C. 35 Skrikås/Stekås/Bakås

Tre arbetarbostäder på Backa som kallades Skrikås/Stekås/Bakås

Foto av den svängda vägen förbi banvaktsstugan (till höger utom bild) och med den första av tre arbetarbostäder som låg utmed denna väg tvärs över den stora rundsvängen för järnvägen här vid Backa gård. Arbetarbostäderna kallades för Skrikås/Stekås/Bakås.

Till höger i bild syns den gamla arbetarbostaden kallad "Skrikås". Man anar också nästa bostad - "Stekås".

På bilden en av döttrarna till banvakten Alfred Andersson -se nedan!

Överst tillhöger ser man de *statbostäder' Nr 13 & 14 som byggts före 1915. De två är följdaktligen 'Skrikås + Bakås'. Planen uppgjord för försäkringsärende. Se teckenförklaring på sidan C. 23 a.

Med 'Bakås' menas det tredje uppförda huset på Backa-mark,som senare fått namnet Solbacken - se rubrik; C. 36 Solbacken. Detta hus uppfördes tidigast av de tre på rad. Den gamle rättaren Lindahl skall ha byggt huset. I Solbacken bodde Olof Lindahl mellan 1938 - 1950, då han flyttade till nybyggd villa (Fogdeliden) i Varnhem på Fogdegårdens mark utmed Axvallsvägen.

Ur Vernas anteckningar;

"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra (Stekås) för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin.