Personsida A - Ö av några intressanta öden

OBS! Sidan under uppbyggnad!

Enskilda personer anges. Familj bygger i första hand på mannens namn i den äldsta släktgrenen som bebor stället , efterkommande söner kan också finnas med, liksom ett antal enskilda kvinnor.

Sök namn och uppgifter genom att KLICKA PÅ NAMNET ur namnlistan nedan!
Återgå till Namnregistret här nedan genom klicka på 'back-knappen' på din browser!


Du hittar en kort beskrivning av person/familj - vilken huvudsida de har på www.ljungstorpshistoria.se samt var du kan hitta dem i övrigt på våra olika hemsidor. Klickbara hänvisningar!

NAMN                                                                                    HUVUDSIDA                  ANNAN SIDA


Andersson Lars, 1799-10-09  - Arrendator                            A. 8 Redsvenstorp           A. 26 Sköntorp
Andersdotter Maria, 1807-03-01 - Hustru 2 ggr                     A. 8 Redsvenstorp   A. 26 Sköntorp  A. 6-7 Valltorp
Berg Gustaf Linus,1864-03-23 - Mjölnare                              A. 10 Hålltorps Kvarn      A. 11 Ivarstorp
Cohl David, född 1732 - Hovrätts- & likvidationskom.            A. 6 Lilla Hålltorp             A. 7 Stora Hålltorp
Dahlberg Karl Johan, 1859-04-15                                          A. 14 Uppsala                  A. 50 Lövberga
Ferm Sven, 18161107, Soldat/gårdsägare                             A. 27 Vadet.   A. 43 Björkedalen, Soldattorp Nr 315
Flach Carl, 1818-02-16 - Fanjunkare/indeln.havare               A. 8 Redsvenstorp
Gustafsson August, 1851-02-21 - Mjölnare/Handlare            A.10 Hålltorps Kvarn       www.saj-banan.se
Gustafsson Jan Otto, 1875-06-08 - Mjölnare                         A. 8 a Pickabacken
Hellstadius Bengt, född 1737  - Kamrer/Fängelsekund          A. 5 Späckatorp
Hofling Josef, 1899-12-16 - Hemmansägare                          A. 2 Ängarås
Holmgren David - Kyrkoherde/Riksdagsman                         A. 6 Lilla Hålltorp             www.varnhemshistoria.se
Johansson Johannes, 1817-11-22  - Smed                            A.1 Knivaledet; A. 66 Lindstorp; A. 69 Soldatt. Nr 6
Johansson Knut, 1917-09-29 - Hemmansägare/Smed          A. 8 Redsvenstorp
Johansson Matilda, 1861-01-27 - Linnesömmerska               A. 1 Knivaledet             www.varnhemshistoria.se
Jonsdotter Anna Maria,1823-01-25 - Hustru/husfru               A. 11 Ivarstorp
Jonsson August Johan,1854-08-12  -  Hemmansägare         A. 11 Ivarstorp   
Jonsson Bengt, 1931-01-18   - Textilarbetare                         A. 11 Ivarstorp               A.9 Tre Bäckar
Jonsson Gustaf, 1874-06-09 - Hemmansägare                      A. 2 Ängarås
Jonsson Maria Elisabeth, 1877-09-14 - Piga/Fattigv.bitr.       A. 8 Redsvenstorp; A. 6 L. Hålltorp, A. 57 Ljungsbo
Jonsson Olof, född 1743 - Hemmansägare                            A. 7 Stora Hålltorp
Jonsson Oscar Ferdinand, 1890-05-20  - Hemmansägare    A. 11 Ivarstorp
Jonsson Petter,1761-02-14 - Hemmansägare                        A. 14 Uppsala               A. 11 Ivarstorp
Kullberg Anders, född 1722 - Mantalsskrivare                        A. 11 Ivarstorp
Kullberg Nils,1724-07-11 - Präst                                             A. 5 Späckatorp
Lindström Gunnar, 1897-10-05 - Konstnär                             A. 9 Tre Bäckar
Månsson Jonas, 1720-07-24 - Lagman                                  A. 14 Uppsala
Palm Magnus Gabriel, född 1665 - Assessor                         A. 5 Späckatorp             C. 21 Solberga
Persson Kerstin,1925-05-16 - Textilkonstnär                          A. 9 Tre Bäckar
Pettersson Anders, 1804-01-30 - Storgårdsägare                  A. 6 Lilla Hålltorp           (Ägare till många gårdar!)
Pettersson Arvid, 1870-02-12 - Godsägare                            A. 6 Hålltorp                  (Ägare till många gårdar!)
Pettersson Karl J., 1854-04-23 - Hemmansäg/nämndeman   A. 8 Redsvenstorp        www.varnhemshistoria.se
Pettersson Pehr August, 1837-09-21 - Storgårdsägare          A. 6 Hålltorp                  (Ägare till många gårdar!)
Stadig Carl, född 1742 - F. d Soldat/Kyrkvaktare                    A. 8 a Pickabacken
Thunman Olof, 1879 - 02 -11 - Konstnär/Diktare                    A. 2 Ängarås
Udd Charlotta, 1753-04-03 - Gårdsägare/Fängelskundsfru    A. 5 Späckatorp
Wettergren Stina, 1739-04-03 - Hemmansägare/Adelsdam   A. 7 Stora Hålltorp         www.varnhemshistoria.se
Åberg Petter, född 1735 - Hofslagaremästare                         A. 11 Ivarstorp
Österberg Agda, 1891-10-28 - Textilkonstnär/Företagare       A. 9 Tre Bäckar

Namn/Familj

Vem är detta?

Huvudsida

Andra sidor

Andersson Lars,
1799-10-09

Militiegårdsarrendator


Anders Gabrielsson född i Wåmb 1770 - dör 1831. Enkan Ingrid Andersson född på platsen 1768 den 24/6 - svärmor till dotterns make Lars som flyttar in 1822.

Mågen/maken Lars Andersson född i Warnhem 1799 den 9/10 - flyttar in 1822 med fam. från Broddetorp.

Hustrun Maria Anders- dotter född i Warnhem 1807 den 1/3 (dotter till Anders och Ingrid Gabrielsson)A. 8 Redsvenstorp
 

Ett hemman med boen- de från samma familje- krets i över 100 år.

Brukarformen var ett arrende från Kronan som disponerade går- den.

Lars med familj blir den siste arrendatorn före indragningen till Kronan som fanjunkarbostad 1830.

Innan dess var det ett utarrenderat Pipare Bo- ställe med Boställesin- nehavaren (grundäga- ren) på S. Hålltorp. Den siste Olof Jonson, död 1830, strax innan han undertecknade under- laget.

 

A. 26 Sköntorp

Lars med familj, hustru Maria och barnen blir ni "inhyses" fr o m 1832 i torpet på marken nära soldatboställena i Ljungstorp - kallat Sköntorp. Lars dör här 1844. (Vid nuvarande Vibonätt)

Svärmor Ingrid Andersson född 1768 - tidigare arrendefru på gården - dör nu här 1839, 71 år gammal - del i en kedja med över 100 år av släkt- skapsförhållanden i rakt nedstigande led tillbaka vad gäller relationerna till Redsvenstorp!

Andersdotter Maria, 1807-03-01

- Hustru 2 ggr
 

Anders Gabrielsson, arrendator Redsvens- torp, född i Wåmb 1770 - dör 1831. Änkan Ingrid Andersson född på platsen 1768 den 24/6 - blir svärmor till Lars Andersson som flyttar in 1822.

Mågen/äkta maken Lars Andersson född i Warnhem 1799 den 9/10 - flyttar in 1822 med fam. från Broddetorp. Hustru är nu Maria Andersdotter född i Warnhem 1807 den 1/3 (dotter till Anders och Ingrid Gabrielsson). Familjen har nu brukat gården Redsvenstorp inom släkten i nästan 100 år!


