C. 35 Skrikås/Stekås/Bakås - arbetarbostäder

Tre arbetarbostäder på Backa som kallades Skrikås/Stekås/Bakås

Foto av den svängda vägen förbi banvaktsstugan (till höger utom bild) och med den första av tre arbetarbostäder som låg utmed denna väg tvärs över den stora rundsvängen för järnvägen här vid Backa gård. Arbetarbostäderna kallades för Skrikås/Stekås/Bakås.

Till höger i bild syns den gamla arbetarbostaden kallad "Skrikås". Man anar också nästa bostad - "Stekås".

På bilden en av döttrarna till banvakten Alfred Andersson -se nedan!

'Bakås' längst upp mot järnvägen på motsatt sida till Backa byggs 1938 - kallas av Lindahl för Solbacken

Du hittar allt om Solbacken genom att klicka här: C. 36 Solbacken

Från vänster: Från vänster:

Rättaren på Backa Tage Lindahl bygger huset 1938 i samband med giftermål

Tage Georg Lindahl, född 1900-11-10 - död 1965
Helga Maria f. Johansson, född 1908-12-06 - död 1990
Vigseldatum 1938-10-29

Barn;
Klas Georg Lindahl, född 1944-03-01
Karin Maria Lindah, född 1948-02-05 - död 1990

Tages ursprungliga familj på Backa

Nya boende 1913 på Gröngatan under Backa;
Statkarl Frans Rikard Lindahl, född i Våmb 1866-09-03 - in 1913 från Eggby - dör här 1920
Hustrun/enkan Maria Josefina Gustafsdotter, född i Hvarf 1859-03-19 - gift 1891 - död 1939
Dotter Ester Emilia, född i Fredsberg 1891-11-08 - ut till Marum 1914
Dotter Anna Viktoria, född i Fredsberg 1892-10-23 - ut till Marum 1914
Dotter Hedvig Elisabet, född i Hvarf 1894-02-02
Dotter Hildur Sofia, född i Edåsa 1896-11-05 - gift, ut till Bolum 1916
Son Tage Georg, född i Hellum 1900-11-10 - ut till Solbacken 1938
Dotter Anna Margareta, född i Eggby 1912-06-23
Son Sixten Olof, född i Varnhem 1915-04-13
- övriga i familjen flyttar ut till Noltorp 1922

Överst tillhöger ser man de *statbostäder' Nr 13 & 14 som byggts före 1915. De två är följdaktligen 'Skrikås + Bakås'. Planen uppgjord för försäkringsärende. Se teckenförklaring på sidan C. 23 a.

Med 'Bakås' menas det tredje uppförda huset på Backa-mark,som senare fått namnet Solbacken - se rubrik; C. 36 Solbacken. Detta hus uppfördes tidigast av de tre på rad. Den gamle rättaren Lindahl skall ha byggt huset. I Solbacken bodde Olof Lindahl mellan 1938 - 1950, då han flyttade till nybyggd villa (Fogdeliden) i Varnhem på Fogdegårdens mark utmed Axvallsvägen.

Ur Vernas anteckningar;

"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra (Stekås) för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin.