Amerikafarare/återvändare Ljungstorp

Rubrikerna tilll vänster i sammanställningen nedan är klickbara och då kan man bl a följa husförhörslängder på egen hand och läsa om stället!

Bild från TT Bild från TT


Under en 60 år lång period, från 1851 till 1910, emigrerade fler än 1 170 000 människor från Sverige till andra länder. De allra flesta, närmare 950 000, reste till USA. Emigrationen nådde sin topp på 1880-talet då omkring 50 000 personer flyttade iväg varje år!

En av de första att ge sig av härifrån var Mönsterskrivaren Carl Friman 1838 - flyttad till Amerika 57 år gammal med 5 pojkar, den yngste 5 år gammal, från Stenhammar - se nedan A. 30 Stenhammar. Carl återvände pga sjuklighet
efter något år - stannade sedan i Sverige. Pojkarna stannade i Amerika.

 

Från/till boende

A. 2 Ängarås
1888 - 1902
 

A. 2 Ängarås
1847 - 1860

 

A. 6 Hålltorp
1899-1900

A. 6 Hålltorp
1906 - 1912

 

A. 6 Hålltorp
1911 - 1913

A. 15 Altorp
1845 - 1861

A. 27 Vadet
1909 - 1919

A. 30 Stenhammar                
1814 - 1838

A. 31 Sten
1860 - 1871

A. 31 Sten
1882 - 1892/93

A. 31 Sten
1884 - 1885

A. 31 Sten
1898 - 1902

A. 31 Sten
1902 - 1907

A. 31 Sten
1914 - 1937

A. 37 Smedjebacken
1880 - 1882

 

A. 40 Bäcktorp Soldattorp Nr 331
1905-1913 samt 1922-1926
- åter 1959 - dör här

A. 47 Lilla Slottet
1876 - 1890

A. 61 Bomanslyckan
1863 - 1869

A. 59 Höjen
1879 - 1881

A. 62 Melltorp
1917 - 1925

Namn, födelsort, år

Arrendatorn från1888;
Per August Pettersson
född i Varnhem den 2/10 1860

Carl Fredrik Silfverhjelm, född i Skartofta den 26/2 1845

Gift 1876-09-11 med
Hulda Olsson i hennes 1:a gifte

Pigan Elin Sofia Johansson född i Warnhem den 25/11 1877 


Oäka dottern Ellen Maria född i Warnhem den 11/12 1898

Dräng/Jordbruksarbetare
Johan Oskar Andersson född i Varnhem den 12/4 1889 
 

Dräng Rikard Vernon Kjellander född i Falköping den 2/6 1894 
 

Hembiträde Anna Viktoria Johansson född Svensson född den 21/12 1890 
- flyttar in 1938 från Skövde

Maken   Johan Petter Johansson, f. i Himstad i Östergötland den 31/3 1818 - in m. familj från Warola

Hustrun    Christina Andersdotter, född i Grefbäck den 26/10 1836

Dotter       Augusta, född i Grefbäck den 2/5 1860    

Dotter       Johanna, född i Grefbäck den 29/7 1871

Dotter       Sofia Axelia, född i Ljunghem den 28/12 1873

Son          Per Johan, född i Ljunghem den 10/7 1876

Dotter       Kristina Wilhelmina, f. i Varnhem den 26/5 1880

Ägaren Karl Johan Gustafsson, född i Varnhem den 11/1 1874
- flyttar in med familj 1905!

Hustrun Karolina född Broström, i Varnhem den 7/10 1874
- gifta 21/5 1905 - senare frånskild

Soldatson Carl Johan Andersson, född i Warnhem den 8/6 1845
-flyttar ut till Åtorp i Wermland 1861

Son Johan August Lindqvist, född i Varnhem den 22/5 1835

Med ny fru flyttade Johan August  1892 till Finja, Mjölkalånga

Nya ägare - direkt hemkomna från Amerika; Lägenhetsägare August Wernlund, född i Varola den 9/3 1845

Hustrun Brita Nilsson, född i Västra Emtevik 1840 den 3/8 - hon dör här den 8/4 1919

Ägaren;  Escpedtions Munsterskrifvaren;
Herr       Carl Friman, född i Björsäter den 2/10 1781

