Sök gärna 'bonamn' bland rubrikerna med din egen sökfunktion!

Berättelser med foton och videor - se också rubriken ovan - Berättelser:

Video: Ljungstorspvägen - Knivaledet - Stenberget
Video: Fagerdammen - Öglunda grotta tur o retur


2017-03-30 Föredrag om Agda Österberg & Tre Bäckar + Anette Magnussons privata bilder
Urklipp från Tre Bäckar
Johan Sandblad (Bäckedalen) - mördare och möbelsnickare
Valle Lundberg i Ulfstorp - en motorcykelhistoria på liv och död
Vargar på Billingen
Kort berättelse om Ljungstorp
Kronoparken Billingen
Pastor David Holmgren i Prästgården
Emma Johanssons i Ulfstorp familjebakgrund
Livvsagan om Ferma-Thilda i Vadet & Pickagården
Familjen Jonssons i Smedjebacken familjesida
Familjen Ferms i Backen familjesida
Gunborg Ferms i Backen textilserie om Bäckedalenmordet
Theodor Ullberg förlorar fru och 2 barn - utvandrar till Amerika 1917 (Sandbäcken)
Teodor Ullbergs brev till Sandbäcken
Galleri Gunnel Gundmundsson Elf (Matildero)
Annette Magnussons i Hagen Konstnärsskap
Göran Magnussons i Hagen Konstnärsskap
Göran Magnussons i Hagen omslagsteckningar för Varnhemsbygden
Familjen Warnemarks i Ljungbacken familjesida
En tur till Öglunda utsiktstorn från Ljungstorp
Familjen Egnell (Ljungsbo)
Johan Apells i Millomgården släktsaga
Galleri Sagé (Folkskolan) - ett aktivt galleri med försäljning
Kvarvarande tavlor målade av Gertrud Manz (Folkskolan)
Gertrud Manz Rilke-svit 12 tavlor (Folkskolan)
Kvarvarande tavlor tecknade av Sara Bender  (Folkskolan)
Familjen Carl Svenssons i Ödelöten & Kleven                     - In English; Carl Svenssons family
Dokument runt Kleven under Dyngesäter
Familjen Gustafsson med 'Kroa-Gustaf' (Djäknekrogen)


ALLA PLATS- OCH HUSNAMN FÖR LJUNGSTORPSVÄGEN

Hittills (2021-02-20) färdiga objekt i bokstavsordning - hitta och klicka för att se och läsa:

A
Almesäter - Fiskaregårdsskiftet A. 93
Altorp, Soldattorp, Västgöta Reg Nr 4 A. 15
Ambjörntorp - Löterna A. 118
Annelund - Pickagårdsskiftet  A. 76
Aspelund - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A. 91 a
Avrättningsplatser - Galgbacken Valle - Larsabacken i Kåkind - Marker kring Löterna A. 121

B
Backen  A. 41
Backstuga under Ljungstorp - Storekullenskiftet A. 53
Backstuga Skarpa-Krestins/Mellbloms-Linas - Lövåsen A. 81
Banvaktsstugan - Stenberget - (Våmb) Kåkind A. 135
Berga/Hästhagen/Åkerdal - Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente - enstakad lägenhet A.95
Berglid  - under Stenhammar A. 27 a
Billing1 - Sommarstuga - Holmberg-Marie's A. 112a
Billingsdal  - Sandbacken A. 38
Billingslund  A. 36
Björkedalen  - Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 315 A. 43
Björkelund - Ödegårdsskiftet A. 86
Björkängen - Ryttaregårdsskiftet A. 78
Björns intäkt - Smedsgården A. 67 a
Björsgårdsskiftet/Gästgivargårdens skifte
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Aspelund A.91 a
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Hagalund - Kolarebacken A. 91 c
Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte - Högelid - Klemmes A. 91 b
Björsgårdsskiftet/Hospitalsgårdens skifte
Björsgårdsskiftet - Marieberg - en backstuga A. 90
Bomanslyckan - Mellomgårdsskiftet  A. 61
Boplats Överbo Smedsgården/Nolgården - Markerna kring Löterna A. 116
Borregårdsskiftet
Borregårdsskiftet - Haga - Soldattorp Västergötlands Regemente Nr 8 A. 96
Broddenstorp eller Rättarebacken  A. 23
Bronsåldersröset  A 18
Bäckedalen 2 - "Lindqvistska huset" A. 19
Bäckedalen 3 - Flinkebacken  A. 13
Bäcktorp, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 331  A. 40

