Skarke Nygårdens skifte

Nygård tilldelades av Kronan ett skifte i Billingeliderna 1803 - bygger två torp - Jägarebacken och Nytorp - karta 1877

Skarke Nygårdens skifte i Billingeliderna 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.  Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster)
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Jägarbacken är till höger på Nygårdens skifte och Nytorp är till vänster.

Till Jägarbacken hade förts en del av Nytorpsmarken i samband med förrättning 1881.

Lantmäteriets historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriets historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

På karta från 1877 kan man se de båda torp som byggts på nygårdsskiftet.

Nytorp 1822 i väster och Jägarebacken  1825 i öster. Man kan se att ladugården för Jägarebacken då låg i nedre östra hörnet på ägan.

Jägarebacken hade vid denna tid också ägan väster om sig utmärkt på kartan och var ett småjordbruk - senare reglerad till nuvarande tomtarea om 10 351 m2.

Verna Andersson karta över området med tidiga vägar och fädrev

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)