Son        Carl Johan, född på Stenhammar den 26/3 1821

Son        Wilhelm, född på Stenhammar den 22/8 1823

Son        Adolph, född på Stenhammar 22/9 1826

Son        Herman, född på Stenhammar den 24/2 1829

Son        Otto, född på
Stenhammar 1831

Son/dräng  Johan August Johansson, f. i Varnhem den 8/5 1860
(Not; stammar) - ut till Hammars Quarn 1871
                 

Arbetaren      Gustaf Lindberg, född i Warnhem den 7/10 1845
- in m. fam. fr. Ödegårdstorpet      
under Erik Larsgården, Klostrets Rote som torpare

Hustrun  Chatarina född Engqvist i Broddetorp den 18/12 1837
- 3 barn stannar i Sverige

Son  Erik Theodor, född i Warnhem den 21/2 1883

Enkan  Maria Andersdotter, född i Åsled den 5/8 1817
- flyttar in med sina barn och barnbarnfrån Lundby

Dotter Emma Johansson, född i Rådene den 11/8 1854

Dotterns oäkta dotter   Hildegard Charlotta, född i Lundby den 17/9 1879
 

Arbetaren  Wilhelm Lindström, född i Warnhem den 19/1 1874
- flyttar in från Storekullen 6/176-del

Hustrun Maria Elisabeth Löfgren, född i Warnhem den 28/2 1872 
- gifta 24/11 1898 - från St. Hålltorp

Son Allgott Ferdinand, född i Varnhem den 5/5 1899

Son Emil Verner, född i Varnhem den 22/7 1901

Arbetaren  Oskar Sigfrid Löfgren, född i Varnhem den 9/10 1877
- flyttar in från N. Lundby
 

Snickare  Peter Håkansson, född i Härlunda, Kronobergs län den 23/11 1870 

Hustrun Hanna Sofia Andersson, född i Horn 17/10 1872
- in 12/6 1914 från Stenbrohult (5 år före honom)

Enkeson   August Sandberg, född i Sköfde den 7/9 1865

Hyrande    Adolf Gustafsson, född i Säter 1851 den 9/11

Hustrun     Charlotta Granat , född i Skärf 1854 den 25/7

Son            Karl Wilhelm, född i Säter 1876 den 17/9

Son            Johan Severin, född i Säter 1878 den 20/10

Son            Gustaf Natanael, född i Säter 1881 den 28/5

Dotter        Anna Matilda, född i Skara 1883 den 30/5

Dotter        Maria Charlotta Kristina, född i Norra Lundby 1885 den 15/9

Son Erik Valdemar Bäckström, född i Borgunda 1898 den 29/8

Soldatson   August Wilhelm, född i Warnhem 1881 den 6/4

Soldat August Modin, född i Warnhem 1864 den 4/3 -  son från Axtorp - till N. Amerika 2/4 1892

Son             Karl Johan , född i Varnhem 1876 den 5/1
- flyttar ut till Wing den 31/10 1890 (senare Kanada)

Arbetskarl  Gustaf Gabrielsson, född i Sköfde 1819 den 14/12 - in 1863 från Ljungstorp - överger fru och barn

Ägaren Per Johan Andersson Sjöberg, född i Marka 1849 den 22/1.


Får hindersbevis efter ett års väntan enligt lag , då han inte kunnat visa upp hindersbevis. *

Dör här för egen hand** den 30/6 1905. Saknar barn.

Vistades i Nord Amerika 1880 17/5 - 1898 21/1, hvarunder äktenskapsledigheten ej styrktes.

Jäfsannons införd i officiell tidning 1899 den 20/3, att jäv må anmälas inom 1 år.

Son Otto Holmberg, född i Warnhem 1871 den 8/5 - son till ägaren Johan Holmberg

Ägare Alfred Olausson Dag, f. i Skarke 1847
Hustru Lovisa Johansdotter, född i Säfvared 1839 den 11/10
- de gifter sig den 12/12 1875
Son Johan Viktor, född i Skarke 1876 den 9/8
Son Karl Axel, född i Skarke 1878 den 11/10

Arrend. Johan A. Gustafsson, f. i Säter 1851 9/11
Hustru Charlotta, född Granat i Säter 1854 25/7
Son     Carl Wilhelm, född i Säter 1876 den 17/9
Son     Johan Sewerin, född i Säter 1878 20/10
Son     Gustaf Natanel, född i Säter 1881 25/5
Dotter  Anna Matilda, född i Skara 1883 30/5
Dotter  Maria Charlotta Kristina, f. Lundby 1885 15/9

