Skarke Prästebolets skifte

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV. Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.  Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster)
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Skiftet tilldelades av Kronan Prästebolet (Prästgården) i Skarke 1803 vid storskiftet av Kronoparken Billingen i Billingeliderna.

Rödjan kom att byggas 18xx och kallades först bara Nybygge tillhörande Prästgården - sedan Hästhagen mellan åren 18xxx och 18xx - därefter blev det Rödjan.

Skiftet i förlängningen österut var Kyrkebos skifte.

Kartan 1877 visar (tillhörigt) Kyrkoherde bostad Hästhagen Torp

Kyrkoh bost Hästhagen T står det i karttexten för Prästebolets tilldelade skifte i Billingeliderna 1803, då Kronan genomförde storskifte för att dela ut markerna för Kronoparken Billingen i Billingeliderna till gårdarna i Skarke - Varnhems församling.

Senare kallades Torpet för Rödjan.