C. 36 Solbacken - arbetarbostad Backa

Arbetarbostad på ofri grund under Backa -> med idag adress:
Solbacken 1 på fastigheten Backa 4:7

Foto 2020 Esa Pentikäinen
Foto 2020 Esa Pentikäinen

Solbacken utmärkt på 1960 års karta.
 

Ur Vernas anteckningar;
"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt, Ljungstorp) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra (Stekås) för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin.

***************************************************************************************************

Här finns nu också 1922 på Solbacken efter faderns död 1920:
Rättaren Tage Georg Lindahl, född i Hellum, 1900-11-10 - in 1922 från Gröngatan - ut gift till Rättarebostaden på Backa gård 1938

Rättaren Tage Georg Lindahl, född i Hällum 1900-11-10, Gift man 1938-10-29
Hustrun Helga Maria Lindahl, född 1908-12-06
Klas Georg Lindahl, född 1944-03-01
Karin Maria Lindahl, född 1948-02-05

Statkarlsänkan Modern Maria Josefina Lindahl Gustafsdotter, född i Hvarf 1859-03-19
Dotter Hedvig Elisabet, sköljerska, född i Hvarf 1894-02-02 - ut till N. Ving 1925
Son utom äktenskapet Sixten Olof, lantbruksarb, född i Hvarf 1915-04-13
(Fader; Nils Emanuel Fagerlind från Billeskvarn)
Dotterdotter Anna Margareta, f. Eggby 1912-06-23 - dotter till Anna Viktoria Lindahl - ut till Tådene 1937

Kvarboende på Solbacken 1938 - 1950;

Son/mannen Sixten Olof Lindahl, lantbruksarb, född i Hvarf 1915-04-13, gift 1939
Hustrun Dagmar Ingrid Linnea Lindahl f Erlandsson, född i  Vinköl 1916-10-16
Dotter Ragna Irmgard Iréne Lindahl, född i Varnhem 1939-07-24
- familjen flyttar till nybyggd villa i Fogdeliden, Varnhem 1950