Hemmansäg.  August Nordgren, född i Mo 1855 den 1/3 - gift 1894*
Hustr. Alma Susanna Andersson, född 1862 den 2/6

År emigration/hem

1902 den 11/3 till Nord Amerika

62 år gammal

Var en tid bosatt i Amerika - död barnlös 1876-10-11 i Skövde en månad efter giftermålet

gift 2:o i Amerika och där bosatt

1900 - ut N. Amerika

23 år gammal1900 - ut N. Amerika

3 år gammal

1912 obef. - lär ha rymt till Amerika - flyttar 1920 in under Hustru Ing- ridsgården, är verkstadsarbetare

23 år gammal

1913 - ut till N. Amerika

19 år gammal

- skild 1930 den 3/3 från Frans Gideon Johansson i Amerika

40 år gammal

1881 - hela familjen emigrerar till Nordamerika den 31/5

63 år gammal


45 år gammal


21 år gammal


20 år gammal


8 år gammal


5 år gammal


1 år gammal

1906 - flyttar till Nord Amerika den 27/3 - är sedan dess försvunnen!

32 år gammal1896 - utvandrade också Karolina Broström dit den 21/2 - återvände 1904

reste ut 20 år gammal

1868 - till Amerika

23 år gammal

1893 den 3/5 emigrerade de sedan till Norra Amerika - han återvände och dog 29/5 1929 i Lyckhem i Skara

58 år gammal

1909 - flyttar in från Amerika 21/11 med frun

I Församlingsboken står vidare att han vistats i Amerika i 25 år och hon i 17 år och att de uppger sig vara gifta i Amerika

1838 - flyttad till Amerika

57 år gammal

Carl återvände pga sjuklighet efter något år- stannade sedan i Sverige


 

17 år gammal
 

 

15 år gammal
 

 

12 år gammal


 

9 år gammal


 

7 år gammal
 

1891 Emmigrerar han senare till N. Amerika

31 år gammal

1892 den 2/2 - lämnar han för N. Amerika

47 år gammal
 

 

 

1893 den 6/6 - till N. Amerika

56 år gammal1893 den 6/6 - till N. Amerika

10 år gammal

1885 den 3/6 - änkan med dotter och dotterdotter ger sig av till Amerika

68 år gammal

- återvänder senare till Sten

 

31 år gammal
 

 

6 år gammal

1902 - den 2/5 emigrar han med hela familjen till Amerika

28 år gammal


 

30 år gammal
 


 

3 år gammal


 

1 år gammal

1907 den 17/5 emigrerar han till N. Amerika

30 år gammal

1921 den 8/12 flyttar han hem från N. Amerika

De hade båda varit i N. Amerika

1882 den 6/4 flyttar han till N. Amerika,

17 år gammal

1890 flyttar hela familjen till N. Amerika; - fadern     35 år gammal

Modern                     36 år gammal


Karl                           14 år gammal


Johan                        12 år gammal


Gustaf                         9 år gammal


Anna                           7 år gammal


Maria                           5 år gammal

1926 emigrerar han till Kanada
                                28 år gammal

Återvänder till Bäcktorp 1959
                                 61 år gammal
 

1898 emigrerar han till N. Amerika
                                 17 år gammal

1892 den 2/4 emigrerar han till Amerika                    28 år gammal

1895 den 2/4 emigrerar han till Amerika

19 år gammal

1869 emigrerar han till Amerika

50 år gammal

1880 den 17/5 emigrerade han till Amerika (åter den 21/1 1898)

31 år gammal

1889 den 24/5 emigrerar han till N. Amerika

18 år gammal

1881 emigrerar hela familjen till N. Amerika

fadern  34 år gammal
modern 42 år gammal

Johan Viktor 5 år gammal

Karl Axel 3 år gammal
 

1890 emigrerar hela familjen till Amerika   -     fadern 39 år gammal

                    hustrun 36 år gammal

Carl Wilhelm 14 år gammal

Johan Sewerin 12 år gammal

Gustaf Natanel  9 år gammal

Anna Matilda 7 år gammal

Maria Charlotta Kr. 5 år gammal

Enligt pastorsämbetet i Skövde vigda i Amerika