Skarke Ledsgårdens skifte

Skarke Ledsgårdens tilldelning av Billingeliderna 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.    Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal (Med senare Nyttorp i väster och Jägarebacken i öster)
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Karta 1960

Ledsgårdens skifte i Billingeliderna på karta 1960 innehåller boställena Hökatorp 15:2 och Stenstorp 15:4 samt en gammal sommarstuga som nu är ett ruckel i den östra delen, som troligen ligger på grunden till den  första stugan för Hökatorp.

Ägan 15:1 på kartan hade från 1837 torpet Sjönhagen, som drogs in till gården 1884. Det var beläget där man ser den ljusa gläntan alldeles i västra hörnet - se karta 1877 nedan!

Karta 1877

Skarke Ledsgårdens skifte i Billingeliderna markerat med lite extra rött och innehåller markering för det allra första bostadshuset för Hökatorp utan ladugård alldeles i öster, med senare tillkomna byggnader mer till väster om detta. I mitten av ägan ligger Stentorpet och allra längst i väster hittar vi dåvarande