När Maria flyttar ut från Redsvenstorps torp, Sköntorp, så står det att hon flyttar till Valltorp i samband med vigsel.

Hon gifter sig med inhyses        Jonas Magnusson född 1803 - uttog lysning 1848 den 7/7 och tog hit sin maka med barn 1848.

De får här två gemen- samma söner August född 1848 och Johan Alfred född 1853.

Jonas dör 1858 och Maria blir änka en 2:a gång - flyttar ihop med en anna änka i Valltorp.A. 8 Redsvenstorp
 

Ett hemman med boen- de från samma familje- krets i över 100 år.

Brukarformen var ett arrende från Kronan som disponerade går- den.

Lars med familj blir den siste arrendatorn före indragningen till Kronan som fanjunkarbostad 1830.

Innan dess var det ett utarrenderat Pipare Bo- ställe med Boställesin- nehavaren (grundäga- ren) på S. Hålltorp. Den siste Olof Jonson, död 1830, strax innan han undertecknade under- laget.

 

A. 26 Sköntorp

Lars med familj, hustru Maria och barnen blir ni "inhyses" fr o m 1832 i torpet på marken nära soldatboställena i Ljungstorp - kallat Sköntorp. Lars dör här 1844. (Vid nuvarande Vibonätt)

Svärmor Ingrid Andersson född 1768 - tidigare arrendefru på gården - dör nu här 1839, 71 år gammal - del i en kedja med över 100 år av släkt- skapsförhållanden i rakt nedstigande led tillbaka vad gäller relationerna till Redsvenstorp!

A. 6 - 7 Valltorp

Hålltorps inhyses på Valltorp änkeman Jonas Magnusson född i Forshem 1803 den 6/3 - flyttar in 1845 från Svarvarebacken med 4 barn.

Han gifter sig med Maria 1848 och han dör 1858.


Maria tar då till sig en inhyses änka och bor med sina två minderåriga barn kvar på Valltorp.

Inhyses änkan på Valltorp ihop med Maria, Ingrid Svens- dotter född i Warnhem 1804 den 3/10 - flyttar ut till Fattighuset 1867 - dör 1869

Enkan   Maria Anders- dotter, född 1807, flyttar med en av sönerna till Stensbro 1869.

A. 28 Stensbro

Stens Bro en namnform runt 1800. Även om huset låg utom gården Stens ägor, så låg den ju nära den träbro som korsade bäcken just vid Stens ägor. Ibland också bara kallad "vid Brona".

Hit kommer alltså den befriade änkan Maria Andersdotter, f. 1807 den 1/3 i Warnhem - in 1872, med son Johan Alfred Jonsson, f. Warnhem 1853 den 4/1, ut till Forshem 1872.

Maria dör här nu ensam 1883 och som den sista att bo här. Troligen rivs huset en bit in på 1900-talet.

Berg Gustaf Linus,
1864-03-23

- Mjölnare
 

Gustaf Linus föds av föräldrarna Gustaf Adolf Berg och Cajsa Johans- dotter i Hallaqvarn, Marum 1864.

Gustaf Linus bor med sina föräldrar, syskon och farfar & farmor på kvarnen där de varit mjölnare i generatio- ner. 

Hans far dör redan 1877 och modern med barnen lämnar kvarnen för att gifta om sig med mjölnaren Wilhemlm Håkansson, Horshaga quarn i Brasstorps Rote året därpå.

Gustaf lämnar för Gerum 1882, då 18 år gammal.


Hustrun      Emma Charlotta Svantes- dotter, född i N. Lundby 1860 den 18/6 - dör på Hålltorps kvarn 1931


A. 10 Hålltorps Kvarn

Från den 14 mars 1891 blev Gustaf Linus Berg från Marum arrendator för ett år, vilket förlängdes i en femårsperiod till 14 mars 1897. Arrendet förlängdes igen till 1898.

Arrendet var då per år 1:a året 100 kronor och andra och följande år 200 kr och betalades för 1892 den 1 februari 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 - 1901. 1903 var arrendet 300 kronor till 1908. 1909 till 1923 var det 250 kronor.

Avträdessyn gjordes 1931 - då avträdde Gustaf Linus Berg kvar- nen och flyttade till dot- tern i Ivarstorp.


A. 11 Ivarstorp
 

Mjölnare  Gustaf Linus Berg, född 1864 - blir änkling 22/6 1931 -  flyttar då till dotterns Ifvarstorp 1931 - dör där 1946.

Hustrun      Emma Ch. Svantesdotter, född i N. Lundby 1860 den 18/6 - dör 1931

Dottern    Anna Katarina, född 1897 - flyttar ut - gift med ägaren till Ifvarstorp 1924

Cohl David,
född 1732

- Hovrätts- och likvidat. kommissarie

David Cohl avled 1772 40 år gammal.

Hovrättskommissarie/
tingsrättsnotarien/likvidationskommisarien David Cohl och hans familj:

Gift  med
Elisabet Billgren, född 9/2 1729 på St Hålltorp, död i lungsot 15/3 1792 i Kestad socken.
Barn:
Johanna Magdalena, f ?/10 1754 samt Margareta (Greta) Cohl, född 6/10 1756, St Hålltorp.
 

A. 6 Lilla Hålltorp

På 1750-60-talet hade David Cohl, tingsrätts- notarie och huvuddelägare i Stora Hålltorp, också köpt hälften av Lilla Hålltorp. Lilla Hålltorp ägdes alltså nu på 1750-talet av David Cohl och Jacob Johansson.

Jacob Johansson avled kort därefter,1762/63, och bouppteckningen hade inte skett i laga tid och man hade redan gått i författning att sälja gården. Arvingarna ville att man skulle uppge kvarlåten- skapen, men David Cohl, tingsrättsnotarie och delägare i Lilla Hålltorp meddelade att käranden fått ut sitt arv både i löst och fast.
Delen i gården hade sålts till Anders Gudmundsson - en svåger till David Kohl!

A. 7 Stora Hålltorp

På 1750-talet ägdes Stora Hålltorp bl a av tingsnotarie David Cohl och nämndemannen Jonas Andersson.

På tinget den 10 maj 1757 anmälde Cohl att folk anlade "stråkvägar" i gårdens ängar och begärde rättens förbud. Han ansåg att man rev ner gärdesgårdar, "gap" och grindar. Detta skedde särskilt i Stora Nyhagen, Ladu- gårdshagen, Mellom- ängen, Redsvensäng- en och Stråkgärdet mellan Hospitalskvarna och Hålltorp.

Dahlberg Karl Johan, 1859-04-15

f.d. soldat/gårdsägare

Mannens moder Brita Maria Tjäder, född i Broddetorp 1818 den 9/11 - flyttar in den 24/10 1890 på Upsala.

Hon är Soldaten Johan TjäderLövbergas fru - Karl Johan är alltså en soldatson till soldat Johan Tjäder, Lövberga.

A. 14 Uppsala

Nu står P A Pettersson på Hålltorp som ägare. Statarfamiljen bor kvar till 1890, efter Gustafs död 1882, och därefter arrenderas Upsala ut till Kronans soldat vid Wadsbo Compani Nr 118.

Arrendator     Karl Johan Dahlberg, sol- dat vid Wadsbo Compani 118, f. i Warnhem 1859  15/4, gift 2/5 1890, då han flyttar in på Upsala som arrendator.

Sterbhusdelägarna Arvid Pettersson på Hålltorp, Johan Pettersson och fru A. Elisabeth Göthberg. säljer Upsala till arrendatorn Karl Johan Dahlberg troligen år 1922, vid Arvids tillträde som ensam ägare av Hålltorp efter dödsboet.
 

A. 50 Lövberga

Här föddes Karl Johan 1859.

1860 flyttar familjen som inhyses under Stora och Lilla Hålltorp.

f.d. soldaten Johan Tjäder, född i Göthened 1807 den 30/11 - flyttar in med familjen från Kjerrtorp N. Lundby.

