "Lundbergs tapp" A. 35
Uppsala A. 14

V
Vadet A. 27
Varggropar nära Sten A. 33
Vibonätt - Sköntorp A. 26
Villa Ramunda - Nohltorp - Trollehöjd A. 70

Å
Åkatorp - Djäknekrogen - Fördärfvet - Makerna kring Löterna A.123​​​​​​​
Åkerdal -Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga - enstakad lägenhet A.95
Åsabacken/Skarsjöliden - Kåkind  A. 134​​​​​​​


Ä
Äldre Missionshuset - Mellomgårdsskiftet A. 64
Ängarås - ett kompanichefsboställe A. 2
Ängarås 3:3 A 4
Ängen - Ryttaregårdsskiftet A. 80
Ängsro sommarbostad - Smedsgårdsskiftet A. 67 c
Ännebäcken - Enstakad lägenhet - A. 101


Ö
Ödegårdsskiftet
Ödegårdsskiftet - Björkelund A. 86
Ödegårdsskiftet - Rosenlund A. 87
Ödegårdsskiftet - Sommarstuga efter Ödegårdstorpet A. 85
Ödesgårdsskiftet - Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas A. 84
Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas - Ödergårdsskiftet A. 84
Ödelöten - Markena kring Löterna A. 119​​​​​​​

AVSNITT B. - OMRÅDET VID STOREKULLEN

33 olika namngivna hus/gårdar och platser för detta avsnitt!
 

De återfinns som specifika hus- gårdsnamn eller deras mantalsbeteckningar, fastighetsregisternummer och per skiftesdel - samma namn kan alltså hittas via alternativa sökningar i registret nedan.
Sista namndelen i registret utgörs av avsnitt och objektnummer på hemsidan, t ex B. 16 osv.


Hitta och klicka på länkarna för att se och läsa från A - Ö!

A
A.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 18/176 mtl - blir Storekullen 1:3 - Storekullen 1:34 +1:33 + 1:19 = Vasen - B. 16
Anna-Krestins - Storekullen 1:7 - B. 6

B
B.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 35/176 mtl - Storkullen 1:4 - Storekullen 1:22 - 1:26 - B. 17
Backen - på B.- ägan ur Storekullen 1 - Storekullen 36/176 mtl - Storekullen 1:4 - B. 18 a
Backstuga under Jungstorp - på Storekullenskiftet 1:7 - B. 3
Backstugan - Dr Ekelunds sommarstuga - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12
Bergalid - Signeliden - ur Storekullenskiftet 1:2 - Storekullen 1:8 - B. 13
Bygdegården Ljungstorp - ur Storekullenskiftet 1:1 - ur Storekullenskiftet 1:7 - Storkullen 1:32 - B. 4

C
C.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 9/176 mtl - Storekullen 1:5 - B. 18

D
D.- ägan 1869 ur Storekullen 1 - Storekullen 9/176 mtl - Storekullen 1:6 - B. 19
Dr Ekelunds sommarstuga - Backstugan - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12

E
Ekelunds sommarstuga - Backstugan -  - Tre Hjärtan - på Storekullen 1:27 - B. 12

H
Hultet - ur Äga B. - delen 6/176 mtl - Storekullen 1:22 - B. 17 a
Höjen - Sörgårdsskiftet mitt emot Nya Liden - B. 5

J
Jungstorps förpantning 1:7 - Storekullenskiftet 1:1 - Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård Storekullen 1:32 - B. 1

K
Klorisa-Kajsas - på Sörgårdsskiftet (mitt emot bygdegården) - B. 2
Kullaliden - f.d. Äldre Liden - Hålltorpsmark - B. 11
Kullarns stuga - Kullastugan - Svenstorp på Äga- C. - Storekullen 1:5 - B. 18 b
Kullastugan - Kullarns stuga - Svenstorp på Äga- C. - Storekullen 1:5 - B. 18 b

L
Liden - 'Nya Liden' - ur Storekullenskiftet 1:1 - 1849 - Storekullen 1:28 ur Storekullen 1:2 - B. 8
Liden - 'Äldre Liden' - Kullaliden - Hålltorps mark - B. 11
Lillekullen - ur Storekullen 1 år 1596 - Lillekullen 1/16 mtl + 1/16 mtl - Hålltorps och nu Torps äga - B. 14
Ljungstorps anhalt - Ljungstorps gård ur Storekullen 1:7 - Storekullen 1:32 - B. 1
Ljungstorps Bygdegård - ur Storekullenskiftet 1:1 - ur Storekullen 1:7 - Storekullen 1:32 - B. 4
Ljungstorps gård Storekullen 1:32 - Jungstorps förpantning - Storekullen 1:7 ur Storekullenskiftet 1:1 - B. 1

M
Marsa-bäcken/Ändebäcken - Storekullenskiftet Storekullen 1:2 - B. 9
Marsa-stugan vid 'Nya Liden' - Storekullenskifet 1:2 - B. 7


