Skarke Ledsgårdens skifte

Skarke Ledsgårdens tilldelning av Billingeliderna 1803

Ledsgårdens skifte X. efter tilldelningen från Storskiftet av Kronparken i Billingeliderna markerat med rött.

Karta 1960

Ledsgårdens skifte i Billingeliderna på karta 1960 innehåller boställena Hökatorp 15:2 och Stenstorp 15:4 samt en gammal sommarstuga som nu är ett ruckel i den östra delen, som troligen ligger på grunden till den  första stugan för Hökatorp.

Ägan 15:1 på kartan hade från 1837 torpet Sjönhagen, som drogs in till gården 1884. Det var beläget där man ser den ljusa gläntan alldeles i västra hörnet - se karta 1877 nedan!

Karta 1877

Skarke Ledsgårdens skifte i Billingeliderna markerat med lite extra rött och innehåller markering för det allra första bostadshuset för Hökatorp utan ladugård alldeles i öster, med senare tillkomna byggnader mer till väster om detta. I mitten av ägan ligger Stentorpet och allra längst i väster hittar vi dåvarande