Hustrun Brita Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1818 9/11.

Dotter Maria Charlotta, f. i Varnhem 1851  13/4
Son August född i Varnhem 1853  21/10
Son Fredrik, född i Varnhem 1839 13/7 - trumslagare
Son Carl Johan, född i Varnhem 1859 den 15/4

Ferm Sven, 
18161107

Soldat 1854 - 1875, gårdsägare   

Korporal Sven Ferm,
gift, antagen den 18 maj 1838. Erhållit transport från Nr 331, 13 januari 1854, tidi-gare Sven Andersson
                          Befordrad;  
Korpral 19/10 1850
                              Distinktions Korpral den 22 juni 1863
                                  Svärds Medaljör den 28 septemberg 1869; Tjent utmärkt väl.
                          Erhållit afsked Generalmönstringen 21 juni 1875 med anmälan till underhåll genast - död 18940109

A. 27 Vadet
 

Den 5/11 1877 flyttade den f.d. korpralen Sven Andersson Ferm in som ägare för lägenheten Vadet med familj.

Han har gett namnet Fermagatan åt fägatan upp till Sörbillingen förbi Stenslund och Sten och som levt vidare in i och befästs i modern tid. längst ner på fägatan fanns Fermabron.

Vadet var då fortfarande ett torp på ofri grund under Pickagården - kanske en förpantning som då kunde ägas av Ferm helt enligt husförhörslängden.

Läs mer om hans dotters öde:
Ferma-Tilda

Flach Carl, 
1818-02-16

 

- Fanjunkare/ Indelningshafvare


Fanjunkare Carl Samuel Philip Flach längst till höger på bild.

Fanjunkaren Carl Flack född i Sandhem 1818 16/2 - flyttar in 1850 från Kyrkebo med familj. Hustrun Stina Lisa Olofsdotter född i Habo 1820 2/9.

Carl den adliga släkten; Född 1818 i Nykyrka, Skaraborgs län och dör 1904.

Fanjunkare vid Skaraborgs regem.; Svärdsman; äger och bebor Karlsberg i Västergötland (Tida- holm).

Fader Hans Philip Flack, brukspatron och moder Matilda Oijens.A. 8 Redsvenstorp
 

Var tidigare ett Pipare Boställe 1775 - 1830  senare Fanjunkare- boställe 1830 - 1875.

Möjligen var det också ett Pukare Boställe in- nan dess, dvs boställe för soldat med uppgift att föra puka till häst under åren då man inte hade Pipare i tjänst mellan 1722 - 1775. Det har i alla fall under mycket lång tid varit i kronans tjänst och var ett enstakat hemman inom Kronoparken och under ännu längre tid före Kronoparkens historia, med möjlig funktion som ett bo- ställe för en "Rid-Sven" under någon period i mitten på 1600-talet.

Gustafsson August, 1851-02-21 

- Mjölnare/Handlande

 
Mjölnaren August Gustafsson, född i Lerdala 1851 flyttar in till socknen från Vinköl 1873 med sin hustru Mathilda Sofia Sandgren, född 1850 i Marum. 1873 föds dottern Gerda Maria och de tar samma år över Hammars kvarn som ägare. Sonen Karl Konrad föds på Ham- mars kvarn 1877.

1882 flyttar familjen till Hålltorps kvarn som arrendatorer och här föds dottern Ellen Viktoria samma år.

A. 10 Hålltorps Kvarn
 

1882 flyttar familjen till Hålltorps kvarn som arrendatorer och här föds dottern Ellen Viktoria samma år. De lämnar Hålltorps kvarn 1891 och flyttar till Klosterdal med familjen, där han står som ägare.

Han bedriver handel både i Klosterdahl, Björsgården och Nydal.

Gustafsson Jan Otto, 1875-06-08- Mjölnare

Otto föddes av en mjölnare och arrendator vid Habo Prestegårds Qvarn;

Gustaf Jansson född 1840 den 2/2 och hans hustru Anna Andersdotter, född 1837, den 24/3.

A. 8 a Pickabacken

Pickabacken tycks förlora sin självständig- het efter mitten på 1800 -talet som boende och det tycks bara som om markerna brukas.

Vid försäljningen av Pickabacken 1920 hette brukaren/ inne- havaren Otto Gustafs- son.

Bille kvarn:
1916 såldes fastigheten med kvarn av Domän- verket till dess arrendator Otto Gus- tafsson som drev den med 2 par stenar. Sista förmalningen skedde 1 november 1942, då fstigheten sålts till en man Karlsson från Edsvära, vilken sedan rev kvarnen. 1945 uppförde bröderna Rask ett spinneri på platsen.

Hellstadius Bengt,
född 1737


 

- Kamrer


* Född 13/5 1737 i Lyrestad
+ Död  26/2 1806 i Leksberg


Gift med Charlotta Udd (f. 3/4 1753 i Göthene - d. 1/9 1824 i Ryd), gift 30 mars 1775 i Stenum.

Bengt Johan var bror med Anders (1733-1793). Dessa gifte sig med var sin syster: Lotta/Charlotta Udd och Chatarina/Cajsa Udd och blev på så sätt även svågrar. Systrarna blev på motsvarande sätt svägerskor.


Kamreren Bengt Hellstadius flyttar in hela sin familj på Späckatorp 1787 och skriver först också sina medföljande drängar och pigor där,  men tre av fem av dem flyttar från Späckatorp just samma år, 1789. Bara drängarna Bengt och Pavi tycks bli kvar något år.

Karmrerns hustru Lotta Udd skrivs därefter ensam för gården de flesta av de här efterföljande åren.

 
Bengt Hellstadius dog 1806 i Leksbergs fängelse.

Bengt Johan Hellstadius satt i fängelse i Mariestad på grund av en skuld. Han dog i fängelse och hade inte levt ett bra liv med sin hustru och han tyckte att han ofta hade anledning att anklaga människor. Han var bråkig och oordnad.

 

A. 5 Späckatorp

Kamrersfrustyrd gård 1787 -1815 - med en kamrersman i fängelse!
 

När ägaränkan till Späckatorp Pastorskan Lovisa Kullberg dör på Prestgården 1787 leder detta till en del förändringar i ägadent av gården Späckatorp.

Kamreren Bengt Johan Hellstadius med familj tar över Späckatorp.

Hustrun till Bengt Hellstadius Charlotta Udd, född 1747, är överst skriven på gården med sin dotter, Beata Hellstadius från 1792 fram till 1800.

Charlotta (Lotta) var dotter till corpralen/ konetten vid Västgöta Cavalleri Carl Udd på Östtomten i Stenum och hans maka Margareta Christina Tallberg (av adelssläkt).

Hofling Josef,
1899-12-16

- Hemmansägare

1947 flyttade familjen Josef och Märta Hofling in som arrendatorer på Ängarås i mangårds-byggnaden, tillsam- mans med sonen Lennart.


Samtidigt flyttade dåvarande ägaren Gustaf Jonsson och hans hustru Hilda Evnigunda ut till förvaltarbostaden på gårdstunet, han då 74 år gammal. De hade ägt Ängarås sedan 1938 och arrenderat det sedan 1901.

 

A. 2 Ängarås

Hoflings kom sedan att köpa Ängarås 1954, som sedan dess varit i familjens ägo. Gården övertogs av yngste sonen Lennart och sedan 1994 av hans brorson Bengt Hofling med makan Lilian.

Holmgren David
1846-05-29
- Kyrkoherde

David Holmgren (i riksdagen kallad Holmgren i Varnhem, senare Holmgren i Sörby), född 29 maj 1846 i Gökhems socken, död 10 april 1916 i Minneapolis i Minnesota (USA), var en svensk kyrko-herde, tidningsman och politiker (liberal).