C
Carlsberg - Mellomgårdsskiftet  A. 60 a
Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet  A. 60 b
Carlstorp - 'Kakes' - Kåkind A. 130

D
Djäknekrogen - Fördärfvet - Åkatorp - Markerna kring Löterna A.123
Dyngestõva under Dyngesäter A. 108


E
Enstakad lägenhet före 1803 - beskrivning
Enstakad lägenhet före 1803 - Åkerdal - Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga/- A.95
Enstakad lägenhet före 1803 - Ännebäcken - A. 101

F
Fattigstugan  A. 24
Fermagatan
Finnatorp - Ljungsbo - Sörgårdskiftet  A. 57
Fiskaregårdsskiftet
Fiskaregårdsskiftet - Gamla Granbacken A. 92 a
Fiskaregårdsskiftet - Sparrsäter A. 92 b
Flinkebacken - Bäckedalen 3  A. 13
Flinkebo - Bäckedalen 4 Ivarstorp A. 12
Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Fogdegårdsskiftet
Fogdegårdsskiftet - Fogdehagen A. 99
Fogdegårdsskiftet - Fogdetorpet A. 98
Fogdegårdsskiftet - G:a Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - A. 99 b
Fogdegårdsskiftet - Lövstad/ Lövvik A.99 a
Fogdehagen Fogdegårdsskiftet - A. 99
Fogdetorpet - Fogdegårdsskiftet A. 98
Folkskolan - Storskolan - Junkragårdsskiftet A. 89
Fransisko - Kåkind A. 127
Fridsberg, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 357 A. 45
Fördärfvet - Djäknekrogen - Åkatorp - Makerna kring Löterna A.123

G
Galgbacken Valle - Larsabacken i Kåkind  - Avrättningsplatser - Marker kring Löterna A. 121
Galleri Sagé - Junkragårdsskiftet

Gamla Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Gamla Granbackenhuset (flyttas till nya Granbacken) - under Uppsala A. 16
Gamla Granbacken (innan Uppsalahuset flyttades till nya Granbacken) - Fiskaregårdsskiftet A. 92 a
Gamla Missionshuset - Smedsgårdsskiftet A. 68
Gruvesäters Klev - Gustafsberg - Lina-stugan A. 110
Gruvesäters skifte
Gruvesäters skifte - Billing1 - Holmberg Marie's
Gruvesäters skifte - Grönelid A.111
Gruvesäters skifte - Kilahem - Öjebacka A. 112c
Gruvesäters skifte - Stentomten A. 112b
Gränsen mellan Valle och Kåkinds härader
Grönelid A.111 - Gruvesäters skifte A.111
Gubbalyckan - Torpet Nolingsberg A.107
Gustafsberg - Lina-stugan - Gruvesäters Klev A. 110

H
Haga - Soldattorp Nr 8 Västergötlands Regemente - Borregårdsskiftet A. 96
Hagalund - Kolarebacken - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A. 91 c
Hagen - Hammarskvarnsskiftet A. 97
Hagen eller Rosenboms intäkt A. 46 a
Hammarskvarnsskiftet
Hammarskvarnsskiftet - Hagen A. 97
Hjälmsängen - Markerna Kring Löterna A. 120
Holmberg-Marie's - Billing1 - Sommarstuga A. 112a
Hålltorp - Inhysesstugor/Backstugor/Tor A. 6 - 7
Hålltorp Lilla - Lilla Hålltorps torp  A. 6 a
Hålltorp Lilla  - Hålltorp A. 6
Hålltorp Stora  A. 7
Hålltorps kvarn - under Hålltorp A. 10
Hålltorpsvägen
Hästhagen/Berga/Åkerdal - Soldattorp Västergötlands regemente Nr 7 - enstakad lägenhet A.95
Högelid - Klemmes - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A.91 b
Höjen - Sörgårdsskiftet A. 59

