C. 25 Kvarntorp

1829 Qvarntorp under Solberga gård, senare Backa gård

1829 Kartakten beskriver torpet med lite åker runt hustomten och i övrigt vall med enar.

Qvarntorpet under Solberga 1829

Qvarntorp karta 1877

Qvarntorp 1877 års karta där Solberga gård redan är utplånad helt från kartan, förutom en underlig förflyttning av namnet söderut - vilket tyder på felaktig placering av Solberga gård av kartmakarna 1877!

Materialsida för inläggning - klicka här! Kräver lösenord!