David Holmgren, som kom från en prästfamilj, präst-vigdes själv 1870 och var 1879–1902 kyrkoherde i Varn-hems församling. Han avsattes från sin tjänst 1902 efter en långvarig strid med biskop och dom-kapitel angående användningen av de ekonomiska medel som församlingen disponerade till underhåll av det De la Gardieska grav-koret i kyrkan. Han dömdes också till två månaders fängelse för bland annat för-skingring och miss-firmelse.

Samtidigt behöll David Holmgren stöd från stora delar av bygdens invånare, och han valdes också in i riksdagens andra kammare 1897 för Skånings, Vilske och Valle domsagas val-krets. Även under sin riksdagsmannatid fortsatte han att förgäves driva process för sin sak i olika instanser, en verksamhet som slut-ligen ledde till utmätning och kon-kurs.

Han behöll sitt riksdagsmandat till den 24 februari 1906, då han genom beslut av Högsta domstolen förklarades för icke valbar och alltså be-rövades mandatet.

Gårdshuset på Hålltorp Gårdshuset på Hålltorp

A. 6 Lilla Hålltorp


Holmgren 1902: "Man har sålt och bortfört för en spottstyver nästan allt mitt bohag. Det återstående är utmätt och kommer att säljas inom åtta dagar. Min hustru och mina tvänen små barn jämte tvänne kattor återstå nu af mIn egendom. På den prästgård han nu tvingas lämna har han satsat 40 000 kronor".

Holmgren hyr nu för sin familj och sig en bostad i Stockholm. Själv är han skriven i Varnhem, för att kunna vara riks-dagsman för valkretsen. Han hyr ett rum i Hålltorp hos den vänfaste förre kyrkvärden August Pettersson.

När den slutliga domen kommer 1905 lämande han landet som emmigrant till Amerika, dit hans familj också kom, men som helt kom att bryta med honom innan han så tragiskt gick bort. Hans grav är i Hanska, en liten ort sydväst om Minneapolis, men saknar gravsten då familjen inte ville bekosta någon så-dan.

Prsätgården ca 1900 Prsätgården ca 1900

Finns också på sidan om Prästgården:
www.varnhemshistoria.se

Du hittar en berättelse här: 
David Holmgren

Johansson Johannes,
1817-11-22

- Smed

Född av torparefolket Johannes Svensson, född 1785 och Maria Andersdotter, född 1784 - då 33 år gammal.

De var torpare vid Fohlehagen i Lundby - en utjord till Höjentorp.


Gift 1843 med Gustafva Amelia Skarman, född i Skara 1822.

En fattig smedfamilj som socknen bygger Knivaledet till 1862.

A. 1 Knivaledet
 

1862 uppfördes stugan å 1/2 mtl Hålltorp Lilla 2, åt
smeden Johannes Jonsson med familj.


1887 den 14/4 dör hustrun och lämnar Johannes ensam, nu 70 år gammal

A. 66 Lindstorp -

1846 - 1851 
intäktsägare under Smedsgården, Lindstorp

A. 69 Soldattorp Nr 6
1852 - 1853 - hyr de soldattorp Nr 6

På hemsidan för
varnhemshistoria.se

B. 3 a SMEDSGÅRD
Skrivs därefter under Smedsgård Varnhem

Johansson Knut,
1917-09-29

Knut föddes 1917 på gården Svea på Billingssluttningen. Hans föräldrar var Oskar och Hilda Johansson, som arrenderade gården. Innan ett års ålder flyttade familjen till Nyborg och bodde där 1945. Vid 13 års ålder började han som dagarbetare på Backa gård, där de första uppgifterna var att grodda potatis, räfsa hö och diverse annat.

Knut flyttade 1946 med sin Ester och familj till Evertslund, som då var nybyggt. Knuts far och Gustav Andersson från Svea grävde grunden. Knut och Sven murade grunden och bröderna Nilsson från Norra Lundby byggde huset.
I Evertslund förddes söner Börje & Ingemar.

Han blev sedan mer känd som "Varnhems- smén eller bara smén, där han hade sin smed- ja på den gamla Ljungs- torpsvägens utsväng från Skövdevägen och han arbeta även på Gullhögen i Skövde.

A. 8 Redsvenstorp

Gården köptes av Knut  med köpebrev 6 feb- ruari 1964. Knut köpte gården av Sven Pettersson som fortfa- rande bodde i Smeds- gården. Knuts fru, Ester, var syster till säljaren Sven Petters- sons fru Margareta (Greta) från Altorp.

Gården hade då en areal apå 36 Hektar. Efter förvärvet köptes vissa närliggande ägor till. Gårdens byggnader var i behov av repara- tioner och efter över- tagandet gjordes om- fattande ombyggnad av byggnaderna.

1967 inköptes en snöslunga som blev en verklig succé i bygden - alla ville ha hjälp när det var mycket snö. Ibland var behovet så stort att snöslungan kördes tre-skift och då hjälpte sönerna till med körningen. Sönerna Roland, Börje och Ingemar har byggt villor på gården.

Sonen Ingemar övertog gården 1993 och då skiftade de bostadshus med varandra och Knut flyttade in det hus på gården som Ingemar byggt 1980.

Johansson Matilda,  1861-01-27

- Linnesömmerska

Född på Kyrkebo av statkarlen Johannes Andersson med hustru Anna Larsdtr, där fadern dör före hennes födsel och resten av familjen hamnar på socknen.

Senare i livet var hon piga på Tomten i Lundby, hos Förbergs, som hon lämnade 1885 efter att ha tjänat där i 6 år. Innan dess bodde hon i Sköfde - död 1919 i Knivaledet.

A. 1 Knivaledet
 

Matilda Johansson
Kvinnan till höger är troligen hennes 3 år äldre syster, Kristina Johansson.

Moder;
AnnaBritta Larsdotter inhyseshjon, f. 1823 - död 1903 i Knivaledet
A. 24 Fattigstugan

På hemsidan för
varnhemshistoria.se

G. NÅGRA GÅRDAR I LUNDBY

G. 2 TOMTEN
-nämnd som piga

Jonsdotter Anna Maria,
1823-01-25

- Hustru/Husfru

Hustrun till ägaren av Ivarstorp, Jonas Johansson, född i Varnhem 1817 den 2/11 - han flyttar in 1853 från Ulunda med sin nygifta fru Hustrun  Anna Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1823 den 25/1 - dotter till Jonas Pettersson Trädgården som dog 1851, 53 år gammal - i sin tur son till den Petter Jonsson som ägde Upsala (se ovan!) och sedan bodde i Ivarstorp tills dess att han dog 1851, då 90 år gammal.

En annan av sönerna var Anders Pettersson som tog över Upsala och Hålltorp.A. 11 Ivarstorp
 

Detta är det andra ledet i släkteran Jonsson på Ivarstorp.

Första ledet ägaren Petter Jonsson vars son Jonas Pettersson blir ägare till Trädgården och som är Anna Marias fader.

Gift med Jonas Johansson blir hon det andra släktledet på Ivarstorp, men det tredje släktledet (sondotter) som  äger och bor där.

Jonsson August Johan,
1854-08-12

- Hemmansägare

Sonen till Jonas Johansson - August Johan Jonsson, född i Varnhem 1854 den 12/8 - ut till Redsvenstorp under "Tjenstefolk" 1891 den 2/11, då 37 år,  och gifter sig 1891, 5/5 med Elin Sofia Pettersson, f. i Eggby 1869.

Ellen Sofia flyttar in som hans hustru på Redsvenstorp 1891 från Eggby, då 22 år gammal, - de har då sonen Oscar Ferdinand, född i Eggby 1890 den 20/5. Han flyttar in med modern till Johan på Redsvenstorp.

Redan samma år, 1891 innan årsslutet, återfinns de på Ivarstorp, beredda att ta över gården.