I
Ivarstorp A. 11
Inga ve' le't  - Markerna kring Löterna A. 114

J
Jonasa-Lycka A. 22
Jordkulan -backstuga "Liris jordkula" - "Slotts Kerstins intaga" * A. 46
Junkragårdsskiftet
Junkragårdsskiftet - Galleri Sagé A. 89
Junkragårdsskiftet - Gertrud Manz - målningar - kvarvarande tavlor
Junkragårdsskiftet - Gertrud Manz Rilke-svit
Junkragårdsskiftet - Sara Bender - kvarvarande tavlor
Junkragårdsskiftet - Småskolan A. 88
Junkragårdsskiftet - Storskolan - Folkskolan A. 89


K
Kakes - Carlstorp - Kåkind A. 130
Karlsberg - Mellomgårdsskiftet A. 60 a
Karlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
Karlstorp - 'Kakes' - Kåkind A. 130
Karlsro A. 42
Kirkstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet  A.72
Klemmes - Högelid - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte  A.91 b
Kleven under Dyngesäter A. 106
Kleven under Gruvesäter A. 110a
Klefven under Löten -Strömstugan - A. 104
Kleverna under Svarvarebacken, Löten, Dyngesäter och Gruvesäter
Kleven under Svararebacken - Klevens såg - A. 103
Klevens såg - under Svaravarebacken - A. 103
Klorisa-Kajsas - Sörgårdsskiftet A. 56
Knektänga på Löta Tå A. 113
Knivaledet A. 1
Kolarebacken - Hagalund - Björgårdsskiftet/Gästgivaregårdens skifte A.91 c
Kolerakyrkogården A. 17
Krogstorp - Kåkind A.128
Kyrkenstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet A. 72
Kyrkstorp - Matildero - Nohlgårdsskiftet A. 72
Kåkindsgränsen mot Valle härad
Källebacken A. 65
Källehagshemmanet / Carlsberg N.o 2 - Riddarhagen - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
KällängenA 3
Kämpenstorp A. 21

L
Larsabacken i Kåkind  - Galgbacken Valle - Avrättningsplatser - Marker kring Löterna A. 121
Lilla Hålltorp - Hålltorp A. 6
Lilla Slottet A. 47
Lina-stugan - Gustafsberg - Gruvesäters Klev
Lindqvistska huset - Bäckedalen 2 A. 19
Lindstorp - Smedsgårdsskiftet A. 66
Liris jordkula - "Slotts Kerstins intaga" - Jordkulan backstuga A. 46
Litegrann - Toltan - Kåkind A.129
Ljungan - Sörgårdsskiftet A. 58 b
Ljungbacken och "Klorisa-Kajsas" - Sörgårdsskiftet A. 56
Ljungsbo - Finnatorp - Sörgårdsskiftet A. 57
Ljungstorps anhalt - Storekullenskiftet A. 55
Ljungstorps Bygdegård - Storekullenskiftet A. 54
Ljungstorps gård - Storekullenskiftet A. 52
Ljungstorpsvägen A. Knivaledet - Stenberget Vägens historia
Lundbergs tapp - Ulfstorp A. 35
Lundstorp - Nohlgårdsskiftet A. 71 a
Löta Tå med Knektänga A. 113
Löta Tå med Lötens kvarn A. 115
Löten - Löterna A. 117
Lötens kvarn på Lötens Tå - Markerna kring Löterna  A. 115
Löterna - Ambjörntorp A. 118
Löterna - Löten A. 117
Lövberga A. 50
Lövstad/ Lövvik - Fogdegårdsskiftet - a.99 a
Lövtorpet A. 51
Lövvik/Lövstad - Fogdegårdsskiftet - A. 99 a
Lövåsen - Ryttaregårdsskiftet A. 82 a
Lövåsen - Skarpa-Krestins - Ryttaregårdsskiftet A. 81