N
Nya Liden - Liden 1849 Storekullen 1:2 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:1 - B. 8

O
Orsjö - Storekullen 1:30 - ur Storekullen 1:22 - avstyckad 1963 - B x
Orrsjö -  Ösjö - Falköping Segerstad S:10 Skogvaktaretorp - Laga skiftet 1842 - B. 20

Otteröna - Skarsjön - Kolmila - Segerstads socken - B. 21

S
Signeliden -  Bergalid ur Storekullenskiftet 1:2 - Storekullen 1:8 - B. 13
Skövde Axvalls Järnväg - (SAJ) -Storekullen 1:9 - 1:18 = Skövde Axvalls Järnvägs expropriering 1904 

Storekullen 1 - ursprungliga gården - B. 15
Storekullen 1:1 - Storekullenskiftet - Jungstorps förpantning Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård 1:32 - B. 1
Storekullen 1:2 - Liden 1849 - Storekullen 1:28 - B. 8
Storekullen 1:3 - Storekullen 18/176 mtl - Äga A. - blir Storekullen 1:34 + 1:33 + 1:19 Vasen - B. 16
Storekullen 1:4 - Storekullen 36/176 mtl - Äga B. - blir Storekullen 1:22 - 1:26 - B. 17
Storekullen 1:5 - Storekullen 9/176 mtl - Äga C. - blir Storekullen 1:5 - B. 18
Storekullen 1:6 - Storekullen 9/176 mtl - Äga d. - blir Storekullen 1:6 - B. 19
Storekullen 1:7 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:1 - Jungstorps förpantning - Ljungstorps gård 1:32 - B. 1
Storekullen 1:8 - ur Storekullen 1:2 - Signeliden - Bergalid - B. 13
Storekullen 1:9 - 1:18 = Skövde Axvalls Järnvägs expropriering 1904
Storekullen 1:19 - ur Äga A. = Storekullen 1:3 - Storekullen Vasen - B. 16 c
Storekullen 1:20 Sörberget = ur Storekullen 1:3-7 köpt av Hålltorp 1918 (fastigbeteckning inaktuell)
Storekullen 1:21 Småbergsmarken = ur Storekullen 1:3 - 6 köpt av Ulunda 1883 (fastighetsbeteckn. inaktuell)

Storekullen 1:22 - ur Storekullen 6/176 mtl - ur Äga B. - Storekullen Hultet - B. 17 a
Storekullen 1:23 - Storekullen 3/176 mtl ur Äga B. - B. 17 b
Storekullen 1:24 - Storekullen 6/176 mtl ur Äga. B - B 17 c
Storekullen 1:25 - ur Storekullen 18/176 mtl - Äga B. - B. 17 d
Storekullen 1:26 - ur Storekullen 6/176 mtl - Äga B - Storekullen 1:4 - deläga Ängen - B. 17 e
Storekullen 1:27 - ur Storekullen 1:2 Nya Liden 1849 - Backstugan - Dr Ekelunds stuga - Tre Hjärtan - B. 12
Storekullen 1:28 - ur Storekullenskiftet Storekullen 1:2 - Liden 1 - B. 8
Storekullen 1:29 - ur Storekullen 1:6 - avstyckad 1963 - bebyggd 1964 - B. 19 a
Storekullen 1:30 - ur Storekullen 1:22 - Storekullen Orsjö  - avstyckad 1963 - B 17 a b
Storekullen 1:31 - ur Storekullen 1:24 - B. 17 a c
Storekullen 1:32 - ur Storekullen 1:7 - Ljungstorps gård - B. 1
Storekullen 1:33 - ur Storekullen 9/176 mtl = Storekullen 1:3 - B. 16 b
Storekullen 1:34 - ur Storekullen 9/176 mtl = Storekullen 1:3 - B. 16 a
Storekullen 1:35 - ur Storekullen 1:25 1987 - B. 17 d a
Storekullen 1:36 - ur Storekullen 1:24 1990 - B. 17 c b
Storekullen 1:37 - ur Storekullen 1:7- Ljungstorps bygdegård- köp 1993 - B. 4
Storekullen 1:38 - ur Storekullen 1:23 - 2009 - B. 17 b a

Svenstorp - Kullarns stuga på Storekullen 1:5 - B. 18 b

Ä
Ängen - ur Storekullen 6/176 mtl - Äga B - Storekullen 1:4 - Storekullen 1:26 -  deläga Ängen - B. 17 e

Ö
Ösjö - Orrsjö - Falköping Segerstad S:10 Skogvaktaretorp - Laga skiftet 1842 - B. 20

AVSNITT C. - OMRÅDET SKARKE BY'S GÅRDARS SKIFTEN PÅ BILLINGEN + BACKA GÅRD + VÄBERGAS GÅRDAR + SOLBERGA

Berättelser:

Familjen Gustafsson med Höka-Gustaf


Skarkegårdar som fick skiften i Billingeliderna (Ljungstorp) från norr till söder med littera från karta 1794 - klicka på länken för en kort beskrivning av själva skiftet-