Augusts första fru, Elin Sofia Pettersson, född  1869 den 30/9, ingick han giftermål med 1891 den 5/5, och hon dog endast 27 år gammal 1897. De levde tillsammans i drygt 5 år och giftermålet tog plats exakt ett år efter att sonen Oskar fötts. Oskars far var 43 år gammal gammal när hans unga (27 åriga) maka dog och Oskar endast 7 år.

Fadern, Johan August, gifte sedan om sig 1899 den 1/10, tre år efter fruns död, med pigan Eugenia Holmberg född i Varnhem 1882 den 3/2.

Hon flyttade in som piga på gården 1897 den 3/11 (15 år gammal) och de fick dottern Jenny Karolina Jonsson 1898 den 30/12, då hon var 16 år gammal och Eugenia var vid giftermålet 1899 17 år gammal - August var då 45 år gammal och sonen Oskar från första giftermålet alltså 9 år.

 A. 11 Ivarstorp
 

Detta är det tredje ledet i släkteran Jonsson på Ivarstorp.

Första släktledet ägaren Petter Jonsson vars son Jonas Pettersson blir ägare till Trädgården och som är Anna Maria Jonsdotters fader.

Gift med Jonas Johansson blir Anna Maria Jonsdotter det andra släktledet på Ivarstorp, men det tredje släktledet (sondotter) som  äger och bor där.

Deras son August Johan Jonsson med familj blir så det tredje släktledet som äger och bebor Ivarstorp.

Jonsson Bengt,
1931-01-18

Son till Oskar Jonsson och Anna var Bengt Oskar Evert Johnsson född 1931 18/1 i Mariestad gift 1983 19/7 med Doris Inga-Lill Apell född 1929 27/4 i Varnhem.

Bengt Jonsson, var alltså den siste i släkten Jonsson på Ivarstorp, arbetade på Tre Bäckar mellan åren 1947 - 1963, huvud- sakligen som vävare och ibland med andra uppgifter.A. 11 Ivarstorp
 

Detta är det femte ledet i släkteran Jonsson på Ivarstorp.

Första släktledet ägaren Petter Jonsson vars son Jonas Pettersson blir ägare till Trädgården och som är Anna Maria Jonsdotters fader.

Gift med Jonas Johansson blir Anna Maria Jonsdotter det andra släktledet på Ivarstorp, men det tredje faktiska släktledet (sondotter) som  äger och bor där.

Deras son August Johan Jonsson med familj blir så det tredje släktledet som äger och bebor Ivarstorp.

August Johans son Oscar i 1:a äktenskapet blir så det fjärde släktledet som bor och äger Ivarstorp.

Oscars son Bengt blir så den femte släktledet som bor på Ivarstorp.


A. 9 Tre Bäckar


Han har deltagit i många av de stora textila verken av Agda Österberg. Här sitter han med stolthet på den största mattan han var med och vävde. "Livsvandringen"/ "Livets åldrar" i Varnhems klosterkyrka. Han har därefter varit med att tvätta mattan på Tre Bäckar under senare år.
 
Även hans maka, Inga-Lill Jonsson född 1929, som arbetade på Tre Bäckar mellan 1950 - 1993-02-26, fanns med som medarbetare på denna stora textil, 12 meter lång.

Mattan vävdes för att bli färdig inför Kungabesöket i Varnhem 1951 och i vävningen av klosterkyrkans matta var även praktikanter involverade. De ordinarie vävarna fick skjuta på semestern för att mattan skulle bli färdig till Eriksgatans besök i Varnhem.

Jonsson Gustaf,
1874-06-09


- Hemmansägare

Makarna Anders Gustaf Jonsson född 1874 i Vättlösa och Hilda E. född Andersdotter 1876 den 5/1 i Istrum - gifta 1900 den 18/4. De flyttar in till Ängarås från Eggby 1902 den 22/11. 

Fosterson Karl Henry Lindqvist, född i Sköfde 1915 den 1/9

Gustav Jonsson - död 20/10 1951 Ängeråsen
Hans hustru Hilda Evnigunda född Andersson  1876 - död 9/2 i Ängeråsen 1953

A. 2 Ängarås

Av jordeboken framgår att Ängarås åtminstone har funnits som gård/äga sedan 1651- då stavat Engeierås.

Ur mantalslängd 1666: Ambiörn med hustru Bengta bor på Engerås.

Ängarås förvandlades till Kompanichefsboställ1685 och beboddes då av kapten Johan Abrahamsson Brun, adlad 1695 med namnet Ridderbjelke född 1638, död 1699. Han bodde på gården mellan 1685- 1689.

Gården var Militärt Boställe i 191 år ända till 1887 och arrenderades sedan ut under några årtionden fram till att den såldes till lantbrukare och kyrkvärden Anders Gustaf Jonsson 1937.

Jonsson Maria Elisabeth,
1877-09-14
- Piga/
Ålderdomhemsbiträde


Född i Varnhem 1877 och blev piga 1893 på Redsvenstorp och var kvar där i 10 år till nämndeman Petters- sons stora belåtenhet.

1903-12-26 gifter sig Elisabet och Erik Amandus Andersson. 1904-01-24 flyttar Elisabet och Erik till Leksberg.

Hennes man är Erik Amandus Andersson, vars föräldrar är Matilda och Anders Pettters son, Ljungstorp. Han arbetade på Hålltorp som ladugårdskarl. 1933-04-17 avlider Erik Amandus.A. 8 Redsvenstorp


Arbetsbetyg;
Pigan Elisabeth Johansson (felskrivet),
som varit i min tjänst sedan den 1 November 1893 och är på egen begäran ledig från min tjenst; hon har under denna tiden nämligen tio (10) år, varit ärlig och villig, samt uträttat sina åligganden så väl inom som utom hus och allt hvad som blifvit henne anbefallt och i allt en mycket duglig menniska och gjort alla arbeten till min fulla belåtenhet hvarför hon till det bästa rekommenderas
Redsvenstorp Warnhem
den 20 oktober 1903
C. J. Pettersson/ Nämndeman

Jonsson Olof,
född 1743

- Hemmansägare

Född i Falköping 1743 - död i Stora Hålltorp 1830

Hustrun Christina Palmdotter född i Warnhem 1777 - flyttar 1830 till RedsvenstorpA. 7 Stora Hålltorp

Olof Jonsson köpte hemmanet St. Hålltorp den september 1792 av kronan för 58 dalet och 40 skilling specie.

Stora Hålltorp var en rejäl gård med många hus och ekonomibygg- nader
 
1803 utbjöds genom länskungörelse Johan- nes Larssons 1/4-del av Stora Hålltorp, som tagits i mät för skuld.

Auktion skulle hållas den 10 mars. och be- skrev att Fastigheten ägde försvarlig åbygg- nad. Utsädet på gårds- andelen beräknades till 30 skäppor spannmål. Vid medelmåttig väder- lek erhölls 30 stackar hö. Varmed 8 nörkrea- tur, 2 hästar och 6 får kunde vinterfödas

Man kan av mantals- längden förstå att Olof Jonsson kom att köpa även den resterande delen av Stora Hålltorp

Jonsson Oscar Ferdinand,
1890-05-20- Hemmansägare

 

Oscar Ferdinand Jonsson, född 1890 - dör 1964 30/1 i Ivarstorp 1:1.


Hustrun      Anna Katarina Berg, född i Varnhem 1897 - dör 1969 26/3 i Ivarstorp 1:3.

Son             Bengt Oskar Evert, född i Mariestad 1931 den 18/1

Svärfadern Gustaf Linus Berg, född i Marum 1864 den 23/3, gift den 2/11 1891, änkling 22/6 1931 - flyttar in på Ivarstorp från Hålltorps kvarn den 5/12 1931 (bor i det "nya huset") - han dör på Ivarstorp 1946.A. 11 Ivarstorp
 

Detta är det fjärde ledet i släkteran Jonsson på Ivarstorp.

