C. 25 Qvarntorpet

1829 Qvarntorpet under Solberga gård, senare Backa gård

1829 Kartakten beskriver torpet med lite åker runt hustomten och i övrigt vall med enar.

Qvarntorpet under Solberga 1829

Qvarntorp karta 1877

Qvarntorp 1877 års karta där Solberga gård redan är utplånad helt från kartan, förutom en underlig förflyttning av namnet söderut - vilket tyder på felaktig placering av Solberga gård av kartmakarna 1877!

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!

Verna berättar i Billingen längesen Nr 3 1995;
"Vi går mot Sandlid från Smedstorpet, intill vägen, kanske 50 m från Skogslët på höger sida, finns en husgrund. Stället hette Qvarntorpet. Enligt Gunnar Lundberg kallades stället senare för Altorp. En del av jorden lades till Sandlid, när Gunnar flyttade dit 1938. På 1880-talet stod en stuga här. Två bröder utvandrade härifrån till Amerika."