Solberga gård

Beskrivning till kartan över hemmanet Solbergja 1 mtl med underliggande Torp & Ägor 1829

Inlagt av Kent Friman, 2013-04-08

Alla delarna av Solberga gård med stugor & torp ca 1850

Klostrets Socken, Wäberga Rote; 1846 - 1859

1.2 Solberga, 1 mantal

 

1845 - 1847
Ägare Sven Johan Jönsson f 1820, 25/10 i Broddetorp. 
Hans hustru också från Borddetorp och dottern Chrsitina Carolina född 1845, 28/1 i Solberga (Klostret).
- de flyttade till Broddetorp redan 1847 .

Gårdstorpet - kallat bara Torpet


1847 -  "Giftesdräng" - senare antecknad - "Torpare";
Johannes Larsson född 1816, 19/3 i Klostret flyttade in från Backa, där han stod som dräng.
Han flyttade då ihop med hustru; Johanna Jondotter, född 1826, 24/1 i Hvarf, som följde med från Backa, där piga.
Lysningsdag 19/9 1847, De fick senare barnen Emma Christina f. 1848 och Maria Josefina 1852 här på Solberga i Torpet.

Här finns också antecknat alla pigor och drängar som bodde på Solberga under åren 1846-59.

Sedan kommer rubriken Solberga Torpen på ny sida i husförhörslängden:

Hagen

 

Torparen; Lars Pettersson, f. 1806 4/4 med sin hustru och sina 6 barn, varav det yngsta dog 1847.
Torpet under Hagens anteckning - så troligen den 2:a torpet inom Hagen (det var ju stort till ytan)
Sedan också torparen; Jonas Andersson, 1790 16/10, hans hustru och son. De flyttade 1849 till Risbergatomt.
Drängar finns det också några stycken på de här torpen - hur fick alla plats?
Noterat står särskilt; För socknen; Hagen, Torp; - Gustaf Jansson f. 1825 med hustru Kajsa Larsdotter f. 1821. De fick 4 barn varav 3 dog 1852-53.

Qvarntorp med torparen; Johannes Nilsson, 1823 17/9 i Stenum. Tog ut lysning 1846 och flyttade in från Sven Mickelsgråden.
Han gifte sig alltså med hustrun Emma Christina f. 1848 25/9 i Klostret. Hon flyttade in från Gästgivaregården, Klostret.
Fick barnen Emma Christina 1848 och Anna Charlotta 1851 - hon dog samma år. Familjen flyttade 1850 till Carlsfors, Berg.

"Till Qvarntorp" - tolkar jag som ett hus hörande till Qvarntorp (Grönelid); inflyttar 1853 en dräng Johan Magnus Nilsson f. 1833 i Sköfvde.

1851 kom sedan nästa torpare till Qvarntorp från Dikaretorept, Eggby; Andres Johan Carlsson f. 1825 i Skärf med hustru och son. samt hans syster med barn.
De hade ett antal drängar och pigor som tätt flyttar runt bland "arbetsgivarna". Torparen m. familj flyttar 1854 till Wäberga Rote.

Gröneberg (antecknas under Qvarntorp) har Inhyses; Gustaf Andersson f. 1807 i Berg, samt hustru och 5 barn. Han dör 5/11 1850.
Till Qvarntorp kom 1853 också en dräng Anders amgnus Nilsson f. 1833 från Ving som 1854 flyttade till Öfverbo.
Ny inhyses inflyttar 1852 från Grönhagen, Backatorpen dit de kom 1849; Enkan: Maria Greta Kling, f. 1812 med 3 barn. De flyttar vidare året därefter, 1853.

Sandlid har inhyses; Gratialisten Anders Lindqvist f. 1787 30/6 i Häggum och är Kyrkväktare, med hustru Inga Svensdotter f. 1788 i Stenstorp och två söner.
Här finns också Torparen/Stalldräng Anders Sträng med hustru Kajsa och 6 barn! Anders dör 1852

Nyttorp Inhyses; Lars Pik f. 1780 i Berg; ant. fattighjon, med hustru och dotter som flyttade in 1847 från Sköfvde och som dog 1851.
Härifrån det namnet kommer säkert Pikatomten! - alltså borde Nyttorp vara Pikatomten, eller hur?

Nyhem - För Socknen; på Roten enkom; Inhyses; Sven Svensson f. 1797 21/5 i Säfvared.  - fördes efter hustruns död 1850 - till folkbokföringens term - "Socknens slut" - Han dör slutligen 1853.
Hustrun Sara Magnusdotter f. 1797 i Säfvared dog alltså 1850. Dottern Anna Greta f. 1826 kom 1846 till Ambjörntorp som piga och flyttade 1848 till Sköfvde.

Backan af Soldattorp - tolkar jag som backstuga på soldattorpet (det finns två hus på kartan på marken för soldattorpet!); Anders Forsberg f. 1819 25/9 i Berg, med hustru Inga Andersdotter f. 1816.
Flyttade in 1849 från Skara. Flyttade ut 1851. De hade 5 barn.

Nr 328 Soldatboställe - aff. på Socknen; Soldat: Anders Löf f. 1801 i Broddetorp, med hustrun Maria Larsdotter f. 1802 i Klostret. De hade 3 döttrar. Skrivna 1851 "På Socknens slut" Hålltorps rote.
Soldat Jakob Johansson Roth f. 180? flyttar in 1848 från Stenum.
************************************************************************************