Första släktledet ägaren Petter Jonsson vars son Jonas Pettersson blir ägare till Trädgården och som är Anna Maria Jonsdotters fader.

Gift med Jonas Johansson blir Anna Maria Jonsdotter det andra släktledet på Ivarstorp, men det tredje faktiska släktledet (sondotter) som  äger och bor där.

Deras son August Johan Jonsson med familj blir så det tredje släktledet som äger och bebor Ivarstorp.

August Johans son Oscar i 1:a äktenskapet blir så det fjärde släktledet som bor och äger Ivarstorp.

A. 11 Ivarstorp

Petter Jonsson, född 1761 - ägare till bl a Ivarstorp - flyttar dit 1834.

Hustrun Cajsa Jons- dotter, född 1767 - flyttar med maken till Ivarstorp 1834

Jonsson Petter, 1761-02-14

- Hemmansägare

Ägare under 1700-talet efter nämndemannen Jonas Månsson död 1784;

Äldste sonen Petter Jonsson, född 1761 blir då ägare av Upsala.

Han blir också senare ägare till bl a Ivarstorp 1820 - flyttar dit 1834.

Hustrun       Cajsa Jons- dotter, född 1767 - med maken till Ivarstorp 1834.

Son Jonas, född 1798 - senare ägare till Trädgården, Klostret

Son Anders, född i Upsala 1804 den 30/11, senare ägare av Hålltorp

A. 14 Uppsala
 

"Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."

Som infanterihemman betyder det att det var kronans egen gård och troligen arrenderades den ut under 1700-talet före friköpet 1791 till nämndemannen Jonas Månsson, vars barn fick fullfölja friköpet från Kronan efter hans död 1784.

Ägs av Petter Jonsson med familj 1784 - 1832.

Nästa ägare 1832 efter Petter Jonsson sonen/ maken Anders Petters- son, född 1804 - blir ägare till Upsala 1832, bildar familj med hust- run Lisa Andersdotter, född i Sköfde 1813 den 14/6 - in 1832 från Sköfde

Familjen flyttar sedan med sin familj till sitt nyinköpta "imperie" Hålltorp 1844

Gården Uppsala blir nu ett statarboende under Hålltorp.

Kullberg Anders,
född 1722

- Mantalsskrivare

Det tycks som om bröderna Anders och Nils Kullberg ägt var- dera Ivarstorp och Späckatorp under 1770 - 1780-talet.

"Kullberg är en släkt, härstammande från rusthållaren Nils Torbjörnsson (d 1705, 70 el 80 år gammal) i Hästekulla, Kvänum, Skara, som var far till prosten Olof Kullberg (1676 - 1739) i Segerstad.

Anders Kullberg, född i Warnhem den 1722, son av prosten Olof Kullberg i Segerstad


Olofs son mantals- kommissarien Anders Kullberg (1722—86) i Ivarstorp, Varnhem, var far till Gustaf Kullberg (1776—1811), som blev magister i Uppsala 1800, docent i grekiska 1801 och lektor vid Skara gymnasium 1808.A. 11 Ivarstorp

Boende på Ivarstorp 1770 - 1787 är "Mantals Comisarien" Herr Anders Cullberg född i Skarke 1722 -  han dör 1787.

Hustrun Maria Catharina Wallgren född i Lerdala 1746 - säljer gården före 1792

Kullberg Nils,
1724-07-11

- Präst

Född i Warnhem den 11 juli 1724, son av prosten Olof Kullberg i Segerstad, blev studerande i Uppsala 1743. Han prästvigdes 1754 och blev vice pastor i Warnhem 1759 och genomgick pasto- ralexamen 1763. Han dog den 23 april 1773 och eftermälet blev. "En redlig och saktmodig man".

Gift med efterlämnad änka, som då också blir ägare till Späckatorp, Pastorskan Lovisa Kullberg dör på Prestgården 1787
 

Kullberg, släkt, här- stammande från Rust- hållaren Nils Torbjörns- son (död 1705, 70 el 80 år gammal) i Häste- kulla, Kvänum, Skara, som var far till prosten Olof Kullberg, 1676-1739 i Segerstad.

Dennes son var mantalskommissarien Anders Kullberg, 1722-86 i Ivarstorp, Varnhem liksom hans yngre broder Nils Kullberg, prästen.

A. 5 Späckatorp

Späckatorp ligger alltså vid den här tiden under en ägare som bor på Skarke Prästgård (Prestgården) - vice pastorn Nils Kullberg.

På närliggande Ifwars- torp finns vid den här tiden en Anders Kullberg, f. 1722, man- talskommisarie.

Detta är en broder till prästänkans man, Pastor Nils Kullberg. Brodern kan ha haft ett vakande öga över gården, och han  dog 1786 året innan änkan Lovisa Kullberg i Prästgår
den

Lindström Gunnar, 1897-10-05- Konstnär

 År 1936 gifte sig Agda Österberg med konst- nären Gunnar Lind- ström. Äktenskapet var barnlöst och stormigt. Gunnar Lindström hade under 20-talet arbetat som stuntman i Holly- wood åt bl.a. Douglas Fairbanks.

År 1951 skilde sig pa- ret. Agda Österberg sörjde dock för Lind- ström fram till hans död. Han hade t ex tillgång till en ateljé i källaren på Tre Bäckar.  

Månsson Jonas, 1720-07-24

- Lagman/Arrendator
 

Jonas Månsson, född på Upsala 1720 den 24/7 - han dör 1784.

Tydligen bodde hans föräldrar också på gården, eftersom han är född på platsen!

Hustrun Maria Andersdotter, född på Stora Hålltorp 1727.

Son Magnus, född i Upsala 1749 den 17/10

Son Anders född i Upsala 1755 den 16/1 - flyttar ut till Hålltorp 1781


Son Petter, född i Upsala 1761, den 17/2.
Dotter Stina, född i Upsala 1765 den 23/2
Dotterdotter  Stina Andersdotter, född i Ulunda 1772

A. 14 Uppsala
 

"Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."

Som infanterihemman betyder det att det var kronans egen gård och troligen arrenderades den ut under 1700-talet före friköpet 1791 till nämndemannen Jonas Månsson, vars barn fick fullfölja friköpet från Kronan efter hans död 1784.

Ägs av Petter Jonsson med familj 1784 - 1832.

Nästa ägare 1832 blev sonen/ maken Anders Petters- son, född 1804 - blir ägare till Upsala 1832, bildar familj med hust- run Lisa Andersdotter, född i Sköfde 1813 den 14/6 - in 1832 från Sköfde

Familjen flyttar sedan med sin familj till sitt nyinköpta "imperie" Hålltorp 1844

Gården Uppsala blir nu ett statarboende under Hålltorp.

Palm Magnus Gabriel, född 1665
- Assessor

Föddes troligen den 28 augusti år 1665 i Höjentorp, Eggby. Modern Kristina Ingelsdotter Dufva och fader Erik Palm trädgårdsmästare, in- spektor och till slut fogde på Höjentorp.

Magnus Gabriel gifte sig med Anna Håkans- dotter Erenkrona.

Palm står i jordeboken som innehavare av Jönslunda, Sunners- berg och Storegården Otterstad.

Fast egendom (hus jord) i Vadsbo härad, Bergs församling och Lerdala socken.

Skatterättighet till Mellomkvarn värde 2000 rd. översta eller Lilla kvarnen 1000 rd.

A. 5 Späckatorp
 

Köpt till Skatte af As- sesoren & Lands kam- reraren Herr Magnus Gabriel Palm för 20 riksdaler efter Köpe bref den 4 september 1719, efter att ha köpt både Solberga gård och klockarebolet i Eggby 1715 för 120 riksdaler.

C. 21 Solberga gård

Köpt av Herr Magnus Gabriel Palm 1715.