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by (här räknas Backa och Wässtorp (Svedjan) in i Wäberga by):
I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by (här räknas  gårdarna Ängerås, NygårdUppsala, Ivarstorp och Speckatorp till Skarke by):
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  (saknar bebyggelse)
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa - saknar bebyggelse)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
...............................................,,
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal


Ortsnamnen (gårds-, hus- och platsnamn):

A
Axtorp - C. 11

B
Backa gård - C. 23 a
Backa gårds skiften & ägor - C. 23 b
Backstuga på Soldattorpet Solberga - C. 45
Bakås/Skitås/Flugås/Skrikås/Stekås - C. 35
Banvaktsstugan Backa - C. 34
Billdal - Soldatorp, Skaraborgs Reg Nr 328 - C. 44
Birgittatorpet - Skarke Mellomgårds skifte - C. 15
Björkhagen - Skarke Mellomgårds skifte - C. 17

D
Daldockan Skarke - Skarke Mellomgårds skifte - C. 14

E
Emanuelshemmanet - Kjärret - under Backa - C. 39
Enhagen Villa - Skarke Mellomgårds skifte - C. 13


F
Fagerdalen - under Backa - C. 26
Fagerdammen - C. 25
Falebäcken + Grannsbacken/Porten - Dunagårdens skifte - C. 22
Fallet, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 326 under Väberga/Backa - C. 29

G
Gläntan - under - Skarke Prästebolets skifte - C. 5
Granliden - under Skarke Mellomgårds skifte - C. 16
Grannsbacken/Porten + Falebäcken - Dunagårdens skifte - C. 22
Gröneberg - under Solberga - C. 47
Gröngatan - under Backa - C. 37
Grönhagen - under Backa - C. 24
Grötalyckan - under Backa - C. 31
Gårdstorpet - under Solberga - C. 42

H
Hagen - under Solberga - C. 49
Halte-Skräddarn's - Stenstorp - Skarke Ledsgårdens skifte - C. 9
Hökaskog - Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte - C. 18
Hökatorp - under Skarke Ledsgårdens skifte - C. 7

J
Jägarbacken - Skarke Nygårdens skifte - C. 1

K
Kjärret -  Emanuelshemmanet - under Backa - C. 39
Kristinefors - Kosmos - Smedstorpet - under Skarke Mellomgårds skifte - C. 12
Kosmos - Kristinefors - Smedstorpet - under Skarke Mellomgårds skifte - C. 12
Kvarntorp - Qvarntorp - under Solberga - C. 46

L
Larstorp + Skogsgården - Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte - C. 20
Loviseberg - Gården Ängeråsens skifte - C. 3
Löfås/Strömshagen - Strömshagen 1 & 2 - Skarke Tomtens skifte - C. 6

N
Nyborg - under Backa - C. 32
Nytorp - Pikatomten - under Solberga - C. 43
Nyttorp - Skarke Nygårdens skifte - C. 2
Nytorp 1 + Nytorp 2 - Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte - C. 19

P
Pikatomten -  Nyttorp - under Solberga - C. 43
Porten/Grannsbacken + Falebäcken - C. 22

Q
Qvarntorp - under Solberga - C. 46

R
Rödjan - Skarke Prästebolets skifte - C. 4

S
Sandlid under Backa - C. 33
Sjönhagen -> Skönhagen - Skarke Ledsgårdens skifte - C. 9 a
Skarke Daldockan - under Skarke Mellomgårds skifte - C. 14
Skitås/Flugås/Skrikås/Stekås/Bakås - under Backa gård - C. 35
Skogsgården + Larstorp - Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte - C. 20
Skogsle't - C. 27
Skönhagen -> Sjönhagen - Skarke Ledsgårdens skifte - C. 9 a
Smedstorpen- 3 olika Smedstorp - Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte - C. 21
Smedstorpet - Kosmos - Kristinefors - under Skarke Mellomgårds skifte - C. 12
Solbacken - under Backa gård - C. 36
Solberga gårdstorp - under Solberga - C. 42
Solberga gård & torp - C. 41
Solberga mangård - C. 41 a
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 326, Fallet - C. 29
Soldatorp, Skaraborgs Reg Nr 328, Billdal - C. 44
Sommarstuga vid Hökatorp - Skarke Ledsgårdens skifte - C. 8
Stenstorp - "Halte-Skräddarn's" - Skarke Ledsgårdens skifte - C. 9
Stentomten - Skarke Mellomgårds skifte - C. 10
Strömshagen/Löfås - Strömshagen 1 & 2 - Skarke Tomtens skifte - C. 6
Svea/(Vässtorp) - C. 40

T
Tjursten - ett klippblock - under Backa gård - C. 38
Tobakslyckan - under Backa gård - C. 28

V
Villa Enhagen - Skarke Mellomgårds skifte - C. 13
Väderkvarn - under Solberga - C. 48
Vässtorp - senare under Backa gård - C. 30