Skarke Mellomgårdens skifte

Billingeliderna skifteskarta från 1794

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

Skarke Mellomgårdens skifte på karta 1877 med två + 1 torp

Mellomgårdens skifte 1877, här markerat med extra rött, finns två torp tydligt utmärkta - ett i mitten (Axtorp) och ett i väster på ägan (Stentomten). Det i mitten har också en fyrkant med bostadshus något öster om sig, som blev Kristinefors.

Stentomten

Stentomten är det första torpet som byggs på Mellomgårdens mark i väster som ett undantag för ägaren till Skarke Millomgården Johannes Håkansson, född 1784 - gift med förra ägarens dotter Stina Olofsdotter, född på gården 1784. Stinas far, Olof Jonsson, dog på gården 1802.

Modern till Stina, Karin Andersdotter, född i Lundby 1749, bodde kvar på gården med sonen Jonas och dottern Stina, som gifte sig 1809 med Johannes Håkansson då de tog över gården. Brodern Jonas flyttade ut till Pickagården. Modern bodde kvar till sin död 1820.

Johannes och Stina säljer Mellomgården till sonen i Björgården Hospitalsgården, Klostrets by, Emmanuel Jonsson, född i Wing 1807 som flyttar in 1835 med sin hustru Maja Cajsa Svensdotter, född 1815 i Berg. I samband med försäljningen görs ett undantag och det blir skiftet i Billingeliderna, där man före 1835 bygger ett torp i väster som man kallar Stentomten. Ett år senare, 1836, dör Johannes och änkan Stina med dottern Maja Stina, född 1827 blir kvarboende på undantaget. Änkan Stina dör här 1848 och året innan flyttade dottern till Korsgården i Öglunda.

Ny ägare 1849 blir Lars Andersson, född i Sköfde 1792 medfamilj och vars son tar över som nygift 1851.

Se mer om de boende på Stentomten!

Axtorp
Det andra torpet på ägan blir Axtorp som byggs av gratialisten f.d. soldaten Jonas Ax år 1850 - som syns i mitten av skiftet på kartan ovan.

Se mer

Nybygget Kristinefors
Kristinefors tillkommer som ett nybygge 1852 för torparen Pehr Johansson, född 1818 i Varnhem och hans hustru Maria Cathrina Larsdotter, född i Götene 1821 med barnen Johanna och Maja Stina.

1852 finns det alltså tre torp på skiftet.

Varnhems gravkassa (de La Gardieska) köper Mellomgården 1890

På Vernas karta finns torpen utmärkta som Våmb-bons= Stentomten, Axtorp och Kristinefors/Kosmos

Kosmosområdet karta Verna Kosmosområdet karta Verna

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

På Mellomgårdens skifte fanns 1919 två torpbenämningar - Axtorp och Kristinefors som gemensamt kallades för Smedstorpet  (hela ägan)

Textutdrag från handlingar då domkapitlet som förvaltare av De la Gardieska gravkassan sålde de båda torpen under gemensamt namn Smedstorpet. Länsstyrelsen invänder att fel gård registrerats som huvudgård.

Karta i samband med försäljning av Smedstorpet 1919

Klicka på kartan för att se den i helbild! Klicka på kartan för att se den i helbild!

Alla delar av skiftet numrerade från 1 - 22 ingår i försälningen från Skarke Mellomgården. Kristinefors är det enda torpet med kvarvarande byggnader och Axtorp var beläget på nadra sidan den mittersta vägen över skiftet.