Persson Kerstin,
1925-05-16

- Textilkonstnärinna

Kerstin Persson, som varit knuten som med- arbetare till Agda Österberg från 1951, var konstnärlig ledare vid Tre Bäckar under denna tid och fram till år 2004 då all verksamhet vid Tre Bäckar upphörde.

Kerstin Persson avled 2009.

Kerstin Persson arbetade framförallt med de kyrkliga textilierna under åren med Agda.A. 9 Tre Bäckar


Kerstin Persson, som började på Tre Bäckar 1951, bodde kvar i an- nexet till några år före sin död 2009, fastän Agda då hade varit död i decennier.

Pettersson Anders,
1804-01-30Bild av Anders son Johan Werner, 1870-tal - senare präst

- Storgårdsägare

 

Farfar var Lagmannen
Arrendator  Jonas Månsson
, född på Upsala 1720 den 24/7 - han dör där 1784.
Farmor var Maria Andersdotter, född på Stora Hålltorp 1727.

Fader var Petter Jonsson född 1761 -  frun Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1778, flyttar in på Upsala.

Anders Pettersson, född 1804 i Varnhem - blir ägare till Upsala 1832 och bildar familj.

Hustrun Lisa Anders- dotter, född i Sköfde 1813 den 14/6 - flyttar in till Upsala 1832 från Sköfde.

En av Anders söner blir präst med namnet Johan Werner - här på bild som student i Uppsala 1870-tal.

Anders Pettersson med familj bygger sedan upp Hålltorp till den storgård det kom att bli och som tas över och utvecklas av sonen
Pehr August Petters- son född 1837 den 21/9.


A. 6 Hålltorp


Anders Pettersson tar över gården Upsala 1832 och köper Lilla Hålltorp 1844 tillsammans med Stora Hålltorp och efter hand flera andra gårdar och torp.

Han grundar så en slags familje-dynasti som varar i många generation fram till 2012 då gården säljs ur släkten.

Anders Pettersson född 1804 den 30/1     -   dör 1869 den 1/7

Hustrun Lisa Anders- dotter född 1813 den 1476  -  dör 1865 den 24/12

Sonen Pehr August
tar över gården.

Anders lät nästan genast bygga den enormt stora ladu- gården på Hålltorp. Virket kom bl a från rivna byggnader på Stora Hålltorp.

A. 14 Upsala

"Upsala - Infanteri Hemman vid Löjtnantens Compagni Indelning wid Majorens Companii, köpt till Skatte af framlidne Jonas Månssons barn, för 102 rdl efter Kongl kammar Collegii Salubref af den 20 october 1791 i Rote Nr 330 med 4 rdl Taxation."

Som infanterihemman betyder det att det var kronans egen gård och den arrenderades ut under 1700-talet före friköpet 1791 till Jonas Månsson, vars barn fick fullfölja friköpet från Kronan efter hans död 1784.


Anders Pettersson tar över gården Upsala 1832

Anders Pettersson finns också efter hand som ägare för följande gårdar och torp, vilka inkorporeras i storgår- den Hålltorp. 1864 redovisas följande tillhöra honom och därmed Hålltorp:


A. 7 Stora Hålltorp
A. 10 Hålltorps kvarn
A. 30 Stenhammar
A. 29 Stenslund
A. 31 Sten
B. 8 Lillekulen
B. 7 Torpet Kullaliden

Pettersson Arvid,
1870-02-12

Arvid Pettersson 1923, foto från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv. Arvid Pettersson 1923, foto från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv.
- Godsägare


Ägaren Per August Pettersson, född i Varnhem 1837 den 21/9 blir enkling 1906 den 25/2 då hustrun Kristina Charlotta Johansson född i  N. Lundby dör.
Per August dör 1936 den 15/3.

Bor hemma;
Son Arvid Edvard Pettersson född i Varnhem 1870 den 12/2 - övertar gården från far och syskon 1922.

Son      Johan Werner född i Varnhem 1872 den 23/6 - lysning 1911 och flyttar ut till Kungslena 1811 den 7/4.


A. 6 Hålltorp

Som sina föregångare i släkten Pettersson växer Arvid också in i bygden som dess starke man. Han blir kyrkvärd som sina förfäder och 1923 vid restaureringen av Varnhems kyrka bidrog han å olika sätt som många andra.


Arvid dör 71 år gammal 1941.

Arvid Pettersson finns som ägare för följande gårdar och torp, vilka inkorporeras i storgår- den Hålltorp:


A. 7 Stora Hålltorp
A. 10 Hålltorps kvarn
A. 30 Stenhammar
A. 29 Stenslund
A. 31 Sten
B. 8 Lillekulen
B. 7 Torpet Kullaliden

Pettersson Karl J.,
1854-04-23

Egnahemsbrukare/
Nämndeman


Född i Istrum, köper gården av Kronan i början av 1900-talet och dör den 25/5 1920
Hustru Anna Karolina  f. i Warnhem 1851 - på bild med sin bror. Fader bor kvar i Smedsgården Ba (12:2)-senare 12:15.

Sonen Sven Gabriel född i Warnhem 1895 - flyttar ut till Sköfde stad för värnplikt den 11/2 1915 - men återvänder till Redsvenstorp den 5/11 1918 för att förbereda sig för övertagande av gården.

Han bodde hela sitt liv sedan i Smedgården 12:15, Varnhem, som ägare av denna + Red- svenstorp.

A. 8 Redsvenstorp
 
Redsvenstorp var alltså namn på Pipare Bostäl- let vid Första Majorens Compagnie af Skara- borgs Kongliga Rege- mente vars Boställes- innehavare 1828/30 var Olof Jonson på Stora Hålltorp.

Bostället arrenderades ut av militären redan vid den tiden och den aktiva tiden för Pipblå- sarboende hade upp- hört långt tidigare.

Soldaten, ryttaren, kunde kallas sventjänare och var skyldig att tjäna innehavaren av rusthållningshemmanet

Bostadshus och ladu- gård låg historiskt nära framvägens överfart vid bäcken, men flyttades runt sekelskiftet upp i backen ett stycke för att undvika översvämning- ar.

Finns också på
varnhemshistoria.se

Rubrik;
B 3. a II Smedsgården
 

Pettersson Pehr August, 1837-09-21

Per August Pettersson, Hålltorp, född 21/9 1837 - död 15/1 1936 (99 år gammal). Här troligen 90-årsgratula-tioner. Per August Pettersson, Hålltorp, född 21/9 1837 - död 15/1 1936 (99 år gammal). Här troligen 90-årsgratula-tioner.

 

- Storgårdsägare

August Pettersson, född i Varnhem 1837 den 21/9 blir enkling 1906 den 25/2 då hustrun Kristina Charlotta Johansson född i  N. Lundby dör.

Son      Arvid Edvard Pettersson född i Varnhem 1870 den 12/2
Son      Johan Werner född i Varnhem 1872 den 23/6 - lysning nr 1911 och flyttar ut till Kungslena 1811 den 7/4

 

A. 6 Hålltorp

År 1888 uppförde Per August Pettersson, en son till förste ägaren i släkten Pettersson, Anders, som nu ägde gården, nuvarande mangårdsbyggnad.

Manbyggnaden är uppförd i timmer med gulmålad panel och tegeltak. Framför står två flyglar, ett boningshus - norra flygeln - där det varit drängkammare, dagsverksstuga, pikam- mare och gästrum - och ett magasin - södra flygeln - båda rödfärgade.

Till gården hör även brygghuset - det lilla huset längst åt norr utmed vägen - vilket är äldre än de andra byggnaderna. Då det var tid till tvätt användes brygghuset, liksom under hösten då man hade storslakt av både nöt, får och svin och så förstås när det bryggdes öl och brännvin nyttjades brygghuset.
 

