Gården Ängeråsens skifte

1877 Ängarås del i Billingelederna - skifte med torpet Loviseberg

På kartan 1877 är det relativt lätt att hitta Ängeråsens skifte som då hade Nyhemmanet Loviseberg etablerat. Skiftet tilldelades 1803 vid storskiftet mellan Kronan och gårdarna i Varnhem av Billingeliderna.

Dunagårdens tilldelning syns också väl på kartan och har här Falebäcken etablerats som Backstuga (B) - även om Dunagården själv inte längre fanns kvar som sammanhållen gård. Ägorna kallades av lantmätarna vid sina forna "lantmäterinamn" oavsett vem som ägde dem, som här 1877. Då ägdes skiftet fortfarande av Ängarås trots ägobyte mellan Dunagården och Späckatorp 1867.

Läs mer om gården Ängarås - klicka här!