Skarke Hustru Ingridsgårdens skifte

Skiftet på karta 1794 - slutligen tilldelat 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman. Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII. Skräddaregården/ Hustru Ingridsgården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Karta 1855 - delat skifte för Hustru Ingridsgården vid Laga skiftet

En Hage hörande till 1/2 mtl Hustru Ingridsgården apropierad 1802 Års fastställda karta och delad År 1855 af C. Lustig.


Markavsnitten 1 - 6 på grundkartan - nu delade i a och b mitt i skiftet.

Ägare till de båda delarna var vid delningen a = Lars Christian Pettersson, född i Broddetorp 1813- 11-01 samt för b =  Johan Alfred Pettersson, född i Timmeled 1832-03-06

På karta 1960

På kartan 1877

På kartan finns från öster torpen; Nytorp och 'Klämmes-Karls' Nytorp och i mitten Smedstorp och längst i väster ytterligare ett Smedstorp.