Pehr August Petters- son finns också som ägare för följande gårdar och torp, vilka inkorporerats i storgår- den Hålltorp:


A. 7 Stora Hålltorp
A. 10 Hålltorps kvarn
A. 30 Stenhammar
A. 29 Stenslund
A. 31 Sten
B. 8 Lillekulen
B. 7 Torpet Kullaliden

Stadig Carl,
född 1742

- F.d. Soldat/Kyrkvakt

Änkeman Petter Billing född 1727 - dör 1801.
Dotter Lisa, född 1758 gifter sig på nytt med afskedade soldaten Carl Stadig, född 1742 och bor kvar  i "Pickastugan".

"Som i riktig ordning ingen mer än afskedade soldaten Carl Stadig i Pickabacken anmält sig til den vid Varnhems kyrka ledig varande kyrkovaktarebefattning, så blef han Carl Stadig nu utnämd til kyrko- vaktare vid Varnhems kyrka år 1807."

Afskedade Soldaten Carl Stadig, född i Eggby 1742 - flyttar in 1801 från Backen, Väa Rote. Hustrun Lisa Pettersdotter, född på platsen 1758 -  Petter Billings dotter - dör sedan 1810.

Var för sig för de många barn in i den nya familj- en!
A. 8 a Pickabacken

Pickabacken var i Kro- vnans ägo genom Höjentorps Kungsgård.
 
Här gränsade Skarp- mans Boställe/Stadigs Soldattorp Nr 329. Se- nare Vassbacken.

Dåvarande husbyggnad var placerad ett tjugo- trettiotal meter väster om dagens bostads- byggnad på friköpt tomt med alltså ungefär samma läge.

Thunman Olof,
1879 - 02 -11

- Konstnär/Diktare

Olof Thunman föddes i Uppsala. Han studera- de vid Uppsala univer- sitet och vid Konstak- ademien i Stockholm. 1919 debuterade han med diktsamlingen "Pan spelar" där gånglåten Vi gå över daggstänkta berg ingår.


Dikterna handlar framför allt om Upplands natur och bondemiljö. Som bild- konstnär skildrade han det uppländska och västgötska landskapet under olika årstider.

A. 2 Ängarås

Gården var Militärt Boställe i 191 år ända till 1887 och arrenderades sedan ut under några årtionden fram till att den såldes till lantbrukare och kyrkvärden Anders Gustaf Jonsson 1937.


När modern till Olof Thunmans fästmö är änka flyttar hon efter några år in på Ängarås 1912 tillsammans med dottern och senare ut till Wing 1918.

Elsa Carin Maria Kuylenstierna, född 1879-10-24 på Åsen, Essunga. Bodde på Ängarås 1912 -1916.

1909 förlovar paret sig och vistas därefter kring Axvall.

Charlotta Udd, 1753-04-03

Adelsvapen för Nr 1757, Tallberg Adelsvapen för Nr 1757, Tallberg
 
- Gårdsägare/ Fängelskundsfru/ Adelsdotter

Charlotta Udds mor var
Margareta Christina Tallberg  (1723-1764), f. 19/8 på Skofteby.

Gift 1743-11-29 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län med kornetten Carl Udd (f. 1700, d. 1773-05-03 på Östtomten i Stenums socken, Skaraborgs län.

Adliga ätten
TALLBERG, nr 1757
Adlad 1631, konfirm. 1719-10-29, introd. 1723. Utdöd 1822-07-12.

 

A. 5 Späckatorp

Kamrersfrustyrd gård 1787 -1815 - med en kamrersman i fängelse!
 

När ägaränkan till Späckatorp Pastorskan Lovisa Kullberg dör på Prestgården 1787 leder detta till en del förändringar i ägadent av gården Späckatorp.

Kamreren Bengt Johan Hellstadius med familj tar över Späckatorp.

Hustrun till Bengt Hellstadius, Charlotta Udd, född 1747, är överst skriven på gården med sin dotter, Beata Hellstadius från 1792 fram till 1800.

Charlotta (Lotta) var dotter till corpralen/ konetten vid Västgöta Cavalleri Carl Udd på Östtomten i Stenum och hans maka Margareta Christina Tallberg (av adelssläkt).

Wettergren Stina,
1739-04-03

Vapensköld Bagge Nr: 147 Vapensköld Bagge Nr: 147


Adligt gift/gårdsägare

Stina Olofsdotter, gift 1:a gången med trumpetaren Erik Wettergren och 1/4-delsägare av Stora Hålltorp gifte sig 2:a gången adligt med Erik Bagge och de flyttade till Ulunda 1780.

Modern till Sven Wettergren är en av huvudägarna till Stora Hålltorp och är 1779 skriven på granngården Stenhammar med några drängar och pigor. Hon flyttar till Ulunda 1780 och tar med sig drängen. Där var hon född 1739, 3/4.
 
Hon gifte sig nu en andra gång 1780 med en Herr Qwartersmästare Erik Bagge född i Todene 1748, 15/1 som flyttade in samma år från Ransberg och hon fick nu namnet Fru Christina Wettergren Bagge.

A. 7 Stora Hålltorp
 

Några av Stora och Lilla Hålltorps olika ägare har därefter gift sig samman genom att dottern till David Cohl, Greta Cohl, Lilla Hålltorp, och sonen till Stina Wettergren, Sven Wettergren, Stora Hålltorp, som nu bor här 1779.


Stora Hålltorp har nu ett anseenligt hushåll med (del)ägarfamilj samt två bondfamiljer skrivna på gården och ett rejält antal drängar och pigor samt någon inhyses.

Finns på hemsidan
varnhemshistoria.se

på sidan:
Inom Ulunda bys gamla gräns

Åberg Petter,
född 1735

- Hofslagarmästare

Hofslagare                Petter Åberg, född i Upland 1735 -  flyttar in bor kvar på Ivarstorp till sin död den 6 maj 1806.

Hustrun                     Madeleine Anna Beata Sandberg, född i Sköfde 1733 - dör den 22/1 1808.

Ny ägare     sonen   Isak Åberg, född i Broddetorp 1179 den 5/4, sedan 1803 gift och bor på gården med pigan som blir hans hustru  född i Klostret 1779 den 28/12.

Isak Åberg bor kvar och flyttar ut med familjen till Wing 1820.

1:a Hustrun   Ingrid Jonsdotter, född i Klostret 1779 den 29/12 - dör 1815
2:a Hustrun   Beaata Billgren, född i Härlunda 1786 - flyttar in 1818 som gift med Isak.

A. 11 Ivarstorp

Hovslagafamiljen Åberg äger alltså Ivarstorp mellan 1790 - 1820.


De säljer i sin tur år 1820 till Petter Jonsson och Cajsa Jonsdotter i Upsala - de planerar att "pensionera" sig på Ivarstorp.

Österberg Agda,
1891-10-28- Textilkonstnär
 

Agda är keramiker och textilkonstnärinna, född i Stockholm den 28 oktober 1891, dotter till guldsmed Per August Österberg och Amalia Mittag. Fadern dog re- dan 1903 då Agda bara var 12 år gammal och resten av ungdomsåren bodde hon tillsammans med mamman på Sig- tunagatan i Stockholm. 1909 inledde Agda sina studier vid Althins må- larskola och under pe- rioden 1912-14 gick hon på Konstfack.

Hon utvecklas med tiden till en betydande textilkonstnär och före- tagsledare.

A. 9 Tre Bäckar


Vid årsskiftet 1939- 1940 flyttade hon till Tre Bäckar, som kom att bli hennes hem och arbetsplats fram till 1987 då hon avled. Hennes liturgiska textilier är väl representerade i de västgötska kyrkorna.

Edvin Neuendorf till- hörde Agda Öster- bergs vänkrets. Han har ritat Villa Nås i Varn- hem, där Agda Öster- berg bodde under sin första tid i Skaraborg. Även Tre Bäckar har Neuendorf som arkitekt efter Agda Österbergs önskemål och idéer.

Som byggmästare anlitades Harald Främst, Varnhem.


 

Läs mer om Agda: 
Agdas Liv