M
Marieberg - en backstuga - Björsgårdsskiftet - Hospitalsgården A. 90
Mariedal - Kåkind A. 131
Markerna kring Löterna
Matildero - Kyrkstorp - Nohlgårdsskiftet A. 72
Matildero Nr 2 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 73
Matildero Nr 3 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 74
Matildero Nr 4 - sommarstuga - Nohlgårdsskiftet A. 75
Mellomgårdsskiftet
Mellomgårdsskiftet - Bomanslyckan A. 61
Mellomgårdsskiftet - Carlsberg A. 60 a
Mellomgårdsskiftet - Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet / Riddarhagen A. 60 b
Mellomgårdsskiftet - Melltorp A. 62
Mellomgårdsskiftet - Millomgården A. 63
Mellomgårdsskiftet - Äldre Missionshuset A. 64
Melltorp - Mellomgårdsskiftet A. 62
Missionshuset Gamla - Smedsgårdsskiftet A. 68

N
Nohlgårdsskiftet
Nohlgårdsskiftet - Lundstorp A. 71 a
Nohlgårdsskiftet - Matildero - Kyrkstorp A. 72
Nohlgårdsskiftet - Skarpenstorp A. 71
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 2 - sommarstuga A. 73
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 3 - sommarstuga A. 74
Nohlgårdsskiftet - Matildero Nr 4 - sommarstuga A. 75
Nohlgårdsskiftet - Trollehöjd - Nohtorp A. 70
Nohltorp - Villa Ramunda - Trollehöjd A.70
Nolingsberg - Gubbalyckan A. 107
Nybygget - Sörgårdsskiftet A. 58 a
Nya Rättarebacken A. 48

P
Pickabacken - granne till Redsvenstorp A . 8 a
Pickagårdsskiftet
Pickagårdsskiftet - Annelund A.76
Prästatorp - Kåkinds härad A. 126

R
Ramlaklev - Ramunda klef - A. 102
Ramundaklev - Ramlaklev - A. 102
Redsvenstorp - ett Pipare Boställe A. 8
Riddarhagen/ Carlsberg N.o 2/ Källehagshemmanet - Mellomgårdsskiftet A. 60 b
Rosenboms intäkt eller Hagen A. 46 a
Rosenhill A. 25
Rosenlund A. 34
Rosenlund - Ödegårdsskiftet A. 87
Ryttaregårdsskiftet
Ryttaregårdsskiftet - Björkängen A. 78
Ryttaregårdsskiftet - Lövåsen A. 82
Ryttaregårdsskiftet - Ryttarehagen A. 83
Ryttaregårdsskiftet - Sandbäckens Missionshus A. 77
Ryttaregårdsskiftet - Backstuga Skarpa-Krestins/Mellbloms-Linas - Lövåsen A. 81
Ryttaregårdsskiftet - Ängen A. 80
Ryttarehagen A. 83
Rättarebacken Nya A. 48
Rättarebacken - Broddenstorp A. 23
Röset - ett nyhemman på Kleven under Dyngesäter A. 105

S
Sandbacken - Billingsdal A. 38
Sandbäcken - Ryttaregårdsskiftet A. 79
Sandbäckens missionshus A. 77 - Ryttaregårdsskiftet
Sandtaget - Bäckedalen 1 A. 20
Sandåsen - Sandbacken A. 39
Simmesgårdsskiftet
Simmesgårdsskiftet - Almesäter A. 93
Skarpa-Krestins - Lövåsen - Ryttaregårdsskiftet A. 81
Skarpenstorp - Nohlgårdsskiftet A. 71
Skarsjöliden/Åsabacken - Kåkind A. 134
Skogen - Gamla Fogdetorpet 2/3-delar - Fogdegårdsskiftet - A. 99 b
Skygget - under Sten A. 32
Sköntorp - Vibonätt A. 26
Slotts Kerstins intaga - Liris Jordkula - Jordkulan backstuga A. 46
Slottet A. 49
Smedjebacken A. 37
Smedsgårdsskiftet
Smedsgårdsskiftet - Björns intäkt A. 67 a
Smedsgårdsskiftet - Gamla Missionshuset A. 68
Smedsgårdsksiftet - Källebacken A. 65
Smedsgårdsskiftet - Lindstorp A. 66
Smedsgårdsskiftet - Soldattorp Nr 6 Västergötlands regemente A. 69
Smedsgårdsskiftet - Stenåsen A. 67 b
Smedsgårdsskiftet - Ängro sommarbostad A. 67 c
Småskolan - Junkragårdsskiftet A. 88
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 315 - Björkedalen A. 43
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 330 - Strängstorpet A. 44
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 331 - Bäcktorp A. 40
Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 357 - Fridsberg A. 45
Soldattorp Nr 5 - Västergötlands regemente - Stenslund A. 29
Soldattorp Nr 6 - Västergötlands regemente - Smedsgårdsskiftet A. 69
Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga/Åkerdal - enstakad lägenhet A.95
Soldattorp Nr 8 Västergötlands Regemente - Borregårdsskiftet - Haga A. 96
Solhem - Kåkind A. 133
Sommarstuga efter Ödegårdstorpet - Ödegårdsskiftet A. 85
Sommarstuga - Billing 1 - Holmbergs Marie's A. 112a​​​​​​​
Sparrsäter - Fiskaregårdsskiftet A. 92 b
Späckatorp A 5
Sten A. 31
Stenberget - (Våmb) Kåkind A. 136​​​​​​​
Stenhammar A. 30
Stensbro - under Stenhammar A. 28
Stenslund - soldattorp Nr 5 A. 29
Stentomten A. 112b - Gruvesäters skifte​​​​​​​
Stenåsen - Smedsgårdsskiftet A. 67 b
Stora Hålltorp A. 7
Storekullenskiftet
Storekullenskiftet - Ljungstorps anhalt A. 55
Storekullenskiftet - Ljungstorps Bygdegård A. 54
Storekullenskiftet - Ljungstorps gård A. 52
Storekullenskiftet - Backstuga under Ljungstorp A. 53
Storskolan - Folkskolan - Junkragårdsskiftet A. 89
Strängstorpet, Soldattorp, Skaraborgs Reg Nr 330 A. 44
Strömstugan - Klefven under Löten - A. 104
​​​​​​​Svarvarebacken A. 122​​​​​​​
Sörgårdsskiftet
Sörgårdsskiftet - Höjen A. 59
Sörgårdsskiftet Ljungan A. 58 b
Sörgårdsskiftet Ljungbacken och "Klorisa-Kajsas" A. 56
Sörgårdsskiftet Ljungsbo - Finnatorp A. 57
Sörgårdsskiftet Nybygget A. 58 a

T
​​​​​​​Toltan - Litegrann - Kåkind A. 129​​​​​​​
Tre Bäckar A 9
Trollehöjd - Nohltorp - Villa Ramunda A. 70
Trädgårdsskiftet
Trädgårdskiftet - Trägår's hage/Trägår's le´med Backstuga
Trägår's hage/Trä'gårs lé med Backstuga

U
Ulfsgården/Ulfstorp - Ulfsgårdsskiftet A. 94
Ulfsgårdsskiftet
Ulfsgårdsskiftet - Ulfstorp/Ulfsgården 1 - A. 94
Ulfstorp och "Lundbergs tapp" A. 35
Uppsala A. 14

V
Vadet A. 27
Varggropar nära Sten A. 33
Vibonätt - Sköntorp A. 26
Villa Ramunda - Nohltorp - Trollehöjd A. 70

Å
Åkerdal -Soldattorp Nr 7 Västergötlands regemente  - Hästhagen/Berga - enstakad lägenhet A.95
Åsabacken/Skarsjöliden - Kåkind  A. 134​​​​​​​


Ä
Äldre Missionshuset - Mellomgårdsskiftet A. 64
Ängarås - ett kompanichefsboställe A. 2
Ängarås 3:3 A 4
Ängen - Ryttaregårdsskiftet A. 80
Ängsro sommarbostad - Smedsgårdsskiftet A. 67 c
Ännebäcken - Enstakad lägenhet - A. 101


Ö
Ödegårdsskiftet
Ödegårdsskiftet - Björkelund A. 86
Ödegårdsskiftet - Rosenlund A. 87
Ödegårdsskiftet - Sommarstuga efter Ödegårdstorpet A. 85
Ödesgårdsskiftet - Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas A. 84
Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas - Ödergårdsskiftet A. 84
Ödelöten - Markena kring Löterna A. 119​​​​​​​