C. 16 Grönhagen

Paret Lars Gustafsson och Kristina Sofia Pettersdotter. Fotograf Ludwig Ericson, Sköfde. Foto från Mats Green, 2017 Paret Lars Gustafsson och Kristina Sofia Pettersdotter. Fotograf Ludwig Ericson, Sköfde. Foto från Mats Green, 2017

FAKTARUTA

Formalia Hfl 1869-1880
AID: v17796.b166.s157 + v17797.b247.s239

Under Wäberga Rote, Backa, Grönhagen;

Torparen Lars Gustafsson (trumslagare), född i Varnhem 1843-03-15 med
Hustrun Christina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27 samt barnen;
Christina Fredrika, f, i Sköfde 1869-01-27
Anna Lisa, född i Varnhem 1872-01-25
Gustaf Laurentius, Varnhem 1875-01-09
Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09
Karolina Emelia, f. i Varnhem 1880-01-10

 

***************************************************


De får senare barnen;
Karl Edward, född i Varnhem 1882-09-01
Elin Maria, född i Varnhem 1883-11-16

Ida Viktoria, född i Varnhem 1887-03-11

De hade också barnen;
Per August f. 1865 - död 1867 (hennes oäkta)
Per Gustaf, f. 1871-01-31 - död 1871-02-01
 

***************************************************
Lars bakgrund;
Lars föräldrar bor på Qvarntorpet under Solberga, när Lars föds 15 mars 1843. De hette Gustaf Andersson & Anna Larsdotter. Familjen flyttar året därpå som inhyses till backstugan Gröneberg, där fadern dog 8/11 1850. Änkan bor kvar i Gröneberg med barnen tills hon dör den 15/1 1859. Då flyttar barnen ut till olika ställen och Lars kommer som dräng och Trumslagare till Ledsgården.

1865 skrivs Lars under Stentomten. Han tar ut betyg till äktenskap i Sköfde 29/10 1868 och flyttar in i Grönhagen dit hans hustru kommer 1869. Deras första barn Christina Fredrika hade då fötts 1869-01-27 i Sköfde.

 

***************************************************************************************************************************
Kristinas bakgrund;                                                                                                                               (AID; v25337.b136.s246)
Kristinas föräldrar bor i Ingvaldstorps backstuga, Sörgården, Horsås, Sköfde, när Christina Sofia föds den 27 augusti 1840. De hette Petter Magnusson, född 1789 (!) och Stina Larsdotter, född 1807. Fadern var då omgift med en 18 yngre hustru. De flyttade året därefter, 1841, till Ännagården under Käpplunda Rote, Skövde. Kristina var då enda hemmavarandebarnet i familjen. De flyttade runt i socknen som inhyses. De finns bla samma år, 1841, som inhyses i Nohlgården, Horsås. Fadern dog den 24/6 1842. Kristina flyttade 1846 med sin mor som inhyses till ett torp under Per Andersgården, Käpplunda Rote, som faderns bror brukade. Kristina flyttade ut till Skänninge 1857, nu 17-18 år gammal och sedan tillbaka till modern 1858.

1858 och 10-talet år framöver bor de som inhyses vid Sjöbacka, Per Andersgården, Käpplunda och där föder Kristina den oäkta sonen Per August, född 1865-03-18, vilken dör redan 7/12 1867. Modern Stina dör här året innan den 9/4 1866. Det är lysning Nr 7 under 1868. 1869-01-27 föds dottern Christina Fredrika och mor och dotter flyttar till Grönhagen Varnhem 1869, gift med Lars Gustafsson.

 

***************************************************************************************************************************


Sonen Karl Edward, född i Varnhem 1882-09-01 - dör 1882-10-21
Dottern Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09 - dör 1886-04-14
Christina Sofia
sätter totalt 10 barn till världen, varav 5 överlever  barndomen.

Familjen köper Djäknekrogen 1892 och flyttar dit. 1892-11-11 lämnar Gustaf Laurentius föräldrahemmet för att bli dräng i Trädgården Klostret, där han stannar 1 år. Se berättelsen!

 

Koncentrerade fakta sammanställda av Kent Friman, 2017

Karta 1918 som visar ägans utbredning 1875 genom hägnad. Karta 1918 som visar ägans utbredning 1875 genom hägnad.

Nr. 315 SOLDATTORP under Stommen, Norra Ving, Höjentorps kompani vid friköpet kallat Björkedalen. Torpet var huvudsakligen under Fiskaregården, Varnhems socken - men hade många olika intressenter - se avskrift av köpekontrakt nedan!
 
Här bodde alltså Sven Andersson Ferm född 1816 4/11 i Gudhem död 1894, avsked 1877 vid 61 års ålder, då sonen Johan tar över soldattorpet och får namnet Holmberg.  Det vill säga Ingemar Holmbergs farfarsfarfar  och Hjalmars (här ovan) far.
 
Soldattorpet låg placerat i Ljungstorp, Skarke socken, eller nuvarande Varnhem. Här har "Ljungstorpsforskarna" funnit 12 soldater och 2 korpraler med namn som: Persson, Vinge, Mane, Sten, Wedelin, Gottbarn, Asp, Perm och Holmberg. Den äldste de funnit var Oluf Persson, vilken blev antagen som soldat år 1678 och tog avsked år 1709. Soldat Olof Sten, född 1753, dog i fangenskap den 1/6 1789. Den siste soldaten här var Carl August Holmberg, född 1866 i Lerdala. Han antogs som soldat år 1891 och tog avsked år 1914.